Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Velký Spor Věku

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Satanpvy projevy.

  Hrozný pohled nadpřirozeného rázu bude odhalen v ne-besích ve znamení moci divotvorných zlých duchů. Touto čin-ností budou stejně oklamáni vládcové i poddaní. Povstanou osoby, předstírající, že jsou sami Kristus, a činící si nároky na jména a úctu, která přísluší Vykupiteli světa. Budou prováděti podivuhodné zázraky uzdravování a prohlašovati, že mají zje-vení s nebe odporující svědectví Písma.VS 382.1

  Aby korunoval veliký děj klamu, Satan sám se bude vydávati za Krista. Církev dlouho hlásala, že hledí vstříc příchodu Kristovu jako ke splnění svých nadějí. Nyní veliký podvodník bude chtíti vyvolati zdání, že Kristus přišel. V různých končinách země Satan bude se objevovati mezi lidmi jako velebná bytost oslňující jasnosti, podobající se Synu Božímu, jak jej Jan líčí ve Zjevení.1Zjevní 1:13-15. Sláva, jež ho obklopuje, není zastíněna ničím, co kdy lidské oko spatřilo. Vítězné volání zaznívá vzduchem: “Kristus přišel! Kristus přišel!”VS 382.2

  Lid s úctou vrhá se před ním na zem, zatím co on pozvedá nad nimi ruce a pronáší slova žehnání, jako Kristus žehnal svým učedlníkům, když žil na zemi. Jeho hlas jest něžný a stlumený, ale plný souzvuku. Mírným, soucitným vyjádřením podává některé z půvabných, nebeských pravd, jež vyslovoval Spasitel; léčí nemoce lidu, a pak pod líčenou povahou Krista prohlašuje, že změnil sobotu v neděli, a rozkazuje, aby všichni světili den, jemuž on požehnal. Hlásá, že ti, kdož i nadále světí sedmý den, rouhají se jeho jménu, poněvadž nechtějí naslouchati jeho anjelům, poslaným k nim se světlem a pravdou. To jest ten mohutný, téměř vítězící klam. Jako Samaritáni, kteří byli oklamáni Šimonem kouzelníkem, bude množství lidu, od nejmenšího do největšího věřiti kouzlům a říkati, že to jest “Boží moc veliká”. 2Skut. 8:10.VS 382.3

  Avšak lid Boží se nedá svésti. Učení tohoto podvodného ‘krista’ není ve shodě s Písmem. Jeho požehnání jest pronášeno nad uctívači šelmy a jejího obrazu, právě nad těmi, o nichž bible praví, že na ně vylito bude víno hněvu Božího.VS 382.4

  Satanu nebude dovoleno více napodobiti způsob Kristova příchodu. Spasitel varoval svůj lid před klamem v tomto ohledu a jasně předpověděl způsob svého druhého příchodu. Povstanou falešní Kristové a proroci, a činiti budou divy veliké a zázraky, tak, že by svedli (by možné bylo) také i vyvolené.VS 383.1

  Protož řeknouliť vám: Aj, na poušti jest, nevycházejte. Aj, v skrýších, nevěřte. Nebo jakož blesk vychází od východu slunce, a ukazuje se až na západ, tak bude i příchod Syna člo-věka.”1Mat. 24;24-27, 31; zjev. 1:7; 1Tes. 4:16,17. Tento příchod nelze napodobiti. Bude všeobecně znám — celý svět bude jeho svědkem.VS 383.2

  Pouze ti, kteří pilně zkoumali Písmo a oblíbili si pravdu, budou chráněni před mocným klamem, jenž zachvátí svět. Svě-dectvím Písma strhnou podvodníkovi škrabošku. Všem nastane doba zkoušky. Pravý křesťan se pozná podle toho, jak bude zkoumati pokušení. Jest nyní lid Boží tak pevně oddán slovu Božímu, že nedá se zmásti svědectvím svých smyslů? Bude se v oné rozhodné době držeti bible, a ničeho jiného než bible? Satan, bude-li mu to možným, znemožní jim přípravu, aby neobstáli onoho dne. Zařídí to vše tak, že jim zamezí cestu, zahrne je statky pozemskými, a způsobí, aby museli nésti těžké, nepohodlné břímě, aby jejich srdce bylo přetíženo starostmi vezdejšího života, a den zkoušky aby je překvapil jako zloděj.VS 383.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents