Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

A megváltás története

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Adám és Éva figyelmeztetése

  Isten összegyűjtötte az angyali sereget, hogy rendszabályokat foganatosítsanak a fenyegető gonoszság elhárítására. Elhatározták a mennyei tanácsban, hogy angyalok látogassák meg Édent, és figyelmeztessék Ádámot, hogy az ellenség miatt veszedelemben forog. Két angyal sietett ősszüleink meglátogatására. A szent pár örömteljes ártatlansággal fogadta őket, kifejezve hálás köszönetüket Teremtőjüknek, hogy ily túláradóan körülvette őket bőkezűségével. Minden gyönyörű és vonzó dolog az övék volt és örvendhettek neki. Az Úr mindent bölcsen szükségletükhöz alkalmazott és amit minden más áldásnál többre becsültek, Isten Fiának és a mennyei angyaloknak társasága volt, mert sok mondanivalójuk volt számukra minden látogatásnál, új felfedezéseikről, a természet szépségeiről, amiket édeni otthonukban láttak. Sok kérdésük volt azon sok dolog felől, amelyeket csak homályosan tudtak megérteni.MT 23.1

  Az angyalok kedvesen és szeretettel megadták nekik a kívánt felvilágosításokat. Elmondták nekik Lucifer lázadásának és bukásának szomorú történetét is. Ekkor világosan tudtukra adták, hogy a jó és gonosz tudásának fáját azért helyezték a kertbe, hogy záloga legyen Isten iránti engedelmességüknek és szeretetüknek. Elmondták nekik, hogy az angyalok is csak engedelmesség feltétele mellett tarthatták meg magasztos és boldog állapotukat és hogy ők hasonló helyzetben vannak. Engedelmeskedhetnek Isten törvényének, és kimondhatatlanul boldogok lesznek, ha azonban engedetlenek lesznek, elvesztik magasztos állapotukat és a reménytelen kétségbeesésbe zuhannak.MT 23.2

  Az angyalok elmondták Ádámnak és Évának, hogy Isten nem kényszeríti őket engedelmességre, hogy nem fosztotta meg őket attól az erőtől, hogy erkölcsi lények legyenek, akik szabadon engedelmeskedhetnek, vagy ha úgy akarják, engedetlenek is lehetnek. Isten csak egy tilalmat állított eléjük. Ha áthágják Istennek akaratát, bizonnyal meghalnak. Elmondták Ádámnak és Évának, hogy a legmagasabb rangú angyal, aki a rangsorban legközelebb állt Krisztushoz, megtagadta az engedelmességet Isten törvénye iránt, amelyet a mennyei lények kormányzására elrendelt. Közölték velük, hogy ez a lázadás háborút okozott a mennyben, aminek következtében a lázadókat kiűzték onnan és minden angyalt kiűztek a mennyből, akik Sátánnal egyesülve kétségbevonták a nagy Jehova tekintélyét és, hogy ez az elbukott ellenség mindazoknak ellensége, akik magukévá teszik Istennek és Fiának érdekeit.MT 23.3

  Elmondták nekik, hogy Sátán ártani akar nekik, azért vigyázniuk kell, mert kapcsolatba kerülhetnek az elbukott ellenséggel, aki azonban nem árthat nekik, ha engedelmeskednek Isten parancsainak. Ha szükséges, minden angyal lejön a mennyből segítségükre, hogy ne árthassanak nekik. Ha azonban engedetlenek lesznek Isten parancsolattai iránt, akkor Sátán hatalmat nyer, hogy mindig boszantsa, zavarja és bántsa őket. Ha állhatatosan megállnak Sátán első alattomos sugalmazásaival szemben, akkor ugyanolyan biztonságot nyernek, mint a mennyei angyalok. Ha azonban engednek a kísértőnek, akkor Isten, aki nem kedvezett a felmagasztalt angyaloknak, őket sem kíméli. El kell szenvedniük törvényszegésük büntetését, mert Isten törvénye olyan szent, mint ő maga, azért feltétlen engedelmességet követel mindenkitől a mennyben és a földön.MT 24.1

  Az angyalok figyelmeztették Évát, hogy foglalatosságában ne távolodjék el Ádámtól, mert kapcsolatba kerülhet az elbukott ellenséggel. Egymástól elkülönülve nagyobb veszélyben lennének, mintha mindketten együtt vannak. Az angyalok meghagyták nekik, hogy szigorúan kövessék Isten utasításait a tudás fájával kapcsolatban, mert tökéletes engedelmesség esetén biztonságban vannak, mert akkor az elbukott ellenségnek nincsen hatalma arra, hogy megcsalja őket. Isten nem engedi meg Sátánnak, hogy a szent párt állandó kísértéseivel kövesse. Csak a jó és gonosz tudásának fájánál közeledhet hozzájuk.MT 24.2

  Ádám és Éva biztosították az angyalokat, hogy sohase fogják áthágni Isten kifejezett parancsát, mert legnagyobb örömük az ő akaratának teljesítése. Az angyalok harmonikus zene szent dallamaiban egyesültek Ádámmal és Évával. Midőn énekeik felcsendültek az áldott Édenből, Sátán hallotta az Atya és Fiú örömteljes imádásának dallamait. Irigysége és gyűlölete és rosszindulata növekedett és kifejezte azon sóvárgó kívánságát követői előtt, hogy Ádámot és Évát engedetlenségre csábítsa, hogy azonnal reájuk hozza Istennek haragját, hogy dicséneküket Teremtőjük iránti gyűlölet és átok énekeivé változtassa.MT 24.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents