Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

A megváltás története

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Különleges előkészületek a vezetésre

  Angyalok közölték Mózessel, hogy az Úr kiválasztotta őt Izrael megszabadítására. Izrael népének vezetőivel szintén angyalok tudatták, hogy elközeledett szabadulásuk ideje és hogy az Úr Mózest fogja felhasználni e munka elvégzésére. Mózes azt gondolta, hogy Izrael fiait háború által szabadítja meg, hogy ő áll majd a héberek seregének élére és háborút indít az egyiptomi sereg ellen és úgy szabadítja meg testvéreit az elnyomatás igája alól. Mózes ezt tartotta szem előtt, vigyázott arra, hogy vonzalma ne fejlődjék ki túlságosan örökbefogadó anyja és a fáraó iránt, hogy ezáltal ne nehezítse meg a maga számára Isten akaratának szabadon való cselekvését.MT 79.1

  Az Úr megőrizte Mózest az őt körülvevő romlott befolyás káros hatásától. Sohase felejtette el az igazság elveit, amelyeket ifjúságában elfogadott istenfélő szüleitől. Amikor az udvari élettel járó romlott befolyással szemben a leginkább volt szüksége védelemre, akkor hozták meg termésüket az ifjú korában kapott tanítások. Mindig Istennek félelme volt körülötte. Testvérei iránti szeretete oly erős, a héber hit iránti megbecsülése oly nagy volt, hogy nem akarta eltitkolni származását azon megtiszteltetés kedvéért, hogy a királyi trón örököse lesz.MT 79.2

  Midőn Mózes negyven éves volt, “kiment az ő atyjafiaihoz látta az ő nehéz munkájukat és látta, hogy egy egyiptomi férfi ütött egy héber férfit az ő atyjafiai közül. Midőn körültekintve látta, hogy senki sincs ott, agyonütötte az egyiptomit és elrejtette azt a homokba. Másnap is kiment és íme két héber férfi veszekedett. És monda annak, aki bűnös volt: Miért vered a te atyádfiát? Az pedig monda: Kicsoda tett téged főemberré és bíróvá mirajtunk? Talán engem is meg akarsz ölni, mint megölted az egyiptomit? Mózes pedig megfélemlett és monda: Bizony kitudódott a dolog. Fáraó is meghallotta azt a dolgot és Mózest halálra kerestette, de Mózes elfutott a fáraó elől és Midián földén lakott.” II. Mózes 2, 11-14. Az Úr irányította életét és otthont talált Jethrónál, aki imádta Istent. Pásztor volt és midián papja. Leányai gondozták nyájait. Jethró azonban nemsokára Mózes gondjaira bízta nyájait, aki feleségül vette Jethró leányát és Midiánban maradt negyven évig.MT 79.3

  Mózes elhirtelenkedve ölte meg az egyiptomit. Azt gondolta, hogy Izrael fiai megértik, hogy Istennek különös gondviselése rendelte őt arra, hogy megszabadítsa őket. Istennek szándéka azonban nem az volt, hogy háború által szabadítsa meg Izrael gyermekeit, mint ahogyan Mózes gondolta, hanem saját hatalmas ereje által, hogy egyedül Neki adják a dicsőséget. Isten Mózesnek azt a cselekedetét, hogy megölte az egyiptomit, felhasználta az Ő céljának keresztülvitelére. Gondviselése által Ő vitte be Mózest az egyiptomi királyi családba, ahol alapos kiképzést nyert és mégse volt még előkészítve Isten számára, hogy rábízhassa azt a nagy munkát, amelynek elvégzésére kijelölte őt. Mózes nem hagyhatta el azonnal a királyi udvart és a szenvedélyes szokásokat, amelyeket beleneveltek, mint a király unokájába, — hogy az Úr különleges munkáját végezze. Időre volt szüksége, hogy tapasztalatokat szerezzen és kiképzést nyerjen a bajokban és szegénységben. Mialatt visszavonultságban élt, az Úr elküldte angyalait, hogy különleges oktatásban részesítsék jövőjére nézve. Itt jobban megtanulta az önuralom és alázat nagy leckéit, őrizte Jethró juhait és miközben szerény kötelességeit végezte, mint pásztor, Isten előkészítette őt hogy nyájának, az ő népének Izraelnek lelki pásztora legyen.MT 80.1

  Midőn Mózes a pusztába terelte nyájait és Istennek hegyéhez, Hórebhez érkezett, “az Úrnak angyala megjelent neki tűznek lángjában, a csipkebokor közepéből.” “Az Úr pedig monda: Látván láttam az én népemnek nyomorúságát, amely Egyiptomban van és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat, sőt ismerem szenvedéseiket. Le is szállok, hogy megszabadítsam őt az egyiptombeliek kezéből és felvigyem őt arról a földről jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre. Mivel íme feljutott hozzám Izrael fiainak kiáltása és láttam is a nyomorgást, amellyel nyomorgatták őket az egyiptombeliek, most azért eredj, elküldelek téged a fáraóhoz és hozd ki az én népemet, az Izrael fiait Egyiptomból.” II. Mózes 3, 7-10.MT 80.2

  Az idő végül elérkezett, amidőn Isten ki akarta cserélni Mózes pásztorbotját Isten pálcájára, amelyet ő hatalmassá akart tenni jelek és csodák által, hogy megszabadítsa népét az elnyomástól és megszabadítsa őket az ellenség üldözésétől.MT 80.3

  Mózes elvállalta, hogy elvégzi küldetését. Először megláto- gatta apósát és megszerezte beleegyezését a maga és családja számára, hogy visszatérjenek Egyiptomba. Nem merte megmondani a fáraó számára kapott üzenetét Jethrónak, hogy meg ne tagadja feleségének és gyermekeinek elbocsátását ily veszélyes küldetésbe. Az Úr megerősítette őt és eltávolította félelmét, így szólván hozzá: “Térj vissza Egyiptomba, mert meghaltak mindazok a férfiak, akik halálra kerestek téged.” II. Mózes 4, 19.MT 80.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents