Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Vidnesbyrd for menigheden bind 3

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Arbejdende for Gud

  Arbejdende for Gud

  Gud kalder missionærere. Der er duelige mænd i menigheden i ___ som vil vokse i dygtighed og kraft når de bruger deres talenter for Guds arbejde og sag. Hvis disse brødre vil oplære sig selv til at gøre Guds sag til deres største interesse og vil ofre alle deres fornøjelser og tilbøjeligheder for sandhedens sag, vil Guds velsignelse hvile på dem. Disse brødre, som elsker sandheden, som i årevis har glædet sig ved større lys over skrifterne, burde lade deres lys skinne for dem som er i mørke. Gud vil være visdom og kraft for dem og vil forherlige sig selv i at arbejde med og ved den som helt følger ham. “Vil nogen tjene mig, ham skal Faderen ære.” Guds visdom og kraft vil gives til den villige og trofaste.VM3 56.2

  Brødrene i ___ har været villige til at give af deres midler til forskellige foretagender, men dem selv har de tilbageholdt. De har ikke sagt: Her er jeg, Herre; send mig. Det er ikke det menneskelige redskabs styrke, men hans visdom og styrke som beskæftiger dem og arbejder med dem som gør mennesker succesrige i at gøre det arbejde der skal gøres. Når vi ofrer vore goder til himmelens og jordens Indehaver, skønt vi tilbageholder os selv, kan vi ikke få hans samtykke eller sikre os hans velsignelse. Der må i brødre og søstres hjerter i ___ være et princip for at fremlægge alt også dem selv, på Guds alter.VM3 57.1

  Mennesker behøves i Battle Creek som kan og vil tage byrder og bære ansvar. Kaldet er blevet givet igen og igen, men der er knapt nok kommet et svar. Nogle ville have besvaret kaldet hvis deres verdslige interesser ville være tilgodeset. Men da der ikke er udsigt til at forøge deres midler ved at tage til Battle Creek, kunne de ikke se nogen opgave i at komme. “At adlyde er bedre end at ofre.” Og uden lydighed og uselvisk kærlighed, er de rigeste ofre for små at give alle tings Indehaver.VM3 57.2

  Gud kalder på brødre og søstre i ___ til at rejse sig og komme frem og hjælpe Herren, at hjælpe Herren, imod de mægtige. Grunden til at der er så lidt styrke blandt dem som bekender sandheden er at de ikke bruger de evner Gud har givet dem. Rigtig mange har pakket deres talent ind i servietter og skjult det i jorden. Det er ved brug af talenterne at de forøges. Gud vil forsøge og prøve sig folk.VM3 57.3

  Bror og søster I er blevet trofaste byrdebærer i Guds sag og nu bør jeres børn ikke stå tilbage, men lad byrderne ikke hvile så tungt på dem. Det er på tide at børnenes mindre bebyrdede kræfter bruges og at de arbejder mere direkte i Mesterens vingård.VM3 57.4

  Nogle af brødrene og søstrene i New York har følt bekymring for at bror og søster K, især søster K, burde opmuntres til at arbejde blandt menighederne. Men det er det forkerte sted for dem at forsøge dem selv. Hvis Gud egentlig har lagt arbejdsbyrder på dem, er det ikke for menighederne; for disse er i almindelighed forud for dem. Der er en verden for bror og Søster K, en verden der er i ondskab. Deres mark er stor. De har masser af plads til at prøve deres gaver og prøve deres kald uden at gå ind i andres folks arbejde og bygge på et grundlag de ikke har lagt. Bror og søster K har været meget træge til at erfare selvfornægtelse. De har været træge til at antage helsereformen i alle dens grene. Menighederne er længere fremme end i appetittens fornægtelse. Derfor kan de ikke gavne menighederne i den retning, men snarere er de en hindring.VM3 57.5

  Bror K har ikke været en velsignelse for menigheden i ___, men en stor byrde. Han har stået direkte i vejen for dens fremmarch. Han har ikke været i stand til at hjælpe når og hvor den behøvede mest hjælp. Han har ikke fremstillet vor tro korrekt; hans samtale og liv har ikke været helligt. Han har været langt bagved og har ikke været parat eller villig til at se Guds forsyns ledelse. Han har stået i vejen for syndere han er ikke været i en sådan tilstand at han har kunnet anbefale vor tro for ikke-troende.VM3 58.1

  Hans eksempel har været en hindring for menigheden og hans ikke-troende naboer. Hvis bror K havde været helt helliget Gud, ville hans gerninger have været frugtbare og udrettet meget godt. Men det som adskiller Guds folk på en særlig måde fra populære religioner er ikke alene deres bekendelse, men deres eksemplariske karaktertræk og deres uselviske kærlige principper. Guds Ånds kraftfulde og rensende indflydelse på hjertet, føres ud i ord og handlinger, adskiller dem fra verden og betegner dem som Guds særlige folk. Kristi efterfølgeres karakter og natur vil være lig deres Mesters. Han er mønsteret, det hellige og fuldkomne eksempel for kristne til efterligning. Hans sande efterfølgere vil elske sine brødre og være i harmoni med dem. De vil elske deres næste som Kristus har givet dem eksempel og vilje til og gøre et offer hvis de kan for at overbevise sjæle til at forlade deres synder og omvendes til sandheden.VM3 58.2

  Sandheden vil, med dybe rødder i troendes hjerter, springe op og bære frugt til retfærdighed. Deres ord og gerninger er kanaler hvorigennem rene sandheds- og hellighedsprincipper viderebringes til verden. Særlige velsignelser og privilegier er der for dem som elsker sandheden og vandrer efter det lys de har fået. Hvis de ikke gør dette, vil deres lys blive til mørke. Når Guds folk bliver selvtilstrækkelige, overlader Herren dem til deres egen visdom. Barmhjertighed og sandhed udloves den ydmyge af hjertet, den lydige og trofaste.VM3 59.1

  Bror K har stået i vejen for sine børn. Hvis han havde været helliget Gud, havde sit hjerte med i arbejdet og efterlevede den sandhed han bekendte sig til, ville han have følt vigtigheden af at byde over sit hjem, som trofaste Abraham gjorde.VM3 59.2

  Manglen på harmoni og kærlighed mellem de to brødre K er en skamplet for Guds sag. Begge begår fejl. Begge har et arbejde at gøre med at undertrykke selvet og opelske kristne nådegaver. Gud er vanæret ved den splid og jeg går ikke for langt når jeg siger at had ermellem disse to biologiske brødre. Bror A K begår mange fejl. Han har gemt på følelser som ikke er i overensstemmelse med Guds vilje. Han kender sin bror, B Ks særheder, for at have et irritabelt og ulykkeligt temperament. Ofte kan han ikke se det gode når det ligger direkte på hans sti. Han ser kun ondt og mister modet meget let. Satan forstørrer et mulvarpeskud til et bjerg for ham. Alt overvejes, bror B K har i mange ting opført sig mindre kritisabelt end hans bror fordi det har været mindre skadeligt for sandhedens sag.VM3 59.3

  Disse biologiske brødre må forliges helt med hinanden før de kan fjerne skammen fra Guds sag som deres uenighed har skabt. “Derpå kendes Guds børn og djævelens børn: enhver, der ikke øver retfærdighed, er ikke af Gud, ej heller den, der ikke elsker sin broder.” “Den, som siger, at han er i lyset og dog hader sin broder, han er endnu i mørket.” Dem som arbejder for Gud bør være rene kar, helliget til Mesterens brug. “Tvæt jer, i, som bærer Herrens kar!” “Hvis nogen siger: “Jeg elsker Gud” og hader sin broder, så er han en løgner; thi den, der ikke elsker sin broder, som han har set, han kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Og dette bud har vi fra ham, at den, som elsker Gud, skal også elske sin broder.”VM3 59.4

  Kristi ambassadører har et ansvar og helligt arbejde for sig. De er duft af liv til liv, eller af død til død. Deres indflydelse afgør sjæles skæbne som Kristus døde for. Bror og søster K mangler begge erfaring. Deres liv har ikke været i hellighed. De har ikke haft et dybt og gennemgribende kendskab til den guddommelige vilje. De har ikke gået stadigt fremad og opad i det guddommelige liv, så at deres erfaring kunne være til værdi for menigheden. Deres opførsel har ikke så lidt bebyrdet menigheden.VM3 60.1

  Søster K’s tidligere liv har ikke været af en sådan art at hendes erfaring kunne være til velsignelse for andre. Hun har ikke levet op til hendes pligtsfølelse. Der er for mange gange øvet vold på hendes samvittighed. Hun har søgt efter fornøjelser og givet sit liv til tomhed, forfængelighed og mode, i stedet for sandhedens lys som har skinnet på hendes stivej. Hun kendte vejen, men undlod at vandre på den. Herren gav søster K et advarsels- og irettesættelses-vidnesbyrd. Hun troede vidnesbyrdet og adskilte sig mere fra fornøjelseselskernes klasse end fra gudselskernes. Da hun så tilbage på hendes tidligere liv, der var så fuld af forsømmelse og fejl, gav hun sig selv op over for vantro og upåvirkelig tungsind. Fortvivlelsen spredte sine mørke vinger over hende. Hendes ægteskab med bror K ændrede tingenes orden i nogen grad, men nogle gange siden har hun været meget tungsindig og fortvivlet.VM3 60.2

  Søster K har et godt kendskab til profetierne og kan udlægge dem og har meget let ved at tale om dem. Nogle af brødrene og søstrene har gerne villet tilskynde bror og søster K til at gå ud som aktive medarbejdere. Men de kan godt arbejde ud fra et forkert ståsted. Søster K.s udannelsmæssige fordele har været overlegen for mange af dem hun er omgivet af. Idet hun har arbejdet offentligt, har hun mere været afhængig af sin egen styrke end af Guds Ånd. Hun har en stolt uafhængighedsfølelse og har troet at hun var kvalificeret til at lære andre, end selv at lære. Med hendes manglende erfaring i åndelige ting er hun ikke beredt til at arbejde blandt menighederne. Hun har ikke den nødvendige dømmekraft og åndelige styrke til at bygge dem op. Hvis hun og hendes mand går helt ind i dette arbejde, skal de begynde med at udøve en god indflydelse i menigheden i ___. Deres arbejde bør lægges der hvor der mest er brug for det.VM3 60.3

  Der er et arbejde der skal udrettes i nye marker. Syndere som aldrig har hørt advarselsbudskabet behøver at blive advaret. Her har bror og søster K stort rum til at arbejde og forsøge deres kald. Ingen bør forhindre dem i at gøre deres bestræbelser på nye marker. I alle retninger er der syndere at frelse. Men nogle prædikanter er tilbøjelige til hen over den samme grund blandt menighederne, skønt deres arbejde ikke kan hjælpe menighederne og deres tid er spildt.VM3 61.1

  Vi ønsker at alle Herrens tjenere var medarbejdere. Arbejdet med at advare sjæle bør ikke være betroet til prædikanter alene, men brødre som har sandheden i deres hjerter og som har udøvet en god indflydelse i hjemmet, bør føle at et ansvar påhviler dem, at hellige en del af deres tid til at gå ud blandt deres naboer og i tilstødende byer og være missionærer for Gud. De bør bringe vore bøger og blade ud og gå ind i samtaler og i Kristi Ånd, bede med og for dem de besøger. Dette er det arbejde som vil en ransagelse og fornyelse.VM3 61.2

  [I årevis har Herren kaldt sit folks opmærksomhed til helsereformen. Dette er en af de store grene af det værk som skal berede vejen for Menneskesønnens komme. Johannes Døberen gik i forvejen for Mesteren i Elias’ ånd og kraft for at rydde vejen for Herren og vende folkets hjerte til retfærdigehdens visdom. Johannes Døberen er en repræsentant for dem som lever i de sidste dage og som Gud har betroet at forkynde hellige sandheder for menneskene, for at rydde vejen for Kristi andet komme. Johannes var en reformator. Englen Gabriel kom direkte fra himlen for at undervise hans forældre om helsereformen. Englen sagde at han ikke skulle drikke vin eller stærke drikke og at han skulle blive fyldt med den Hellige Ånd fra fødslen af.VM3 61.3

  Johannes Døber skilte sig ud fra venner og fra verdens overdådige liv. Hans enkle kappe, som var vævet af kamelhår, var en stadig irettesættelse til de jødiske præster, som gerne ville vise sig i pragtfulde klæder. Den var også en irettesættelse til folket i almindelighed. Hans kost, som var udelukkende vegetarisk og bestod af græshopper og vild honning, var en irettesættelse af tidens tilfredsstillelse af appetitten og det var frådseri som var almindelig overalt. Profeten Malakias siger: “Se, jeg sender eder profeten Elias, før Herrens store og frygtelige dag kommer. Han skal vende fædrenes hjerte til sønnerne og sønnernes til fædrene, at jeg ikke skal komme og slå landet med band.” Her har profeten Malakias beskrevet karakteren af det værk som skal udføres. De som skal berede vejen for Kristi andet komme er her fremstillet som den trofaste Elias og som Johannes som kom i Elias’ ånd for at berede vejen for Kristi første komme. Det store reformprogram må kundgøres og almenheden må vækkes op. Mådehold i alle ting må blive en del af budskabet for at vende Guds folk fra sine afguder, sit frådseri og sin overdådighed i klæder og mange andre ting.VM3 62.1

  Den selvopofrelse, ydmyghed og afholdenhed som Gud kræver af sit folk, som ham leder og velsigner på en særskilt måde, skal stilles op som en kontrast til den overdådighed og de helseødelæggende vaner som kendetegner den generation som lever i denne forfaldets tidsalder. Gud har vist os at helsereformen er lige så nøje forbundet med den tredje engels budskab som hånden er til kroppen. Ligegyldighed overfor dette vigtigt emne er en af de største årsager til fysisk og moralsk forfald. De som føjer appetitten og lidenskaberne og samtidig lukker øjnene for lyset, fordi de er bange for at se de syndige lyster som de er uvillige til at afstå fra, er skyldige for Gud. Den som vender sig bort fra lyset i et sandhedspunkt, vil snart forhærde sit hjerte sådan at han heller ikke bryder sig om lyset i andre spørgsmål. De som sviger sin moralske forpligtelser i spørgsmålet om mad og kælder, bereder vejen for at vende sig bort fra Guds krav i andre spørgsmål af evighedsbetydning.] Vore legemer er ikke vore egne. Gud har krav på at vi tager os af denne bolig. Han har givet os den, så vi kan give vore legemer til ham som et levende offer, helligt og acceptabelt. Vore legemer tilhører ham som har gjort dem og vi er forpligtet til at være forstandige og bruge de bedste midler for at beskytte dem fra forfald. Hvis vi svækker legemet ved selvtilfredsstillelse, ved at give efter for appetitten og ved at klæde os efter de sundhedsskadelige moder, for at være i harmoni med verden bliver vi Guds fjenderVM3 62.2

  Bror og søster K har ikke påskønnet lyset i helsereformen. De har ikke afset en plads for den i den tredje engles budskab. Forudseenhed har ledt Guds folk væk fra verdens overdrevne vaner, væk fra appetittens lyster og lidenskaber, for at tage deres plads på alle tings selvfornægtelses og mådeholds platform. [Det folk som Gud leder, er et specielt folk. Guds børn er ikke ligesom verden. Når de følger Guds ledelse, vil de kunne fuldføre hans hensigt og de vil bøje sin vilje under hans vilje. Kristus vil bo i deres hjerte. Guds tempel er hellig. Apostlen siger at vort legeme er et tempel for Den Hellige Ånd. Gud kræver ikke at hans børn skal fornægte sig selv i den grad at de skader deres fysiske kraft. Nej, han kræver at de skal lyde naturens love for at bevare sin fysiske helse. Den vej Gud peger ud for os, er naturens vej og den er bred nok for os alle. Gud har været rundhåndet i at forsyne os med et rigt udvalg af gode ting til vort underhold og til glæde for os. Men for at vi skal kunne glæde os over at have en naturlig appetit som kan hjælpe os til at bevare helsen og forlænge livet, har han givet visse indskrænkninger før at vi skal holde appetitten i tømme. Han siger: “Pas på, hold igen! Fornægt en unaturlig appetit!” Hvis vi udvikler en fordærvet appetit, krænker vi helselovene og vi må selv bære ansvaret for at have misbrugt vort legeme og følgen af selvforskyldt sygdom. Råd og vink side 58-59]VM3 63.1

  Elias’ ånd og kraft har bevæget hjerterne til at fornye sig og rette dem til retfærdighedens klogskab. Bror og søster K er ikke blevet omvendt til helsereformen, uanset de mange beviser Gud har givet dem på dette område. Selvfornægtelse er absolut nødvendig for ægte religion. Dem som ikke har lært at fornægte sig selv er blottet for livsvigtig og praktisk gudsfrygt. Vi kan ikke forvente noget andet end at religionens fordringer vil komme i konflikt med naturlige lidenskaber og verdslige interesser. Der er et arbejde for enhver i Herrens vingård. Ingen skulle være dovne. Alle Guds engle er i røre, stiger op til himlen og stiger ned til jorden igen med nådes- og advrselsbudskaber. Disse himmelske budbringere rører ved sind og hjerter. Der er mænd og kvinder overalt som har modtagelige hjerter og inspireres af sandheden. Hvis dem som har en kundskab til sandheden nu ville arbejde enstemmigt med Guds Ånd, ville vi se et stort værk blive udrettet.VM3 64.1

  Nye marker åbnes hvori alle kan prøve deres kald, ved erfaringsmæssig anstrengelse for at bringe sjæle ud af mørke og vildfarelse og sætte dem på den evige sandheds platform. Hvis bror og søster K følte at Gud havde kaldt dem til at engagere sig i hans arbejde, ville de have nok at gøre med at kalde syndere til omvendelse; men for at Gud kan arbejde i og gennem dem, behøver den en gennemgribende forvandling. Gerningen at udruste et folk for disse sidste dage før Kristi genkomst, er det mest hellige og højtidelige arbejde og kræver helligede og uselviske medarbejdere. Dem som har ydmyghed, tro, kraft, udholdenhed og beslutsomhed vil finde masser at gøre i deres Mesters vingård. Der er ansvarsbetyngede opgaver at udrette, som kræver alvor og brug af alle deres kræfter. Det er villig tjeneste at Gud godtager. Hvis den sandhed, som vi bekender os til, er af så uendelig betydning som at afgøre sjæles skæbne, hvor omhyggelige bør vi så ikke være for at frembringe den?VM3 64.2

  “Retfærdiges sti er som strålende lys, der vokser i glans til højlys dag.” Bror og søster K! Havde I vandret i lyset som det har skinnet på jeres stivej, havde I været draget nærmere Gud, have en fastere tro på sandheden og vandre ydmygt for Gud i det lys, han har givet jer, ville I nu have en erfaring der ville være af uvurderlig værdi. Havde I udnyttet de talenter Gud har lånt jer, ville I have skinnet som lys i verden. Men lys bliver til mørke for alle dem som ikke vil vandre i det. For at blive godtaget og velsignet af Gud som vore fædre blev, må vi, ligesom dem, være trofaste. Vi må udnytte vort lys som fortidens trofaste profeter benyttede sig af deres. Gud stiller krav til os efter det han har givet os og han vil ikke godtage mindre end han forlanger. Alle hans retfærdige pålæg må efterkommes fuldt ud. For at vi kan efterkomme vore ansvar, må vi stå på den grund som den hellige, indviede sandhedens orden og fremmarch har beredt for os.VM3 64.3

  Bror L erkender ikke Guds sandheds helliggørende indflydelse på hjertet. Han er ikke så udholdende, ydmyg og overbærende som han skulle være. Han er let at opirre; selvet rejser sig og han siger og gør mange ting uden at tænke rigtigt over det. Han udøver ikke altid en frelsende indflydelse. Hvis han var omhyllet af Kristi Ånd, kunne han med den ene hånd tage fat i den Mægtige, medens han med troens og kærlighedens hånd kunne nå ud til den stakkels synder. Bror L behøver en kraftfuld indflydelse af guddommelig kærlighed; for det vil forny og forædle hjertet, helliggøre livet og ophøje og forædle hele mennesket. Så vil hans ord og gerninger snarere smage af himlen end af hans egen ånd.VM3 65.1

  Hvis det evige livs ord vises i hjertet, vil frugten til retfærdighed og fred dannes. Du må overvinde en selvtilstrækkelighed og selvviskhed min kære bror. Du bør opelske en ånd der er villig til at få undervisning og blive rådgivet. Hvad andre end måtte sige eller gøre, bør du sige: Hvad betyder det for mig? Kristus har påbudt mig at følge ham. Du bør opelske en sagtmodighed. Du behøver en erfaring i oprigtig gudsfrygt og hvis du ikke har dette, kan du begribeligvis ikke gå ind i Guds arbejde. Din ånd må blødgøres og undertrykkes ved at komme under lydighed mod Kristi vilje. Du bør til alle tider fastholde en Jesu efterfølgers elskelige værdighed. Vor opførsel, vore ord og handlinger taler til andre. Vi er levende breve, der kendes og læses af alle mennesker.VM3 65.2

  Du bør være forsigtig med ikke at forkynde sandheden under diskussion eller strid, for gør du dette vil det med sikkerhed vende sig tilbage imod dig selv og giver snarere fjendens sag fortrin end Guds sandhed. Hver gang du går ind i en strid bør det være ud fra en pligtfølelse. Hvis du gør Gud til din styrke og underkaster dig selv og lader sandheden gå bort med sejren, vil Satans bedrag og hans gloende pile falde på ham selv og du vil styrkes, holdes væk fra vildfarelse og holdes væk fra alle falske veje. Du behøver at opelske forsigtighed og ikke fare afsted i egen kraft. Arbejdet er vigtigt og helligt og du behøver megen visdom. Du bør rådføre dig med dine brødre som har fået erfaring i arbejdet. Men, frem for alt andet, bør du få et grundigt kendskab til dine egene svagheder og farer og bør styrke de svage punkter i din karakter, så du ikke lider troens skibbrud.VM3 66.1

  Vi lever iblandt de sidste dages farer og hvis vi har selvtilstrækkelighedens og uafhængighedens ånd i os vil vi udsættes for Satans list og blive overvundet. Betydningen af selvet må du lægge bort og du må skjules i Gud og kun gøre dig afhængig af hans styrke. Menighederne behøver ikke dit arbejde. Hvis du er helliget til Gud, kan du arbejde i nye områder og Gud vil arbejde sammen med dig. Gud vil godtage hjertets og livets renhed. Alt hvad er mindre end det, vil han ikke tage i betragtning. Vi må lide sammen med Kristus hvis vi vil regere sammen med ham.VM3 66.2

  Bror M kunne have udrettet noget godt hvis han, for år siden, havde givet alt til Kristus. Han har ikke været helliget igennem sandheden; hans hjerte har ikke været ret med Gud. Han har skjult sit talent i jorden. Hvad vil han som har lagt sine talenter ud til forkert brug sige når Mesteren kommer og kræver et regnskab for sin forvaltning? Bror M har ikke været en ære for Guds sag. Det er farligt at strides med Guds forudseenhed og blive utilfreds med næsten alt, som om omstændighederne har været særlige ordnet for fristelse og ødelæggelse. [Arbejdet med at rense og lutre os for at gøre os skikkede for himmelen er et stort arbejde og vil koste os megen lidelse og prøvelse, fordi vor vilje ikke er Kristi vilje underdanig. Vi må gå igennem ildovnen, indtil flammerne har fortæret slaggerne og vi er blevet renset og genspejler det guddommelige billede. De, der følger deres tilbøjeligheder og lader sig beherske af det, som øjnene, kan se, er ikke velegnede til at bedømme, hvad Gud gør. De er fulde, af misfornøjelse. De ser nederlag, hvor der virkelig er sejr, stort tab, hvor der er vinding; og ligesom Jakob er de rede til at udbryde: “Det går alt sammen ud over mig!”, når netop de ting, som de klager over, samvirker til gode for dem. Vejl f menigh bd. 1 side 395]VM3 66.3

  Intet kors, ingen krone. Hvordan kan en være stærk i Herren uden prøvelser. For at få styrke må vi arbejde. For at have stærk tro, må vi sættes under vilkår hvor vor tro anvendes. Apostlen Paulus formanede Timoteus, lige før sin martyrdom: “Men vær med til at lide ondt for evangeliet ved den kraft, Gud giver.” Det er gennem den megen trængsel at skal komme ind i Guds rige. Vor Frelser var prøvet i enhver mulig måde og dog sejrede han hele tiden i Gud. Det er vort privilegium at være stærke i Guds kraft under alle forhold og at fryde os ved Kristi kors.VM3 67.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents