Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Velký Spor Věku

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Zpytování vykoupení.

  V tomto životě můžeme pouze začíti chápati podivuhodný plán vykoupení. Svým obmezeným rozumem můžeme co nejvážněji uvažovati o hanbě a slávě, o životě a smrti, o spravedl-nosti a milosrdenství, jež se setkávají v kříži; ale ani s největším napjetím svých rozumových schopností nemůžeme pochopiti jeho pravý význam. Délka a šířka, hloubka a výška spasitelné lásky jsou jen slabě chápány.VS 406.1

  Plán vykoupení nebude plně pochopen, ani když vykoupení uzří tak jako jsou oni viděni, a znáti tak, jako jsou poznáni. Ale na věčnosti bude se stále nová pravda odhalovati udivené a rozradostněné mysli. Ačkoliv žaly, bolesti a pokušení pozemská jsou u konce, a příčina jest odstraněna, lid Boží však přece bude míti vždy jasné, rozumné vědomí, co jeho spasení stálo.VS 406.2

  Kříž Kristův bude vědou a zpěvem vykoupených po celou věčnost. V Kristu oslavení, budou zříti Krista ukřižovaného. Nikdy nebude zapomenuto, že Ten, jehož moc stvořila a udržo-vala nesčíslné světy v nesmírných končinách prostoru, milovaný Syn Boží, Majestát nebes, jehož cherubíni a zářící serafové s rozkoší uctívají, — snížil se, aby pozvedl padlého člověka; že nesl vinu a hanu hříchu a skrývání se před tváří svého Otce, až bol ztraceného světa ranil jeho srdce a zničil jeho život na kříži Golgaty. Že Tvůrce všech světů, Řiditel všech osudů, odložil svoji slávu a ponížil sebe sama z lásky k lidem, to vždy bude vyvolávati úžas a úctu všehomíra.VS 406.3

  Až národové zachráněných spatří svého Vykupitele a uzří věčnou slávu Otce zářící z Jeho tváře, až spatří jeho trůn, jenž jest od věků až na věky, a poznají, že království jeho nebude konce, počnou okouzlující zpěv: “Hoden, hoden jest Beránek, jenž byl zabit a vykoupil nás Bohu svou vlastní drahocennou krví!”VS 406.4

  Tajemství kříže vysvětluje všechna ostatní tajemství. Ve světle, jež září s Golgaty, vlastnosti Boží, jež nás naplnily stra- chem a hrůzou, jeví se krásnějšími a půvabnějšími. Lze zříti, kterak milosrdenství, mírnost a otcovská láska jsou sloučeny se svatostí, spravedlností a mocí. Když pozorujeme velebnost jeho trůnu, velikého a vyvýšeného, tu spatřujeme jeho povahu v půvabných projevech, a chápeme jako nikdy před tím význam něžného názvu: “Otče náš.”VS 406.5

  Bude seznáno, že ten, jenž jest nekonečná moudrost, nemohl vymysliti jiný plán k našemu spasení, leč oběť svého Syna. Odměnou za tuto oběť jest radost ze zalidnění země vykoupenými bytostmi, svaými, šťastnými a nesmrtelnými. Výsledek Spasitelova sporu s mocnostmi tmy jest radostí pro vykoupené, kráčející k slávě Boží skrze věčnost. Tak veliká jest hodnota duše, že Otec jest spokojen s cenou výplaty; a Kristus sám, vida ovoce své veliké oběti, jest též spokojen.VS 407.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents