Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ewangelizacja

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Jak strzec członków przed błędami i fanatyzmem

  Szatan niepokoi i odciąga nowonawróconych — Gdy tylko powstaje mała grupa wierzących, natychmiast szatan próbuje niepokoić ją i odciągać od prawdy. Jeżeli ktoś odwraca się od grzechu, czy myślicie, że szatan zostawi go w spokoju? Nigdy. Chcemy, abyście się zwracali ku źródłu naszej nadziei. Chcemy, aby życie wasze i uczynki świadczyły, że jesteście dziećmi Bożymi. — Manuscript 5, 1885.Ew 247.4

  Nie brakuje sposobów, aby zwieść nowonawróconych — Szatan nieustannie usiłuje zwieść ludzi do błędu. Jest bogiem wszelkich swarów i nie brakuje mu sposobów, za pomocą których chce ludzi okłamać. Stale powstają coraz to nowe odłamy religijne, które odprowadzają od prawdy. Ludzie zamiast być karmieni Chlebem żywota otrzymują porcję kłamstw. Przeinacza się Pismo Święte, a tłumacząc je błędnie cytuje się wyrwane z całości wiersze, aby kłamstwu nadać pozory prawdy. Odziera się prawdę z jej szat, aby okryć nimi najrozmaitsze herezje.Ew 247.5

  Paweł zaszczepił w Galacji czystą prawdę ewangeliczną. Głosił naukę o sprawiedliwości przez wiarę, a praca jego przyniosła mu w nagrodę, nawrócony do Ewangelii, zbór galacki. Wtedy szatan rozpoczął swą działalność przysyłając fałszywych nauczycieli, którzy omamili umysły niektórych spośród wyznawców, a cuda, które czynił, i moc ich zaślepiły duchowy wzrok wielu spośród nowonawróconych i doprowadziły ich do przyjęcia błędu...Ew 247.6

  Był czas, kiedy Paweł stracił wpływ na umysły tych, którzy zostali oszukani, ale opierając się na Słowie i mocy Bożej oraz odrzucając interpretację odstępczych nauczycieli, był w stanie przyprowadzić tych nawróconych ludzi dc punktu, w którym zrozumieli, że ich oszukano. W ten sposób pokonał Paweł zamierzenia szatana i udaremnił je. Ci zwiedzeni wrócili z powrotem do wiary, przygotowani do świadomej obrony prawdy. — Manuscript 43, 1907.Ew 248.1

  Błędne doktryny głoszone przez tych, którzy uważają się za wierzących — Wszyscy zostaniemy poddani surowej próbie. Nawiedzą nas ludzie, którzy będą udawać, że wierzą prawdzie, i będą nas nakłaniać do przyjęcia błędnych zasad, a jeżeli damy im posłuch, podważą naszą wiarę w prawdę na czas obecny. Tylko prawdziwa religia przetrwa próbę sądu. — The Review and Herald, 2 grudzień 1884.Ew 248.2

  Wysiłki szatana zmierzają do rozłamu wśród ludu Bożego — Chrystus przepowiedział, że pojawienie się zwodzicieli będzie dla Jego uczniów większym niebezpieczeństwem, aniżeli prześladowanie.Ew 248.3

  Ta przestroga została powtórzona kilka razy. Zwodziciele ze swą sofistyką stanowią poważniejsze niebezpieczeństwo niż wszystko inne, z czym spotykają się Jego uczniowie. Pojawienie się tych zwodzących duchów oznacza pojawienie się szczególnych błędów, które sprytnie przygotował szatan, aby podważyć duchową postawę tych, którzy mają bardzo mało doświadczenia w dziedzinie działania Ducha Świętego, oraz tych, którzy zadowalają się ograniczoną wiedzą duchową. Wysiłki zwodzicieli zmierzają do podkopania zaufania do prawdy Bożej i uniemożliwienia odróżnienia prawdy od błędu. Zachwycająco pięknie podane, cudownie brzmiące ciekawe problemy naukowe narzuca się ludziom nieświadomym, aby przyciągnąć ich uwagę. Jeżeli wierzący nie będą się mieli na baczności, to nieprzyjaciel, występując jako anioł światłości, sprowadzi ich na fałszywe ścieżki...Ew 248.4

  Szatan sprytnie i umiejętnie prowadzi grę o życie dusz. Działa on w najbardziej ukryty i zwodzący sposób, aby zniszczyć wiarę ludu Bożego i zniechęcić go. Pracuje tak samo, jak pracował w niebie, aby w ostatecznym czasie na naszej ziemi spowodować rozłam wśród ludu Bożego. Chce wywołać spory i zamieszanie, aby usunąć, jeżeli to tylko możliwe, stare zasady prawdy powierzone ludowi Bożemu. Próbuje stworzyć pozory, że Bóg jest w sprzeczności Sam z Sobą. Gdy szatan pojawia się jako anioł światłości, chwyta dusze w swoje sidła i zwodzi je. Ludzie przyjmują błędne teorie i będą wierzyć, że zostali pouczeni od Boga. Będą przyozdabiać i upiększać swoje zwodnicze poglądy, aby przyciągnąć do szatańskich omamień jak najwięcej ludzi.Ew 248.5

  Szatan wystąpi jako anioł światłości i będzie przedstawiał swoje baśnie brzmiące przyjemnie.Ew 249.1

  I nam przyjdzie się spotkać z fałszywymi prorokami Podejmą oni wysiłki zmierzające do zwiedzenia wielu ludzi, nakłaniając do przyjęcia fałszych teorii. Nawet niektórzy z tych, których w przeszłości Bóg obdarzył zaszczytami, odstąpią tak daleko od prawdy, że bronić będą błędnych nauk, dotyczących niektórych zasad prawdy, włączając w to również naukę o świątyni. — Manuscript 11, 1906.Ew 249.2

  Przesiew zboru — Trudno będzie pozostać wiernym naszym przekonaniom aż do końca. Trudność ta wzrasta z chwilą, gdy ukryte wpływy zaczynają działać, chcąc wzbudzić innego ducha, a przeciwdziałające żywioły pracują na rzecz szatana.Ew 249.3

  Ponieważ nie ma prześladowań, do naszych szeregów przedostało się wielu ludzi, którzy wydawali się nawróceni i którym nie można było nic zarzucić w ich życiu chrześcijańskim, ale gdyby doszło do prześladowania, odeszliby od nas. W okresie trudności, z pewnych powodów poddaliby się mocy, która by w szczególny sposób oddziaływała na ich umysły. Szatan przygotował rozmaite sidła, aby w nie uwikłać rozmaite umysły. Gdy przykazania Boże przestaną obowiązywać na świecie, zbór poddany będzie ognistym próbom, zostanie przesiany. Większa liczba członków, aniżeli przypuszczamy, ulegnie pokusom szatana i jego naukom. Zamiast wzmocnić się i przygotować na próbę, wielu wykaże swoim postępowaniem, że nie można ich traktować jako żywe gałęzie prawdziwej Winorośli. Nie wydadzą owoców, a właściciel odrzuci je jako nieużyteczne. — Letter 3, 1890.Ew 249.4

  Stać niewzruszenie na gruncie prawdy biblijnej — Chrześcijanin musi zapuścić korzenie i wrosnąć w prawdę, aby zdecydowanie móc się oprzeć wszelkim pokusom nieprzyjaciela. Chrześcijanin musi nieustannie odnawiać swą siłę. Musi trzymać się mocno prawdy biblijnej. Powstaną różnego rodzaju baśnie, aby zwieść człowieka wierzącego, odwieść go od jego przymierza z Bogiem. Ale chrześcijanin ma spoglądać w górę, ma wierzyć w Boga i trwać mocno zakorzeniony i urguntowany w prawdzie.Ew 249.5

  Uchwyćcie się mocno Pana Jezusa i nigdy Go nie opuszczajcie. Miejcie silne przekonanie do tego, w coście uwierzyli. Niechaj prawdy Słowa Bożego skłonią was do poświęcenia serca, umysłu, duszy i wszystkich sił czynieniu Jego woli. Spolegajcie śmiało na oświadczeniu: “Tak mówi Pan”. Niech jedynym waszym argumentem będzie: “Napisano”. W ten sposób będziecie mogli posiąść wiarę raz świętym podaną. Taka wiara nie straci nic ze swojej świętości bez względu na to, cokolwiek by o niej mówili przeciwnicy prawdy.Ew 249.6

  Ci, którzy idą za głosem własnego umysłu i chodzą własnymi drogami, ukształtują w sobie wypaczony charakter. Błędne nauki i wyrafinowane uczucia, wiarygodne i do przyjęcia, będą im podawane w przyjemnej formie, aby jeżeli to możliwe zwieść nawet wybranych. Uchwyćcie się mocno żywego świadectwa prawdy. Wierzcie w Chrystusa, waszego osobistego Zbawiciela. Jezus był i zawsze będzie naszą skałą zbawienia. Świadectwo Ducha Bożego jest prawdziwe.Ew 250.1

  Zwodzenia szatana mnożą się, a ci, którzy zbaczają ze ścieżki prawdy, tracą swoją postawę wiary. Nie mając nic, czego by mogli się uchwycić, płyną z prądem od jednego zwiedzenia do drugiego, pędzeni wiatrem obcych nauk. Szatan zstąpił z mocą wielką. Wielu ludzi da się zwieść jego cudom...Ew 250.2

  Usilnie proszę wszystkich, aby wykazali wyraźną i zdecydowaną postawę w stosunku do prawd, któreśmy otrzymali i które głosimy. Oświadczenia Słowa Bożego brzmią prosto i wyraźnie. Postawcie wasze nogi pewnie na gruncie prawdy wiekuistej. Odrzućcie każdego rodzaju błąd, choćby nawet miał podobieństwo prawdy. — The Review and Herald, 29 grudzień 1896.Ew 250.3

  Związki religijne wierzących z imienia — Zbór musi się przebudzić i uświadomić sobie, że trzeba przeciwstawić się podstępnym mocom szatańskim. Jeżeli zbory przywdzieją na siebie całą zbroję, to będą w stanie pokonać wszystkie napotkane przeciwności, z których nie wszystkie jeszcze doszły do swojej mocy. W miarę zbliżania się końca czasów będą powstawały i mnożyły się związki religijne, występujące przeciwko prawdzie. Związki te będą wychowywać ludzi pozornie wierzących, którzy stworzą własne zwodnicze nauki. Zwiększy się odstępstwo. Niektórzy odejdą od wiary, dając posłuch duchom zwodniczym i naukom diabelskim. Mężczyźni i kobiety połączeni w związek, będą się sprzeciwiać Bogu Niebieskiemu, a zbór tylko w połowie zrozumie tę sytuację. Trzeba się więcej modlić i gorliwiej pracować nad powierzchownie wierzącymi. — The Review and Herald, 5 sierpień 1909.Ew 250.4

  Niebezpieczeństwo ignorowania naszych minionych dziejów — Wszystkie prawdziwe doświadczenia religijne nosić będą na sobie cechy Boga. Każdy powinien pojmować konieczność osobistego zrozumienia prawdy. Musimy rozumieć nauki, któreśmy dokładnie przestudiowali z modlitwą na ustach.Ew 250.5

  Udzielone mi światło podkreślało z wielką siłą, że wielu odejdzie od nas, dając posłuch duchom zwodniczym i naukom diabelskim. Bóg pragnie, aby każda dusza, która uwierzyła w prawdę, dokładnie rozumiała, co jest tą prawdą. Zamiast wygłaszać dużo kazań, trzeba znaleźć czas na głębsze badanie Słowa Bożego. Trzeba czytać tekst za tekstem i szukać mocnych dowodów, które potwierdzą prawdziwość tych fundamentalnych nauk, które doprowadziły nas do tego, czym obecnie jesteśmy, ugruntowały nas w prawdzie.Ew 250.6

  Duszę moją ogarnia wielki smutek, gdy widzę jak szybko niektórzy posiadający światło i prawdę idą za zwiedzeniem szatana i dają się oczarować jego pozornej świętości. Gdy ludzie odwracają się od drogowskazów, ustanowionych przez Boga po to, abyśmy lepiej mogli zrozumieć nasze stanowisko zaznaczone w proroctwie, wtedy idą drogą sami nie wiedząc dokąd. — Manuscript 185, 1897.Ew 251.1

  Błędy nauczane w sposób atrakcyjny — Fałszywe nauki, fałszywa pobożność i fałszywa wiara otaczają nas wszędzie w powabnej formie. Nauczyciele przyodziani w szaty aniołów światłości, jeżeli im się tylko uda, będą zwodzić i oszukiwać nawet wybranych. Młodzież musi poznać całą prawdę, aby nie dać się zwieść kłamstwu, które wymyśli szatan. Młodzież nasza musi żyć w słonecznym świetle sprawiedliwości Chrystusowej. Musi zakorzenić się w prawdzie i ugruntować w niej, aby móc przekazać innym otrzymane światło. — The Youth's Instructor, 22 kwiecień 1897.Ew 251.2

  Niebezpieczeństwo religii sensacyjnej — Uczęszczanie na sensacyjne zebrania religijne nie przynosi korzyści naszemu ludowi. Badajmy Pismo Święte z większą gorliwością i modlitwą, aby móc zrozumieć podstawy naszej wiary. Religia wzbudzająca podziw, która nie tkwi głęboko w prawdzie, nie może być naszą religią. Trzeba koniecznie udzielać ludziom niezachwianych i rzeczowych pouczeń, aby ich przekonać o słuszności naszej wiary. Wyznawcy jej muszą zrozumieć wielką potrzebę zdobycia znajomości Biblii. Trzeba dołożyć wszelkich starań, aby wpoić we wszystkie umysły niezbite dowody prawdy, ponieważ każdy będzie poddany próbie. Ci wszyscy, którzy ugruntowali się w dziele Bożym, nie dadzą się ruszyć z miejsca różnym herezjom, nacierającym na nich ze wszystkich stron.Ew 251.3

  Zamieszanie babilońskie i pokonanie antychrysta — Obowiązkiem każdego z nas jest pokornie chodzić z Bogiem. Nie powinniśmy szukać obcego poselstwa. Nie wolno także myśleć, że wybrani Boga, którzy usiłują chodzić w świetle, są Babilonem. Babilonem są upadłe kościoły. W Babilonie zrodziły się zatrute nauki i wino fałszu. To wino fałszu składa się z fałszywych doktryn, takich, jak doktryna o nieśmiertelności duszy, czy o wiecznych mękach złych ludzi. Te i podobne błędy będą głosić światu rozmaite kościoły...Ew 251.4

  Upadli aniołowie, działający na ziemi, zawierają sojusz z ludźmi złymi. W naszym czasie pojawi się antychryst, który występować będzie jako prawdziwy Chrystus, a wtedy przykazania Boże zostaną w pełni unicestwione wśród narodów naszego świata. W pełni dojrzeje bunt, skierowany przeciwko świętemu prawu Bożemu. Prawdziwym przywódcą tego buntu jest szatan, który przywdziewa szatę anioła światłości. Ludzie oszukani będą oddawać hołd jemu, zamiast Bogu Wszechmogącemu; będą uwielbiać szatana. — The Review and Herald, 12 wrzesień 1893.Ew 251.5

  Wierzący mają stale badać Biblię — Słowa Bożego nie wystarczy jedynie czytać. Musi ono przenikać do naszych serc i musimy je rozumieć, abyśmy mogli utwierdzić się w błogosławionej prawdzie. Jeżeli zaniedbamy osobistego badania Pisma Świętego w celu poznania prawdy, to jeśli zbłądzimy, będziemy za to odpowiadać przed Bogiem. Musimy starannie badać Pismo Święte, abyśmy poznali wszelkie okoliczności i warunki, dane nam przez Boga. Jeżeli nawet nie posiadamy wielkich zdolności umysłowych, to dzięki pilnemu badaniu Słowa Bożego zdobędziemy dużą jego znajomość i będziemy umieli je tłumaczyć innym. — The Review and Herald, 3 kwiecień 1888.Ew 252.1

  Książki nasze są pomocą w utwierdzaniu wiernych — Wielu przestanie wierzyć i da posłuch duchom zwodniczym. Książkami, które szczególnie odpowiadają potrzebom ludzi nowonawróconych i mogą ich utwierdzić w prawdzie, są książki: “Patriarchowie i Prorocy” oraz “Wielki bój”. Wskazują one na niebezpieczeństwa, których powinny unikać nasze zbory. Ci, którzy dokładnie poznają nauki zawarte w tych książkach, będą widzieć grożące im w przyszłości niebezpieczeństwo, poznają wyraźną i prostą ścieżkę jaka została im wytyczona. Będą zachowani od złych dróg.Ew 252.2

  W książkach: “Życie Jezusa”, “Patriarchowie i Prorocy”, “Wielki Bój” oraz księgach Daniela i Objawienia są zawarte cenne wskazówki. Książki te należy traktować jako szczególnie ważne i czynić wszystko, aby udostępnić je ludowi. — Letter 229, 1903.Ew 252.3

  Z nowymi członkami postępować rozsądnie — Pochopne i nieprzemyślane działanie daje w rezultacie brak rozsądnych poczynań, co prowadzi do złego. Najbardziej ubolewać należy nad tym, że takim postępowaniem rani się szczególnie młodych wyznawców i podważa ich zaufanie do Dzieła Bożego. Módlmy się, abyśmy gdy nadejdzie czas potrafili działać tak, jak powinniśmy. — Letter 16, 1907.Ew 252.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents