Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

A megváltás története

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Péter látomása

  Az angyal a Kornéliussal való találkozás után azonnal Péterhez ment, aki az utazástól nagyon elfáradva és éhesen imádkozott házának felső részén. Miközben imádkozott, egy látomást látott, “és látta, hogy az ég megnyílt és leszállt hozzá valami edény, mint egy nagy lepedő, négy sarkánál felkötve és leereszkedett a földre, amelyben mindenféle földi négylábú állatok, vadak, csúszómászók és égi madarak voltak. És szózat hangzott hozzá: Kelj fel Péter, öljed és egyél! Péter azonban így szólt: Semmiképpen sem Uram, mert sohse ettem semmi közönségest, vagy tisztátalant. És ismét szózat hangzott hozzá másodszor is: Amiket az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalanoknak. Ez pedig három ízben történt és ismét felviteték az edény az égbe.” Csel. 10, 11-16.MT 203.2

  Itt láthatjuk és megérthetjük Isten tervének munkálkodását, hogy mozgásba hozza azon gépezetet, amely által végrehajtja akaratát a mennyben és a földön. Péter még nem hirdette az evangéliumot a pogányoknak. Sokan közülük érdeklődéssel hallgatták az igazságot, amelyet tanított, azonban a közbeeső válaszfal, amelyet Krisztus ledöntött az Ő halála által, még mindig ott élt az apostolok elméjében és kizárta a pogányokat az evangélium kiváltságaiból. A görög zsidók elfogadták az apostolok munkáit és sokan közülük elfogadták Jézus hitét, azonban Kor- nélius megtérésének kellett lennie az első fontos megtérésnek a pogányok között.MT 203.3

  Az égből leereszkedő lepedőnek és tartalmának látomása által Péternek le kellett vetkőznie a pogányok iránti előítéletét és meg kellett értenie, hogy Krisztus által a pogányok is részeseivé lettek a zsidó nép áldásainak és kiváltságainak és velük egyenlő jótéteményben kell részesülniük. Némelyek azt állítják, hogy ez a látomás azt jelenti, hogy Isten feloldotta azon állatok fogyasztásának tilalmát, amelyeket azelőtt tisztátalanoknak nyilvánított és azért a disznóhús megehető. Ez egy nagyon korlátolt és teljesen téves magyarázat, ami határozottan elenkezik a látomásnak Szentírás szerinti értelmével és jelentőségével.MT 204.1

  A mindenféle élő állatok látomása, amelyeket a lepedő tartalmazott, amelyek felől Péter azt a parancsot kapta, hogy öljed és egyél, avval a biztosítékkal, megerősítéssel, hogy amiket Isten megtisztított ne mondja közönségesnek vagy tisztátalannak, — egyszerűen és szemléltetően mutatta be számára a pogányoknak valódi helyzetét, hogy Krisztus halála által Isten Izraelének örököstársaivá lettek. A látomás Péter számára dorgálást és tanítást is tartalmazott. Munkáját mindeddig a zsidókra korlátozta és a pogányokat tisztátalan fajnak tekintette és kizárta őket Istennek ígéreteiből. A látomás most rávezette őt Isten világszéles tervének megértésére.MT 204.2

  Miközben még a látomáson töprengett, magyarázatot kapott rá. “Amint Péter magában tűnődött, mi lehet az a látás, amelyet látott, íme a férfiak, akiket Kornélius küldött, megtudakozván a Simon házát, odaérkeztek a kapuhoz és bekiáltván megérdeklődték, vájjon Simon, akit Péternek neveznek, ott van-e szálláson? És amíg Péter a látás felől gondolkodott, monda neki a Lélek : Íme három férfi keres téged. Nosza kelj fel, eredj alá és minden kételkedés nélkül menj el ővelük, mert én küldöttem őket.” Csel. 10, 17-20.MT 204.3

  Próbáratevő parancs volt ez Péter számára, azonban nem mert saját érzései szerint cselekedni, azért lement szobájából és fogadta a Kornélius által küldött követeket, ők közölték sajátos küldetésüket az apostollal, aki az Istentől kapott utasítás szerint azonnal kész volt velük menni másnap. Udvariasan vendégül fogadta őket azon éjjel és reggel elindult velük Czezárea felé hat testvérének kíséretében, akiknek tanúskodniuk kellett mindazokról, amiket mondani, vagy cselekedni fog a pogányok meglátogatása alkalmával, mert tudta, hogy számon fogják kérni a zsidó hittel és tanítással való ilyen közvetlen szembehelyezkedéséért.MT 204.4

  Az utazás majdnem két napig tartott és Kornélius abban az örömteljes kiváltságban részesült, hogy megnyissa ajtóit az evangélium szolgája előtt, aki Isten utasítása szerint megtanítja őt és házanépét hogyan menekülhetnek meg és üdvözülhetnek. Miközben a követek küldetésükben jártak, a százados minden elérhető rokonát összehívta, hogy hozzá hasonlóan ők is tanítást kapjanak az igazságban. Midőn Péter megérkezett, nagy csoport gyűlt össze, akik sóvárogva vártak arra, hogy hallhassák szavait.MT 205.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents