Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Löftestiden

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ifrågasätter, omtolkar

  De faror som Bibeln varnar för och som hotar församlingen gäller oss idag. På samma sätt som människor på apostlarnas tid försökte att genom traditioner och filosofiska system undergräva tron på Bibeln, söker också idag rättfärdighetens fiender att leda människor in på förbjudna vägar. Detta sker genom en tilltalande framställning av “den högre bibelkritiken”, evolutionsteorierna, spiritualismen, teosofin och panteismen. För många är Bibeln som en lampa utan olja, eftersom de har vänt sina sinnen till en spekulativ teologi, som skapar missförstånd och förvirring. Den s.k. högre bibelkritiken undergräver tron på Bibeln som en gudomlig uppenbarelse genom att analysera, ifrågasätta och omtolka. Den berövar Bibeln dess kraft att styra, höja och inspirera människors liv. Spiritualismen kommer stora människoskaror att tro att människans önskningar och drifter är hennes högsta lag. Den lär att sinnlig njutning är frihet och att människan bara är ansvarig inför sig själv.LFT 443.2

  Kristi efterföljare kommer att få höra “skenfagert tal”. För detta varnade aposteln de troende i Kolosse. De skulle få höra spiritualistiska tolkningar av Bibeln. De skulle emellertid inte ta emot dessa. Deras röster skulle i stället höjas i en klar och tydlig framställning av Bibelns budskap. De skulle ha sin trosblick riktad mot Kristus. De skulle gå stadigt framåt på den utstakade vägen och förkasta allt som inte överensstämde med Kristi lära. Guds sanningar skulle vara föremål för deras eftertanke och begrundan. De skulle betrakta Bibeln som Guds röst som talade direkt till dem. Därigenom skulle de tillägna sig gudomlig insikt.LFT 444.1

  Den kunskap om Gud som uppenbaras i Kristus, är den kunskap som alla, som skall bli frälsta, skall tillägna sig. Det är denna kunskap som förvandlar karaktären. När den troende tar emot denna kunskap i sitt liv kommer den att omskapa honom till Kristi likhet. Det är denna kunskap som Gud inbjuder sina barn att ta emot. Vid sidan om denna är allt annat förgängligt och av intet värde.LFT 444.2

  I alla generationer och i alla länder har det verkliga underlaget för karaktärsbyggande varit detsamma — de principer som framställs i Bibeln. Den enda säkra och tillförlitliga regeln är att göra vad Gud säger. “Herrens befallningar äro rätta”, och “den som så handlar, han skall icke vackla till evig tid.” — Ps. 19:9; 15:5. Det var med Bibeln som apostlarna bemötte sin tids falska teorier. De sade: “Ty en annan grund kan ingen lägga, än den som är lagd.” — 1 Kor. 3:11.LFT 445.1

  De troende i Kolosse hade vid sin omvändelse och sitt dop lovat att överge alla läror och seder som de dittills hade följt, och att därefter troget följa Jesus. I sitt brev till dem påminner Paulus dem om detta. Han ber dem att inte glömma att de, för att kunna stå fast vid detta beslut, ständigt måste kämpa mot det onda som sökte vinna kontroll över dem. “Om I alltså ären uppståndna med Kristus”, sade han, “så söken det som är därovan, där varest Kristus är och sitter på Guds högra sida. Ja, haven edert sinne vänt till det som är därovan, icke till det som är på jorden. Ty I haven dött, och edert liv är fördolt med Kristus i Gud.”LFT 445.2

  “Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget; se något nytt har kommit. — 2 Kor. 5:17. Genom Kristi kraft har människor brutit de syndiga vanornas kedja. De har avsagt sig själviskheten. Den som hädat har börjat visa aktning för heliga ting. Den som använt alkohol har blivit nykter. Den som levt ett lastbart liv lever nu i överensstämmelse med kristen etik. Människor som har varit Satans avbilder har blivit förvandlade till Guds avbilder. Denna förändring är i sig själv ett undrens under. Den är en förvandling som åstadkommits av Bibeln. Den är ett av Bibelns djupaste mysterier. Vi kan inte förstå det. Vi kan bara tro vad Bibeln säger. Och detta är: “Kristus i eder, vårt härlighetshopp.”LFT 445.3

  När Guds Ande kontrollerar sinne och känsloliv, brister den omvända människan ut i en ny sång. Hon inser att i det som hon har upplevt, har Guds löfte uppfyllts. Hennes överträdelser har försonats, hennes synd har blivit förlåten. Hon har visat ånger och bättring inför Gud för sin överträdelse av den gudomliga lagen. Hon har visat tro på Kristus som har dött för att människan skulle bli rättfärdiggjord. “Då vi nu hava blivit rättfärdiggjorda av tro, hava vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.” — Rom. 5:1.LFT 445.4

  Detta innebär emellertid inte att den troende, på grund av att han upplevt detta, kan sitta med händerna i kors, nöjd med vad som har åstadkommits för honom. Den som har beslutat sig för att gå in i detta andliga rike kommer att finna att den opånyttfödda naturens alla krafter och böjelser, som kontrolleras av mörkrets makter, står färdiga att inleda strid med honom. Varje dag måste han förnya sin helgelse. Varje dag måste han kämpa mot det onda. Gamla vanor, medfödda benägenheter till det som är ont kommer att kämpa för att återvinna sin makt. Mot dessa måste han ständigt vara på vakt och i Kristi kraft kämpa för att vinna seger.LFT 446.1

  “Så döden nu edra lemmar som höra jorden till: otukt, orenhet, lusta, ond begärelse, så ock girigheten, som ju är avgudadyrkan; ty för sådant kommer Guds vrede. I de synderna vandraden också I förut, då I ännu haden edert liv i dem. Men nu skolen också I lägga bort alltsammans: vrede, häftighet, ondska, smädelse och skamligt tal ur eder mun; . . . Så kläden eder nu, såsom Guds utvalda, hans heliga och älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmod, tålamod. Och haven fördrag med varandra och förlåten varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit eder, så skolen ock I förlåta. Men över allt detta skolen I ikläda eder kärleken, ty den är fullkomlighetens sammanhållande band. Och låten Kristi frid regera i edra hjärtan; ty till att äga den ären l ock kallade såsom lemmar i en och samma kropp. Och varen tacksamma.” — Kol. 3:5-8; 12-15.LFT 446.2

  Brevet till församlingen i Kolosse är fyllt av en undervisning av det högsta värde för alla som tar del i tjänsten för Kristus. Denna undervisning framhåller den målmedvetenhet och den upphöjda målsättning som skulle komma till uttryck i den människas liv, som rätt representerar Frälsaren. Den troende skall förkasta allt som hindrar honom från att göra framsteg på denna upphöjda väg eller som förleder någon annan att avvika från den smala vägen. Detta skall den troende göra genom att i sitt dagliga liv visa medkänsla, vänlighet, mänsklig omtanke, ödmjukhet, tålamod och Kristi kärlek.LFT 447.1

  Vad vi främst av allt behöver är ett högre, renare, ädlare livs kraft. Våra tankar sysslar alltför mycket med det materiella och alltför litet med det som hör himmelens rike till.LFT 447.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents