Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ewangelizacja

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Zwalczanie błędnych nauk

  Fałszywe dowodzenia odpierać prawdą — Otrzymałam polecenie powiedzieć wam, iż nie jest dobrze rozwodzić się o spirytystycznych zapatrywaniach, obcych nam i zwodniczych teoriach, które od lat krążą wśród nas.Ew 396.3

  Nie jest to najlepsze mówić na temat panteizmu, względnie czytać cytaty pochodzące od autorów, którzy piszą ha ten temat, jak też i o specjalnych zwodniczych błędach, które do tego prowadzą. Wywody podane w “Świadectwach” w tomie VIII wystarczają, aby ostrzec nasz lud i uchronić go przed przyjęciem tych błędów. Wywody te więcej przyczynią się do oświecenia umysłów niż wszelkie wyjaśnienia czy teorie, jakich udzielić mogą nasi kaznodzieje i nauczyciele na temat tych spraw.Ew 396.4

  Jeżeli będziecie wyjaśniać zagadnienia, będziecie musieli przytaczać fałszywe dowodzenia i w ten sposób pomagać szatanowi w głoszeniu ludziom jego fałszywych teorii. Postanówcie nie powtarzać nigdy błędów, ale zawsze głoście prawdę. Napełniajcie serca i umysły waszych słuchaczy treścią doniosłych i uroczystych prawd przeznaczonych na czas obecny.Ew 396.5

  Mówicie o drugim przyjściu Chrystusa. Już wkrótce nadejdzie Pan. Niewiele już czasu zostało nam na głoszenie prawdy na czas obecny, prawdy, która ma nawrócić dusze. Prawdę tę trzeba głosić ludziom z jaknajwiększą prostotą i jasnością tak, jak głosił ją Chrystus, aby ludzie mogli pojąć i zrozumieć, co jest prawdą. Prawda rozproszy chmury błędu.Ew 397.1

  Podawajcie ludziom prawdę na czas obecny. Napełniajcie treścią prawdy umysły ludzkie, wznoście i budujcie twierdze prawdy. Nie wspominajcie ludziom o teoriach szatańskich, których nie powinni słyszeć. Ludzie potrzebują prawdy, która jest w Chrystusie, a nie znajomości zwodniczych sztuk szatańskich. Nie zapominajcie, że powtarzając kłamstwa szatana, możecie się jedynie przysłużyć mu. Im mniej będziemy mówili o tych tematach, tym czystsze, jaśniejsze i mniej skalane będą nasze umysły oraz zasady naszego postępowania.Ew 397.2

  Pokazano mi również, że nie powinniśmy prowadzić sporów na tematy nauk spirystycznych, ponieważ spory takie spaczają sposób myślenia. Nie należy spraw tych dyskutować na naszych zebraniach. Nie mamy potrzeby obalać takich teorii. Jeżeli nasi kaznodzieje i nauczyciele oddadzą się studiowaniu tych błędnych teorii, to niektórzy z nich mogą odejść od wiary, dając posłuch duchom zwodniczym i doktrynom diabelskim. Nie jest dziełem kaznodziei Ewangelii głosić teorie szatana...Ew 397.3

  Podtrzymujcie prawdę, wywyższajcie prawdę: “Napisano jest”. — Letter 175, 1904.Ew 397.4

  Trzeba umiejętnie demaskować fałsz — Apostoł Paweł ostrzega nas, że “niektórzy odejdą od wiary, dając posłuch duchom zwodniczym i naukom diabelskim”. Oto czego możemy się spodziewać: najcięższe doświadczenie spotyka nas od tych, którzy kiedyś wyznawali prawdę, ale porzucili ją i wrócili do świata, powodowani nienawiścią podeptali prawdę i wyśmiali ją.Ew 397.5

  Swym wiernym sługom Bóg przeznaczył pewne dzieło do wykonania. Atakom nieprzyjaciela trzeba koniecznie przeciwstawić prawdę Słowa Bożego. Prawdziwy charakter kłamstwa musi być ujawniony, a światło przykazań Bożych musi jaśnieć i świecić w moralnych ciemnościach otaczających świat. Musimy ogłosić żądania Słowa Bożego. Nie będziemy wolni od winy, jeżeli zaniedbamy tego uroczystego obowiązku. Broniąc prawdy, nie brońmy siebie i nie róbmy wielkiego hałasu wokół tego, że nas ludzie potępiają i źle o nas mówią. Nie ubolewajmy nad sobą, ale gorliwie zastawiajmy się za przykazania Najwyższego.Ew 397.6

  Apostoł mówi: “Albowiem przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie sami nauczycieli, mając świerzbiące uszy. A odwrócą uszy od prawdy, a ku baśniom je obrócą”. 2 Tymoteusza 4,3.4. Wszędzie dostrzegamy ludzi, którzy łatwo dają się zwieść przez oszukańcze wyobraźnie lub ludzi, którzy przeinaczają Słowo Boże. Gdy tym ludziom przynosi się prawdę, wtedy okazują zniecierpliwienie i wybuchają gniewem. Apostoł napomina sługę Bożego tymi słowy: “Ale ty bądź czujnym we wszystkim, cierp złe, wykonywaj uczynek kaznodziei, usługiwania twego zupełnie dowodź”. 2 Tymoteusza 4,5.Ew 397.7

  Musimy starannie przestrzegać słów Boga naszego, aby nie skazić się zwodzącym dziełem ludzi niewiernych. Mamy oprzeć się ich duchowi i wpływom, posługując się tą samą bronią, którą posługiwał się nasz Pan zmagając się z księciem ciemności: “Napisane jest”. Powinniśmy się uczyć sztuki umiejętnego posługiwania się Słowem Bożym. Napomnienie brzmi: “Staraj się, abyś przedstawił się Bogu jako doświadczony robotnik, któryby się nie zawstydził i któryby dobrze rozbierał słowo prawdy”. 2 Tymoteusza 2,15. By bóc przeciwstawić się wykrętnym błędom głoszonym przez fałszywych nauczycieli i zwodzicieli, potrzebna jest wytrwała praca, żarliwa modlitwa i wiara, ponieważ “w ostatnie dni nastaną czasy trudne”. — The Review and Herald, 10 styczeń 1888.Ew 398.1

  Szczerość chroni przed zwiedzeniem — Tym, co pozwala nam przekonać ludzi, jest środek zastosowany przez Chrystusa: moc i potęga Słowa. Bóg nie sprawuje kontroli nad naszymi umysłami bez naszej zgody. Jeżeli pragniemy poznać i spełnić Jego wolę, do nas należy Jego obietnica: “Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi”. Jeśli kto chce czynić wolę Jego, ten pozna, że ta nauka jest z Boga. Dzięki wierze pokładanej w tę obietnicę każdy człowiek może uwolnić się od sideł błędu i panowania grzechu.Ew 398.2

  Każdy człowiek ma prawo swobodnego wyboru i może wybrać moc, która będzie nim rządzić. Nikt nie upadł tak nisko i nikt nie stał się tak niegodziwy, aby Chrystus nie mógł go uwolnić i odrodzić. Demon, zamiast modlitwy, mógł jedynie wypowiadać słowa szatana, a jednak dał się w opętanym słyszeć niewypowiedziany głos serca. Żaden okrzyk duszy znajdującej się w potrzebie, choćby to był okrzyk nie wyrażony słowami, nie pozostanie bez echa. Ludzie, którzy postanowią zawrzeć przymierze z Bogiem Niebieskim, nie zostaną rzuceni na pastwę szatanowi, ani też skazani na zależność jedynie od swej własnej słabej natury ludzkiej. Tych zaprasza Zbawiciel: “Pójdźcie do mnie wszyscy... a Ja wam sprawię odpocznienie”. Duchy ciemności będą walczyć o duszę, która niegdyś była pod ich panowaniem, ale i aniołowie Boży będą toczyć walkę o tę duszę przemożną siłą. — The Desire of Ages 258.259 (1898).Ew 398.3

  Nie zaspokajajmy ciekawości — Przyszły do nas listy z zapytaniami o sprawy, na które Bóg nie dał żadnego wyjaśnienia. Pytającym zmuszeni byliśmy odpowiedzieć: nie wiemy tego. Troską i dążeniom każdego człowieka powinno być, aby poznał Boga i Jego żądanie. Błogosławieni ci, którzy słuchają głosu Słowa Bożego i przestrzegają go...Ew 398.4

  Ludzie szukający osobliwych rzeczy, o których Pismo Święte nie wspomina i nie wyjaśnia ich, są na ogół ludźmi bardzo powierzchownie traktującymi rzeczy, które mają poważne znaczenie w codziennym życiu i postępowaniu człowieka... Naszym obowiązkiem jest głosić i objawiać światu to, co Bóg uznał za niezbędne i co nam objawił. Nie wykonujemy woli naszego Niebieskiego Ojca spekulując na temat rzeczy, które uznał za właściwe nie objawiać. Jest przywilejem każdego człowieka objawiać innym to, co sam uważa za cenne prawdy Boże, aby w ten sposób ocenić wartość skarbu życia wiecznego i uczynić wszystko, by osiągnąć tę nagrodę. — Manuscript 104, 1888.Ew 399.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents