Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Bizonyságtételek a gyülekezet részére

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ésaiás 58. fejezetének üzenete

  Gyülekezeti tagjainknak, mindazon igaz misszionáriusoknak, akik a hármas angyali üzenetben hisznek és lábukkal a szombatot már nem tapodják, nem tudom eléggé sürgetően ajánlani azt, hogy foglalkoz- zanak Ésaiás próféta 58. fejezetének fontos üzenetével. Ezen fejezetben megparancsolt jótékonyság képezi azt a munkát, amelyet ebben az időben Isten elvár az ő népétől. Tőle magától származik ezen munkára való felszólítás. Nincs kétség aziránt, hogy mire vonatkozik ez az üzenet és melyik azon időpont, amelyben be kell teljesednie, mert ezt olvassuk: “És neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.” (Ésaiás 58, 12.) A hetednap szombat képezi a világ megteremtésének emlékezetét, amelyet a bűn embere félretolt az útból. Isten népének azon különleges feladat jutott osztályrészül, hogy helyreállítsa az Isten törvényében végbevitt rombolást. Minél inkább közeledünk a véghez, ezen feladat annál inkább sürgetőbbé válik. Az Istent szeretők azáltal fogják bebizonyítani érzelmeik komolyságát, hogy a parancsolatok megtartása által Isten jelét viselik magukon. Ők azok, akik megújítják amaz ösvényeket, ahol az emberek lakozni óhajtanak. Az Úr így szól: “Ha megtartóztatod szombaton lábadat és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon és a szombatot gyönyörűségnek hívod az Úr szent és dicsőséges napjának és megszenteled azt, dolgaidat nem tévén, foglalkozást találván, hamis beszédet sem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Urban, és én hordozlak a föld magaslatain.” (13. 14. v.) Eszerint tehát az igazi orvosi missziómunka szétbonthatatlanul össze van kapcsolva az Isten parancsolatainak megtartásával, melyek közül a szombat megtartása különlegesen fel van említve, mivel ez képezi Isten teremtőművének nagy emléknapját. A szombat megtartása szoros összefüggésben van az emberben helyreállítandó Isten képmásával. Ezt a szolgálatot kell Isten népének ezen időben ellátni. Ha megfelelő módon viszik véghez, akkor ebből gazdag áldások származnak a gyülekezet számára.BGR 182.3

  Mint Krisztushivőknek az eddiginél nagyobb hitre van szükségünk. Szükségünk van több imára és bensőségre. Sokan nem tudják maguknak megmagyarázni miért erőtlenek imáik és szeretnék tudni mi az oka hitük gyengeségének és állhatatlanságának, tapasztalataik sötét és bizonytalan voltának. “Hát nem böjtöltünk és nem sanyargattuk meg magunkat az Úr orcája előtt?” kérdik az ilyenek. Ésaiás 58. fejezetében Krisztus megmutatta, hogy a dolgok ezen állapotán miként állhat be változás. Így szól: “Hát nem ez-é a böjt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad és szabadon bocsásd az elnyomottakat és hogy minden igát széttépjetek? Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd a kenyeredet és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz felruházzad és tested előtt el ne rejtsd magadat.” (És. 58, 6. 7.) Ez képezi Krisztus receptjét a csüggedt, kétkedő és reszkető lélek számára. A szomorkodók, akik gondterhelt ábrázattal járnak az Úr előtt, szedjék össze magukat és segítsenek valakin, aki a segítségükre rászorul.BGR 183.1

  Minden gyülekezetnek szüksége van a Szentlélek uraló hatalmára. Itt van az ideje, hogy ezért imádkozzunk. Isten azt az útat és módot követi az ő művében, mely által embereket munkatársaivá tesz. Ezért mélyebb vallásosságot, erősebb kötelességtudást, kötelezettségeink teljesebb ismeretét várja el tőlünk, úgy embertársainkkal, mint Teremtőnkkel szemben. Azt kivánja gyermekeitől, hogy tiszta, megszentelt és munkálkodó nép legyen. A keresztényi szolgálat egyik eszközét képezi e cél elérésének; mert a Szentlélek mindazokkal érintkezésbe jut, akik Isten szolgálatába állanak.BGR 184.1

  Azoknak pedig, akik e szolgálatba bele fogtak, azt szeretné mondani, hogy csak folytassák ezt a munkát körültekintéssel és ügyességgel. Barátaitokat serkentsétek arra, hogy valami módon ők is köz- reműködjenek a munkában, hogy egységes módon közös munkát végezhessetek. Serkentsétek munkára a gyülekezetben levő fiatalembereket és nőket. Kapcsoljátok össze az orvosi missziótevékenységet is a harmadik angyali üzenettel. Szabályozott és tervszerű erőfeszítésekkel igyekezzetek a gyülekezeti tagokat átsegíteni azon a holtponton, ahol már évek óta tartózkodnak. Olyan munkásokat küldjetek a gyülekezetbe, akik az egészségügyi reform alapelvei szerint élnek, olyanokat, akik belátják annak a szükségét, hogy evésükben és ivásukban önuralmat gyakoroljanak. Egyébként csak tőr gyanánt fognak a gyülekezetnek szolgálni. Ügyeljetek arra, hogy az élet lehelete meg fog-e elevenedni a gyülekezetben. Új elemet kell bevinni a munkába. Isten népének tudatában kell lennie annak, hogy mily nagy az ő szükséglete, de veszedelme is; és igyekeznie kell a hozzá legközelebb fekvő munkát elvégezni.BGR 184.2

  Akik ezen munkába belefognak és alkalmas, valamint alkalmatlan időben segítenek a szükséget látókon, elmondják nekik, hogy Krisztus milyen csodálatos szeretettel szereti őket, hogy ő kész mindég a szegények, szerencsétlenek és nyomorgók szívében munkálkodni, azok biztosak lehetnek a Megváltó állandó jelenléte felől. Mihelyt a gyülekezet elfogadja az Istentől reájuk bízott feladatot, néki szól ezen igéret: “Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ” (Ésaiás 58, 8.) Krisztus a mi igazságunk. Ő az, aki előttünk jár ezen munka elvégzésénél és az Úrnak dicsősége követ bennünket.BGR 185.1

  A menny egész kincse rendelkezésükre áll azoknak, akik Krisztus szellemében szeretnének munkálkodni. Ha gyülekezeteink tagjai személyesen hozzálátnának a nékik kiosztott munka elvégzéséhez, csakhamar egészen más légkör venné őket körül. Áldás és hatalom kisérné fáradozásaikat és ők maguk is magasabb fokú lelki és szellemi kiképzésben részesülnének. Lelküket fogvatartó önzést leküzdenék, hitük élő alapelvé válna és bensőségesebben imádkoznának. Végül pedig a Szentlélek megelevenítő és megszentelő befolyása alá kerülvén, az Isten országához közelebb jutnának.BGR 185.2

  * * * * *

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents