Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Adventbudskapet

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Trohet vid vittnesbördsmöten.

  Herren har visat mig, att sabbatshållare böra visa stort intresse i att uppehålla sina möten och göra dem intressanta. Det är mycket nödvändigt, att det bliver mera intresse och energi i detta avseende. Alla böra hava något att säga till Herrens ära, ty genom att så göra, bliva de välsignade. En åminnelsebok skrives om dem som ej försumma att komma tillsammans utan ofta tala till varandra. Kvarlevan av Guds folk skall vinna seger genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. Några vänta att vinna seger genom Lammets blod allena, utan att själva göra någon ansträngning. Jag såg, att Gud i sin nåd givit oss förmåga att tala. Han har givit oss en tunga, och för dess bruk skola vi svara inför honom. Vi böra ära Gud med vår mun, i det vi till sanningens ära tala om hans oändliga nåd och på grund av Lammets blod vinna seger genom vårt vittnesbörd.ADB 144.1

  Vi böra ej komma tillsammans och sitta tysta; endast de skola ihågkommas av Herren, som samlas för att tala om hans härlighet, hans ära och makt. Över sådana skall Guds välsignelse vila, och de skola bliva vederkvickta. Om alla handlade som de borde, skulle ingen dyrbar tid gå förlorad, och ingen anmärkning om för långa böner och förmaningar skulle då behövas; hela tiden bleve då använd till korta, tydliga vittnesbörd och böner. Bed, tro och mottag! Allt för ofta drives det gäck med vår Herre; det förekommer för mycken bön, som icke är någon bön och som tröttar änglarna och misshagar Gud, för många tomma, meningslösa önskningar. Vi böra först känna vårt behov och så bedja Gud om det, som vi behöva, troende, att han giver oss det, medan vi ännu bedja. Så skall vår tro förökas och envar bliva uppbyggd, den svage skall stärkas och den missmodige och försagde skall nödgas blicka upp och tro, att Gud lönar alla, som söka honom med all flit.ADB 144.2

  Många sitta tysta, emedan de ej hava något nytt att säga, utan måste upprepa vad de förr sagt, om de skola säga något. Jag såg, att orsaken härtill var högmod, och att Gud och änglarna åhörde de heligas vittnesbörd och funno behag i dem samt blevo förhärligade genom att dessa vittnesbörd bleva upprepade vecka efter vecka. Herren älskar enkelhet och ödmjukhet, men det misshagar Gud och bedrövar änglarna, då de som bekänna sig vara Guds arvingar och Jesu medarvingar, låta dyrbar tid gå förlorad under sina möten.ADB 145.1

  Om bröderna och systrarna stode, där de skulle stå, så skulle det ej vara svårt för dem att finna något nytt att säga till Jesu ära, han, som hängde på Golgata kors för deras synders skull. Om de ville söka förstå, hur mycket Gud gjorde, då han gav sin enfödde, älskade Son i döden till ett offer för våra synder och överträdelser, och hur mycket Jesus utstod av kval och lidanden för att göra en väg till räddning, så all brottsliga människor kunde erhålla förlåtelse och leva, då skulle de vara mycket mera beredvilliga att prisa och upphöja Jesus. De skulle ej kunna tiga, utan med tacksamhet tala om hans ära och om hans makt. Och därför skulle Guds välsignelse vila över dem. Ä ven om samma ord upprepades, skulle Gud bliva ärad. Ängeln visade mig dem, som varken dag eller natt upphörde att ropa: “Helig, helig, helig är Herren Gud den allsvåldige!” “Ett ideligt upprepande”, sade ängeln, “men Gud äras därigenom.” Om vi säga detsamma gång på gång, blir det likväl till Guds ära, och det visar, att vi ej förakta hans godhet och barmhärtighet mot oss.ADB 145.2

  Jag såg, att de allmänna kyrkosamfunden äro fallna och att kyla och död råda inom dem. Om de följde Guds ord, skulle det göra dem ödmjuka. Men de upphäva sig över Herrens verk. Det är förödmjukande för dem att, då de komma tillsammans, upprepa samma enkla berättelse om Guds godhet, och de anstränga sig att få fatt på något nytt, något stort, och att kunna lägga sina ord just så, att de tilltala örat och behaga människor, och Guds Ande lämnar dem. Då vi följa bibelns enkla väg, skola vi få erfara Guds Andes inflytelse. Alla komma i skön harmoni, om vi följa denna väg och hell förlita oss på ‘Gud; det är då ingen fara, att vi bliva påverkade av de onda änglarna. Det är då själarna upphäva sig över Guds Ande och handla i egen kraft, som de goda änglarna upphöra att vaka över dem och de Överlämnas ,åt satans onda anslag.ADB 146.1

  Guds ord påpekar plikter, som skola bevara Guds folk ödmjukt och avskilt från världen och från att avfalla såsom de allmänna kyrkosamfunden. Fottvagningen och Herrens nattvard borde firas oftare. Jesus gav oss ett föredöme och bjöd oss göra, såsom han hade gjort. Jag såg, att hans föredöme bör efterföljas så noga som möjligt; men bröder och systrar ha icke alltid handlat så förståndigt, som de skulle göra under fottvagningen, och detta har åstadkommit förvirring. På nya platser bör denna förordning införas med försiktighet och förstånd, i synnerhet där folket ej blivit undervisat om vår Herres exempel och lära angående denna sak och där det är fördomar däremot. Många uppriktiga själar hava, såsom en följd av tidigare lärares inflytelse, till vilka de haft förtroende, fått starka fördomar mot denna tydliga plikt, och för dem behöver därför detta ämne framhållas på lämplig tid och lämpligt sätt.ADB 147.1

  Guds ord innehåller intet exempel på, att bröder tvått systrars fötter; men det finnes ett exempel på, att systrar tvått bröders fötter. Maria tvådde Jesu fötter med sina tårar och torkade dem med sitt huvudhår. Se också 1 Tim. 5:10. Jag såg, att Herren hade påverkat systrar att två bröders fötter och att detta var i överensstämmelse med evangelisk församlingsordning. Alla böra handla med förstånd och ej göra fottvagningen till en besvärlig ceremoni.ADB 147.2

  Den heliga hälsning, som aposteln Paulus omtalar i Jesu Kristi evangelium, bör alltid betraktas i sitt rätta ljus. Det är en helig kyss. Den bör betraktas som ett tecken på förening mellan kristna vänner, när de skiljas och när de åter mötas efter att ha varit skilda i veckor eller månader. I l.Tess. 5: 26 säger Paulus: “Rälsen alla bröderna med en helig kyss!” I samma kapitel säger han: “Avhållen eder från allt ont!.* Det kan ej synas eller ha utseende av att vara ont, om den heliga kyssen användes på lämplig tid och plats.ADB 148.1

  Jag såg, att fiendens starka hand var upplyft mot Guds verk och att var och en, som älskar sanningens sak, bör giva den sin hjälp och sina krafter; alla böra visa stort intresse i att deras händer hållas uppe, som förkunna sanningen, så att de genom ständig vaksamhet kunna hålla fienden tillbaka. Alla böra stå förenade i verket såsom en man. Alla själens krafter och förmågor böra vara vakna; ty det som skall göras, måste göras snart.ADB 148.2

  Därpå såg jag den tredje ängeln. Min ledsagande ängel sade: “Fruktansvärt är hans verk. Förfärlig är hans mission. Han är den ängel, som skall skilja vetet från ogräset och besegla eller binda vetet tillsammans för den himmelska ladan. Dessa ting böra upptaga hela vårt sinne och hela vår uppmärksamhet.”ADB 148.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents