Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Veiledning For Menigheten, 1. bd.

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Tiende og offergaver

  Den oppgaven Kristi menighet har, er å frelse fortapte syndere. Den skal gjøre Guds kjærlighet til menneskene kjent og vinne dem for Kristus ved kraften av denne kjærlighet. Sannheten for denne tid må bringes ut til jordens mørke steder, og dette arbeid må begynne her hjemme. Kristi etterfølgere bør ikke leve et selvisk liv, men de bør være gjennomtrengt av hans Ånd og arbeide i harmoni med ham.VFM1 309.1

  Den nåværende kulde og vantro har sine årsaker. Kjærlighet til verden og livets bekymringer skiller sjelen fra Gud. Livsens vann må være i oss, strømme ut fra oss og velle frem til evig liv. Vi må bringe ut det Gud bringer inn. Dersom en kristen vil ha livsens lys, må han gjøre større anstrengelser for å la andre få kjennskap til sannheten. Hans liv må være preget av anstrengelse og oppofrelse for å gjøre godt mot andre. Da vil det ikke bli noen klage over mangel på fornøyelse.VFM1 309.2

  Engler er alltid opptatt med å arbeide for andres lykke. Det er deres glede. Det som selviske hjerter betrakter som en ydmykende gjerning, det å tjene slike som er elendige og i enhver henseende underlegne i karakter og rang, er nettopp den oppgaven som blir utført av de rene, syndfrie englene i de kongelige boliger i himmelen. Ånden fra Kristi selvoppofrende kjærlighet er den ånd som gjennomtrenger himmelen og danner selve grunnlaget i deres lykke.VFM1 309.3

  De som ikke føler noen særlig glede ved å være til velsignelse for andre og ved endog med oppofrelse å gjøre dem godt, kan ikke ha Kristi eller himmelens ånd. De har ingen tilknytning til de himmelske englers arbeid og kan ikke få del i den lykke som bringer dem en opphøyet glede. Kristus har sagt: “Således skal det være glede i himmelen over en synder som omvender seg, mer enn over nitti rettferdige som ikke trenger til omvendelse.” Luk. 15,7. Dersom englene gleder seg over å se syndere bli omvendt, vil det da ikke glede syndere som er frelst ved Kristi blod, å se andre omvende seg og komme til Kristus ved deres arbeid? Når vi arbeider sammen med Kristus og de hellige englene, skal vi få oppleve en glede som vi ikke kan oppnå uten ved dette arbeid.VFM1 309.4

  Prinsippene ved Kristi kors stiller alle som tror, under en sterk forpliktelse til å fornekte selvet, til å bringe lys til andre og til å gi av sine midler til utbredelsen av lyset. Hvis de har forbindelse med himmelen, vil de ta del i verket i samarbeid med englene.VFM1 310.1

  Verdslige mennesker har det prinsipp at de vil få tak i så mye som mulig av de forgjengelige tingene i dette liv. Det prinsipp som rår i deres liv, er en egoistisk kjærlighet til vinning. Men den reneste glede finnes ikke i rikdom, heller ikke der begjærligheten alltid stiller krav, men der nøysomheten rår, og der selvoppofrende kjærlighet er det herskende prinsipp. Det er tusener av mennesker som tilbringer sitt liv i nytelse, og som har sine hjerter fylt med misnøye. Ved sitt unyttige strev for å stille sitt sinn tilfreds ved nytelse blir de offer for egoisme og utilfredshet. Bare ulykke står preget i deres ansikter, og bak dem er en ørken fordi deres liv ikke er rikt på gode gjerninger.VFM1 310.2

  I samme forhold som Kristi kjærlighet fyller våre hjerter og behersker vårt liv, vil begjær, egoisme og lyst til makelighet bli overvunnet. Det vil bli vår glede å gjøre det som Kristus, han som vi bekjenner oss til å tjene, vil at vi skal gjøre. Vår lykke kommer da til å stå i forhold til våre uegennyttige gjerninger fremkalt ved Kristi kjærlighet.VFM1 310.3

  Den guddommelige visdom har i frelsesplanen innført den loven at handling virker tilbake, slik at godgjørenhet i alle dens forgreninger bringer velsignelse til to sider. Den som gir til de trengende, bringer velsignelse til andre, og selv blir han velsignet i enda høyere grad. Gud kunne ha nådd sin hensikt når det gjaldt å frelse syndere, uten menneskers hjelp. Men han visste at menneskene ikke kunne bli lykkelige uten å ta del i det store verket der de ville utvikle selvfornektelse og godgjørenhet.VFM1 310.4

  For at menneskene ikke skulle gå glipp av de velsignelser som følger med godgjørenheten, innførte vår Gjenløser den planen å ta dem opp som sine medarbeidere. Ved en kjede av omstendigheter som ville fremkalle deres barmhjertighetsfølelser, gir han menneskene det beste middel til å oppelske godgjørenhet og holde dem til vanemessig å yte hjelp til de fattige og til å fremme hans sak! Han sender de fattige som sine representanter. Deres trang er et, kall fra en ruinert verden om å gi av våre talenter i form av pengemidler og innflytelse for at de må kunne få den sannheten som er en livsbetingelse for dem. Og når vi ved vårt arbeid og våre godgjørende handlinger følger disse kall, blir vi likedannet med hans bilde. han som ble fattig for vår skyld. Når vi gir, velsigner vi andre og samler på den måten opp den sanne rikdom.VFM1 310.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents