Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ung i dag

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PÅVIRKET AV VENNER

  Det er ikke til å unngå at de unge får venner, og de vil nødvendigvis merke deres innflytelse. Vi forstår ikke de lenkene som binder sjeler sammen, slik at hjertet til en svarer til hjertet hos en annen. Den ene griper de idéene, de følel-sene og den ånden som den andre har. Vennskapet kan bli til en velsignelse eller en forbannelse. De unge kan hjelpe og styrke hverandre, forbedre hverandres oppførsel, tilbøyelig-heter og kunnskaper. Men dersom de tillater seg å være like-gyldige og utro, kan de øve en innflytelse som er nedbry-tende.UD 352.1

  Det å velge venner er noe som elever burde lære å overveie nøye. Blant de unge som går på skolene våre, vil det alltid være to klasser, nemlig de som ønsker å være til behag for Gud og være lydige mot lærerne sine, og de som er fylt av lovløshetens ånd. Dersom de unge går sammen med den store massen for å gjøre det som er ondt, vil deres innflytelse stå på sjelefiendens side. De vil villede dem som ikke har utviklet prinsipper som fører til urokkelig troskap.UD 352.2

  Det er et sant ordtak som sier: «Si meg hvem du omgås, og jeg skal si deg hvem du er.” De unge har vanskelig for å forstå hvor følsom både deres karakter og deres rykte er på valget av venner. De har lett for å søke vennskap hos dem som har en smak, vaner og en oppførsel som tiltaler dem. Den som foretrekker å være sammen med den uvitende og onde fremfor den vise og gode, viser at hans egen karakter er skadet. Hans smak og vaner kan til å begynne med være helt ulik den smak og de vaner hans venner har, men etter hvert som han blander seg med denne klasse mennesker, vil hans tanker og følelser forandre seg. Han ofrer de rette prinsipper, og ubevisst men uunngåelig synker han ned på sine venners nivå. På samme måte som en elv alltid tar med seg deler av den jorden som den renner langs, vil også de unges prinsipper og vaner uvilkårlig bli farget av karakteren hos de vennene de blander seg med. . . .UD 352.3

  Styrkens mål.— Karakterstyrke består av to ting — vilje-kraft og selvkontroll. Mange unge forveksler sterke, ukon-trollerte følelser med en sterk karakter, men sannheten er at den som lar seg bli styrt av følelsene, er et svakt menneske. Et virkelig stort og edelt menneske blir målt i forhold til hans kraft til å beherske følelsene, og ikke i forhold til hvordan følelsene behersker ham. Det sterkeste mennesket er han som behersker sine følelser og tilgir sine fiender selv om han kunne ha god lyst til å ta igjen.UD 353.1

  Gud har gitt oss intellektuell og moralsk kraft, men i stor utstrekning er hver og en arkitekt for sin egen karakter. For hver dag blir byggverket mer og mer ferdig. Guds Ord råder oss til å gi akt på hvordan vi bygger, så vi kan passe på at bygningen blir grunnlagt på den evige klippen. Tiden er snart inne da vårt arbeid vil bli åpenbart akkurat som det er. Nå er tiden da vi alle skal utvikle de kreftene Gud har gitt oss, slik at vi kan danne karakterer som kan være til nytte her, og som kan være skikket til et høyere liv etterpå.UD 353.2

  Tro på Kristus som en personlig frelser vil gjøre karakteren sterk og fast. De som eier en ekte tro på Kristus, vil være sindige, de vil huske at Guds øyne hviler på dem, at alle menneskenes dommer veier deres moral for å se hvor mye den er verd, og at himmelske vesener vokter på dem for å se hvilken karakter de utvikler.UD 353.3

  Grunnen til at de unge gjør så mange alvorlige feil, er at de ikke tar lærdom av de erfaringene de som har levd lenger enn de, har hatt. Elever har ikke råd til å avvise med spøk og hån de råd og den undervisning som foreldre og lærere gir dem. De burde være glad for hver eneste lærdom og forstå at de ved siden av dette har behov for en dypere undervisning enn noe menneske kan gi. Når Kristus ved tro får bo i hjertet, vil hans Ånd bli en kraft som styrker og gir liv til sjelen. Sannheten i hjertet kan ikke unngå å ha en positiv innflytelse på livet. ...UD 353.4

  De elevene som er borte fra hjemmene sine og ikke lenger under foreldrenes direkte innflytelse, må huske at deres him-melske Fars øyne hviler på dem. Han elsker de unge. Han vet hva de trenger, og han forstår deres fristelser. Han ser i dem store muligheter, og han er klar til å hjelpe dem å nå det høyeste mål, hvis de bare vil forstå sitt eget behov og søke hjelp hos ham.UD 354.1

  Elever! Dag og natt stiger deres foreldres bønner for dere opp til Gud. Deres kjærlige omsorg følger dere dag etter dag. Lytt til deres tryglende bønner og advarsler, og bestem dere for at dere skal gjøre alt som står i deres makt for å heve dere over det onde som omgir dere. Dere kan ikke fatte hvor snikende fienden vil arbeide for å forderve sinnene og vanene deres, og for å utvikle usunne prinsipper i dere.UD 354.2

  Du ser kanskje ikke noen fare i å ta det første steget mot utsvevelser og fornøyelser, og du tror kanskje at når du en gang ønsker å forandre kurs igjen, vil det være like lett for deg å gjøre det gode som før du begynte å gjøre det som er galt. Fordi de har valgt onde venner, er mange blitt ført steg for steg bort fra dydens vei og ned i ulydighetens og utsvevelsens dybder. En gang trodde de det var umulig for dem å synke så dypt.UD 354.3

  Den eleven som gir etter for fristelser, svekker sin gode innflytelse. Den som blir sjelefiendens representant på grunn av sin dårlige fremferd, må overfor Gud stå til ansvar for at han har lagt snublestener i veien for andre. Hvorfor skulle elever knytte seg til den store forføreren? Hvorfor skulle de som hans representanter friste andre? Hvorfor skulle de ikke heller gjøre det de kan for å hjelpe og oppmuntre sine med-elever og sine lærere? Det er deres privilegium å kunne hjelpe sine lærere til å bære de byrdene og møte de vanskelighetene som Satan vil gjøre så tunge og prøvende at de er nær ved å miste motet. De kan skape en atmosfære som er til hjelp og oppmuntring. Hver eneste elev kan få eie vissheten om at han har stått på Kristi side, at han har vist respekt for orden, flid og lydighet, og at han har nektet å gi det aller minste av sine evner eller sin innflytelse til den store fienden av alt som er godt og oppløftende.UD 354.4

  Den eleven som har en samvittighetsfull respekt for sann-heten og en sann oppfatning av sin plikt, kan gjøre mye for å påvirke sine medelever til å følge Kristus. De unge som går i åk sammen med Frelseren, vil ikke være ustyrlige. De vil ikke være opptatt av sine egne egoistiske forlystelser og tilfredsstillelser. Fordi de er ett med Kristus i ånd, vil de være ett med ham i gjerning. De eldste elevene ved skolene våre burde huske at det står i deres makt å forme de yngre elevenes vaner og handlemåte, og de burde prøve å gjøre det beste ut av enhver anledning. Disse elevene må bestemme seg for at de ikke vil bruke sin innflytelse til å forråde vennene sine i hendene på fienden.UD 355.1

  Jesus vil hjelpe alle som stoler på ham. De som er forent med Kristus, er sikret lykke. De følger etter på den stien der Frelseren fører dem, og for hans skyld korsfester de kjødet med dets tilbøyeligheter og lyster. De har bygd sitt håp på Kristus, og jordens stormer har ikke kraft nok til å feie dem bort fra den sikre grunnvoll.UD 355.2

  Pålitelig og trofast.— Det står til dere, unge kvinner og menn, å avgjøre om dere vil være pålitelige og trofaste, beredt og fast bestemt på å ta standpunkt for det som er rett under alle omstendigheter. Ønsker dere å danne riktige vaner? Om dere gjør det, må dere søke vennskap blant dem som har en sunn moral, og som har som mål å gjøre det som er godt. Nådetidens dyrebare timer er gitt dere for at dere skal kunne fjerne enhver feil på karakteren. Dette må dere forsøke å gjøre, ikke bare for å oppnå et fremtidig liv, men også for å kunne være til nytte i dette livet. En god karakter er en kapital av større verdi enn gull og sølv. Den lar seg ikke rokke av panikk og skuffelser, og på den dagen da jordiske eiendeler skal bli sopt vekk, vil den gi rik lønn. Rettskaffenhet, fasthet og utholdenhet er egenskaper som alle alvorlig burde forsøke å utvikle, for de kler den som eier dem, med en kraft som er uimotståelig, en kraft som gjør ham sterk nok til å gjøre det gode, sterk nok til å motstå det onde og sterk nok til å bære motgang.UD 355.3

  Kjærlighet til sannheten og ansvarsfølelse når det gjelder å ære Gud, er de mest virkningsfulle av alle midler til å utvikle intellektet. Dersom dette får være drivkraften, vil ikke eleven kunne være en tøvekopp. Han vil alltid være alvorlig. Han vil studere som om han var under Guds oppsyn, og han vil vite at hele himmelen er interessert i hans utdannelse. Han vil få et edelt sinn, bli gavmild, vennlig, høflig, Kristuslik og dyktig. Hjerte og sinn vil arbeide i harmoni med Guds vilje. — Counsels to Teachers, Parents, and Students, side 220—226.UD 356.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents