Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ewangelizacja

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Proste metody

  Chrystus wiedział, jak należy pomagać ludzkości — Przeczytajcie opis tego, jak Zbawiciel nakarmił rzeszę ludzi pięcioma bochenkami chleba i dwiema rybami... To miłosierne zatroszczenie się o doczesne potrzeby ludzi pomogło przygotować umysły na przyjęcie łaskawych słów prawdy, które tym ludziom głosił Zbawiciel...Ew 329.3

  Przy pomocy tego cudu Chrystus pokazał, jak należy uczynki miłosierdzia łączyć z pracą głoszenia Słowa Prawdy. Uczniowie Jego mają brać chleb żywota i wodę zbawienia i podawać je tym, którzy tęsknią za pomocą duchową, a gdy spotkają ludzi w potrzebie, mają ich nakarmić i przyodziać. Tym samym wykonają podwójną służbę dla dobra naszego Mistrza. Piękno i użyteczność pracy wykonanej przez nas dla Boga wyraża się w jej równomierności i harmonii, w jej wszechstronności, przystosowalności i skuteczności. — Manuscript 5, 1901.Ew 329.4

  Zbliżyć się do cierpiącej ludzkości — Chrystus dał nam przykład, jak powinniśmy wstępować w Jego ślady. Zbliżał się zawsze do najbardziej potrzebujących, pozbawionych wszelkich celów i wszelkiej nadziei, oni zaś, przyciągnięci Jego życzliwością, zbliżali się jeszcze bardziej do Niego. Zapewniał każdą cierpiącą, każdą potrzebującą i grzeszną duszę, że jako wielki Lekarz, zaspokoi ich duchowe potrzeby na zawsze, my natomiast stoimy zbyt daleko od cierpiącej ludzkości. Zbliżmy się bardziej do Chrystusa, aby dusze nasze mogły napełnić się Jego łaską, oraz pragnieniem obdzielenia tą łaską innych ludzi. — Letter 17, 1903.Ew 329.5

  W postępowaniu praktycznym — Musimy pamiętać, że praca mająca na celu zdobycie duszy nie może ograniczać się do jednej tylko metody postępowania. Praca ewangelizacyjna ma być prowadzona nie według sposobu ludzkiego, ale ma się rozwijać według sposobu Chrystusowego. Wszystko co się robi, musi być potwierdzone przez Ducha Świętego. Mamy pracować tak, jak pracował Chrystus, według tych samych praktycznych zasad postępowania. Wówczas będziemy bezpieczni. Zlecenie Boże nie potrzebuje żadnych reform. Chrystusa droga głoszenia prawdy nie może być poprawiona. Pracownik, który próbuje stosować metody, mające przyciągnąć umysły ludzi zafascynowanych sprawami tego świata, wyobrażając sobie, że obali przeszkody i uprzedzenia, które stoją tym ludziom na drodze pójścia za Chrystusem, oslabia swój wpływ. Zachowujcie prostotę pobożności. — Letter 123, 1903.Ew 330.1

  Przygotowani do udzielenia pierwszej pomocy — Niechaj kaznodzieje, którzy mają doświadczenie w głoszeniu Słowa, nauczą się, jak udzielać pierwszej pomocy, a potem niechaj udadzą się do pracy w odległych terenach. Tacy pracownicy Ewangelii są potrzebni.. — Manuscript 141, 1903.Ew 330.2

  Nauczanie zasad zdrowia — Pracownicy Ewangelii powinni umieć nauczać zasad zdrowia. Wszędzie szerzą się choroby, a wielom z nich można by zapobiec, gdyby ludzie zwracali uwagę na zasady zdrowia. Ludzie powinni przekonać się, że przestrzeganie tych zasad decyduje nie tylko o życiu doczesnym, ale i o życiu wiecznym. Trzeba ludziom zwrócić uwagę na odpowiedzialność, jaką ponoszą za swoje ciało, którym Bóg ich obdarzył i że Bóg pragnie, aby ludzie mądrze tym ciałem szafowali.Ew 330.3

  Tysiące ludzi potrzebują i z radością przyjmą pouczenia o prostych metodach obchodzenia się z chorymi. Zachodzi wielka potrzeba pouczenia ludzi o sposobie żywienia. Szkodliwe zwyczaje w jedzeniu i spożywanie potraw niezdrowych są w niemałym stopniu przyczyną braku wstrzemięźliwości, szerzeniu się zbrodni oraz ułomności i nieszczęść, będących przekleństwem świata.Ew 330.4

  Ucząc ludzi zasad zdrowia ukazujcie im znaczenie reformy sposobu życia, celem której jest osiągnięcie najwyższego rozwoju ciała, umysłu i duszy. Wykazujcie to dla wspólnego dobra. Mówcie, że posłuszeństwo prawom natury daje szczęście w naszym teraźniejszym życiu i pomaga w przygotowaniu do życia przyszłego.Ew 330.5

  Zachęcajcie ludzi do studiowania cudu, jakim jest organizm człowieka, jego system i prawa, które rządzą organizmem ludzkim. Ludzie, którzy dostrzegają dowody miłości Bożej i rozumieją cokolwiek z mądrości i dobrodziejstw praw ustanowionych przez Niego, a także zdają sobie sprawę z rezultatów posłuszeństwa Bogu, będą patrzyli na swoje obowiązki z innego punktu widzenia. Zamiast widzieć w zagadnieniu przestrzegania praw i zasad zdrowia coś, co wymaga ofiar czy wyrzeczenia się siebie, zaczną traktować je jako nie dające się ocenić błogosławieństwo.Ew 331.1

  Każdy pracownik Ewangelii powinien rozumieć, że nauczanie zasad zdrowego trybu życia jest jego obowiązkiem i należy do wyznaczonej mu pracy. Ogromna jest potrzeba takiej pracy i cały świat stoi dla niej otworem. — Counsels on Health 389.390 (1914).Ew 331.2

  Pouczać o sporządzaniu zdrowych potraw — Powinno się zakładać szkoły właściwego sporządzania potraw. Powinno się tego nauczać w domach, udzielając rad i wskazówek, jak należy gotować.Ew 331.3

  Starzy i młodzi powinni umieć gotować proste, zdrowe potrawy. Gdziekolwiek prawda jest głoszona, tam trzeba ludzi nauczać umiejętności przyrządzania jedzenia w sposób prosty, a smaczny. Należy wykazać, że odżywcza dieta jest osiągalna bez konieczności spożywania potraw mięsnych.Ew 331.4

  Pouczajcie ludzi o tym, że lepiej jest nauczyć się dbać o zdrowie i je zachować, niż leczyć choroby! Lekarze powinni stać się rozumnymi wychowawcami i nauczycielami. Powinni przestrzegać przed uleganiem nałogom i wykazywać, że wstrzymywanie się od rzeczy zakazanych przez Boga stanowi jedyny sposób zachowania przed ruiną tak ciała jak umysłu. — Testimonies for the Church IX, 161 (1909).Ew 331.5

  Znaczenie szkół gotowania — Szkoły, uczące sztuki gotowania (przyrządzania potraw), powinny powstawać w wielu miejscowościach. Działalność tego rodzaju można rozpocząć w skromnym zakresie. W miarę jak uświadomieni specjaliści sztuki kulinarnej będą oświecać innych, Pan obdarzy ich zdolnościami i zrozumieniem w tej sprawie. Słowo Pańskie brzmi: “Nie zabraniajcie im, ponieważ ja sam objawię się im jako Nauczyciel”. Pan będzie współdziałał z tymi, którzy realizują Jego plan nauczając lud, w jaki sposób przeprowadzić reformę w odżywianiu się, przyrządzając zdrowe i tanie posiłki. Tym samym zachęci się mniej zasobnych do przyjęcia zasad zdrowego żywienia. Pomoże się im być ludźmi zapobiegliwymi i samodzielnymi, a także niezależnymi.Ew 331.6

  Pokazano mi, że zdolnych mężczyzn i zdolne kobiety nauczył Bóg przyrządzać zdrowe i dobre pożywienie w sposób bardzo prosty. Wielu z nich byli to ludzie młodzi, ale znajdowali się wśród nich także ludzie starsi. Trzeba przedstawić ludziom wszystkie korzyści wypływające z przyjęcia tej reformy. Niechaj możliwie jak najwięcej światła oświeci ich pod tym względem. Nauczcie ludzi korzystać z każdej sposobności pozwalającej przeprowadzić możliwie usprawnienia, które pomogą do właściwego przyrządzania potraw. Jednocześnie zachęcajcie do tego, aby dzielono się swymi umiejętnościami z innymi, którzy w ten sposób zdobędą tę samą umiejętność. — Testimonies for the Church VII, 113 (1902).Ew 332.1

  Chodźcie od domu do domu i uczcie sztuki gotowania — Niektórzy powinni chodzić od domu do domu i tam uczyć sztuki gotowania pożywnych potraw. Dzięki reformie sposobu życia i odżywiania bardzo wielu uwolni się od degeneracji fizycznej. Zasady te staną się własnością tych wszystkich, którzy poszukują światła, które spowoduje przyjęcie prawdy przeznaczonej na czas obecny. — The Review and Herald, 6 czerwiec 1912.Ew 332.2

  Wychowywać, wychowywać, wychowywać! — Musimy wychowywać, wychowywać i jeszcze raz wychowywać w sposób rozumny, a zarazem przystępny i przyjemny. Musimy głosić prawdę, modlić się o prawdę i żyć prawdą. Musimy docierać z nią do tych, którzy jej nie znają, tak aby jej dobroczynny wpływ, przynoszący zdrowie i łaskę, stał się i ich udziałem. Gdy chory zetknie się z Dawcą życia, siły jego umysłu i ciała ulegną odnowieniu. Aby cel ten został osiągnięty, musi w swym życiu wykazać samozaparcie i wstrzemięźliwość we wszystkim. Tylko te cnoty zachowają od śmierci fizycznej i duchowej i przywrócą zdrowie.Ew 332.3

  Jeżeli organizm ludzki funkcjonuje w harmonii i zgodnie z życiodajnymi zaleceniami Boga, które poznajemy przez światło Ewangelii, choroba ustępuje, a zdrowie zaczyna powracać. Gdy istoty ludzkie postępują zgodnie z prawami Dawcy życia, który oddał za nie Swe własne życie, wówczas serce wypełnia zadowolenie, szczęście i radość, a ciało, duch i dusza doznają uświęcenia. Istoty ludzkie uczą się od wielkiego Nauczyciela, a wszystko, na co tylko spojrzą, uszlachetnia i wzbogaca ich myśl. Uczucia ludzkie przenika wtedy pogoda ducha i wdzięczność dla Stwórcy. Życie człowieka, który odnowił się na wzór Chrystusa, podobne jest światłu, świecącemu w ciemnościach. — Medical Ministry 262.263 (1905).Ew 332.4

  Szerokie poglądy — Istnieją wiedza i nauka o sposobie postępowania z ludźmi, szczególnie słabymi. Jeżeli chcemy nauczać innych, musimy wpierw sami uczyć się od Chrystusa. Potrzebne są szerokie poglądy, abyśmy mogli wykonać prawdziwie ewangelizacyjną pracę...Ew 332.5

  Musimy wykazać dużo taktu obcując z ludźmi nieświadomymi i tymi, którzy zboczyli z właściwej drogi. Pracując wytrwale dla ich dobra, musimy im pomagać, aby stali się użytecznymi w Jego Dziele. Odpowiedzią z ich strony będzie cierpliwe, serdeczne, przesycone miłością zainteresowanie.Ew 333.1

  Mamy współdziałać z Panem Jezusem, aby niezdolnych, a błądzących nawracać na drogę świadomości i czystości. Ta praca równa sie pracy kaznodziei Ewangelii. — Medical Ministry 208.209 (1905).Ew 333.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents