Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ze skarbnicy świadectw I

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Oszustwo szatana

  Szatan kłamie, ażeby zwodzić. W niebie rozpoczął walkę przeciwko podstawom panowania Boga. Od czasu swego upadku uprawia otwarty bunt przeciwko prawu Bożemu. Udało mu się skłonić większość chrześcijan do podeptania IV przykazania, które świadczy o żywym Bogu. Usunął z dekalogu pierwotny dzień odpoczynku, zastępując go jednym z roboczych dni tygodnia.SS1 88.1

  Pierwsze wielkie kłamstwo, jakie wypowiedział do Ewy w Edenie: “Na pewno nie umrzecie” (1 Mojżeszowa 3,4), było zarazem pierwszym kazaniem, na podstawie którego zaczęto głosić pogląd o nieśmiertelności duszy. Kazanie to zyskało poparcie i pociągnęło za sobą straszliwe skutki. Szatan skłonił ludzi do przyjęcia tego kazania jako prawdy. I głoszą tę prawdę kaznodzieje, śpiewają o niej, modlą się o nią.SS1 88.2

  Powiedzenia w rodzaju: “Nie ma rzeczywistego diabła” i “Można się jeszcze nawrócić po przyjściu Chrystusa” są kłamstwem, którego się dziś chętnie słucha. Pismo Święte wyraźnie głosi, że los każdej osoby rozstrzygnie się na wieki przy przyjściu Pana. “Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku”. Objawienie 22,11.12.SS1 88.3

  Za tymi popularnymi kłamstwami kryje się szatan. Zbliża się do biednych, oszukanych śmiertelników za pośrednictwem współczesnego spirytyzmu, który nie nakłada hamulców na cieleśnie usposobionych. Rozrywa rodziny, sieje zazdrość i nienawiść, otwiera wrota najbardziej niskim nałogom, jeżeli się przyjmie spirytystyczne nauki. Świat wie bardzo niewiele o zgubnym wpływie spirytyzmu. Zasłona została uniesiona i wiele z tej budzącej grozę działalności zostało mi objawione. Niektórzy, co poczynili pewne doświadczenia ze spirytyzmem i teraz odwrócili się od niego, drżą na myśl o tym, jak blisko byli ostatecznej ruiny. Stracili panowanie nad sobą i szatan mógł ich użyć do czynów, do których dawniej odczuwali wstręt. Ci ludzie mają słabe wyobrażenie o tym, czym jest spirytyzm. Kaznodzieje natchnieni przez szatana mogą swą wspaniałą wymową przedstawiać to zjawisko jako prawdę i utaić obrzydliwości szatana. Sprawiają, że dla wielu ludzi szatan występuje w szacie piękna. Spirytyzm pochodzi wprost od mocy szatańskiej. Szatan rości sobie prawo do rządzenia wszystkimi, którzy się spirytyzmem zajmują, gdyż wkroczyli na zakazany teren i sami pozbawili się opieki Stwórcy.SS1 88.4

  Niektóre biedne dusze, zafascynowane błyskotliwymi wywodami nauczycieli spirytyzmu, poddały się jego wpływom, ale poznawszy potem jego śmiercionośny charakter próbują uwolnić się z jego uścisku; szamoczą się, ale bezskutecznie. Szatan trzyma je w swej mocy i nie chce zgodzić się na ich uwolnienie. Wie dobrze, że są jego bezsporną własnością tak długo, jak długo będzie je miał pod swoją specjalną kontrolą. Jeżeli mimo to uwolnią się spod jego potęgi, to nigdy więcej nie skłoni ich do przyjęcia nauk spirytyzmu i tym samym do poddania się bezpośrednio jego władzy.SS1 88.5

  Jedyną drogą dla takich godnych pożałowania dusz, chcących wyrwać się ze szponów szatana, jest odróżnienie czystych prawd Biblii od wymyślonych bajek. Gdy uznają żądania Słowa Bożego, otrzymają pomoc. Dusze takie powinny prosić tych, którzy posiedli już religijne doświadczenie i którzy zachowują wiarę w obietnice Boga, aby prosili potężnego Wyzwoliciela, by walczył w ich imieniu. Będzie to ciężka walka. Szatan umocni szeregi swoich aniołów, którzy władali takimi osobami. Jednak gdy święci Boga w głębokiej pokorze będą pościć i modlić się, modlitwy ich zwyciężą zło. Jezus zleci swym świętym aniołom, by przeciwstawili się szatanowi. Szatan zostanie odepchnięty, moc jego nad atakowanymi będzie złamana. “Ten rodzaj w żaden inny sposób wyjść nie może, jak tylko przez modlitwę”. Marka 9,29.SS1 89.1

  Powszechnie praktykowana służba duchownych nie może zwycięsko opierać się spirytyzmowi. Nie posiada niczego, co by stanowiło tarczę dla jej trzód, chroniącą przed zgubnymi wpływami spirytyzmu. Wiele smutnych skutków spirytyzmu obciążyło duchownych naszego czasu, ponieważ podeptali prawdę i na jej miejsce wysunęli rzeczy zmyślone. Kazanie, które wygłosił szatan do Ewy na temat nieśmiertelności duszy: “Na pewno nie umrzecie”, stale powtarzają ze swych ambon i lud je przyjmuje jako czystą prawdę biblijną. Właśnie tamte słowa szatana są korzeniem spirytyzmu. Słowo Boże nie uczy o tym, że dusza ludzka jest nieśmiertelna. Nieśmiertelność jest atrybutem samego Boga, jedynego, który “ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna”. 1 Tymoteusza 6,16.SS1 89.2

  Słowo Boże — właściwie pojęte i stosowane — jest tarczą bezpieczeństwa przeciwko spirytyzmowi. Głoszona z ambon nauka o wiecznie płonącym ogniu piekielnym krzywdzi miłosiernego Boga i przedstawia w niesprawiedliwym świetle. Czyni Go najokrutniejszym tyranem we wszechświecie. Ten szeroko rozpowszechniony dogmat zdziałał to, że tysiące ludzi zwróciło się ku uniwersalizmowi, niewierze i ateizmowi. Słowo Boże jest wyraźne. Stanowi ono łańcuch prawdy, jest kotwicą dla tych, którzy chcą tę prawdę przyjąć, jeżeli nawet muszą się wyzbyć tak ulubionych bajek i zmyśleń. Słowo Boże uratuje ich przed straszliwymi omamieniami naszych niebezpiecznych czasów. Szatan skłonił kaznodziejów poszczególnych Kościołów do kurczowego trzymania się popularnych błędów, tak jak ongiś Żydzi w swej ślepocie uchwycili się myśli o arcyważności swych całopalnych ofiar i ukrzyżowali Chrystusa. Odrzucenie światła i prawdy czyni ludzi niewolnikami szatana, ofiarami jego oszustw i omamień. Im większe światło odrzucają ludzie, tym większa będzie moc oszustwa i tym bardziej mroczna ciemność, która ich ogarnie.SS1 89.3

  Widziałam, że lud Boży jest solą ziemi i światłem świata. Bóg oczekuje od niego stałego wzrostu w znajomości prawdy i drogi wiodącej ku światłości. Wtedy dzieci Boże zrozumieją brutalne wtrącanie się szatana i będą w stanie przeciwstawić się mu w oparciu o siłę Jezusa. Szatan wezwie na pomoc legiony swych aniołów, by stanęły przeciw postępowi i rozwojowi choćby jednej duszy i — jeżeli to możliwe — wyrwały ją z ręki Chrystusa.SS1 90.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents