Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Det Kristne hjem

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  HVILKE FORBINDELSER ER TRYGGE?

  Ting som påvirker oss og våre barn. — Alle de forbindelser vi inngår, uansett hvor ubetydelige de kan synes, øver sin innflytelse på oss. I hvilken grad vi gir etter for denne innflytelsen, avhenger av hvor fortrolig forbindelsen har vært, hvor lenge den har vart og av vår interesse og aktelse for den vi omgås.DKH 356.1

  Dersom vi omgås mennesker som får påvirke oss til å glemme de høye krav Gud har stilt for oss, utsetter vi oss for mange fristelser, og vår moralske kraft til å møte dem, blir svekket. Vi vil bli preget av samme innstilling, og fremelske de samme ideer som våre venner har. Kort sagt, vi blir formet slik rettferdighetens fiende ønsker det.DKH 356.2

  Unge som blir utsatt for denne innflytelsen, vil lettere bli revet med enn de som er eldre. Alt etterlater et inntrykk på det unge sinnet — de ansiktene de ser inn i, de stemmene de hører, de stedene de besøker, det selskap de ferdes i, og de bøkene de leser. Det er ikke mulig å overvurdere betydningen av de forbindelser vi knytter, både når det gjelder dette livet og det neste. Og mer enn noen andre gjelder dette barna.DKH 356.3

  Faren ved å ferdes sammen med de ugudelige. Verden må aldri være vårt mønster. Vi skal ikke omgås de ugudelige og la oss prege av dem, for de vil lede tankene våre bort fra Gud og få oss til å dyrke falske guder. Når sinnet er rotfestet og troen er fast og sterk, kan vi utrette mye godt. Vi kan hjelpe og støtte våre medmennesker i aller høyeste grad, for Guds lover skrevet i vårt hjerte. Men vi kan ikke frivillig ferdes sammen med dem som trår Guds lov under føtter, og likevel bevare en ren og plettfri tro. Vi vil bli fanget av deres ånd, og dersom vi ikke skiller lag, vil vi etter hvert bli så fast knyttet til dem, at vi til slutt får den samme dom.DKH 356.4

  Det var ved å omgås avgudsdyrkere og delta i deres fester at hebreerne kom til å overtre Guds lov og føre hans straffedommer over landet. Også i dag har Satan mest hell med seg i å lede Jesu etterfølgere ut i synd, ved å få dem til å inngå forbindelser med ugudelige og delta i deres fornøyelser. “Dra bort fra dem, og skill dere fra dem, og rør ikke noe urent.” Gud krever at hans folk i dag skal skille seg klart fra verden, i fremferd, vaner og prinsipper, på samme måte som han krevde det av Israel i gammel tid.DKH 356.5

  Samsons selvrådige valg. Gud hadde holdt sin hånd over Samson for å berede ham til den oppgaven han var kalt til. Helt fra første stund hadde han de mest gunstige betingelser for å oppnå fysisk og mental styrke og moralsk renhet. Men han kom under innflytelse av dårlige venner og brøt forbindelsen med Gud. Han mistet den eneste beskyttelse mennesket har, og ble revet med av ondskapens tidevann.DKH 357.1

  Når mennesker stilles på prøve, mens de gjør sin plikt, kan de være sikre på at Gud vil bevare dem. Men dersom de frivillig utsetter seg for fristelsens makt, vil de før eller senere falle.DKH 357.2

  Ondskapens farlige surdeig. Kjære elever. Dag og natt blir dere fulgt av de bønner deres foreldre sender opp til Gud for dere. Lytt til deres bønner og advarsler, og velg ikke lettsindige og likegyldige omgangsfeller. Dere har ikke oversikt over hvordan ondskapens surdeig på en lumsk og farlig måte vil ødelegge sinnet og påvirke vanene. Ved å gjenta det som er galt, vil dere utvikle en dårlig karakter.DKH 357.3

  Kanskje ser dere ikke noen virkelig fare i dette, og innbiller dere at det fortsatt er like lett å handle riktig etter at dere gav etter for fristelsen til å gjøre noe galt. Men dette er en stor feiltagelse. Foreldre og lærere som elsker og frykter Gud, kan nok advare og gi råd. Men det kan vise seg å være forgjeves dersom dere ikke overgir dere til Gud og utvikler de evner han har gitt dere for at dere skal ære ham.DKH 357.4

  Se opp for dem som ikke har religiøse interesser. Dersom barna ferdes sammen med dem som bare snakker om uvesentlige, verdslige ting, vil deres sinn komme ned på samme nivå. Dersom de hører at kristne prinsipper blir ovetsett og vår tro gjort ubetydelig, og dersom deres ører fanger opp lumske innvendinger mot sannheten, vil disse ting feste seg i sinnet og være med på forme karakteren.DKH 357.5

  Ingenting kan mer virkningsfullt hindre eller fordrive alvorlige inntrykk og gode ønsker enn omgang med overfladiske og likegyldige mennesker med er fordervet sinn. Uansett hvor tiltrekkende slike mennesker kan virke på grunn av sin åndrikhet, ironi og slagferdighet, er deres lettsindige og likegyldige forhold til kristendommen tilstrekkelig grunn til ikke å ha dem som omgangsfeller. Jo mer tiltalende de er på andre områder, desto mer må vi frykte deres innflytelse som kamerater. De omgir sitt ukristelige sinn med så mange farlige egenskaper.DKH 358.1

  Verdslige forbindelser tiltrekker og sløver våre sanser, slik at fromhet, gudsfrykt, trofasthet og lojalitet ikke lenger kan bevare oss standhaftige. Kristi ydmyke, fordringsløse liv synes altfor lite tiltrekkende. Mange som kaller seg Guds sønner og døtre, oppfatter Jesus, himmelens majestet, som “et rotskudd av tørr jord; han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet.”DKH 358.2

  Vårt forhold til verdslige slektninger. Vi kan ikke tjene Gud og verden samtidig. Vi må ikke konsentrere vår hengivenhet omkring verdslige slektninger som ikke har noen lengsel etter å lære sannheten å kjenne. Når vi er sammen med dem, kan vi på alle måter forsøke å la lyset skinne. Men våre ord, vår fremferd, våre vaner og skikker må ikke på noen måte bli preget av deres ideer og livsførsel. Dersom dette ikke er mulig, er det best å ha minst mulig forbindelse med dem, for å bevare vår egen åndelige sunnhet.DKH 358.3

  Unngå dem som har lave idealer og en slapp moral. Det er galt av kristne å ferdes sammen med dem som har en slapp moral. Å bruke tid på daglig, fortrolig samkvem som ikke bidrar til å styrke moralen og intellektet, er farlig. Dersom den moralske atmosfæren som omgir visse personer, ikke er ren og helliggjort, men fordervet av ondskap og synd, vil vi oppdage at den nesten umerkelig påvirker følelse og forstand, forgifter oss og leder ut i ødeleggelsen.DKH 358.4

  Det er farlig å være på bølgelengde med dem som lar sinnet dvele ved det lave. Gradvis og umerkelig vil også de som av naturen er samvittighetsfulle, komme ned på samme plan. De vil ta farge av den sløvhet og den lave moral de stadig kommer i berøring med,DKH 359.1

  Et godt navn er mer verdifullt enn gull. De unge er tilbøyelige til å ferdes sammen med dem som befinner seg på et lavt åndelig og moralsk plan. Hvilken lykke og tilfredshet kan et ungt menneske vente å oppnå ved frivillig å ha samkvem med slike som har lave idealer for tanker, følelser og livsførsel? Noen har dårlig smak og fordervede vaner, og alle som velger slike kamerater, vil følge deres eksempel. Vi lever i en farlig tid, som burde vekke frykt hos alle.DKH 359.2

  Mange gir etter av frykt for å bli hånet. Barna bør ikke ha venner som latterliggjør det som er rent og verdig, men heller er rede til å forsvare det som er rett. Frykten for å bli gjort til latter leder mange unge til å gi etter for fristelse og gå på de ugudeliges vei. Både i ord og handlinger kan mødre gjøre mye for å lære barna å løfte hodet midt i hån og latterliggjørelse.DKH 359.3

  Hvorfor tenker ikke de unge over at de som står klar til å lede andre inn på forbudte stier, lett blir overvunnet av fristelser? De er Satans redskaper for å tilskynde til dårlige vaner og for å latterliggjøre dem som er samvittighetsfulle og vil bevare en helstøpt karakter.DKH 359.4

  Samme oppførsel blant fremmede som i Guds nærhet. De unge bør ikke tilbringe tiden sammen med dem som vil gjøre dem uskikket til en ren og hellig gjerning for Gud. Når de er sammen med fremmede, må de ikke gjøre noe som de ikke ville gjøre dersom far eller mor var til stede, eller som de ville skamme seg over i Kristi og de hellige englers nærvær.DKH 359.5

  Noen tror kanskje at slike forsiktighetsregler ikke er nødvendige blant sabbatsholdere, men dem det gjelder, vil forstå hva jeg mener. Jeg ønsker at alle unge menn skal være på vakt. Dere kan ikke gjøre noe som Gud og englene ikke legger merke til. Dere kan ikke utføre en eneste feilaktig handling uten at andre blir påvirket av det. Samtidig som oppførselen røper hva slags byggemateriale dere har benyttet i byggingen av karakteren, har den også mektig innflytelse over andre. Tap aldri av syne den kjensgjerning at dere tilhører Gud, at han har kjøpt dere for en høy pris, og at dere må stå til regnskap for alle de evner og anlegg han har betrodd dere.DKH 360.1

  Løfte om særskilt hjelp. Vi bør ikke la barna våre være sammen med slike som er fordervet og degradert. Av og til vil Gud i sitt forsyn lede våre unge sammen med dem som er preget av urenhet og umåtehold i sin fremferd. Da vil han gi dem styrke til å motstå fristelse. Dersom de vil samarbeide med ham, vil han gjøre dem målbevisste og sterke, på samme måte som Daniel og hans venner i Babylon. De må stadig ha forbindelse med Gud, og nekte å gjøre noe som vil sette hans navn i et ugunstig lys. Alltid må de ha øynene åpne for hva som vil ære og opphøye ham. De må vise våken interesse for andre mennesker og med iver arbeide for å gjenopprette Guds bilde der det er gått tapt, og prøve å forandre, opphøye og foredle dem.DKH 360.2

  Venner som er oppriktige og alvorlige. De unge som har samfunn med Kristus, vil velge venner som kan hjelpe dem til å gjøre det som er rett. De vil unngå samkvem med slike som ikke vil støtte dem når det gjelder å utvikle riktige prinsipper og edle hensikter. Overalt kan vi møte unge som lar karakteren bli formet etter et lavt mønster. Når de som betingelsesløst har stilt seg på Kristi side, kommer i forbindelse med denne gruppen, vil de stå uryggelig fast på det som fornuft og samvittighet sier er sant.DKH 360.3

  Alle som ønsker å danne en rettskaffen karakter, må velge oppriktige og omtenksomme venner, som er sterkt forankret i kristen tro. De som har beregnet omkostningene og ønsker å bygge for evigheten, må benytte gode materialer i byggverket. Dersom de tar til takke med råttent tømmer, og dersom de er fornøyd med å ha en mangelfull karakter, er bygningen dømt til å bli ødelagt. Alle må tenke nøye over hvordan de bygger. Fristelsens stormer vil feie over bygningen, og dersom den ikke er bygd solid og med troskap, vil den ikke bestå prøven.DKH 361.1

  Ved å omgås dem som lever i samsvar med rette prinsipper, vil endog de likeglade lære å elske rettferdighet. Når vi stadig gjør det som er rett, vil vi etter hvert få avsmak for det som er billig og vanlig, og som avviker fra prinsippene i Guds ord.DKH 361.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents