Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Det Kristne hjem

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PLIKTER OG RETTIGHETER

  Jesus innførte ikke sølibatet. — De som ser på ekteskapet som en av Guds hellige forordninger som er beskyttet av hans hellige ord, vil alltid lytte til fornuftens stemme.DKH 91.1

  Jesus tvang ikke en eller flere grupper mennesker til å leve ugift. Han kom ikke for å ødelegge ekteskapet, men for å opphøye det og gi det tilbake den opprinnelige hellighet. Han gleder seg over alle ekteskap som er grunnlagt på ren og uselvisk kjærlighet.DKH 91.2

  Ekteskapet er hellig. — Det er i seg selv ikke noe galt i å spise og drikke, gi til ekte eller ta til ekte. Det var tillatt å gifte seg på Noahs tid, og det er tillatt å gifte seg i dag, dersom det som i seg selv er riktig, ikke blir drevet til syndige ytterligheter. På Noahs tid giftet menneskene seg imidlertid uten å søke Gud om råd og ledelse. . . .DKH 91.3

  Den kjensgjerning at alle menneskelige forbindelser er midlertidige, burde få oss til å være varsomme med det vi sier og gjør. I Noahs dager var det overdrivelsen av det som i seg selv var tillatt, når det ble praktisert på riktig måte, som gjorde ekteskapet syndig i Guds øyne. Det er mange som lammer sine beste krefter og tar skade på sitt sinn ved å la tankene kretse altfor mye om kjærlighet og ekteskap.DKH 91.4

  Ekteskapet er helliget av Gud, men i vår fordervede tid gir det ofte rom for det usleste og skammeligste ved menneskenaturen. Det er misbrukt i en slik grad at det i dag er blitt en forbrytelse, og er et av de sikreste tegn på at vi lever i de siste dager, på samme måte som de fleste ekteskap før vannflommen var en hån mot Gud.. . . . Dersom ekteskapets hellige karakter og de forpliktelser det fører med seg, blir forstått og vinner innpass i vårt liv, vil himmelens Gud fremdeles se med glede på denne foreningen. Det vil føre til lykke for begge parter, og Guds navn vil bli æret.DKH 91.5

  Ekteskapelige privilegier. — Alle som kaller seg kristne . . . burde omhyggelig overveie følgene av alle ekteskapelige privilegier, og legge rene og hellige prinsipper til grunn for alt det de gjør. DKH 92.1

  I mange tilfelle har foreldrene misbrukt sine ekteskapelige privilegier, og ved å tilfredsstille seg selv har de gitt dyriske tilbøyeligheter fritt spillerom.DKH 92.2

  Unngå overdrivelse. — Ved å overdrive det som i seg selv er tillatt, gjør vi det til en alvorlig synd.DKH 92.3

  Mange foreldre får aldri den nødvendige kunnskap om ekteskapet. De mangler beskyttelse mot Satans angrep. Dersom de ikke er på vakt, vil han utnytte deres uvitenhet og ta makten over deres sinn og deres liv. Mange innser ikke at Gud krever at de skal beskytte det ekteskapelige samliv mot overdrivelse. De færreste oppfatter det som en kristenplikt å undertvinge lidenskapen. De fleste synes å tro at ekteskapet gir rett til selvtilfredsstillelse, til å gi de laveste lyster og lidenskaper fritt løp. Selv menn og kvinner som gir skinn av å være gudfryktige, har fullstendig mistet herredømmet over seg selv på dette området, og tenker ikke på at Gud vil kreve dem til regnskap for den livskraft de har sløst bort. Ettergivenhet når det gjelder disse ting svekker vårt grep på livets oppgaver og nedbryter hele organismen.DKH 92.4

  Selvfornektelse og måtehold. — Jeg skulle ønske jeg kunne gi alle en klar forståelse av det ansvar vi har overfor Gud når det gjelder å holde kropp og sinn i den best mulige tilstand, til ære for vår skaper og for å tjene våre medmennesker. Alle hustruer burde, i ord og handling, unngå å vekke de dyriske lidenskaper hos mannen. Mange har ikke råd til å sløse bort krefter på dette området. Helt fra de var ganske unge har de svekket sin tankekraft og nedbrutt sin helse ved å gi etter for dyriske lyster. Samlivet mellom mann og hustru burde være kjennetegnet av selvfornektelse og måtehold. DKH 92.5

  Det er en hellig forpliktelse å holde sinnet rent og kroppen sunn, for å være til velsignelse for menneskeheten og tjene Gud på beste måte. Apostelen advarer oss på denne måten. “La altså ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere følger dets lyster.” Han gjør det enda klarere når han sier at “en idrettsmann må nekte seg alt. Han gjør det for å vinne en krans som visner, vi for å vinne en krans som ikke visner.” Han formaner alle som kaller seg kristne til “å bære legemet fram som et levende og hellig offer som er Gud til behag.” Og videre: “Jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal være en som ikke holder mål.”DKH 92.6

  Det er ikke ren kjærlighet som får en mann til å utnytte sin hustru for å tilfredsstille sine lyster. Det er de dyriske lidenskaper som krever sin rett. Det er få menn som gir uttrykk for sin kjærlighet på den måten apostelen beskriver: “Dere menn skal elske hustruene deres, slik Kristus elsket kirken og gav seg selv for den for å hellige den og rense den. . . . Slik ville han stille den fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt; hellig og uten feil skulle den være.” Slik kjærlighet er hellig i Guds øyne. Sann kjærlighet er et rent og hellig prinsipp; mens det lidenskapelige begjær ikke kjenner noen grenser og nekter å lytte til fornuftens stemme. Det er blindt for alle følger, og vil ikke høre et ord om årsaks- og virkningslovene.DKH 93.1

  Hvorfor Satan forsøker å svekke selvkontrollen. — Satan prøver stadig å senke kravene til renhet og svekke selvkontrollen hos dem som inngår ekteskap. Han vet at dersom de lavere drifter får herredømmet i et menneskes liv, vil den moralske styrke etter hvert bli lammet, og han behøver ikke å ofre mer omtanke på hvordan han skal forhindre den åndelige vekst. Han vet også at det er den mest virkningsfulle måten når det gjelder å prege sitt eget onde bilde på deres barn, og at han til og med .kan forme deres karakter enda lettere enn foreldrenes.DKH 93.2

  Hva overdrivelse fører til. — Alle menn og kvinner vil før eller senere lære hva sanselig lyst er, og hvilke følger det får dersom den blir tilfredsstilt. De laveste lidenskaper er like mye til stede i ekteskapet som utenfor.DKH 93.3

  Hva blir følgene av å gi sine lavere drifter fritt løp? ... Soverommet, som overvåkes av Guds engler, blir vanhelliget ved vanhellige handlinger. Og fordi skammelig dyriskhet har overtatt styringen, blir menneskekroppen fordervet. Motbydelig selvtilfredsstillelse fører til motbydelige sykdommer. Det Gud gav oss som en velsignelse, er blitt en forbannelse.DKH 94.1

  Seksuelle utskeielser vil på en virkningsfull måte slokke interessen for bibelstudium og bønn. De vil svekke organismen og bruke opp overskuddet. Ingen kvinne burde støtte sin mann når det gjelder slike selvødeleggende vaner. Hun vil heller ikke gjøre det dersom hun er opplyst og har sann kjærlighet til ham.DKH 94.2

  Jo mer vi gir etter for de dyriske lyster, desto sterkere vil de bli, og etter hvert vil det bli vanskeligere og vanskeligere å temme dem. Alle gudfryktige menn og kvinner må våkne opp og forstå sin plikt. Mange bekjennende kristne lider av lammelser i hjerne og nervesystem på grunn av mangel på måtehold i disse forhold.DKH 94.3

  Ektemannen bør vise hensyn. — Ektemannen bør være varsom, oppmerksom, stabil og trofast. Hans vesen bør være preget av kjærlighet og medfølelse. Dersom han lever opp til Kristi ord, vil hans kjærlighet ikke være av en lav, jordisk og sanselig art, en kjærlighet som bryter ned hans egen helse og gjør hustruen svak og sykelig. Han vil ikke gi etter for de lavere drifter, samtidig som han holder fast på at hustruen skal være underdanig i alle ting. Dersom mannen har en edel karakter, et rent hjerte og et opphøyet sinn, som alle sanne kristne burde ha, vil det gi seg utslag i det ekteskapelige samliv. Dersom han ser tingene slik Kristus ser dem, vil han ikke ødelegge kroppen. Men hans hjerte vil være fylt av øm kjærltghet som tar sikte på å ligne Kristus mest mulig.DKH 94.4

  Når tvilen sniker seg inn. — Ingen mann vil virkelig elske og verdsette sin hustru dersom hun i blind tålmodighet godtar å være slave under hans fordervede lyster. En slik passiv underkastelse gjør at hun mister den verdi hun engang hadde for ham. Han legger merke til hvordan hun etter hvert mister sansen for alt som er opphøyet, og snart begynner han å tenke at hun like villig vil la seg fornedre også av andre. Han begynner å tvile på hennes trofasthet og renhet. Han blir ttett av henne, og søker andre offer for å tilfredsstille sine onde lidenskaper. Guds bud blir fullstendig glemt. Slike menn er verre enn villdyr. De er demoner i menneskeskikkelse. De er helt fremmede for sann og helliggjort kjærlighet og for alle edle prinsipper.DKH 94.5

  Hustruen vil også etter hvert begynne å mistenke mannen og går ut fra at dersom anledningen bød seg, ville han like gjerne gjore kur til andre enn henne. Hun skjønner at han ikke lar seg styre av samvittighet og gudsfrykr. Alle stengsler er brutt ned av hans grenseløse begjær, alle egenskapet som Gud kunne foredle, er forkrøplet av primitive drifter.DKH 95.1

  Hvordan skal man møte urimelige krav? — Det spørsmålet vi må ta stilling til, er følgende: Skal hustruen føle seg forpliktet til å gi etter for mannens krav når hun er klar over at de lavere lidenskaper har herredømmet over ham, og når hennes fornuft og dømmekraft sier henne at det er til skade for hennes kropp, som hun har fått for å ære sin skaper, og som hun skal bevare som et levende tempel for Gud?DKH 95.2

  Det er ikke ren og hellig kjærlighet som får hustruen til å gi etter for mannens dyriske tilbøyeligheter, på bekosming av liv og helse. Dersom hun eier sann kjærlighet og visdom, vil hun forsøke å vende hans sinn bort fra å tilfredsstille sitt blinde begjær, til det som kan foredle menneskelivet. Hun vil dreie samtalen inn på åndelige ting. Det kan kanskje være nødvendig å gjøre det klart for ham at hun ikke kan nedverdige seg selv ved å gi etter for hans seksuelle overdrivelser selv. om det vil vekke hans misnøye. På en vennlig og forsiktig måte bør hun minne ham om at Gud har førsteretten til hennes liv, og at hun ikke kan ringeakte Skaperens krav uten å måtte svare for det på oppgjørets dag. . . .DKH 95.3

  Dersom hennes vesen er preget av ren og opphøyet hengivenhet og helliggjort kvinnelig verdighet, kan hun øve en høynende innflytelse på sin mann, og på denne måten fylle sin oppgave. Hun kan frelse både seg selv og sin mann. I slike vanskelige og ømtålige forhold trenges det mye sjelsstyrke og moralsk mot. Gjennom bønn kan vi få kraft og styrke. Oppriktig kjærlighet må få omforme hjertet. Kjærlighet til Gud og kjærlighet til mannen må være beveggrunnen til alle handlinger. . . .DKH 96.1

  Når hustruen overgir sinn og kropp til mannens herredømme, når hun føyer seg etter hans vilje i alle ting og ofrer sin samvittighet, sin verdighet og til og med sin identitet, vil hun miste alle muligheter til å påvirke ham i riktig retning. Hun kunne mildne hans harde natur, og hennes foredlende innflytelse kunne forfine og rense hans karaktertrekk. Hun kunne inspirere ham til å arbeide ærlig for å vinne herredømme over sine lidenskaper og utvikle en større åndelig innsikt. Da ville Gud kunne gi dem begge del i sin natur, etter at de “har sloppet bort fra forfallet i verden, det som kommer av begjæret”. Vår makt til å påvirke andre mennesker kan på en virkningsfull måte lede sinnet inn på edle tanker som er høyt hevet over den lave, sanselige tilfredsstillelse som det uomvendte hjerte naturlig søker. Dersom hustruen føler at hun må tilfredsstille sin mann og føye seg etter hans moralske standard, all den stund dyriske tilbøyeligheter er roten til hans kjærlighet og styrer hans handlinger, vanærer hun Gud. Hun øver ikke en foredlende innflytelse over sin mann. Om hun føler at hun må gi seg inn unde.r hans dyriske lidenskaper uten motforestillinger, har hun ikke forstått sin plikt mot sin mann og mot Gud.DKH 96.2

  Vår kropp tilhører Gud. — De lavere drifter har sitt sete i kroppen og virker gjennom den. Ordene “kjødet” eller “kjødelig” eller “kjødelige lyster” betegner vår fordervede natur. Den menneskelige organisme kan ikke av seg selv handle mot Guds vilje. Gud krever at vi skal korsfeste “kjødet” med alle dets lyster og lidenskaper. Hvordan skal vi gjøre dette?DKH 96.3

  Skal vi pine og plage oss selv? Nei, vi skal tilintetgjøre alle syndige fristelser. Alle lastefulle tanker må drives ut, og alle tanker må tas til fange under lydighet mot Jesus Kristus. Alle dyriske tilbøyeligheter må underkastes sinnets edlere krefter. Kjærligheten til Gud må ha førsteplassen i livet, og Kristus må sitte alene på hjertets trone. Vår kropp er hans eiendom, kjøpt med hans blod. Alle legemets lemmer skal være rettferdighets våpen.DKH 97.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents