Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

A megváltás története

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  A hangos kiáltás

  Láttam, hogy az angyalok sietve felszállnak a mennybe és leszállnak a földre, hogy előkészüljenek valamely fontos esemény bekövetkezésére. Ekkor láttam, hogy egy másik hatalmas angyal kapott megbízatást, hogy szálljon le a földre és egyesítse hangját a harmadik angyaléval, hogy hatalmat és erőt adjon üzenetének. Ezen angyal nagy hatalmat és dicsőséget nyert és amint leszállott, a föld fénylett dicsőségétől. A világosság, amely ezen angyalt kísérte, elhatott mindenhova, amint erős, hatalmas hangon kiáltotta: “Leomlott, leomlott (elbukott) a nagy Babilon és lett az ördögöknek lakhelyévé és minden tisztátalan és gyűlöletes madárnak tömlöcévé.” Jel. 18, 2.MT 286.1

  Babilon bukásának üzenetét, amint azt a második angyal hirdette, megismétli azon romlottságok feltárásával, amelyek 1844 óta jöttek be az egyházakba. Ezen angyal munkája éppen jókor jön, hogy csatlakozzék a harmadik angyal utolsó nagy művéhez, hogy azt hangos kiáltássá növelje és így Istennek népét előkészíti, hogy megálljon a kísértés órájában, amellyel nemsokára szembe kell szállnia. Nagy világosságot láttam rajtuk megnyugodni és ők félelem nélkül egyesültek a harmadik angyal üzenetének hirdetésében.MT 286.2

  Angyalokat küldtek, hogy segítségére legyenek a mennyből jövő hatalmas angyalnak és hangokat hallottam, amelyek mindenhova elhallatszottak: “Jöjjetek ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben és ne kapjatok az ő csapásaiból, mert bűneik az égig hatottak és Isten megemlékezett az ő gonoszságukról.” Jel. 18, 4-5. Ezen üzenet úgy tűnt fel, mint a harmadik angyal üzenetének kiegészítése, úgy csatlakozva hozzá, mint az éjféli kiáltás csatlakozott a második angyal üzenetéhez 1844-ben. Istennek dicsősége megnyugodott a türelmes, várakozó szenteken és ők félelem nélkül hirdették az utolsó ünnepélyes üzenetet. Kijelentették Babilon bukását és felszólították Istennek népét’ hogy jöjjenek ki belőle, hogy megmeneküljenek félelmetes ítéletétől.MT 286.3

  A világosság, amely kiáradt a várakozókra, mindenhova elhatott, és az egyházakban azok, akik bírtak némi világossággal, akik nem hallották és így nem vetették meg a három angyali üzenetet, engedelmeskedtek a hívásnak és elhagyták az elbukott egyházakat. Sokan elérkeztek a felelősségtudat éveihez, amióta az üzenetet hallották és a világosság reájuk ragyogott és abban a kiváltságban részesültek, hogy válasszák az életet, vagy halált. Némelyek az életet választották és azok mellett foglaltak állást, akik várták Urukat és megtartották minden parancsolatát. A harmadik angyalnak el kellett végeznie munkáját; mindenkit megvizsgált, megpróbált és az igazakat kihívta a vallási közösségekből.MT 286.4

  Egy kényszerítő hatalom hatotta át az őszintéket, miközben Isten hatalmának megnyilatkozása megfélemlítette és visszatartotta hitetlen rokonaikat, és barátaikat úgyhogy nem merték és nem is volt hatalmuk visszatartani azokat, akik érezték magukon Isten Lelkének munkáját. Az utolsó kegyelmi meghívást elvitték még legszegényebb rabszolgákhoz is és a közöttük levő istenfélők boldog szabadulásuk feletti elragadó örömüket hálaénekekben fejezték ki.MT 287.1

  (:Megjegyzés: Azon tényt, hogy Jézus második eljövetelének idején rabszolgaság lesz, János apostol, mint próféta világossá teszi Jel. 6, 15-16. verseinek leírásában, amidőn a szabadok és szolgák ered. ford. sz. rabszolgák: “a hegyekhez és kősziklákhoz kiáltanak, hogy essenek reájuk és rejtsék el őket Annak tekintete elől, aki a királyiszékben ül.” (: Szerkesztők.)MT 287.2

  Mesterük nem tudta megakadályozni őket. A félelemtől és megdöbbenéstől nem jött szó ajkukra. Hatalmas csodák történtek, betegek meggyógyultak és a hívőket jelek és csodák követték. Isten volt művével és minden szent félelem nélkül követte lelkiismertének szavait, nem törődve a következményekkel, és egyesült azokkal, akik megtartották Istennek minden parancsolatát és hatalommal hirdették mindenütt a harmadik angyal üzenetét. Láttam, hogy ez az üzenet sokkal nagyobb hatalommal és erővel fog lezárulni, mint az éjféli kiáltás.MT 287.3

  Istennek szolgái mennyei erővel felruházva, ragyogó és megszenteltségtől fénylő arccal mentek tova, hogy hirdessék a mennyei üzenetet. Azok a lelkek, akik szét voltak szórva minden vallási közösségben, eleget tettek a hívásnak és az őszinték gyorsan kijöttek az elítélt egyházakból, amiképpen Lót is kimenekült Sodomából, mielőtt elpusztult. Istennek népe megerősödött a rajta bőségesen megnyugvó rendkívüli dicsőség által, amely előkészítette őket a kísértés órájának elviselésére. Hallottam, amint mindenütt sok hang mondotta: “Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt vannak azok, azok megtartják Istennek parancsolatait és a Jézusnak hitét.” Jel. 14, 12.MT 287.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents