Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Den högsta erfarenheten

  Vi behöver ständigt en ny, vederkvickande uppenbarelse av Kristus, en daglig erfarenhet som stämmer överens med hans undervisning. Höga och heliga mål är inom räckhåll. Ständig utveckling i fråga om kunskaper och ädla karaktärsdrag är vad Gud vill åstadkomma i oss. Hans lag är ett eko från hans egen stämma som bjuder oss alla: .Kom högre upp. Bli mer och mer helgade.. Varje dag kan vi göra framsteg mot fullkomningen av vår kristna karaktär.NLASB 237.1

  Många som redan är medlemmar av Guds stora familj vet mycket litet om vad det vill säga att se hans härlighet och bli förvandlade fån härlighet till härlighet. Många har endast en skymningens förnimmelse av Kristi fullkomlighet, men deras hjärtan värms av glädje. De längtar dock efter en fullare och djupare förnimmelse av Frälsarens kärlek. Låt dessa omhulda varje själens längtan efter Gud. Den helige Ande samverkar med dem som vill bli påverkade, formar dem som vill bli formade. Ge dl dig själv den fostran som andliga tankar och en innerlig gudsgemenskap skänker. Du har endast sett de första strålarna av hans härlighets gryning. När du fortsätter att lära känna Herren, kommer du att förstå att “de rättfärdigas stig är lik gryningens ljus, som växer i klarhet, till dess dagen når sin höjd”. Ords. 4: 18.NLASB 237.2

  “Detta har jag talat till eder, för att min glädje skall bo i eder, och för att eder glädje skall bliva fullkomlig.” Joh. 15: 11.NLASB 238.1

  Återställande av Guds avbild
  Kristus såg ständigt fram mot slutresultatet av sin livsuppgift. Hans jordeliv som var så uppfyllt av arbete och självförsakelse, fylldes av glädje vid tanken på att han inte skulle behöva utstå sina vedermödor förgäves. Genom att ge sitt liv för mänskligheten skulle han återställa mänskligheten till Guds avbild. Han skulle lyfta oss upp ur stoftet, omforma våra karaktärer till likhet med sin egen karaktär och förädla den genom sin egen härlighet.
  NLASB 238.2

  Kristus såg frukten av sin själs vedermöda och var tillfredsställd. Han blickade ut över evighetens vidder och såg deras lycka som genom hans förnedring skulle erhålla nåd och evigt liv. Han blev slagen för deras missgärningars skull och sargad för deras överträdelsers skull. Näpsten blev lagd på honom för att de skulle få frid, och genom hans sår blev de helade. Han hörde de återlöstas jubel. Han hörde dem sjunga Moses och Lammets sång. Fastän han först måste genomgå sitt blodsdop, fastän världens synder skulle väga tungt på hans oskyldiga själ, fastän skuggan aven outsäglig ångest skulle komma att vila över honom, och ändå, för den glädje som låg framför honom, valde han att uthärda korset och aktade smäleken för intet.NLASB 238.3

  Denna glädje kommer alla hans efterföljare att dela. Hur stor och härlig evigheten än kommer att bli, kommer inte hela vår lön att sparas till den slutliga förlossningens dag. Också här i tiden skall vi genom tro ta del av Frälsarens glädje. Liksom Moses skall vi kunna uthärda, liksom om vi såg den Osynlige. (Hebr. 11: 27.)NLASB 238.4

  Nu är församlingen den stridande församlingen. Nu står vi ansikte mot ansikte med en värld i mörker, nästan helt och hållet avkristnad. Men den dagen kommer, när kampen är utkämpad, och segern är vunnen. Guds vilja skall ske på jorden såsom den sker i himmelen. De frälsta folken kommer inte att veta av någon annan lag än himmelens lag. Alla kommer att vara en lycklig, enad familj, iklädd Kristi rättfärdighets klädnad. Hela naturen kommer att i dess oöverträffade härlighet ge Gud sin hyllning. Världen kommer att bada i himmelens ljus. Månens ljus kommer att bli såsom solens ljus och solens ljus kommer att bli sjufaldigt starkare. Åren kommer att framflyta i glädje och mitt i denna miljö kommer morgonstjärnorna att sjunga tillsammans och Guds söner kommer att jubla i glädje, medan Gud och Kristus i förening skall förkunna: “Ingen synd skall mer finnas till, ej heller skall det mer finnas någon död.”NLASB 239.1

  Vi behöver alltid ha denna syn av det osynliga inför våra ögon. Det är på så sätt vi rätt kan värdesätta det som hör tiden och evigheten till. Detta kommer att ge oss kraft att utöva inflytande på andra till ett högre liv.NLASB 239.2

  “Kom upp till mig på berget”, bjuder Gud oss i dag. Innan Moses kunde bli ett Guds redskap för att befria Israel blev det honom förelagt att han under fyrtio år skulle umgås med Gud bland de ensliga bergen. Innan han frambar Guds budskap till Farao, talade han med ängeln i den brinnande busken. Innan han tog emot Guds lag såsom representant för Guds folk, kallades han upp på berget för att skåda Guds härlighet. Innan han utförde domen över avgudadyrkarna stod han gömd i bergets klyfta och hörde Herren säga: “Jag skall utropa namnet ‘Herren’ inför dig. . . en Gud, barmhärtig och nådig, långmodig och stor i mildhet och trofasthet, som bevarar nåd mot tusenden, .. . men som ingalunda låter någon bliva ostraffad”. 2 Mos. 33: 19; 34: 6, ‘7. Innan han lade ned sin börda för Israel, kallade Gud honom upp på Pisgabergets topp och utbredde inför hans ögon det förlovade landets härlighet.NLASB 239.3

  På berget med Jesus
  Innan lärjungarna gav sig ut på sin världsvida mission, kallades de upp på berget med Jesus. Före pingstens kraft och härlighet upplevde de natten i gemenskap med Frälsaren, mötet på berget i Galiléen, avskedsscenen på Oljeberget med änglarnas löfte om hans återkomst och dagar av bön och gemenskap i den övre salen.
  NLASB 240.1

  När Jesus beredde sig för någon större prövning eller någon betydelsefull verksamhet, drog han sig undan i ensamhet till berget och tillbringade där natten i bön till sin Fader. En bönenatt föregick utnämningen av de tolv apostlarna, hans bergspredikan, hans förklaring samt domssalens och korsets ångest och uppståndelsens härlighet.NLASB 240.2

  Också vi måste komma i åtnjutande av tider avskilda för meditation och bön för att få andlig vederkvickelse. Vi värderar inte bönens kraft och effektiva verkan såsom vi borde. Bön och tro kommer att göra vad ingen makt på jorden kan utföra. Vi blir sällan i alla avseenden ställda i samma situation två gånger. Vi måste ständigt möta nya situationer och genomgå nya prövningar, där tidigare erfarenheter inte kan vara en tillräcklig ledstjärna. Vi måste ständigt få del av ljuset som utgår från Gud.NLASB 240.3

  Kristus sänder alltjämt budskap till dem som lyssnar till hans röst. Under ångestens natt i Getsemane hörde de sovande lärjungarna inte Jesu röst. De hade en svag känsla av änglarnas närvaro, men de gick miste om situationens kraft och härlighet. På grund av sin sömnighet och andliga slöhet gick de miste om de övertygande bevis som skulle ha stärkt dem inför de fruktansvärda händelser som låg framför dem. På samma sätt går i dag de män miste om gudomlig ledning och undervisning som bäst behöver den, därför att de inte söker gemenskap med himmelen.NLASB 240.4

  De frestelser för vilka vi dagligen är utsatta gör bönen till en nödvändighet. Faror lurar på oss överallt. De som söker rädda andra från last och undergång är särskilt utsatta för frestelser. På grund av deras ständiga kontakt med det onda, behöver de en fast förankring i Gud, för att inte själva bli fördärvade. Korta och avgörande är de steg som leder människor ned från en hög och helig ställning tiU en sinnlig, låg nivå. På ett ögonblick kan beslut fattas som fixerar en människas ställning för evigheten. En underlåtenhet att vinna seger lämnar själen obevakad. En dålig vana, kommer om den inte motstås med beslutsamhet att stärkas till en kedja av stål som binder hela människan.NLASB 241.1

  Bönens män och kvinnor
  Orsaken till att många lämnas åt sig själva i sina frestelser är att de inte alltid har Herren för ögonen. När vi tillåter vår gemenskap med Gud att avbrytas, har vi övergett vårt försvar. Alla dina goda uppsåt och planer kommer inte att göra det möjligt för dig att motstå det onda. Det är inte alltid nödvändigt att böja knä för att bedja. Uppodla vanan att samtala med Gud när du är ensam, när du är ute och promenerar och när du är ivrigt upptagen av ditt dagliga arbete. Lyft ständigt ditt hjärta i stilla bön om hjälp, om ljus, om kraft och kunskap. Låt varje andetag bli en bön.
  NLASB 241.2

  Vi kommer inte att misslyckas, om vi sätter vår tillit till Gud. Kristus i hjärtat, Kristus i livet - detta är vår trygghet. Den atmosfär där han är närvarande kommer att fylla själen med avsky för allt som är ont. Våra syften kommer att så helt sammanfalla med hans, att vi i uppstå och tankar kommer att vara ett med honom.NLASB 241.3

  Det var genom tro och bön som Jakob från att ha varit en svag och syndig människa förvandlades till en Guds furste. På samma sätt kan vi tillägna oss höga och heliga ideal, så att vi inte till något pris åter oss avledas från sanning, rätt och rättvisa. Alla är vi väl nedtyngda av angelägna omsorger, bördor och plikter, men ju svårare vår ställning och ju tyngre våra bördor är, dess mer behöver vi Jesus.NLASB 242.1

  Gudstjänstens förmån
  Det är ett allvarligt fel att försumma den offentliga gudstjänsten. Gudstjänsten är en förmån som man inte bör ringakta. De som har vården om de sjuka är ofta förhindrade att tillgodogöra sig dessa förmåner, men de bör se till att de inte i onödan är borta från Guds hus.
  NLASB 242.2

  Vi måste leva ett tvåfaldigt liv, ett tankens liv och ett handlingens, ett liv i stilla bön och flitig verksamhet. Den kraft vi får i samvaro med Gud, i förening med flitiga ansträngningar att fostra vårt själsliv till omtänksamhet och omsorg, bereder oss för de dagliga plikterna och bevarar vår ande i frid och lugn under alla förh:ålanden, hur prövande de än må vara.NLASB 242.3

  Många anser sig vara tvungna att vädja till någon jordisk vän, när de kommer i svårigheter, och tala om för honom sina svårigheter och be honom om hjälp. Under prövande omständigheter fyller otro deras hjärtan, och vägen tycks mörk. Och ändå står alltid tidsåldrarnas mäktiga Rådgivare vid deras sida och inbjuder dem att sätta sin förtröstan till honom. Jesus, den mäktiga Hjälparen, säger till oss: “Kommen till mig. . . så skall jag giva eder ro.” Skall vi då vända oss bort från honom till otillförlitliga mänskliga varelser, som själva är lika beroende av Gud som vi?NLASB 242.4

  Du känner kanske bristerna i din karaktär och dina ringa förmågor i jämförelse med verkets storhet. Men om du ägde det skarpaste intellekt som någonsin getts en människa, skulle detta inte räcka till för din uppgift. “Mig förutan kunnen I intet göra”, säger Herren, vår Frälsare. Joh. 15: 5. Resultaten av allt vi uträttar vilar i Guds händer. Vad som än händer skall vi fatta Herrens hand med stadig, uthållig tillförsikt.NLASB 243.1

  När det gäller dina affärer, ditt sällskap på1ediga stunder, och en förening med en medmänniska för livet, se då till att alla dina förbindelser knyts efter ivrig, ödmjuk bön. På så sätt visar du att du ärar Gud, och han kommer att ära dig. Bed när du känner dig försagd. När du är nedstämd, slut dina läppar tätt tillsammans inför människor och kasta ingen skugga över andras väg, men omtala allt för Jesus. Sträck dina händer uppåt i bön om hjälp. I din svaghet får du fatta den outtömliga kraftens arm. Bed om ödmjukhet, vishet, mod och mera tro, så att du kan se ljus i Guds ljus och glädjas i hans kärlek.NLASB 243.2

  Än större välsignelser
  När vi är ödmjuka och förkrossade kan och vill Gud uppenbara sig för oss. Han tycker om när vi framhåller tidigare nådegåvor och välsignelser såsom en orsak till att han skall skänka oss ännu större välsignelser. Han kommer att mer än uppfylla deras förväntningar, som helt förtröstar på honom. Herren Jesus vet vad hans barn behöver, och hur mycket av gudomlig kraft vi är villiga att tillägua oss för att bli till hjälp och tröst h våra medmänniskor; och han skänker oss allt vi vill använda till andras välsignelse och till att förädla våra egna själar.
  NLASB 243.3

  Vi måste lära oss att lita mindre på vad vi själva kan göra och mera å vad Herren kan göra genom oss. Du är inte engagerad i ditt eget arbete, du utför Guds verk. Överlämna därför din vilja och din väg åt honom. Gör inga förbehåll, dagtinga inte med ditt eget jag.NLASB 244.1

  Att bara gå i kyrkan, att läsa igenom Bibeln om och om igen eller att höra den förklaras vers för vers kommer inte att göra oss eller den som hör oss någon nytta, om vi inte låter Bibelns sanningar bli vår egen personliga erfarenhet. Vårt förstånd, vår vilja och vår kärlek måste underordnas Guds Ord. Genom den helige Andes verk kommer sedan Guds Ords föreskrifter att bli vårt eget livs principer.NLASB 244.2

  När du ber Herren om hjälp, ära då din Frälsare genom att tro att du får hans välsignelse. All kraft, all vishet står till vårt förfogande. Vi behöver endast bedja om det.NLASB 244.3

  Vandra i Guds ljus
  Vandra ständigt i Guds ljus! Tänk på hans karaktär både dag och natt! Då kommer du att se hans underbara skönhet och fröjdas över hans godhet. Ditt hjärta kommer att glöda av att du känner hans kärlek. Du kommer att lyftas upp av de eviga armarna. Genom den kraft och det ljus som Gud ger dig, kommer du att fatta mer och åstadkomma mer än du någonsin tidigare ansett vara möjligt.
  NLASB 244.4

  Den som förlitar sig på Gud kommer med Paulus att kunna säga: “Allt förmår jag i honom som giver mig kraft”. Fil. 4: 13. Vilka fel vi än har begått eller hur vi än har misslyckats i det flydda, kan vi med Guds hjälp resa oss upp över dem alla. Med aposteln Paulus kan vi säga:NLASB 244.5

  “Ett gör jag; jag förgäter det som är bakom mig och sträcker mig mot det som är framför mig och jagar mot målet, för att få den segerlön som hålles framför oss genom Guds kallelse ovanifrån, i Kristus Jesus.” Fil. 3: 13, 14NLASB 244.6

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents