Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Bizonyságtételek a gyülekezet részére

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Előkészületek a szombatra

  A negyedik parancsolatot ezzel a szóval kezdi az Úr: “Megemlékezzél.” Ő tudta, hogy az emberek a gondok és fáradalmak között könnyen abba a kisértésbe jutnak, hogy mentegessék magukat, amiért nem képesek a törvény követelményeinek eleget tenni, vagy hogy elfeledkeztek annak szentséges jelentőségéről. Ezért mondja: “Megemlékezzél a szombatnapról, hogy azt megszenteljed.” 2. Mózes 20, 8. Egész héten keresztül legyen emlékezetünkben a szombat és tegyünk előkészületeket arra, hogy azt a törvény szerint megtartsuk. De azért a szombatot ne tartsuk csupán törvényes előírásnak, hanem igyekezzünk megérteni annak életünk minden cselekményére kiható lelki vonatkozásait. Mindazok akik a szombatot önmaguk és Isten közötti kapcsolat jelének tekintik, azáltal bebizonyítják, hogy Isten az ő megszentelőjük, és képviselni fogják az ő uralmának alapelveit. Isten országa törvényeit fogják mindennapi életükben kinyilvánítani. Naponta imájukba foglalják, hogy a szombat megszentelő hatása rajtuk megnyugodjék. Naponként ápolni fogják a Krisztussal való közösséget és az ő jellemének tökéletességét fogják visszatükröztetni. Jó cselekedeteik által a világosság mások előtt naponként fog ragyogni.BGR 215.3

  A családikörben kell kivívni azon első győzelmeket, amelyek Isten ügyének eredményességét biztosítják. A szombatra való előkészülődésünknek itt kell kezdetét vennie. Gondoljanak a szülők egész héten keresztül arra, hogy az otthon azon iskola, melyben a gyermekek előkészíttetnek a menny királyi udvara számára. Szavaik legyenek őszinték; ajkaikat ne hagyják el oly szavak, melyeket gyermekeiknek nem szabad meghallaniok; indulatosságukat le kell győzni. Szülők, éljetek egész héten keresztül úgy, mint Isten jelenlétében, aki azért adta néktek a gyermekeket, hogy őket az ő számára felneveljétek. Otthonotok kicsiny gyülekezetét úgy vezessétek, hogy szombaton mindannyian készek legyenek az Urat az ő szentélyében imádni. Minden reggel és minden este úgy hozzátok Isten elé gyermekeiteket, mint az ő vérén megváltott örökségét. Tanítsátok és figyelmeztessétek őket arra, hogy legfőbb kötelességük és előjoguk Istent szeretni és néki teljes szívből szolgálni.BGR 216.1

  Különösen arra ügyeljenek a szülők, hogy Isten imádása szemléltető oktatásá váljék a gyermekek számára. Idézzenek gyakran bibliai szövegeket, de különösképpen olyanokat, amelyek alkalmasak a szív áhítatának előkészítésére. Ezen drága szavak: “Nyugodjál meg én lelkem az Úrban, mert ő az én reménységem” Zsoltár 62, 6. — gyakran ismételhetők. Ha ily módon emlékezünk meg a szombatról, akkor lehetetlenség, hogy az ideig való a lelkieket jelentékenyen befolyásolhassa. Akkor nem marad szombatnapra elvégezetlenül olyan kötelesség, amelyet a hat munkanap alatt kellett volna elvégezni. Akkor a világi dolgok nem fogják erőinket a hét folyamán annyira kimeríteni, hogy azon a napon, melyen az Úr megnyugodott és felüdült, fáradságunk miatt ne tudjunk részt venni az istentiszteleten.BGR 217.1

  Habár egész héten keresztül kell folytatni a szombatra való előkészületeket, mégis a pénteki nap képezi az előkészület különleges napját. Mózes által a következőképpen szólott az Úr Izráel fiaihoz: “A holnap nyugalom napja az Úrnak szentelt szombat, amit sütni akartok, süssétek meg és amit főzni akartok, főzzétek meg; ami pedig megmarad, azt mind tegyétek el magatoknak reggelre.” “Kiömöl vala pedig a nép és szedik vala a mannát és őrlik vala kézi malmokban, vagy megtörik vala mozsárban és megfőzik vala fazékban és csinálának vala abból pogácsákat.” (2. Mózes 16, 23; 4. Mózes 11, 8.) Izrael fiainak tenniök kellett valamit, hogy a mennyből küldött kenyeret elkészítsék. Az Úr mondá nékik, hogy ezt a munkát pénteken, az előkészület napján kell elvégezniök. Ez próba volt számukra; mert Isten látni akarta, hogy megszentelik-e a szombatot, vagy sem. Jehova szájából származó ezen utasítás nékünk is tanulságul szolgál. A Biblia tökéletes vezető és ha annak lapjait engedelmes, imádkozó szívvel kutatjuk, akkor senkinek sem kell ezen dologra nézve tudatlanságban lennie.BGR 217.2

  Sokan oktatást igényelnek arra nézve, hogy miképpen jelenjenek meg a szombati istentiszteleten. Ne járuljanak Isten elé abban a közönséges munkaruhában, amelyet egész héten keresztül hordanak, hanem mindenkinek legyen szombatnapi célokra külön ruhája, melyet az istentiszteleteknél használ.BGR 218.1

  Mialatt egyrészről nem szabad a világi divathoz alkalmazkodnunk, másrészről nem lehetünk közönyösek külső megjelenésünkre nézve sem. Öltözködjünk tisztán és csinosan, azonban mellőzzük a cicomázást és ékszereket. Isten gyermekei kivül és belül egyaránt tiszták legyenek.BGR 218.2

  Pénteken be kell fejezni minden előkészületet a szombatnapra, utána kell nézni, hogy a ruházat és az étel elő van-e készítve, hogy a cipők ki vannak-e tisztítva, hogy a fürdések el vannak-e végezve. Keresztül lehet vinni azt, hogy minden készen álljon; ha ezt szabállyá tesszük magunk számára, akkor keresztül is lehet vinni. A szombatnapot ne használjuk fel a ruházat kijavítására, az eledelek elkészítésére, szórakozásokra, vagy valamilyen világi foglalatosságra. Naplemente előtt félre kell tenni minden világi munkát újságot és könyvet. A szülők magyarázzák meg gyermekeiknek eljárásuk célját és rendeltetését, engedjék, hogy a gyermekek is részt vegyenek az előkészületben, hogy a szombatot a törvénnyel összhangban ünnepelhessék.BGR 218.3

  Buzgón őrködjünk a szombat kezdetére és végére, gondoljunk arra, hogy minden pillanata, megszentelt idő. Ahol lehetséges, a munkaadók alkalmazottaikat péntek déltől szabadságolják, hogy idejük legyen az előkészületre és így nyugodt lelkülettel üdvözölhessék az Úrnak napját. Aki ilyen úton jár, az nem fog kárt szenvedni még a világi dolgokban sem.BGR 218.4

  A készülődés napján még egy további munka is megérdemli figyelmünket. Ezen a napon kell minden nézeteltérést elsimítani, úgy a családban, mint a gyülekezetben. Engedjétek szívetekből eltávolítani a keserűséget, a haragot és gúnyt. Alázatos lélekkel “valljátok meg egymásnak a ti bűneiteket és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok.” (Jakab 5, 16.)BGR 219.1

  Még mielőtt a szombatnap megkezdődne, úgy lelkünket, mint testünket el kell vonnunk a világi foglalatosságtól. Isten az ő szombatját a hat munkanap végére helyezte, hogy az emberek megálljanak és idejük legyen afelett elmélkedni, hogy az elmult héten keresztül mennyiben haladtak előre az Isten országára való előkészülődésükben, amelybe törvényszegő be nem juthat. Minden szombaton számoljunk lelkünkkel, hogy felismerhessük, vajjon lelki hasznot, vagy kárt hozott-e nékünk az elmult hét. Az Úr szombatjának megszentelése örök üdvösséget jelent számunkra. Isten így szól: “Aki engem tisztel, annak én is tisztességet szerzek.” (1. Sámuel 2, 30.)BGR 219.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents