Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Adventbudskapet

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Vår tros prövning.

  I denna prövningens tid behöva vi bliva uppmuntrade och tröstade av varandra. Satans frestelser äro större nu än någonsin förr, ty han vet, att hans tid är kort och att vars och ens slutliga öde mycket snart kommer att avgöras antingen för liv eller död. Nu är det ingen tid att sjunka ned i modlöshet under prövningar; vi måste hålla modet uppe under alla våra prövningar och sätta hela vår förtröstan till Jakobs Gud, den Allsmäktige, Herren har visat mig, att hans nåd är nog att uppehålla oss under alla våra prövningar, och om än dessa äro större än någonsin förr, kunna vi övervinna varje frestelse, om vi blott helt förtrösta på Gud, och genom hans nåd avgå med seger.ADB 59.1

  Om vi övervinna våra prövningar och vinna seger över satans frestelser, uthärda vi prövningen av vår tro, som är dyrbarare än guld, och bliva starkare och bättre beredda att möta nya prövningar, Men om vi bliva missmodiga och giva vika för satans frestelser, bliva vi svagare och komma ej att erhålla någon lön för vår prövning, och vi äro då ej så beredda att möta nya prövningar, På detta sätt bliva vi allt svagare, till dess satan tager oss helt och hållet till fånga, såsom han vill. Vi måste vara iklädda hela Guds vapenrustning och varje ögonblick beredda att upptaga striden mot mörkrets makter. När frestelser och prövningar komma över oss, så låt oss taga vår tillflykt till Gud och kämpa med honom i bön. Han skall ej visa oss tomhänta bort, utan giva oss nåd och styrka att segra och bryta fiendens makt. O, att alla kunde se dessa ting i deras rätta ljus och tåligt lida såsom Jesu Kristi stridsmän! Då skulle Israel gå framåt, starkt i sin Gud och i hans väldiga kraft.ADB 59.2

  Gud har visat mig, att han gav sitt folk en bitter bägare att dricka för att rena och luttra dem. Det är en bitter dryck, och den kan göras ännu bittrare genom klagan, knorr och missbelåtenhet. Men de, som tömma sin bägare under sådana känslor, måste dricka en till, emedan den första ej hade den åsyftade inverkan på deras hjärtan. Och om icke heller den andra har någon inverkan, måste de få en tredje och en fjärde att dricka, till dess den önskade verkan inträder; annars förbliver deras hjärta orent. Jag såg, att denna bittra kalk kan försötmas genom tålamod, ståndaktighet och bön, och att den har sin åsyftade inverkan på dem, som sålunda mottaga den, och därigenom blir Gud ärad och förhärligad. Det är ingen ringa sak att vara en kristen och att vinna Guds ynnest och välbehag. Herren har visat mig några, som bekänna sig tro den närvarande sanningen, men vilkas leverne ej motsvarar deras bekännelse. Deras ide om sann gudsfruktan är alldeles för inskränkt, och de sakna i hög grad den helighet, varom bibeln talar. Några hän giva sig åt tomt och opassande tal, och andra låta behärska sig av sin egen vilja. Vi få ej förvänta att kunna behaga oss själva, att leva och handla som världen, deltaga i dess nöjen och sällskapa med dem, som äro av världen, och sedan till sist få regera med Kristus i härlighet.ADB 60.1

  Vi måste vara delaktiga i Kristi lidanden här, om vi skola få del av hans härlighet i den tillkommande världen. Om vi söka främja våra egna intressen, att behaga oss själva i stället för att behaga Gud och befrämja hans dyrbara, trängande sak, så vanära vi Gud och den heliga sak, vi säga oss älska. Vi hava endast en kort tid kvar att verka för Gud. Ingenting borde vara oss för dyrbart att uppoffra för att frälsa de förskingrade och sargade fåren av Jesu hjord. De som nu göra förbund med Gud genom offer, skola snart hämtas hem för att komma i besittning av sin rika lön och sin arvedel i Guds eviga rike.ADB 61.1

  O, låt oss leva helt för Herren och bevisa genom ett heligt leverne, att vi hava varit med Jesus och att vi äro hans ödmjuka och saktmodiga efterföljare! Vi måste arbeta, medan dagen varar, ty när vedermödans och ångestens mörka natt kommer, skall det vara för sent att verka för Gud. Jesus är nu i sitt heliga tempel och vill antaga våra offer, våra böner, våra bekännelser av fel och synder samt förlåta Israels alla överträdelser, så att de bliva utplånade, innan han lämnar helgedomen. När Jesus lämnar helgedomen, skola de som äro heliga och rättfärdiga; ty alla deras synder bliva då utplånade, och de beseglas med den levande, Gudens insegel. Men de som äro orena och orättfärdiga, komma att förbliva orena och orättfärdiga, ty då är ej längre någon överstepräst i helgedomen för att frambära deras offer, deras bekännelser och deras böner inför Faderns tron. Vad som skall göras för att rädda själar från den annalkande vredesstormen, måste därför göras, innan’ Jesus lämnar det allraheligaste i den himmelska helgedomen.ADB 61.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents