Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Vidnesbyrd for menigheden bind 3

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Syndens begærlighed

  SYNDENS BEGÆRLIGHED
  VM3 544.2

  Kære bror P: Jeg vil gøre en anstrengelse mere for at advare dig til alvorligt arbejde for at vinde riget. Du har fået advarsel efter advarsel, som du ikke har givet agt på. Men, oh, hvis du dog ville angre dine tidligere fejlagtige opførsel og vende dig til Herren. Det kan ikke være for sent at få rettet fejl. Alle dine sindskræfter er blevet helliget pengeindtjening. Du har dyrket penge. Det har været din gud. Guds stav hænger over dig. Hans domme kan til ethvert øjeblik komme over dig og du går uforberedt ned i graven, med dine klæder beplettet med verdens fordærv. Hvad er der skrevet ned om dig i himlen? Enhver dollar, som du har opsparet, har været ligesom et ekstra led i kæden der fastgører dig til denne fattige verden. Din lidenskab for vinding er hele tiden blevet styrket. Dine tankers byrde har været hvordan du kunne få flere midler. Du har haft en frygtelig erfaring, som burde advare dem som lader verdenskærlighed tage deres sjæle i besiddelse. Du er blevet mammons slave. Hvad vil du sige når Mesteren afkræver et regnskab af din forvaltning? Du har ladet kærlighed til pengeanskaffelse blive den herskende lidenskab i dit liv. Du er ligeså beruset af pengekærlighed som drankeren er af sin spiritus.VM3 544.3

  Jesus bad om at det ufrugtbare træ kunne forblive lidt længere; og endnu beder jeg en gang at du ikke må komme med svage anstrengelser, men med alvorlige anstrengelser, for riget. Befri dig selv fra Satans snare før ordene, “han er forenet med afguder, lad ham være,” skal siges om dig i himlen. Alle dem der elsker penge, lige som du, vil en dag skrige i bitre pinsler: “Oh de rigdommes bedrag! Jeg har solgt min sjæl for penge.” Nu er dit eneste håb at du ikke må handle svagt, men vende helt om. Kald straks viljens kraft til hjælp, du har så længe brugt den i forkert retning. Dette er den eneste måde du kan overvinde begærlighed på.VM3 544.4

  Gud har åbnet metoder hvorpå begærlighed kan overvindes — ved at udføre godgørende handlinger. Ved din livsførelse siger du, at du værdsætter verdens rigdomme højere end evige rigdomme. Du siger: “Farvel, himlen; farvel, evige liv; jeg har valgt denne verden.” Du bytter den meget værdifulde perle væk for forhåndenværende vinding. Skønt du advares af Gud, skønt han i sit forsyn, som det var, allerede har sat dine fødder i den mørke flod, vil du så, eller tør du så opelske din pengetrang? Vil du, som den sidste handling i et forspildt liv, tiltuske og bibeholde det som tilkommer andre? Vil du sætte dig selv i den tro at du øver retfærd imod din broder? Vil du smede rænker igen og narre dem, der allerede er blevet skrevet imod dig deroppe? Skal Guds gengældelsesdommes vinde falde over dig og skal du uden advarsel gå igennem de mørke vande?VM3 545.1

  Vor frelser irettesatte ofte og alvorligt begærlighedens synd. “Og han sagde til dem: “Se til, at I vogter jer for alskens havesyge; thi selv om et menneske har overflod, afhænger hans liv ikke af det, han ejer.” Og han fortalte dem en lignelse: “Der var en rig mand; hans mark havde båret godt. Han tænkte ved sig selv: “Hvad skal jeg gøre? jeg har jo ikke plads til min høst.” Og så sagde han: “Sådan vil jeg gøre: jeg vil rive mine lader ned og bygge dem større og dér vil jeg samle alt mit korn og mit gods; og jeg vil sige til min sjæl: Sjæl! du har meget gods liggende, nok for mange år; slå dig til ro, spis, drik og vær glad!” Men Gud sagde til ham: “Du dåre! i denne nat kræves din sjæl af dig; hvem skal så have det, du har samlet dig? ” Således går det den, som samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud.”VM3 545.2

  Gud har lavet en lov for sit folk, at en tiendedel af al forøgelse skal være hans. Jeg har givet jer, siger Gud, ni tiendedele; jeg beder om en tiendedel af jeres indtægt. Den ene tiendedel har den rige mand tilbageholdt fra Gud. Hvis han ikke har givet denne, hvis han ikke har elsket Gud højest i stedet for at elske og tjene sig selv, ville han ikke have opsparet sig så store rigdomme at der bliver mangel på plads til dem. Havde han anbragt sit gods hos hans trængende brødre for at dække deres fornødenheder, ville der ikke have været brug for at rive laderne ned for at bygge større. Men han har set bort fra principperne i Guds lov. Han har ikke elsket Herren af hele sit hjerte og sin næste som sig selv. Havde han brugt sin rigdom, som en gave der var lånt af Gud, som han kunne gøre godt med, kunne han samle sig rigdomme i himlen og blevet rig på gode gerninger.VM3 546.1

  Livets længde og nyttighed består ikke i mængden af jordiske ejendomme. Dem, som bruger deres rigdomme i at gøre godt, vil ikke se nødvendigheden i at samle så meget sammen i denne verden; for de rigdomme der bruges for at fremme Guds sag og som gives til den trængende i Kristi navn gives til Kristus og han samler det sammen for os i himlens bank i sække der ikke bliver gamle. Han som gør dette er rig hos Gud og hans hjerte vil være hvor hans rigdomme er. Han som ydmygt bruger af hvad Gud ydmygt har givet; til ære for Giveren og giver ligeså frit som han har modtaget, må føle fred og forvisning i alle hans sager, at Guds hånd er over ham for det gode og han selv vil bære Guds præg, med faderens smil.VM3 546.2

  Mange har beklaget sig over at Guds Israels mennesker var tvunget til at give systematisk, udover at de skulle gøre store ofre årligt. En alvidende Gud vidste bedst hvilket godgørenhedssystem der ville være bedst efter hans forsyn og har givet sit folk anvisninger derefter. Det har altid vist sig at ni tiendedele er mere være for dem end ti tiendedele. Dem som har tænkt sig at forøge deres gods ved at tilbageholde noget fra Gud, eller ved at give ham et ringere offer, — det lamme, det blinde, eller det syge, — har været sikker på at lide tab.VM3 546.3

  Selvom forsynet er usynligt, arbejder det altid i menneskers anliggender. Guds hånd kan give fremgang eller tilbageholde og ofte tilbageholder han fra een, medens han synes at give andre fremgang. Alt dette for at forsøge og prøve mennesker og for at afsløre hjertet. Han lader ulykke komme over en broder medens han begunstiger andre for at se om den han begunstiger har frygt for ham i deres øjne og vil udrette den pligt der er pålagt dem i hans ord for at elske deres næste som sig selv og for at hjælpe deres fattigere broder ud fra trang til at gøre godt. Ædelmodighedens og godgørenhedens handlinger blev planlagt af Gud for at menneskebørnenes hjerter skal være blide og forstående, så en interesse og hengivenhed for hinanden anspores hos dem, ved at efterligne Mesteren, som for vor skyld blev fattig, så vi gennem hans armod kunne blive rige. Tiendeloven blev grundlagt på et varigt princip og blev planlagt til at være til velsignelse for mennesker.VM3 547.1

  Godgørenhedssystemet blev sat i værk for at forhindre dette store onde: begærlighed. Kristus så at ved forretningshandler ville rigdomskærlighed være den største årsag til udryddelsen af sand gudsfrygt fra hjertet. Han så at kærlighed til penge ville fryse sig dybt og hårdt ned i menneskers sjæle og stoppe strømmen af ædelmodige indskydelser og fjerne deres fornemmelserne for den lidende og plagedes mangler. “Tag jer i agt,” var hans gentagende advarsel, “og bliv ikke begærlige.” “I kan ikke både tjene Gud og mammon.” Disse ofte gentagede og rammende advarsler fra vor Forløser er i tydelig modsætning til hans bekendende efterfølgeres handlinger som bevidner om så stor en ivrighed for rigdomme og som viser at Kristi ord er forspildt på dem. Begærlighed er en af de sidste dages mest almindelige og populære synder og har en lammende indflydelse på sjælen.VM3 547.2

  Bror P, ønsket om rigdomme har været centralt for dig. Denne ene trang til at få penge har afdæmpet enhvert højædelt hensyn og har gjort dig ligegyldig over for andres behov og interesser. Du har gjort dig selv næsten ligeså uimodtagelig som et stykke jern. Dit guld og sølv har fået kræft og er begyndt at æde din sjæl op. Havde din godgørenhed vokset sammen med dine rigdomme, ville du have betragtet penge som et middel du kunne gøre godt med. Vor Forløser, som kendte menneskets farer med hensyn til begærlighed, har tilvejebragt et værn imod dette frygtelige onde. Han har ordnet frelsesplanen så at den begynder og slutter med godgørenhed. Kristus ofrede sig selv — et uendeligt offer. Dette, i og af sig selv, bærer direkte imod begærlighed og ophøjer godgørenheden.VM3 547.3

  [En stadig selvfornægtende offerglæde er Guds middel mod de tærende synder som kaldes selviskhed og begær. Gud har indført den planmæssige ofring til bedste for sit værk og for at sørge for de lidende og nødstedte. Han vil at det skal blive en vane at give, vor at det skal modvirke begærlighedens synd. Når vi giver til stadighed, vil begærligheden dø af sult. Planmæssig ofring er Guds middel for at tage rigdommen fra de begærlige så hurtig den er vundet, fordi han er den retmæssige ejer.]VM3 548.1

  Dette system er indrettet således at mennesker kan give noget af deres løn hver dag og lægge en del af deres udbytte, for enhver investering, til side. [Guds plan for regelmæssig ofring vil svække begæret og gavmildhed vil træde i stedet. Dersom vor rigdom vokser, er der altid en fare for at vi skal blive bundet til den, selv om vi bekender os til at frygte Gud. Jo mere mennesker får, desto mindre giver de til Gud. På denne måde kan rigdommen gøre os selviske. Hamstring fører altid til begær. Jo mere disse onder får lov til at præge vore handlinger, desto stærkere greb får de i os. Gud kender til de farer som truer os og han har omhegnet os med midler som skal hindre vor undergang. Han kræver at vi stadig skal gøre godt og vise barmhjertighed. Når dette bliver en vane, vil den bryde de vaner som virker i modsat retning. Det kristne hjem side 289]VM3 548.2

  Gud forlanger at en del af midlerne, hver uge, bestemmes til godgørende formål; så at hjertet, ved en hyppig anvendelse i denne gode sag, kan holdes åbent så en flydende strøm går igennem og hjertet ikke må lukkes igen. Ved praktisk anvendelse forstørres og styrkes godgørenheden, indtil den bliver et princip og regerer i sjælen. Det er yderst farligt for åndeligheden at give selviskhed og begærlighed den mindste plads i hjertet.VM3 548.3

  Guds ord har meget at sige med hensyn til opofrelse. Rigdomme er fra Herren og tilhører ham. “Rigdom og ære kommer fra dig.” “Mit er sølvet og mit er guldet, lyder det fra Hærskares Herre.” “Thi mig tilhører alt skovens vildt, dyrene på de tusinde bjerge.” “Herrens er jorden og dens fylde, jorderig og de, som bor derpå.” Det er Herren din Gud der giver eder magt til at blive rige.VM3 549.1

  Rigdomme er i sig selv flygtige og umættede. Vi advares mod ikke at stole på usikre rigdomme. “Skal dit blik flyve efter den uden at finde den? visselig gør den sig vinger som ørnen, der flyver mod himlen.” “Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer og hvor tyve bryder ind og stjæler.”VM3 549.2

  Rigdomme bringer ikke lindring for menneskets største lidelse. “Ej hjælper rigdom på vredens dag.” “Hverken deres sølv eller guld evner at frelse dem på Herrens vredes dag.” “Fordi der er vrede, tag dig i agt for at han ikke skal tage det væk med hans renter: da kan en stor løsesum ikke hjælpe jer.” Disse advarsler, min bror, passer til dig.VM3 549.3

  Hvilke tilvejebringelser har du, bror P, gjort for at få evigt liv? Har du et godt fundament imod den kommende tid, som vil sikre dig den evige lykke? Oh, måtte Gud vække dig op! Måtte du, min kære broder, nu, lige nu, påbegynde arbejdet i alvor med at få nogle af dine indkomster og rigdomme ind i Guds skatkammer. Ikke en dollar af dem er dine. Alt er Guds og du har hævdet for dig selv, at det som Gud har lånt dig, skal helliges gode gerninger. Din tid er meget kort. Arbejd med al din styrke. Ved anger kan du få tilgivelse nu. Du må løsne dit greb om jordiske ejendomme og fæstne din hengivenhed på Gud. Du må være et menneske, som er omvendt. Du må pines sammen med Gud. Vær ikke tilfreds med at gå evigt fortabt, men gør en anstrengelse for frelse før det er helt for sent.VM3 549.4

  Nu er det ikke for sent at få fejlende rettet. Vis din anger for tidligere fejl ved at indløse tiden. Hvor du har forurettet nogen, giv da erstatning når du kommer i tanker om det. Dette er dit eneste håb for Guds tilgivende kærlighed. Det vil være ligesom at rive det højre øje ud eller skære den højre arm af, men der er ingen anden vej for dig. Du har gentagende gange gjort dig anstrengelser, men det mislykkedes fordi du elskede penge, nogle af dem er ikke blevet tjent ærligt. Du ville ikke forsøge på at indløse fortiden ved at give erstatning. Når du begynder at gøre dette, vil der være håb for dig. Hvis du i løbet af de få dage der er tilbage af dit liv vælger at fortsætte som du har gjort, vil det være håbløst for dig; du vil miste begge verdener; du vil se Guds hellige forherliget i den himmelske by og du selv vil stødes bort; du vil ikke få del i det dyrebare liv, som blev betalt for dig for en uendelig pris, men som du ringeagtede og solgte det for jordiske rigdomme.VM3 549.5

  Nu er der kun en lille tid tilbage for dig. Vil du arbejde? vil du angre? eller vil du dø helt uforberedt, dyrke penge, være stolt af dine rigdomme og glemme Gud og himmelen? En svag kamp eller kraftsløs anstrengelse vil ikke kunne vænne dig af med at have kærlighed til verden. Jesus vil hjælpe dig. Han vil være dig nær for enhver alvorlig anstrengelse du gør og vil velsigne din bestræbelser. Du må gøre alvorlige anstrengelser ellers vil du gå fortabt. Jeg advarer dig for ikke at udskydde et øjeblik, men begynd lige nu. Du har længe bragt skam over kristennavnet med din begærlighed og småtskåenhed. Nu må du ære det ved at du arbejder i den modsatte retning og lader alle se at der er kraft i Guds sandhed til at forvandle menneskenaturen. Hvis du vil, kan du i Guds styrke redde sjæle.VM3 550.1

  Du har et arbejde at gøre, som burde starte nu. Satan vil stå ved din side, som han gjorde ved Kristi side i fristelsens ørken, for at overvinde dig med argumenter, for at fordreje din dømmekraft og for at lamme dine fornemmelser for ret og rimelighed. Hvis du i et tilfælde handler ret, må du ikke vente på at Satan skal overvinde dine gode indskydelser med hans argumenter. Du har så længe været styret af selviskhed og begærlighed at du ikke kan stole på dig selv. Jeg ønsker ikke at du skal miste himlen. Jeg er blevet vist dine selviske handlinger i dit liv, din rænkefuldhed og optræden, dit tuskeri, og din udnyttelse af dine brødre og medmennesker. Gud har nedskrevet hvert tilfælde i bogen. Vil du bede til ham om at oplyse dit sind for at se hvor du har bedraget og du så kan angre og indløse fortiden?VM3 550.2

  Bror P, måtte Gud hjælpe dig før det er for sent.VM3 551.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents