Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Bizonyságtételek a gyülekezet részére

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  A komoly erőfeszítések szükségessége

  (Testimonies, Vol. IX, p. 43-48.)

  Krisztus meghatalmazott szolgáinak a Lélek erejében kell bizonyságot tenni az ő vezetőjükről. Minden fáradozásukat jellemezze az a szívből fakadó vágyódás, mellyel a Megváltó sóvárogja a bűnösök megmentését. A Jézustól származó kegyelemteljes meghívást emberi ajkaknak kell ismételniök mindenfelé a földön: “Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!” Jel. 22, 17. A gyülekezet pedig szóljon így: “Jövel!” Minden bennük lévő erő Krisztus oldalán tevékenykedik. Krisztus követőinek egyesülten kell rendkívüli erőfeszítéseket tenniök abból a célból, hogy a világ figyelmét reáirányítsák a Biblia gyorsan beteljesedő jövendöléseire. Hitetlenség és spiritizmus egyre jobban megvetik lábukat a világon. Szabad-e most hidegeknek és hűtleneknek lenniök azoknak, akik nagy világosságban részesültek?BGR 110.1

  Közvetlenül a nyomorúságos időknek a beköszöntése előtt állunk és sohasem sejtett nehézségek várnak reánk. Egy mélységből eredő hatalom befolyásolja az embereket a menny ellen való harcra. Emberi lények sátáni eszközökkel szövetkeztek Isten törvényének megdöntésére. A mi világunk lakói éppen olyan gyorsan érnek meg az ítéletre, mint a Noé idejében élők, akiket az özönvíz pusztított el, vagy mint Sodoma lakosai, akik a tűz martalékaivá lettek. Sátán erői működésben vannak, hogy az emberek figyelmét eltereljék az örökkévaló valóságokról. Az ellenség olyan intézkedéseket tett, amelyek megfelelnek az ő saját céljainak. Üzletkötések, sportünnepélyek és a legújabb divat, foglalkoztatják a férfiak és nők gondolatvilágát. Szórakozások és rossz olvasmányok megrontják az emberek itélőképességét. Az örök pusztulás felé vezető széles útvonalon végelláthatatlan a menetelők csapata. Az erőszakosságokkal, kicsapongásokkal és iszákossággal telt világ magához téríti az egyházat. Az Isten törvénye, amely változhatatlan zsinórmértéke az igazságoknak, egyszerűen érvényét vesztettnek van kijelentve.BGR 110.2

  A folyton növekedő igazságtalanságnak ebben az idejében, új, a minden élet forrásából eredő életnek kell azok életét birtokába vennie, akiknek szíve telve van Isten szeretetével és így kell kimenniök a megfeszített és feltámadt Üdvözítőről szóló üzenet hirdetésére. Komoly és fáradhatatlan erőfeszítéseket kell tenniök a lelkek megmentésére. Példaadásuknak jóra befolyásoló benyomást kell tenni a környezetükre. A mi Urunk Jézus Krisztus mindent felülmuló ismeretével szemben minden egyebet értéktelennek kell tekinteniök.BGR 111.1

  Mélységes komolyságnak kellene uralkodnia mostan egész lényünkön. Szunnyadó erőinket fáradhatatlan munkára kell felébresztenünk. Megszentelt munkásoknak kell a munkaterületeken a király útját előkészíteniök és új helyeken kell győzelmet aratniok. Kedves atyámfia és testvérnőm, közönyösen érint-e az téged, hogy naponként sokan szállanak sírba megintetlenül, mitsem tudva arról, hogy a Megváltó kiengesztelte őket és meg van adva számukra az örökkévaló élet lehetősége? Nem törődsz-e azzal, hogy a világnak csakhamar találkoznia fog kelleni az Úrral, az ő áthágott törvénye felett? Mennyei angyalok csodálkoznak azon, hogy olyanok, akik már évek óta a világosság birtokába vannak, nem viszik el az igazság fáklyáját a föld sötét részeibe.BGR 111.2

  A megváltásunk érdekében hozott rendkívül nagy áldozat mutatja, hogy milyen rettenetesen gonosz valami a bűn. Isten eltávolíthatta volna teremtésének ezt a fekete foltját, ha a bűnöst kiirtotta volna a föld színéről, ő azonban “úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Ján. 3, 16. Miért nem tanusítunk nagyobb komolyságot? Miért lusták olyan sokan? Miért nem igyekszenek mindazok, akik szeretik Istent, szomszédaikat és társaikat felvilágosítani arról, hogy ne hallogassák már tovább üdvösségük ügyét?BGR 111.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents