Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Bizonyságtételek a gyülekezet részére

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Erő engedelmesség által

  Mindazokra, akik az igazságot ismerik, az a szent kötelesség hárul, hogy törekedjenek cselekedeteiket hitükkel összhangba hozni; azért életüknek nemeseknek és megszenteltnek kell lennie, hogy előkészüljenek annak a műnek a végrehajtására, amelyet ezekben az utolsó napokban gyorsan kell elvégezni. Nékik azonban sem idejük, sem erejük nincsen arra, hogy azt az étvágy kielégítésének tékozolják. A következő szavak komolyan figyelmeztetnek bennünket: “Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől és elküldje Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett.” (Ap. csel. 3, 19. 20.) Sokan vannak közöttük, akik hiányt szenvednek a lelkies lelkületben és ha ezek teljesen meg nem térnek, akkor határozottan el fog- nak pusztulni. Azt akarjátok, hogy idáig fejlődjön a dolog?BGR 234.2

  A büszkeség és hitgyengeség sokakat megfosztanak Isten áldásaitól. Sokan lesznek olyanok, akik ha meg nem alázkodnak Isten előtt, meglepődötten és csalódottan fogják hallani a kiáltást: “Imé jön a vőlegény!” (Máté 25, 6.) Ezek rendelkeznek ugyan az igazság elméletével, nincsen azonban olajuk, a lámpában és az edényben. Ebben az időben hitünknek nem szabad megállania annál, hogy a hármas angyali üzenet elméletét elfogadjuk és hisszük, hanem rendelkeznünk kell Krisztus kegyelmének olajával, hogy szétáraszthassuk magunkból az élet világosságát, amely megvilágítja a sötétben veszteglők útját.BGR 235.1

  Ha kerülni akarjuk azt, hogy beteges tapasztalatot szerezzünk, akkor komolyan és halogatás nélkül kell hozzáfognunk ahhoz, hogy félelemmel és rettegéssel vigyük véghez üdvösségünket. Sokan vannak, akik nem tudnak határozott bizonyítékot felmutatni arra nézve, hogy hűek maradtak keresztségi fogadalmukhoz. Ezeknek a buzgalma megmerevedik a formaiság, a világi becsvágy, büszkeség és önszeretet következtében, de nem esnek rá Jézus Krisztusra a sziklára. Nem jönnek bűnbánó szívvel Istenhez. Aki az igazi megtérés munkáját az ő szívén tapasztalja, az ilyen az ő életében a lélek gyümölcseit fogja kinyilvánítani. Oh vajha mindazok, akik kevés lelkiélettel rendelkeznek, felismernék azt, hogy az örökéletet csak azok fogják elnyerhetni, akik részeseivé váltak az isteni természetnek, hogy csak ezek fognak megmenekülni abból a pusztulásból, amely ezt az élvvágyó világot fogja utolérni. 2. Péter 1, 4.BGR 235.2

  Egyedül Krisztus ereje képes a szívet és Ielkületet megváltoztatni. Egyedül ő képes a változást előidézni, amelyet mindazoknak tapasztalniok kell, akik mennyei országában részesülni kivánnak. “Ha valaki ujonnan nem születik — mondotta Jézus — semmiképen nem mehet be az Isten országába.” János 3, 3. Az Istentől származó vallás az egyetlen, amely Istenhez vezetheti az embert. Ha helyes módon akarjuk szolgálni őt, akkor isteni lélektől kell születnünk. Ez vigyázásra serkent, megtisztítja a szívet, megújítja a lelkületet és új képességeket nyujt Isten megismerésére és szeretésére. Ez készséges engedelmességet plántál belénk minden parancsolatával szemben. Ez az igazi Istenimádás.BGR 235.3

  Isten azt kivánja, hogy az ő népe állandóan előre haladjon. Meg kell tanulnunk, hogy az étvágy kielégítése a szellem tökéletesedésének és a lélek megszentelődésének egyik legfőbb akadálya. Sokan vannak, akik dacára annak, hogy az egészségi reform híveinek vallják magukat, mégsem étkeznek helyes módon. Az étvágy kielégítése képezi a legfőbb okát minden testi és szellemi megbetegedésnek. Ennek a rovására írható legfőbbképpen a gyengeség és a korai halál. Mindenki, aki lelkitisztaságnak a birtokába kiván jutni, gondolja meg azt, hogy Krisztus ereje elégséges az étvágy uralására.BGR 236.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents