Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Bizonyságtételek a gyülekezet részére

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  A háztartási kötelességek hűséges teljesítése

  (Testimonies, Vol. III. p. 79-81.)

  Kedves O. testvérnő! Úgy hiszem, hogy te nem vagy boldog. Nagy dolgok véghezvitelére készülsz, és eközben nem veszed észre azokat a jelenlegi kötelességeket, amelyek közvetlenül a te ösvényeden fekszenek. Azért nem vagy boldog, mert figyelmen kivül hagyod a mindennapi élet kicsiny kötelességeit és szeretnél valami nagyobb és magasztosabb munkát elvégezni. Nyugtalan, lehangolt és elégedetlen vagy. Inkább parancsolsz, semmint magad végeznél el valamit. Inkább másoknak szólsz, hogy mit tegye- nek, semmint azt magad készségesen és örömmel elvégeznéd.BGR 161.1

  Sokkal boldogabbá tehetted volna Atyád otthonát, ha saját kivánságaiddal kevesebbet, s mások boldogságával többet foglalkoztál volna. A mindennapi élet közönséges kötelességeit elmulasztod teljes szívvel és odaadóan betölteni. Valakinek azonban el kell végeznie azokat a dolgokat is, amelyek ellenedre vannak, melyeknek elvégzésében te nem találod örömödet. Ha ezen kicsiny és szerény kötelességeket készségesen és hűségesen elvégeznéd, ezáltal olyan nevelésben részesülnél, amelyre feltétlen szükséged van, ha meg akarod szeretni a háztartás körüli kötelességeket. Olyan tapasztalatról van itt szó, melynek megszerzése rendkivül nagy fontossággal bir a te számodra, amelyet azonban te nem szeretsz. Panaszkodol sorsod miatt, miáltal boldogtalanná teszed környezetedet és magad is veszteséget szenvedsz. Lehetséges, hogy te nem vagy elhíva olyan feladat teljesitésére, amely a nyilvánosság elé állít oda tégedet; azonban minden munkának megvan a maga erkölcsi értéke, legyen ez akár tányérmosogatás, asztalterítés, főzés, mosás, vagy betegápolás és mindaddig, amig nem vagy képes ezen kötelességeket örömmel és elégedetten elvégezni, nem vagy megfelelő nagyobb és magasabb feladatok elvégzésére. Valakinek át kell vennie az előttünk lévő kicsiny munkákat is; akik azonban ezen munkákat elvégzik abban a tudatban élhetnek, hogy szükséges és tiszteletreméltó munkát végeznek, hogy bármilyen kicsiny legyen is az ő feladatuk, ezzel éppen olyan bizonyosan Isten művét végzik, mint ahogy ezt végezte Gábriel, midőn a prófétához lett küldve. Mindenki a néki kiutalt munkakörben dolgozik. Az asszony az ő otthonában az élet egyszerű kötelességeinek teljesítésében tanusítson éppen olyan hűséget, engedelmességet és szeretetet, mint aminőt az angyal tanusított a maga hatáskörében. Minden elvégzendő munka tiszteletreméltóvá válik akkor, ha Istenért és Isten akaratával összhangban történik.BGR 162.1

  Hiányzik benned a szeretet és a vonzalom. Jellemednek át kell alakulnia. Gondjaidat le kell vetned és helyettük a jóságot és a szeretetet kell gyakorolnod. Tagadd meg magad! Habár kevéssel kisebbé lettünk teremtve az angyaloknál, mégis fontos munka van reánk bízva. Mi nem a mennyben, hanem a földön tartózkodunk. Ha majd a mennyben leszünk, akkor mi is képesek leszünk a menny magasztos utasításainak eleget tenni. Ebben a világban azonban meg kell próbáltatnunk. Legyünk felvértezve a kötelességteljesítésnek nagy harcához.BGR 163.1

  Az ifjúság legfőbb kötelessége az, hogy szeretet és őszinte részvét által, áldás legyen saját otthonában az atya, anya, és gyermekek számára. Itt bebizonyíthatják önzetlenségüket a másokért való gondos munkában. Ez sohasem alacsonyít le egy nőt! Sőt! Ez a legszentebb és legmagasztosabb feladat, amit csak betölthet. Egy nővér nagy befolyást gyakorolhat az ő testvérei felett. Ha ő maga jól áll, elhatározóan befolyásolhatja jellemüket. Imái, szivességei és gyöngédsége igen sokat jelenthetnek a család számára.BGR 163.2

  Kedves testvérnőm! Ezen nemes tulajdonságokat addig nem közölheted másokkal, amíg ezek a saját lényedben nincsenek meg. A szív megelégedettsége, lényednek szeretete, alázatossága és napfénye, olyan mértékben fognak reád visszaáradni, amilyen mértékben másokkal közlöd azokat. Ha Krisztus nem uralkodik a szívben, akkor elégedetlenség és erkölcsi vonatkozásokban való hiány ennek a következménye. Az önzés olyan dolgokat fog kívánni másoktól, aminőket, mi nem vagyunk hajlandók nékik adni. Ha Krisztus nem lakozik a szívben, akkor jellemünk sem lesz szép.BGR 163.3

  Azonban nemcsak egy nagy feladat és a nagy harcok próbálják meg az ember lelkét és bátorságát. A mindennapi élettel együtt járnak a nehézségek, küzdelmek és csalódások és vajmi gyakran a legcsekélyebb természetű feladat elvégzése kívánja meg a legnagyobb türelmet és erőt. Önbizalomra és határozottságra van szükség, ha minden nehézséggel szemben győzedelmesen akarunk megállani. Légy meggyőződve arról, hogy az Úr oldalad mellett áll, és minden helyzetben vigaszod és erősítőd kíván lenni. Különösen a szelíd és csendes lelkületre van szükséged. Enélkül nem lehetsz boldog.BGR 163.4

  Segítsen meg téged az Úr, kedves testvérnő, hogy törekedhessél a szelídség és igazságosság után. Az Isten Lelkére van szükséged. Ha azonban kész vagy minden, vagy ha kell semmi lenni, akkor Isten megsegít, megerősít és megáld téged. Ha azonban elhanyagolod a kicsiny kötelességek elvégzését, akkor sohasem fogsz megbizatást nyerni a nagyobb feladatok véghezvitelére.BGR 164.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents