Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Velký Spor Věku

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitola 33—Bible bezpečným ochráncem.

  “K zákonu a svědectví! Pakli nechtí, nechať mluví vedle slova toho, v němž není žádné záře.”1Izaiáš 8:20. Lid Boží jest veden k Písmu jako k ochránci proti vlivu podvodných učitelů a klamné moci duchů temna. Satan používá každého prostředku, aby odvrátil lidi od poznání bible, neboť její jasná slova odhalují jeho podvody. Při každém obnovení díla Božího jest kníže zla ponoukán k mocnější činnosti; nyní vynakládá největší úsilí na závěrečný boj proti Kristu a jeho následovníkům. Poslední jeho velký podvod se nám brzy zjeví. Antikrist — protivník Kristův — učiní obdivuhodné dílo své před našimi zraky. Tak velice bude se tento padělek podobati pravdě, že bude nemožno je od sebe rozeznati, leč s pomocí Písma. Jeho svědectvím musí býti zkoumáno každé tvrzení a každý zázrak zkoušen.VS 359.1

  Ti, kteří se snaží poslouchati všech přikázání Božích, setkají se s odporem a výsměchem. Mohou obstáti jedině v síle Boží. Aby překonali zkoušku, jež jim nastává, musí pochopiti vůli Boží, jak ji Jeho slovo zjevuje; mohou Jej uctívati jen tehdy, když mají pravý pojem o Jeho povaze, vládě a záměrech, a když dle toho jednají. Jen ti, kteří ozbrojili svého ducha pravdami bible, obstojí v onom velikém posledním boji. Každá duše bude postavena před otázku: Mám poslouchati více Boha než lidí? Rozhodná hodina jest již za dveřmi. Stojíme pevně na skále nezměnitelného Božího slova? Jsme hotovi státi pevně na obranu přikázání Božích a víry Ježíšovy?VS 359.2

  Spasitel před svým ukřižováním vysvětloval svým učedl-níkům, že bude vydán na smrt, a že opět povstane z hrobu; a anjelé byli přítomni, aby vštípili Jeho slova do myslí a srdci. Ale učedlníci očekávali světské osvobození od Římského jha, a nemohi snésti myšlenku, že Ten, v němž se soustřeďovaly všecky jejich naděje, měl by zahynouti potupnou smrtí. Slova, na něž měli pamatovati, byla vypuzena z mysli, a když nadešel okamžik zkoušky, nalezeni byli nepřipraveni. Smrt Ježíšova zničila jejich naděje, jako by jich byl nikdy nevaroval. V proroctvích se před námi otvírá budoucnost tak jasně, jako se otvírala učedlníkům slovy Kristovými. Události, spojené se zakončením zkoušky a s přípravami na čas soužení, jsou jasně podány. Ale zástupové nechápou tyto důležité pravdy o nic více, než jako kdyby nebyly bývaly nikdy zjeveny. Satan číhá, aby odstranil každý dojem, jenž by je činil opatrnými vzhledem k spáse, a doba soužení zastihne je nepřipraveny.VS 360.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents