Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Katalagman sang mga Tinawo sang Dios

  Tungud kay ang sugo nga ginsugo sang nagkalainlain nga mga gumalahum nga kristohanon batok sa mga bumalantay sang mga kasugoan sang Dios magakuha sang pag-apin sang gobierno sa ila, kag itugyan sila sa sadtong nagahandum sang ila kalaglagan, ang mga tinawo sang Dios magapalalagyo gikan sa mga siudad, mga bamya kag mga bario kag magtilingub sing kinabon kag magpuluyo sa labing hanayak kag mga mamingaw nga mga dung. Madamu ang magadalangnp sa mga lungib sang mga bukid. Kasubung sadtong mga Kristohanon sa nalupyakan sang Piamonte, himoon nila ang mga nataasan nga lugar sang duta nga ila sanktuaryo, kag magapalasalamat sa Dios tungud sang “palalipdan nga batong handling.” Isaias 33:16. Apang madamu ang gikan sa tanan nga nasion, sa tanan nga klase, mataas kag manubu, manggaranon kag imol, maitum kag maputi, pagaipanugyan sa dili matarung kag mapintas nga paghiulipon. Ang mga hinigugma sang Dios magaagi sa mga mabudlayon nga mga adlaw, nga mga gapus sang talikala, natakpan sa mga bilanggoan, panaghukman nga pamatyon, ang iban daw igabilin sa pagpangimatay sa gutum kag ubaw sa mga makangilidlis nga bilanggoan.Wala sing tawo nga magalingi sang ila idulungug sa pagpamati sang ila mga pagpanaghoy; wala sing kamut nga mahanda sa pag-untay sa pagbidig sa ila. Pagakalipatan bala sang Dios ang iya mga tinawo sa sining oras sa pagtilaw? “Nagakalipat bala ang babae sang iya anak nga nagasoso, nga nagauntat sa pagkalooy sang anak sang iya kasudian? Bisan pa makalipat sila, ako indi makalipat sa imo. Yari karon, nga sa mga palad gintigib ko ikaw.” Isa. 49:15,16. Ang Jinoo sang mga kasoldadosan nagsiling, “ang nagakuhit sa inyo, nagakuhit sang tawotawo sang Iya mata.” Sakarias 2:8.AP 492.1

  Bisan nga ang mga kaaway magasulud sa ila sa mga bilanggoan, apang ang dingding sang makangilidlis nga bilanggoan dili makautod sang pag-angtanay sang ila kalag kag ni Kristo. Ang mga manugtunda magakadto sa ila sa masubu nga suludlan, nga magadala sang kapawa kag paghidaet gikan sa langit.AP 492.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents