Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Under Guds spesielle ledelse

  Vår litteraturvirksomhet ble til på Guds anvisning og under hans spesielle tilsyn. Den skulle tjene en bestemt hensikt. Gud har utvalgt syvende dags-adventistene til å være et særskilt folk, skilt fra verden. Med sannhetens meisel hugget han dem ut av verdens steinbrudd for at de skulle ha samfunn med ham. Han har gjort dem til sine representanter og kalt dem til å være hans sendebud i avslutningen av frelsesplanen. Den største sannhet som noen gang er betrodd dødelige mennesker, de alvorligste og frykteligste advarsler Gud noen gang har sendt, har han overlatt til dem for at de skal bringe dem videre til verden. Våre forlag skal være blant de mest virksomme redskaper i arbeidet med å fullføre denne gjerningen.JOP 5.1

  Disse institusjoner skal være vitner for Gud, lærere til rettferdighet. Fra dem skal sannheten lyse som fra en lampe. Som et stort fyrtårn på en farlig kyst skal de hele tiden sende stråler av lys ut i verdens mørke for å varsle ødeleggelsen som truer menneskeheten.JOP 5.2

  Den litteratur som blir sendt ut fra våre forlag, skal berede et folk til å møte Gud, Overalt i verden skal de gjøre den samme gjerning som døperen Johannes utførte for jødefolket. Ved overraskende varselsbudskaper vekket Guds profet menneskene opp fra verdslig drømmeri. Gjennom ham kalte Gud det frafalne Israel til omvendelse. Ved sin måte å fremholde sannheten påavslørte han tidens villfarelser. I motsetning til samtidens falske teorier fremholdt han sannheten som en evig visshet. “Vend om, for himmelriket er nær,” var hans budskap. Gjennom litteraturen fra våre forlag skal det samme budskapet bringes ut i verden i dag.JOP 6.1

  Rydd vei for Herren!
  Den profetien som ble oppfylt gjennom døperen Johannes’ misjon, gir et omriss av vår oppgave: “Rydd vei for Herren, gjør hans stier rette!” Liksom Johannes ryddet vei for Frelserens første komme, skal vi rydde vei for hans annet komme. Våre forlag skal opphøye Guds lov som mennesker har gjort vold på. De skal utføre et reformasjonsverk og vise at Guds lov danner grunnlaget for all varig reform. På en klar og tydelig måte skal de fremholde hvor nødvendig det er å lyde alle hans bud. De skal være drevet av Kristi kjærlighet og samarbeide med ham i å bygge opp de grunnvoller som har ligget øde fra slekt
  JOP 6.2

  til slekt. De skal være som den som murer revnene igjen og setter veiene i stand, så folk kan bo i landet. Ved deres vitnesbyrd skal sabbaten, som fremholdes i det fjerde bud, stå som et vitne, en stadig påminnelse om Gud, for å vekke oppmerksomhet og stimulere til studium, så menneskenes tanker blir vendt mot Skaperen.JOP 7.1

  Man må aldri glemme at disse institusjonene skal samarbeide med himmelske utsendinger. De er blant de virkemidler som blir fremstilt ved engelen “som fløy høyt oppe under himmelhvelvet”, og som hadde “et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk”, og som ropte “med høy røst: Frykt Gud og gi ham æren! For nå er timen kommet da han skal holde dom”.JOP 8.1

  Fra dem skal det fryktelige domsbudskapet lyde: “Falt, falt er Babylon den store, hun som med sitt horeliv har skjenket vin til alle folkeslag, en vredens vin.”JOP 8.2

  De er fremstilt ved den tredje engel som fulgte etter og ropte med høy røst: “Om noen tilber dyret og bildet av det og tar imot merket på pannen eller hånden, skal han få drikke av Guds vredes vin.”JOP 8.3

  I stor utstrekning skal det verket som blir utført av den annen engel som kommer ned fra himmelen med stor makt og opplyser jorden med sin herlighet, skje gjennom vår forlagsvirksomhet.JOP 8.4

  Pennens makt
  Vår forlagsvirksomhet er i høy grad med å gi arbeidet slagkraft. Jeg skulle ønske at den ville utrette alt det som Herren har ment at den skulle. Hvis våre litteraturevangelister trofast gjør sin del, vet jeg ifølge det lyset Gud har gitt meg, at kunnskapen om sannheten for vår tid vil bli mangedoblet.
  JOP 9.1

  Det trykte ord er et effektivt redskap til å påvirke folks sinn og tankegang. . . . Det er et slagkraftig middel som Gud har bestemt til åvirke sammen med predikantens forkynnelse for å bringe sannheten ut til alle nasjoner, stammer, tungemål og folk. Det finnes mange som ikke kan nås på annen måte. Når det trykte ord blir preget av personer som er helliget til Gud, kan det bli en virkelig maktfaktor i det godes tjeneste fordi det gjør mennesker kjent med sannheten.JOP 9.2

  Studium under bønn og tårer
  Jeg så at de holdt blader og traktater i den ene hånden og Bibelen i den andre, mens kinnene var våte av tårer. De bøyde seg for Gud i inderlig og ydmyk bønn om å bli ledet til hele sannheten. Nettopp det gjorde han for dem før de ennå bad om det. Og da budskapet trengte inn i deres sinn, og de så den harmoniske kjede av sannhetsemner, ble Bibelen en ny bok for dem. De trykket
  JOP 9.3

  den til sitt bryst i dyp takknemlighet, mens ansiktene strålte av lykke og hellig glede.JOP 10.1

  De var ikke tilfredse med bare å ha lyset selv. men .begynte å arbeide for andre. Noen av dem brakte store ofre for sannhetens sak og for å hjelpe dem som var i mørke.JOP 11.1

  Det er sant at noen som kjøper bøker, plasserer dem i bokhyllen eller et annet sted og sjelden ser i dem. Men Gud har likevel omsorg for sin sannhet, og tiden vil komme da disse bøkene blir tatt frem og lest.JOP 11.2

  Sykdom eller ulykke kan ramme hjemmet, og gjennom det budskapet bøkene inneholder, sender Gud fred og håp og hvile til sorgtunge hjerter. Hans kjærlighet blir åpenbart for dem, og de forstår hvor viktig det er å få tilgivelse for synd. Påden måten virker Herren sammen med sine selvoppofrende tjenere.JOP 11.3

  Snart vil Gud gjøre store ting for oss, når vi i ydmykhet og tro bøyer oss for ham. . . . Mer enn tusen vil snart bli omvendt på en dag, og de fleste fikk den første kontakt gjennom litteraturen.JOP 11.4

  Litteraturens innflytelse når langt
  Hver eneste linje i de trykksakene som inneholder sannheten for vår tid, bør vi betrakte som en hellig skatt. Selv deler av en traktat eller et blad har sin verdi. Hvem kan beregne den virkning
  JOP 11.5

  et istykkerrevet blad som inneholder sannhetene i den tredje engels budskap, kan ha på et søkende menneske? Tenk på at det finnes mennesker som med glede ville lese alle de bøker og blad vi kan avse. Hver side er en lysstråle av himmelsk sannhet som skal opplyse veiene og stiene.JOP 12.1

  Gud har gitt sitt folk et stort lys, og han oppfordrer oss til å la det skinne for dem som er i mørke. Gjennom oss skal sannhetens lys og kraft bringes videre til verden. Et klart lys som holdes brennende ved Guds kraft, skal skinne for dem som er i mørke. Oss er det pålagt å benytte det lyset vi har fått, til å tenne andre lys, så våre medmennesker kan få del i sannheten. Vi må ikke overse denne utfordringen. Et tykt mørke og en fryktelig forvirring ville oppstå dersom solen unnlot å skinne. Hvis vi forsømmer å la vårt lys skinne for dem som er i mørke, vil vi pådra oss en skyld som vi ikke kan øyne rekkevidden av. . . .JOP 13.1

  “Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører dette, skal si: Kom! Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann for intet.”JOP 13.2

  Disse ordene viser Guds plan for evangeliets utbredelse. Guddommelige og menneskelige redskaper skal samarbeide for å frelse de fortapte. Disse menneskene skal utfris fra syndens slaveri. Gud oppfordrer dem som bærer hans navn, til å gjøre det han ber dem om.JOP 13.3

  JOP 14.1

  “Gi utet blad”
  Under et møte i Dorchester, Massachusetts i november 1848 fikk jeg et syn om forkynnelsen av beseglingsbudskapet og om vår plikt til å bringe videre det lyset som skinner på vår vei.
  JOP 15.1

  Etter dette sa jeg til min mann: “Jeg har et budskap til deg. Du må begynne å trykke et lite blad og sende det ut til våre trosfeller. La det være lite til å begynne med, men når folk leser det, vil de sende deg midler til utgivelsen, og det vil gå godt helt fra starten. Jeg fikk se at denne lille begynnelsen ville bli til lysstråler som skulle nå ut i hele verden.”JOP 15.2

  Gjennom litteraturvirksomheten kan sannhetens hellige lys hurtig nå ut til verden. Den litteraturen som våre forlag gir ut, bør være slik at den stadfester og underbygger den tro som ble grunnlagt på Guds ord og det som hans Ånd har åpenbart.JOP 15.3

  Evangeliets såkorn blir nå spredd gjennom litteraturen. Den er et middel som vil føre like mange mennesker til Kristus som den muntlige forkynnelsen. Hele menigheter er blitt opprettet som et resultat av Litteraturspredningen.JOP 15.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents