Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Prikkelende en verdovende middelen

  Tot de groep van prikkelende en verdovende middelen be-hoort een grote verscheidenheid van artikelen, die, hoewel als voedsel of drank gebruikt, de maag irriteren, het bloed vergiftigen, en de zenuwen prikkelen. Het gebruik daarvan is een positief kwaad. Mannen zoeken het genot van stimulansen omdat, voor een tijdje, de gevolgen aangenaam zijn. Maar er heeft altijd een reactie plaats. Het gebruik van onnatuurlijke, prikkelende middelen leidt altijd tot excessen, en het is een actief middel voor lichamelijke degeneratie en verval.GG 107.1

  Hoe minder opwekkend in deze gejaagde tijd het voedsel is, hoe beter. Specerijen zijn naar hun aard schadelijk. Mosterd, peper, specerijen, alles wat met zuur is ingemaakt en al dergelijke dingen, irriteren de maag en maken het bloed verhit en onzuiver. De ontstoken toestand van de maag van een dronkaard wordt vaak afgebeeld om het effect van alcoholische dranken te laten zien. Een overeenkomstige ontstoken toestand ontstaat door het gebruik van prikkelende kruiden. Al heel spoedig bevredigt gewoon voedsel de eetlust niet meer. Het gestel voelt een gemis, een verlangen naar iets meer stimulerends.GG 107.2

  Thee heeft een stimulerend effect en veroorzaakt, tot op zekere hoogte, een opwekking. De uitwerking van koffie en vele andere populaire dranken, is dienovereenkomstig. Het heeft direct een opbeurend effect. De zenuwen van de maag worden geprikkeld; deze brengen de prikkeling over op de hersenen en deze op hun beurt veroorzaken een versnelde werking van het hart en een energie van korte duur van het gehele gestel. Vermoeidheid is vergeten, de kracht schijnt zich te vermeerderen. Het verstand wordt geprikkeld, de verbeelding wordt levendiger.GG 107.3

  Als gevolg van deze resultaten verkeren velen in de veronderstelling, dat het gebruik van thee en koffie hun goed bekomt Maar dat is een vergissing. Thee en koffie voeden het gestel niet. Hun effect wordt verkregen vóór dat het verteringsproces of assimilatie (verwerking) heeft plaats gehad, en wat men beschouwt als kracht is enkel een nerveuse opwekking. Wanneer de invloed van het prikkelende middel voorbij is, houdt de onnatuurlijke kracht op en nu treedt weer een evenredige matheid en slapheid in.GG 107.4

  Het voortdurende gebruik van deze zogenaamde opwekkingsmiddelen geeft aanleiding tot hoofdpijn, slapeloosheid, hartkloppingen, slechte spijsvertering, beven en vele andere kwalen, want zij absorberen de levenskrachten. Vermoeide zenuwen hebben rust en kalmte nodig inplaats van opwekking en overwerk. De natuur heeft tijd nodig om de uitgeputte energie weer op krachten te brengen. Wanneer haar krachten opgezweept worden door het gebruik der stimulansen, zal gedurende enige tijd meer verricht kunnen worden, maar wanneer het gestel afgemat wordt door hun voortdurend gebruik, dan wordt het naar verhouding steeds moeilijker de energie op te voeren tot de gewenste hoogte. Het verlangen naar prikkelende middelen is moeilijker te beheersen, totdat de wil gebroken wordt en men aan het onnatuurlijke verlangen geen weerstand meer schijnt te kunnen bieden. Dan moeten de stimulansen steeds sterker en sterker worden tot de verzwakte natuur het niet langer kan verdragen.GG 108.1

  Tabak is een langzaam, arglistig, maar zeer kwaadaardig vergif. In welke vorm ook gebruikt, oefent ze invloed uit op het gestel; het is des te gevaarlijker omdat haar uitwerkingen zo langzaam en in den beginne bijna niet te zien zijn. Ze prikkelt de zenuwen om die daarna te verlammen. Zij verzwakt en benevelt de hersenen. Vaak worden de zenuwen krachtiger beinvloed door tabak dan door het gebruik van alcohol. Het werkt meer subtiel, en haar gevolgen zijn moeilijk uit het gestel weg te nemen. Het gebruik daarvan wekt een verlangen op naar alcoholische dranken en in vele gevallen wordt daardoor de grond gelegd voor drankzucht.GG 108.2

  Het gebruik van tabak is nadelig, kostbaar, vies, waar het de gebruiker verontreinigt en een last is voor anderen. De aan tabak verslaafden zijn overtalrijk, waar men ook komt. U kunt niet in een drukke straat lopen, of een of andere roker puft u zijn vergiftigde adem in het gezicht. Het is onaangenaam en onge- zond in een treincoupé of in een kamer te moeten verblijven, waar de atmosfeer beladen is met de reuk van alcohol en tabak. Men kan nog aannemen, dat de mensen door het gebruik daarvan zichzelven vergiftigen, maar welk recht hebben ze de lucht te verontreinigen, die anderen moeten inademen?GG 108.3

  Voor kinderen en opgroeiende jeugd is het gebruik van tabak al zeer nadelig. De ongezonde praktijken van vorige generaties oefenen haar invloed uit op de kinderen en jonge mensen van heden. Verstandelijk onvermogen, lichamelijke zwakheid, gestoorde zenuwen en onnatuurlijke verlangens gaan als een erfenis van de ouders over op de kinderen. En dezelfde gewoonten, voortgezet door de kinderen, vermeerderen en bestendigen de slechte gevolgen. Aan deze oorzaak moet in niet kleine mate de physieke, verstandelijke, en zedelijke achteruitgang worden toegeschreven, welke heden alom zo alarmerend is.GG 111.1

  Jongens beginnen al op zeer jonge leeftijd te roken. De gewoonte, die gevormd wordt wanneer lichaam en geest nog bijzonder ontvankelijk zijn voor haar invloeden, ondermijnt de physieke krachten, doet het lichaam verkwijnen, stompt het verstand af en bederft de moraliteit.GG 111.2

  Maar wat kan gedaan worden om kinderen en jonge mensen de slechte gevolgen onder het oog te brengen van een praktijk, waarin ouders, onderwijzers en geestelijken hun voorgaan? Kleine jongens, die nauwelijks de babyjaren achter zich hebben, ziet men hun sigaret roken. Wanneer men hen daarover aanspreekt, zeggen ze: „Mijn vader rookt toch ook.” Zij wijzen op de predikant, op de Zondagsschoolonderwijzer, en zeggen: „Zo iemand rookt; wat kan het mij dan voor kwaad doen wanneer ik doe wat hij doet?” Vele propagandisten van de geheelonthouding zijn verslaafd aan het gebruik van tabak. Welke kracht kan er van zulke mensen uitgaan om het groeiende alcoholgebruik tegen te gaan?GG 111.3

  Ik doe een beroep op hen, die belijden het Woord van God te geloven en te gehoorzamen: kunt gij u als Christenen aan een gewoonte verslaven, die uw intellect verlamt, en u van de kracht berooft om eeuwige werkelijkheden naar waarde te schatten? Kunt gij het goedvinden, God dagelijks te beroven van een taak, die gij Hem verschuldigd bent, en uw medemensen te beroven èn van een dienst, die gij hun bewijzen moet èn van de kracht van uw voorbeeld?GG 111.4

  Hebt gij uw verantwoordelijkheid beseft als Gods rentmeester ten aanzien van de middelen, die in uw handen zijn gelegd? Hoeveel van ‘s Heeren geld geeft gij uit aan tabak? Reken eens uit, wat u daaraan in uw gehele leven hebt gespendeerd. In welke verhouding staat het bedrag, uitgegeven voor deze bezoedelende lust tot de gelden die u hebt gegeven ten bate van de armen en voor de verspreiding van het Evangelie?GG 112.1

  Geen menselijk wezen heeft tabak nodig, maar ontelbaren gaan verloren uit gebrek aan de middelen, die in hun gebruik nog erger dan verspild zijn. Hebt gij geen verkeerd gebruik gemaakt van ‘s Heeren goederen? Hebt gij u niet schuldig gemaakt aan beroving van God en uw naaste? Weet gij niet „dat gij uws zelfs niet zijt? Want gij zijt duur gekocht; zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn” (1 Korinthe 6:19, 20).GG 112.2

  „De wijn is een spotter, de sterke drank is woelachtig;
  Al wie daarin dwaalt, zal niet wijs zijn.”
  „Bij wie is wee, bij wie, och arme, bij wie gekijf?
  Bij wie het geklag, bij wie wonden zonder oorzaak?
  Bij wie de roodheid der ogen?
  Bij degenen, die bij de wijn vertoeven;
  Bij degenen, die komen om gemengde dranken na te zoeken.
  Ziet de wijn niet aan, als hij zich rood vertoont,
  Als hij in de beker zijn verve geeft
  Als hij recht opgaat;
  In zijn einde zal hij als een slang bijten
  En steken als een adder.” (Spreuken 20 : 1; 23 : 29—32)
  GG 112.3

  Nooit was door menselijke hand een levendiger schildering gegeven van de ontaarding en de slavernij van het slachtoffer van bedwelmende drank. Geknecht, te schande gemaakt, zelfs wanneer hij op bepaalde momenten zijn ellende inziet, heeft hij geen kracht om zich uit de strik los te maken; hij „zal hem nog meer zoeken” (Spreuken 23:35).GG 112.4

  Geen argumentatie is nodig om de boze gevolgen van de bedwelming bij de dronkaard aan te tonen. De benevelde, verdwaasde wrakken der mensheid — zielen, voor wie Christus stierf en om wie engelen treuren — vindt men overal. Ze zijn een vlek op onze zo hoog geroemde beschaving. Ze zijn de schande, de vloek en het gevaar van elk land.GG 112.5

  En wie kan een beeld geven van de ellende, de angst, de wanhoop, die verborgen zijn in het gezin van de dronkaard? Denkt aan de vrouw, vaak met een goede opvoeding, gevoelig, beschaafd, met een edel karakter, in de echt verbonden met iemand, die door de drank veranderd is in een dwaas of een duivel. Denkt aan de kinderen, die alle gezelligheid thuis moeten ontberen, zonder opvoeding en leiding, voortdurend levende in angst voor hem, die hun trots en bescherming moest zijn, de wereld ingestuurd met het brandmerk der schande, vaak erfelijk belast met de vloek van de dorst van de dronkaard.GG 113.1

  Denkt aan de vreselijke ongelukken die elke dag gebeuren door alcoholgebruik. Eén of andere spoorbeambte slaat geen acht op een signaal, of begrijpt een opdracht verkeerd. Daar gaat de trein; er volgt een botsing, en tal van mensenlevens gaan verloren. Of een schip loopt aan de grond, en passagiers en bemanning vinden hun dood in de golven. Wordt de zaak onderzocht, dan moet men constateren, dat iemand op een belangrijke post onder de invloed was van alcohol. Tot welke hoogte kan iemand zich aan de drank overgeven, en hem toch de levens worden toevertrouwd van menselijke wezens? Hij is alleen dat vertrouwen waard, wanneer hij geheelonthouder is.GG 113.2

  Personen, die een verlangen naar onnatuurlijke stimulansen hebben geërfd, moeten in geen geval wijn, bier of appelwijn onder hun ogen of binnen hun bereik hebben, want dan staan zij aanhoudend aan de verleiding bloot. Waar zoete vruchtenwijn als onschuldig gehouden wordt, heeft men de gewoonte om veel flessen daarvan in te slaan. Maar de zoete smaak blijft maar voor korte tijd; dan begint het gisten. De scherpe smaak, die ze dan krijgt, is des te aangenamer voor menig verhemelte, en de gebruiker zal niet willen erkennen, dat ze gegist is.GG 113.3

  Er schuilt een gevaar voor de gezondheid in het gebruik zelfs van zoete vruchtenwijn, zoals deze gewoonlijk bereid wordt. Indien de mensen konden zien wat de microscoop aan het licht brengt, wat betreft de appelwijn, die ze kopen, dan zouden maar weinigen ze willen drinken. Vaak zijn zij, die appelwijn voor de verkoop bereiden, niet zo nauwlettend ten aanzien van de toestand van het fruit, dat ze gebruiken en wordt het sap ver-kregen van aangestoken, rotte appels. Zij, die er niet over zou- den denken om de appels in deze giftige, verrotte toestand te eten, drinken wel de daarvan gemaakte vruchtenwijn, en vinden het heerlijk; maar de microscoop laat zien, dat zelfs wanneer het sap vers uit de persen komt, deze aangename drank ten enenmale ongeschikt is voor het gebruik.GG 113.4

  Bedwelming wordt evenzeer veroorzaakt door wijn, bier en vruchtenwijn als door alcoholische dranken. Het gebruik van deze dranken wekt het verlangen op naar die met een groter alcoholgehalte en daarin ligt vaak de wortel van de drankzucht. Het matige drinken is de school waarin mannen worden opgeleid voor de loopbaan van de dronkaard. Maar zo arglistig is het werk van deze zachtere stimulansen, dat de weg tot de dronkenschap betreden is, vóór het slachtoffer zich het gevaar bewust is.GG 114.1

  Sommigen, die men nooit werkelijk dronken heeft gezien, zijn altijd onder de invloed van mildere bedwelmingsmiddelen. Ze zijn min of meer verhit, onstabiel in hun denken, onevenwichtig. Gezien ze zichzelven veilig wanen, gaan zij voort tot elke barrière afgebroken, elk beginsel opgeofferd is. De krachtigste besluiten worden ondermijnd, de hoogste overwegingen zijn niet voldoende om de ontaarde begeerte onder de beheersing der rede te houden.GG 114.2

  De Bijbel keurt nergens het gebruik van gegiste wijn goed. De wijn, die Christus van water maakte op het huwelijksfeest te Kana was het zuivere sap van de druif. Dit is de nieuwe wijn, de most „gevonden in een tros druiven”, waarvan de Schrift zegt: „Verderf ze niet, want er is een zegen in” (Jesaja 65 : 8).GG 114.3

  Het was Christus, die, in het Oude Testament, aan Israël de waarschuwing gaf: „De wijn is een spotter, de sterke drank is woelachtig; al wie daarin dwaalt, zal niet wijs zijn” (Spreuken 20 : 1). Hijzelve maakte zulk een drank niet. Satan verleidt mensen tot onmatigheid, die het verstand benevelt en de geestelijke zintuigen verlamt, maar Christus leert ons om de lagere natuur tot onderwerping te brengen. Hij brengt onder het bereik der mensen nooit datgene, wat een verleiding is. Zijn gehele leven was een voorbeeld van zelfverloochening. Het was om de macht van de begeerte te breken, dat Hij in die vastentijd van veertig dagen in de woestijn om onzentwille de zwaarste beproeving onderging, die de mensheid kon verdragen. Het was Christus, die bepaalde dat Johannes de Doper noch wijn, noch sterke drank moest drinken. En Hij was het ook, die aan de vrouw van Manoah eenzelfde onthouding voorschreef. Christus weersprak niet Zijn eigen leer. De ongegiste wijn, die Hij verschafte voor de bruiloftsgasten, was een gezonde, verfrissende drank. Dit is de wijn, die gebruikt werd door onze Heiland en Zijn discipelen op de eerste Avondmaalsviering. Het is de wijn, die altijd gebruikt moet worden op de tafel van het heilige Avondmaal als een zinnebeeld van ‘s Heilands bloed. De heilige dienst is bedoeld als zieleverkwikkend en leven-gevend. Niets moet daaraan vast zitten, dat ten kwade zou leiden. Hoe kunnen Christenen, in het licht van de Schrift, natuur en rede, bezigheid vinden in de aanplant van hop voor de bierbereiding, of in het maken van wijn en vruchtenwijn voor de verkoop? Indien ze hun naaste liefhebben als zichzelven, hoe kunnen ze dan meehelpen iets op zijn weg te plaatsen, dat hem tot een valstrik is?GG 114.4

  Vaak begint de onmatigheid in het gezin. Door het gebruik van machtige, ongezonde spijzen worden de verteringsorganen verzwakt, en er ontstaat een verlangen naar voedsel, dat nog meer stimulerend is. Zo wordt de begeerte geleid naar iets, dat steeds sterker en sterker is. Het verlangen naar prikkelende middelen komt veelvuldiger voor en is moeilijker te weerstaan. Het gestel wordt min of meer vergiftigd, en hoe zwakker het wordt, hoe groter het verlangen naar deze dingen. Een stap in de verkeerde richting bereidt de weg voor een andere.GG 115.1

  Velen, die er consequent op tegen zijn om wijn of alcohol te serveren, zullen hun tafel overladen met spijzen, die zo’n verlangen opwekken naar sterke drank, dat daaraan bijna geen weerstand te bieden is. Verkeerde gewoonten bij het eten en drinken vernietigen de gezondheid en bereiden de weg voor dronkenschap.GG 115.2

  Er zouden al spoedig bijna geen geheelonthoudersactie’s meer nodig zijn, indien de jeugd, die straks de maatschappij vormt en richting geeft, de juiste beginselen aangaande geheelonthouding werden ingeplant. Laten de ouders een kruistocht beginnen tegen de onmatigheid in het eigen gezin, in de beginselen die zij hun kinderen leren van kindsaf te volgen, en zij kunnen de beste verwachtingen dienaangaande koesteren. Er is een taak voor de moeders om hun kinderen de juiste gewoonten en zuivere gevoelens bij te brengen. Geeft richting aan de begeerte, leert de kinderen een afschuw te hebben van prikkelende middelen. Voedt uw kinderen op, dat ze zedelijk sterk zijn om het kwade, dat hen omringt, te weerstaan. Leert hen. dat ze zich niet door anderen moeten laten meeslepen, dat ze zich niet aan sterke invloeden moeten onderwerpen, maar dat ze zelf anderen ten goede moeten beinvloeden.GG 115.3

  Krachtige pogingen worden gedaan om de onmatigheid tegen te gaan, maar zo heel veel werk richt zich niet op de bron. De propagandisten van geheelonthoudersbewegingen moesten de kwade gevolgen leren zien van ongezond voedsel, specerijen, thee en koffie. We dragen alle geheelonthouderspropagandisten een goed hart toe, maar wij vragen hun om dieper op de zaak, die zij bestrijden, in te gaan en meer doelbewust de hervorming tot stand te brengen.GG 116.1

  Het moet de mensen worden voorgehouden, dat het juiste evenwicht van de verstandelijke en zedelijke krachten grotendeels afhangt van de gezonde toestand van het lichaamsgestel. Alle verdovende en onnatuurlijke prikkelende middelen, die de physieke natuur verzwakken en ontaarden, veroorzaken een lager peil van het intellect en de zeden. Onmatigheid is de grondoorzaak van de zedelijke achteruitgang van de wereld. Door het toegeven aan een verdorven begeerte, verliest de mens zijn kracht om de verleiding te weerstaan. Voor de geheelonthouders ligt er een taak gereed om de mensen in deze richtlijnen op te voeden. Leert hun dat de gezondheid, het karakter, ja zelfs het leven in gevaar gebracht worden door het gebruik van stimulansen, die de uitgeputte energieën opzwepen tot een onnatuurlijke, krampachtige werking.GG 116.2

  Wat thee, koffie, tabak en alcoholische dranken betreft, is de enige, veilige weg: raak niet, smaak niet, roer niet aan. De uitwerking van thee, koffie en overeenkomstige dranken is ongeveer gelijk aan die van alcohol en tabak, en in sommige gevallen is het net zo moeilijk met die gewoonte te breken, als het voor de dronkaard is om zijn borrel op te geven. Zij, die proberen zich deze stimulansen te ontzeggen, zullen dat enige tijd als een verlies voelen, en zullen zich zonder die niet prettig gevoelen. Maar door volharding, zullen zij die begeerte overwinnen en op de duur het gemis niet meer voelen. De natuur kan enige tijd nodig hebben om zich te herstellen van het kwaad, dat haar is aangedaan; maar geef haar een kans, en zij zal zich opnieuw herstellen om haar werk te doen zoals het behoort.GG 116.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents