Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Bizonyságtételek a gyülekezet részére

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Az iratterjesztés fontossága

  (Testimonies, Vol. VI, p. 313—316.)

  A megfelelő módon végzett iratterjesztés elsőrangú missziómunka, melynél jobb módszert, az embereknek a jelenkorra vonatkozó fontos igazságokkal való megismertetésére el sem képzelhetünk. A prédikátori hivatás fontossága minden kétségen felül áll. Sokan vannak azonban olyanok, akik bár éhezik az életnek kenyerét, mégsem részesülhetnek abban az előjogban, hogy Istentől elhivott prédikátor ajkairól hallják az igét. Ebből az okból kifolyólag fontos, hogy iratainkat széleskörben elterjesszük. Ilyen módon eljuthat az üzenet oda is, ahová az élő prédikátor nem képes elmenni és sok lélek figyelme rá lesz irányítva a világtörténelem lezáródásával összefüggő eseményekre.BGR 83.1

  Isten arra rendelte az irratterjesztés művét, hogy eljuttassuk az emberekhez a könyveinkben lévő világosságot és a könyvevangélistáknak gondolatába bele kell vésni, hogy mennyire fontos a világot a lehető legrövidebb időn belül ellátni könyveinkkel, melyekre az embereknek lelki nevelésük és megvilágosodásuk szempontjából szükségük van. Ennél fontosabb munkát Isten népének, az ő akarata szerint ebben az utolsó időben aligha kell végeznie. Mindazok, akik átadják magukat Istennek, hogy mint könyvevangélisták tevékenykedjenek, ezzel a maguk részéről hozzájárulnak ahhoz, hogy a világ megkaphassa az utolsó figyelmeztető üzenetet. Ezt a munkát aligha lehetséges túlbecsülnünk, mert a könyvevangélisták fáradozásai nélkül sokan maradtak volna már eddig is megintetlenül.BGR 83.2

  Igaz ugyan, hogy egyes vevők a könyveket egyszerűen a könyvállványukra helyezik és csak ritkán tekintenek azokra, Isten azonban gondot visel az ő igazságáról és egyszer elhozza annak az idejét, hogy ezek a könyvek előkerüljenek és olvasva legyenek. Betegség vagy valami szerencsétlenség térhet be a házba, amikor azután Isten békességet, reményt és nyugalmat adhat a szívnek, ezen könyvekben tartalmazott igazságok által. Nyilvánvaló lesz előttük Isten szeretete és megismerik a bűnbocsánat rendkivül értékes voltát. Így dolgozik az Úr karöltve az ő önmegtagadó munkásaival.BGR 84.1

  Sokan vannak olyanok is, akik előítéleteik következtében addig nem ismerhetik meg az igazságot, amíg nem viszik azt nékik házhoz. A könyvevangélistának alkalma van ilyen lelkekre bukkani és rajtuk segíteni. Mivelhogy házról-házra jár egy bizonyos természetű munkát nagyobb eredménnyel végezhet el, mint bárki más. Megismerkedhetik az emberekkel, megértheti szükségleteiket, imádkozhatik velük és rámutathat előttük az Isten Bárányára, aki elveszi a világ bűneit. Ily módon készíthető elő az út az illető lelkek szívéhez, a mi korunkra szóló igazság számára.BGR 84.2

  A könyvevangélistán nagy felelősség nyugszik. Munkálkodása közben készen kell állania az Írás magyarázására is. Ha Istenbe veti bizodalmát, akkor angyalok fogják őt kisérni útjában, egyik helyről a másikra és sok lélek fog világosságban, reménységben és bátorságban részesülni általa.BGR 84.3

  A könyvevangélistának meg kell gondolnia, hogy néki igen jó alkalma nyilik a vizek mentén elhinteni a magot. Gondoljon azonban arra is, hogy a könyvek eladása által az igazság ismeretét közvetíti, Isten munkáját végzi és hogy minden képessége az ő nevének megdicsőítését szolgálja. Isten segítsége biztosítva van mindazoknak, akik behatolni kívánnak az igazság ismeretébe, hogy azután másoknak tisztán és érthetően adhassák azt tovább. Isten érthetően és világosan szólott: “A Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel.” Jel. 22, 17. Ne vonakodjunk közölni velük az igazság ismeretét a Jézus Krisztusban.BGR 84.4

  Isten nyájának juhai mindenfelé el vannak széledve és az érdekükben végzendő munka el van hanyagolva. A nékem adott világosság alapján tudom, hogy ahol jelenleg egy könyvevangélista dolgozik, ott legalább száznak kellene tevékenykednie. Fel kell bátorítani őket ezen munka felvételére és hogy egyszerű történelmi könyvek helyett olyan könyveket vigyenek a világnak, melyek a jelenkorra vonatkozó fontos igazságot tartalmazzák.BGR 85.1

  A könyvevangélisták azzal a gondolattal eltelve vigyék ki Isten igéjét, hogy azok, akik megtartják Isten parancsolatait és másokat is tanítanak azoknak megtartására, azzal fognak megjutalmaztatni, hogy tapasztalni fogják a lelkek megtérését és hogy az őszintén megtért lelkek ismét újabb lelkeket fognak Krisztushoz vezetni. Így fog a mű egyre nagyobb mértékben kiterjedni.BGR 85.2

  Itt van azon idő, midőn a könyvevangélisták által nagy munkának kell végbemennie. A világ alszik. Ezért kell nékik mint őrállóknak megkongatniok a vészharangot, hogy az alvók a veszedelem tudatára ébredjenek. Az egyházak és gyülekezetek nem ismerik meglátogattatásuknak idejét. Gyakran a könyvevangélista munkája által ismerkedhetnek meg legjobban az igazsággal. Aki az Úr nevében indul el, az hirnöke neki, hogy a sötétségben és tévelygésben élő sokasághoz eljuttassa a megváltásnak azt az üzenetét, amely Krisztus által és a törvény iránt tanusított engedelmesség által megy végbe.BGR 85.3

  Nékem meg lett mutatva, hogy még ott is, ahol prédikátor ajkairól hallhatják az emberek az üzenetet, a könyvevangélista az ő munkáját a prédikátorral összhangban tovább folytassa; mert bármennyire lelkiismeretesen adja is elő a prédikátor az üzenetet, az emberek nem lesznek képesek mindent emlékezetükben tartani. Az iratterjesztés tehát nemcsak azért fontos, hogy felébressze az emberek érdeklődését a jelenvaló igazság iránt, hanem azért is, hogy megalapozódhassanak és meggyökeresedhessenek az igazságban, minden tévelygés ellen. Könyvek és iratok az Úr különleges eszközei abban, hogy a jelenvaló igazság állandóan az emberek szemei előtt lebegjen. A lelkek megvilágosítása és igazságban való megszilárdítása által az iratok sokkal nagyobbméretű munkát fognak végezni, mint aminőt tisztán az ige prédikálása által végezhetnénk. Ezek a csendes hirnökök, akik a könyvevangélisták munkája révén jutnak el az emberek házaiba, minden tekintetben támogatói lesznek az evangélium hirdetésének; mert a Szentlélek e könyvek olvasóit éppen úgy meg fogja győzni az igazság felől, mint ahogy azoknak szívét meggyőzi, akik hallgatják az ige prédikálását. Az angyaloknak ugyanazon szolgálata kiséri az igazságot tartalmazó könyveket, mint a prédikátor tevékenységét.BGR 86.1

  * * * * *

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents