Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ewangelizacja

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Okres wstępny

  Młodzi pracownicy rozpoczynający pracę — Istnieją młodzi mężczyżni, którzy przygotowują się do wzmocnienia naszych zastępów, gotowi przystąpić do pracy. Jeżeli będą kroczyć pokornie przed Bogiem, to Bóg będzie z nimi rozmawiał, będzie ich pouczał. Oto, co chciałabym do nich powiedzieć: pracujcie tam, gdzie jest wasze miejsce. Wykonujcie to co możecie, aby posuwać naprzód Dzieło prawdy, które jest wam tak drogie. Zachowujcie prostotę, a gdy pojawią się luki, które trzeba będzie zapełnić, czekajcie, aż usłyszycie słowa: “Przyjacielu, idź wyżej”. Możecie w swej opieszałości pozostawać w tyle, ale nie czyńcie tego, lecz kroczcie naprzód ufając Bogu, wprowadzając do Jego pracy świeże i szczere doświadczenia, angażując do niej serce pełne wiary, które działa w miłości i oczyszcza duszę. Gdy zapragniecie wody życia, poproście o nią Chrystusa, a On da wam się napić tej wody w obfitości. Stanie się On dla was źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. — Letter 9, 1899.Ew 441.2

  Wiele zależy od dobrego początku — Użyteczność młodych mężczyzn, którzy czują powołanie do pracy kaznodziejskiej, czują, że Bóg ich powołał, aby głosili prawdę, zależna jest od sposobu rozpoczęcia przez nich pracy, od początków ich działalności. Zależy też od tego, jak wkroczyli na pole swej pracy. Ludzie przez Boga wybrani, aby pełnili działalność kaznodziejską, powinni złożyć dowody swego wysokiego powołania i wszystkimi możliwymi sposobami dążyć do przekształcenia się w zdolnych pracowników. — The Acts of the Apostles 353 (1911).Ew 441.3

  Przystępować do pracy wspólnie z innymi kaznodziejami — Przygotowując się do służby kaznodziejskiej, młodzi ludzie powinni przebywać w towarzystwie starszych kaznodziejów. Ci, którzy już zdobyli doświadczenie w czynnej służbie, mają obowiązek zabierać z sobą na pola żniwne młodych, niedoświadczonych pracowników i tam ich uczyć, w jaki sposób mają pracować skutecznie dla sprawy nawrócenia dusz. Starsi pracownicy powinni łagodnie, uprzejmie i życzliwie dopomagać młodym w zdobywaniu przygotowania do tej pracy, do której Pan ich powołał i przeznaczył. Natomiast ludzie młodzi, przechodzący dopiero szkolenie praktyczne, powinni okazywać respekt swym nauczycielom, słuchać ich rad, darzyć szacunkiem ich nabożność i poświęcenie oraz mieć stale w pamięci te lata ich pracy, które dały im obecnie posiadaną mądrość...Ew 441.4

  Niechaj starsi pracownicy staną się wychowawcami, niech sami poddadzą się dyscyplinie Bożej. I niech ludzie młodzi uważają to za swój przywilej, że mogą studiować pod kierunkiem starszych pracowników. Niech biorą na siebie każdy ciężar, na udźwignięcie którego pozwala im ich młodość oraz doświadczenie. Tak właśnie Eliasz wychowywał młodzież izraelską w szkołach dla proroków. Dzisiejsi młodzi ludzie powinni przechodzić podobne szkolenie. Nie jest rzeczą możliwą radzić każdemu młodzieńcowi co powinien uczynić w każdym poszczególnym przypadku. Ale starsi pracownicy mogą ich rzetelnie pouczyć, że powinni zawsze spoglądać ku Temu, który jest sprawcą i autorem, wykonawcą i realizatorem naszej wiary. — Gospel Workers 101.102 (1915).Ew 442.1

  Pracować wraz z doświadczonymi pracownikami, nie kopiując ich jednak — Ludzie niedoświadczeni nie mogą być pozostawieni sami sobie. Powinni stanąć tuż obok starszych i doświadczonych kaznodziejów, powinni kształcić i wychowywać się pod ich kierunkiem. Jednak ci wychowawcy powinni powiedzieć: nie chodzi o to, abyś naśladował moje gesty, ton mojego głosu. Nawet nie wolno ci tego czynić. W końcu słuchacze nie będą wiedzieli, kto mówi, ty czy ja. Masz stanąć przyodziany we własną zbroję, zademonstrować swój własny charakter uświęcony przez Boga. Nie jest twoim zadaniem przyjąć ode mnie mój charakter, moje gesty, ton mego głosu, mój sposób wyrażania się czy moje słowa.Ew 442.2

  Myślę, że ze dwadzieścia razy wykazano mi to w moim życiu i próbowałam mówić o tym braciom, ale zło nie zostało zahamowane. Gdy któryś z nie posiadających doświadczenia w pracy stanie u twojego boku, nie powinien we wszystkim sądzić tak, jak ty sądzisz, myśleć tak, jak ty myślisz i patrzeć na wszystko tak, jak ty patrzysz. Nie powinno być tak, że gdybyś ty na przykład wyrzekł się prawdy, to i on by powiedział: ja również mogę wyrzec się prawdy. Chodzi o to, aby pogłębić zalety charakteru otrzymane od samego Boga Niebieskiego. Twoi podopieczni wcale nie powinni przesiąkać twoimi ideami; ty masz jedynie wywierać na nich wpływ kształtujący ich postawę. Twoim obowiązkiem jest poddać ich wpływowi wzorów biblijnych, odesłać do Biblii, która ma się stać ich wzorem. Ważność i znaczenie tych spraw wykazywane mi już tylekroć, że aż uginam się pod ciężarem tej właśnie konkretnej sprawy. — Manuscript 19b, 1890.Ew 442.3

  Nie uciskać ani zniechęcać nowych pracowników — Nigdy Bóg nie zarządził ani nie ustalił, żeby sąd jednego człowieka i jego plany miały być traktowane jako najwyższe orzeczenie. Powiada On: “Jesteście współpracownikami Bożymi. Niechaj żaden człowiek nie waży się ciemiężyć ani zniechęcać drugiego. Niech nie próbuje zrzucić na ramiona brata swego zbroi, której sam nie wypróbował... A kaznodzieje nie powinni nigdy naśladować gestów żadnego człowieka ani jego nawyków, ani jego postawy, ani jego sposobu wysławiania się, ani brzmienia jego głosu. Nie wolno im stać się cieniem jakiegokolwiek człowieka ani w myśleniu, ani w uczuciach, ani w ustalaniu czy wykonywaniu wielkiej sprawy. Skoro Bóg uczynił cię pasterzem trzody, to obdarzył Cię również kwalifikacjami niezbędnymi do wykonywania twej pracy”. — Manuscript 104, 1898.Ew 443.1

  Ludzie młodzi na pierwszej linii służby — Mężowie, których włos już siwieje, powinni dać miejsce ludziom młodym, którzy chcą iść naprzód, powinni ocenić przychylnie ich wysiłki i dać im wszelkie możliwości do wysunięcia się na czoło, na pierwszą linię frontu. Ludzie starsi nie powinni uważać za dyshonor dla siebie, jeśli pracownicy młodsi od nich zajmą ich miejsce, albo staną się ich zwierzchnikami, jeśli wysuną się na czoło. Właśnie ci starsi pracownicy powinni zachęcić młodych do rozwijania ich talentów.Ew 443.2

  Potrzebni są nam tacy ludzie, którzy prowadzić będą prace według dobrego zrozumienia. Trzeba koniecznie dać młodszym sposobność rozwijania się w pracy. — Letter 97, 1896.Ew 443.3

  Aby zostali uznani — Chrystus kontaktował swych uczniów z licznymi rzeszami, aby mogli uzyskać odpowiednią opinię wśród ludzi i aby mogli przekonać ich, że uczniowie pracują tak, jak pracował sam Chrystus. Czyny miłosierdzia, dokonane przez naszego Pana, otworzą drzwi Jego uczniom. — Letter 252, 1906.Ew 443.4

  Młodzi pracownicy w szkole karności — Traktujmy z należnym szacunkiem młodszych członków rodziny Pańskiej. Ludzie młodzi, dopiero co przystępujący do służby kaznodziejskiej, mogą popelniać wiele błędów, ale i starsi kaznodzieje nie są od nich wolni mimo tylu przepracowanych lat. Pan weźmie młodszych pracowników w Swoje własne ręce, roztoczy nad nimi pieczę czasem dopuszczając, aby cierpieli wskutek swoich omyłek, ale nigdy nie wyrzeknie się ich i nie opuści w potrzebie. Pan daje im sposobność zostania członkami rodziny królewskiej, dziećmi samego Niebieskiego Króla. — Manuscript 127, 1902.Ew 443.5

  Młodzi ludzie wezwani na pola żniwne — Pan wzywa młodych ludzi aby weszli na pola i pracowali pilnie podczas żniw. Wzywa ich, aby pracowali dla Niego, nie zaś dla zborów już założonych. Wzywa ich, aby połączyli swe wysiłki z pracami doświadczonych pracowników na tym wielkim polu żniwnym. Niechaj ludzie młodzi i utalentowani udadzą się w teren, niech przystąpią do pracy i wykorzystają swe talenty. Niech udadzą się w pole i przystępując do pracy poddadzą się ufnie przewodnictwu Pańskiemu...Ew 443.6

  Oto praca, do której należy zachęcać młodych ludzi. Nie powinni oni przemawiać do zgromadzeń, którym ich niedojrzałe prace nie są potrzebne, do świadomych tego faktu. Pan nie powierzył młodym ludziom obowiązku prowadzenia pracy wśród zborów. Ich pierwszym obowiązkiem jest uczyć się w różnych dziedzinach lekcji od wielkiego Nauczyciela.Ew 444.1

  Co mówił Chrystus do uczniów? “Jeżeli ktokolwiek chce iść za mną, niechaj zaprze się samego siebie”. Taka jest zasada zawarta w Słowie Bożym. Niechaj pracownicy wyszukają wiadomości o tym, jak Chrystus żył i jak pracował, niech studiują w tym celu Jego życie. Niech walczą dzień po dniu ucząc się żyć życiem Chrystusa i starając się poznać drogę Pańską. — Manuscript 75, 1903.Ew 444.2

  Po dwunastomiesięcznej próbie — Pan obdarzył ludzi, których powołuje do służby i pracy kaznodziejskiej, biegłością, zręcznością i zrozumieniem. Jeżeli po dwunastomiesięcznej próbie prowadzenia pracy ewangelizacyjnej człowiek nie może się wykazać żadnymi owocami swych wysiłków, jeżeli ludzie, dla dobra których pracował, nie osiągnęli żadnych korzyści, jeżeli w nowym miejscu nie przyczynił się do podniesienia poziomu moralnego, jeżeli żadna dusza nie nawróciła się pod wpływem jego pracy, to człowiek taki powinien ukorzyć serce przed Bogiem i starać się poznać, czy nie pomylił się w swym powołaniu. Zjednoczenia powinny opłacać tych, którzy wykażą się owocami w swoich pracach. Praca człowieka uznającego Boga za swą doskonałość, człowieka mającego rzetelne wyobrażenie i pojęcie o wartości dusz, człowieka, którego serce wypełnia miłość Chrystusa, będzie owocna. — Manuscript 26, 1905.Ew 444.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents