Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Een uitgebalanceerd diëet

  Niet allen, die belijden in hervorming op diëetsgebied te geloven, zijn werkelijk hervormers. Bij velen bestaat de hervorming hoofdzakelijk in het zich onthouden van ongezonde spijzen. Zij hebben geen helder begrip van de beginselen der gezondheid, en hun tafels, nog overladen met voor de gezond-heid nadelige lekkernijen, zijn in het geheel geen goed voorbeeld van Christelijke matigheid en bescheidenheid.GG 94.1

  Weer anderen, in hun verlangen om een goed voorbeeld te geven, gaan over tot het andere uiterste. Sommigen zijn niet in staat de best geschikte spijzen te verkrijgen, en in plaats van datgene te gebruiken, wat het gebrek het beste zou aanvullen, nuttigen zij een enigszins schraal diëet. Hun voedsel bevat niet de elementen, die nodig zijn om gezond bloed te vormen. Hun gezondheid lijdt, hun energie vermindert, en hun voorbeeld getuigt meer tégen dan vóór het navolgen van diëetshervorming.GG 94.2

  Anderen gaan van de veronderstelling uit dat, aangezien gezondheid een eenvoudig diëet verlangt, het er met het kiezen en klaarmaken van de spijzen niet zo erg op aankomt. Sommigen beperken zich tot een zeer mager diëet, waarin niet voldoende verscheidenheid is om aan de behoeften van het gestel te voldoen, en hun gezondheid is niet zo goed.GG 94.3

  Zij, die slechts ten dele een begrip hebben van de beginselen der gezondheidshervorming, zijn vaak daarin het meest extreem, niet alleen in het persoonlijke uitleven van hun zienswijzen, maar ook door deze aan hun familie en buren op te dringen.GG 94.4

  De uitslag van hun foutieve hervormingen, welke gezien wordt in hun eigen slechte gezondheid, en hun pogingen om hun ideeën aan anderen op te dringen, geeft menigeen een vals denkbeeld van diëetshervorming, waardoor men deze maar helemaal verwerpt.GG 94.5

  Zij, die begrip hebben voor de wetten der gezondheid en die getrouw zijn aan een beginsel, zullen de uitersten mijden, zowel in het overmatige als in de beperking. Hun diëet is samengesteld, niet om aan de eetlust te voldoen, maar om het lichaam op te bouwen. Zij proberen elke kracht in de beste conditie te houden, bereid om God en de mens zo goed mogelijk te dienen. De eetlust wordt beheerst door de rede en het verstand. en zij worden beloond door gezondheid van lichaam en geest. Terwijl ze hun zienswijzen niet aanmatigend opdringen aan anderen, is hun voorbeeld een getuigenis ten gunste van juiste beginselen. Deze personen verspreiden alom een invloed ten goede.GG 95.1

  Diëetshervorming berust op een gezonde basis. Het onderwerp moet in de breedte en diepte bestudeerd worden, en niemand moet op anderen critiek uitoefenen, omdat hun praktijk niet in alle dingen in overeenstemming is met de zijne. Het is onmogelijk om een onveranderlijke regel voor te schrijven als richtsnoer voor een ieders gewoonten, en niemand moet zichzelve beschouwen als een maatstaf waarnaar allen zich kunnen richten.GG 95.2

  Niet allen kunnen hetzelfde voedsel eten. Spijzen, die smakelijk en gezond zijn voor de een, vallen bij een ander niet in de smaak, ja, zijn soms zelfs nadelig. Sommigen kunnen geen melk drinken, terwijl ze anderen goed bekomt. Er zijn mensen, die geen erwten en bonen kunnen verdragen, terwijl ze voor anderen zeer gezond zijn. Zo is het ook met de grovere graanspijzen, voor sommigen zijn ze goed, terwijl anderen er niet tegen kunnen.GG 95.3

  Zij, die zich in pas ontgonnen gebieden gaan vestigen of in armelijke streken, waar vruchten en noten schaars zijn, moeten niet gedwongen worden zich het gebruik van melk en eieren te ontzeggen.GG 95.4

  Het is inderdaad zó, dat goed doorvoede personen en zij, bij wie de zinnelijke lusten sterk op de voorgrond treden, absoluut geen prikkelende spijzen moeten gebruiken. Vooral in gezinnen, waarvan de kinderen zich overgeven aan zinnelijke gewoonten, moeten geen eieren gebruikt worden.GG 95.5

  Maar in het geval van personen, wier bloedvormende organen zwak zijn — vooral wanneer ander voedsel om in de ontbrekende elementen te voorzien, niet te krijgen is — moeten melk en eieren niet geheel van het diëet geschrapt worden. Bovenal moet men echter zorgen om melk te krijgen van gezonde koeien en eieren van gezonde kippen, die op de juiste wijze gevoed en verzorgd worden; en de eieren moeten zó gekookt worden, dat ze licht verteerbaar zijn.GG 95.6

  De dieëtshervorming moet zich steeds verder ontwikkelen. Naarmate de ziekte onder de dieren zich meer en meer uitbreidt, zal het gebruik van melk en eieren steeds groter nadelen met zich brengen. Men zal trachten in plaats daarvan ander voedsel te nemen, dat gezond is en weinig kosten met zich brengt. De mensen moeten leren om bij het koken zo min mogelijk melk en eieren te gebruiken, terwijl toch hun spijzen smakelijk en gezond zullen zijn.GG 96.1

  De praktijk om per dag slechts twee maaltijden te gebruiken, heeft zich als een zegen voor de gezondheid bewezen; toch kan men onder bepaalde omstandigheden een derde maaltijd gebruiken. Wordt deze gebruikt, dan moet hij zeer licht zijn, samengesteld uit gemakkelijk verteerbaar voedsel. Crackers, biskwie of beschuit en vruchten of gezondheidskoffie (van gebrande gerst bereid), zijn voor een avondmaal de beste voedingsmiddelen.GG 96.2

  Sommigen hebben een bestendige angst, dat hun voedsel, hoe eenvoudig en gezond ook, toch nadelig voor hun gezondheid zal kunnen zijn. Laat mij hun dit onder het oog brengen: Denk toch niet, dat uw voedsel u kwaad zal berokkenen, denk daar helemaal niet over. Eet volgens uw beste beoordeling, en wanneer u de Heere gevraagd hebt om het voedsel te zegenen tot versterking en instandhouding van uw lichaam, geloof dan dat Hij uw gebed verhoord heeft, en wees verder onbezorgd.GG 96.3

  Omdat we, op grond van een beginsel, ons die dingen ontzeggen, die maagstoornis teweeg brengen en de gezondheid benadelen, moeten we toch wel bedenken dat een mager, schraal diëet bloedarmoede zal veroorzaken. Ziektegevallen, die zeer moeilijk te genezen zijn, zullen hiervan het gevolg zijn. Het lichaamsgestel wordt niet voldoende gevoed; en slechte spijsvertering en algehele lichamelijke uitputting zijn de gevolgen. Zij, die zo’n diëet gebruiken, worden daar niet altijd door armoede toe gedwongen, maar zij doen dit uit onwetendheid of onachtzaamheid, of wel het is een gevolg van hun verkeerde hervormingsideeën.GG 96.4

  Men verheerlijkt God niet, wanneer het lichaam verwaarloosd of slecht behandeld wordt, en zodoende niet geschikt is voor Zijn dienst. De verzorging van het lichaam door de bereiding van het juiste voedsel, dat smakelijk en versterkend is, is een van de eerste plichten van degene die de huishouding verzorgt. Het is veel beter minder kosten te besteden aan kleren en meubelen, dan te bekrimpen op het nodige voedsel.GG 97.1

  Sommige huismoeders bezuinigen op de gezinsmaaltijden, om bezoekers rijkelijk en royaal te ontvangen. Dit is niet verstandig, in de ontvangst van gasten moet meer zuinigheid betracht worden. De behoeften van het gezin hebben voorrang.GG 97.2

  Een onverstandig huishoudelijk beheer en gekunstelde gewoonten verhinderen vaak het verlenen van gastvrijheid, waar die juist nodig is en een zegen zou afwerpen. De regelmatige opdiening van spijzen voor onze tafels moet zó zijn, dat men de onverwachte gast kan welkom heten, zonder de huisvrouw met extra lasten te bezwaren.GG 97.3

  Allen moesten leren wat men moet eten, en hoe dat te bereiden. Mannen zowel als vrouwen moeten in staat zijn een eenvoudig, voedzaam gezond maal te bereiden. Vaak zullen ze door hun zaken daarheen worden geroepen, waar ze geen gezonde maaltijd kunnen krijgen en in zulke gevallen zal de kennis van het koken hun goed te pas komen.GG 97.4

  Schenkt aan uw diëet zorgvuldig aandacht. Bestudeert ook daarin de wet van oorzaak en gevolg. Beoefent zelfbeheersing. Houdt de eetlust, de begeerte onder het beheer der rede. Maakt de maag niet van streek door te veel te eten, maar ontzegt u niet de juiste, smakelijke spijzen, die voor de gezondheid nodig zijn.GG 97.5

  De bekrompen ideeën van sommige zogenaamde gezondheidshervormers hebben de zaak van de hygiëne zeer veel kwaad gedaan. Hygiënisten moeten er aan denken, dat diëetshervorming goeddeels beoordeeld zal worden naar de spijzen, die ze op tafel brengen, en inplaats van een richting te volgen waardoor de diëetskwestie in discrediet komt, moeten ze de beginselen zo aantonen, dat oprechten van geest erdoor overtuigd worden.GG 97.6

  Er is een grote groep, die elke gezondheidshervorming, hoe redelijk ook, zal tegenstaan, wanneer daardoor de eetlust, de begeerte aan beperking wordt onderworpen. Ze laten zich leiden door de smaak inplaats van door de rede of door de wetten der gezondheid. Door deze groep zullen allen, die met de kracht van de gewoonte breken en propagandisten worden van de hervorming, als dwepers beschouwd worden, hoe consequent en vanzelfsprekend hun weg ook is. Opdat zulke mensen geen grond voor hun critiek zullen hebben, moeten gezondheidshervormers vooral niet willen laten zien, hoe verschillend ze zijn van anderen, maar moeten ze zoveel mogelijk trachten hen nabij te komen zonder hun beginsel prijs te geven.GG 98.1

  Wanneer zij die gezondheidshervorming propageren, extreem en fanatiek worden, is het niet te verwonderen, dat velen, die in deze mensen aanhangers van gezondheidsbeginselen zien, de hervorming helemaal verwerpen. Deze fanatici doen door hun handelingen in korte tijd vaak meer kwaad, dan in een geheel leven door een juiste levenswijze ongedaan gemaakt kan worden.GG 99.1

  Gezondheidshervorming is gebaseerd op beginselen, die een brede strekking hebben en vèrreikend zijn en die moeten we niet verkleinen door bekrompen ideeën en praktijken. Maar niemand moet zich door tegenstand of bespotting, of door een verlangen om anderen te behagen of te beinvloeden, zich van de goede beginselen laten afbrengen, of deze als een bagatel gaan beschouwen.GG 99.2

  Zij, die zich door een beginsel laten leiden, moeten onwrikbaar en standvastig voor het goede opkomen, maar nochtans moeten ze in hun omgang met anderen een ware edelmoedige, Christelijke geest en waarachtige ootmoed aan de dag leggen.GG 99.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents