Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ze skarbnicy świadectw II

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rezultaty krytykowania Biblii

  Zamiast otworzyć duszę na przyjęcie promieni światła z niebios, są tacy, którzy działają w odwrotnym kierunku. Zarówno przez prasę, jak i z kazalnicy głosi się poglądy na temat natchnionego charakteru Biblii, których Duch Święty i Słowo Boże nie mogą uznać za dobre. Pewnym jest to, że żaden człowiek czy większa grupa ludzi nie powinni odważyć się budować jakichkolwiek teorii, których nie mogą poprzeć wyraźnj^m “tak mówi Pan”. Człowiek ma w sobie najrozmaitsze słabości, w większym lub mniejszym stopniu jest zależny od otaczających go wpływów, a także odziedziczonych lub nabytych skłonności dalekich od tego, aby uczynić ich mądrymi lub ukierunkować w stronę nieba, podejmują atakować Słowo Boże. Mimo to, jeśli ludzie podejmują się rozprawiać o Słowie Bożym i rozsądzać, co boskie, a co ludzkie, działają nie radząc się Boga. Pan nie pozwoli, żeby taka rzecz się udała. Tego rodzaju teorie będą działały niszcząco zarówno na ludzi, którzy się nimi zajmują, jak i na tych, którzy je przyjmują jako wywodzące się od Boga. Wątpliwości zrodziły się w wielu umysłach właśnie pod wpływem opublikowanych teorii o sposobie boskiego natchnienia. Istoty śmiertelne, ze swymi ograniczonymi, krótkowzrocznymi poglądami uważają się za powołanych do rozważania Pisma Świętego mówiąc: “Ten fragment jest potrzebny, a ten zbędny, bo nie jest natchniony przez Boga”.SS2 227.1

  Chrystus nie udzielił takich wskazań w odniesieniu do pism Starego Testamentu, jedynej części Biblii będącej w posiadaniu ludu za Jego czasów. Jego nauki miały na celu skierować myśli ludzi do Starego Testamentu i dać im dokładne wyobrażenie o zawartych w nim wielkich prawdach. W ciągu całych stuleci naród izraelski odwracał się od Boga tracąc z oczu drogocenne prawdy, które Bóg mu powierzył. Zabobonne praktyki i ceremonie okryły powłoką te prawdy, zasłaniając i ukrywając ich właściwy sens.SS2 227.2

  Chrystus przyszedł, by zetrzeć śniedź zakrywającą blask tych prawd. Szlachetnym kamieniom dał nową oprawę. Wykazał, że daleki jest od lekceważenia starych, znanych prawd, że przyszedł, aby pozwolić im zabłysnąć prawdziwą ich siłą i pięknością, chwałą, której nie podejrzewał nikt z ludzi za Jego czasów. Będąc autorem tych objawionych prawd, był w stanie odsłonić ludowi ich prawdziwe znaczenie, uwolnić je od wypaczeń, błędnej interpretacji i fałszywych teorii przyjętych przez przywódców ludu, zgodnych z ich własnym nieuświęconym stanem, brakiem duchowości i miłości Bożej. Usunął wszystko, co te prawdy okradało z życia i mocy. Ofiarował je światu ponownie w całej ich pierwotnej świeżości i mocy.SS2 227.3

  Skoro posiadamy Ducha Chrystusa i jesteśmy Jego współpracownikami, to naszą powinnością jest prowadzić dalej dzieło, które On rozpoczął. Prawdy Biblii znowu zostały zepchnięte w cień przez obyczaje, tradycję i fałszywą naukę. Błędne nauki popularnej teologii uczyniły wiele tysięcy ludzi osobami wątpiącymi i niewierzącymi. Wielu podaje błędy i sprzeczności za nauki Biblii, choć w rzeczywistości są to fałszywe wykłady Pisma Świętego, przejęte z okresu papieskiego mroku. Zatem z tego powodu rzesze ludzi wyrobiły sobie fałszywe wyobrażenie o Bogu tak jak Żydzi, którzy, zaślepieni błędami i tradycjami swojego czasu, stworzyli sobie fałszywe wyobrażenie o Chrystusie, “bo gdyby [mądrość] poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali”. 1 Koryntian 2,8. Do nas należy objawić światu prawdziwy charakter Boga. Zamiast poddawać Biblię krytyce, starajmy się własnym przykładem i pouczeniem wykładać światu jej życiodajne i święte prawdy, abyśmy w ten sposób “rozgłaszali cnoty tego, który (...) [nas] powołał z ciemności do cudownej swojej światłości”. 1 Piotra 2,9.SS2 228.1

  Zło, które stopniowo i prawie niedostrzegalnie wkrada się do nas, pozbawia poszczególne osoby, a nawet zbory czci należnej Bogu, zatrzymując tym samym moc, którą On tak chętnie chciał im ofiarować.SS2 228.2

  Drodzy bracia i siostry! Niech Słowo Boże pozostanie takie, jakie naprawdę jest. Niech żadna ludzka mądrość nie odważy się pomniejszyć autorytetu jakiejkolwiek wypowiedzi Pisma Świętego. Uroczyste słowa objawienia powinny przestrzec nas przed wkroczeniem na taki grunt. W imieniu mojego Mistrza żądam: “Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą”.SS2 228.3

  *****

  Biblia, zawierająca cenne klejnoty prawdy, nie została napisana jedynie dla uczonych. Przeciwnie, przeznaczono ją do powszechnego użytku i wykład zwykłego człowieka wspomaganego przez Ducha Świętego najlepiej odpowiada prawdzie, jaka jest objawiona w Jezusie. Wielkie, niezbędne dla zbawienia prawdy świecą tak jasno, jak słońce w południe. Nikt nie zbłądzi ani nie zgubi drogi z wyjątkiem tych, którzy idą za głosem własnego osądu zamiast postępować za wyraźnie objawioną wolą Bożą. — Testimonies for the Church V, 331 (1888).SS2 228.4

  *****

  Widziałam, że wszyscy, którzy tego chcą, mogą mieć wystarczająco dużo powodów do wątpienia w natchniony charakter i prawdziwość Słowa Bożego. Bóg nikogo nie zmusza do wierzenia. Ludzie muszą sami wybrać: albo oprą się na dowodach, które Bogu spodobało się dostarczyć, albo poddadzą się zwątpieniu i pójdą na zatracenie. — Testimonies for the Church I, 427 (1864).SS2 228.5

  *****

  Żydzi oczekiwali Mesjasza, ale On nie przyszedł w taki sposób, w jaki oni przepowiadali, że przyjdzie, toteż gdyby Go przyjęli jako tego Obiecanego, ich wysoko wykształceni nauczyciele zmuszeni byliby przyznać się, że zbłądzili. Przywódcy ci odwrócili się od Boga, szatan zaś pracował nad ich umysłami i skłonił do odtrącenia Zbawiciela. Zamiast odrzucić swą pychę i zarozumiałość, zamknęli oczy na wszystkie oznaki Jego me- sjanizmu i nie tylko odrzucili poselstwo zbawienia, ale zatwardzili serce ludu i usposobili go wrogo do Jezusa. Historia ich powinna stać się dla nas poważną przestrogą.SS2 228.6

  Nigdy nie wolno spodziewać się, że szatan będzie się bezczynnie przypatrywał i nie czynił żadnych wysiłków, by przeszkodzić ludowi Bożemu w przyjęciu poznania, jakie On chce dać wierzącym. Będzie pracować nad uczuciami, będzie budzić nieufność, zawiść, niewiarę. Strzeżmy się, byśmy nie odrzucili światła, które Bóg nam zsyła, ponieważ nie przyszło ono do nas w sposób, jaki nam się podoba! Nie dopuście, by błogosławieństwo Boże odwróciło się od nas, bo nie poznaliśmy czasu naszego nawiedzenia. Jeśli ktoś sam nie poznał jakiejś prawdy i nie przyjął jej, niech nie przeszkadza stawając na drodze innych. Niechaj o tym ludzie, obdarzonym taką łaską, nie będzie powiedziane to, co kiedyś o Żydach, gdy głoszono im radosną wieść o królestwie: “Sami nie weszliście, a tym, którzy chcieli wejść, zabroniliście”. Łukasza 11,52. — Testimonies for the Church V, 728 (1889).SS2 229.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents