Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Velký Spor Věku

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitola 18—Velké náboženské probuzení.

  Veliké náboženské probuzení následkem prohlášení o brz-kém příchodu Krista, jest předpověděno v proroctví onoho prvního anjelského poselství ve 14. kapitole Zjevení. Zde lze spatřiti anjela letícího “po prostředku nebe, majícího evanjelium věčné, aby je zvěstoval těm, kteříž bydlí na zemi, a všelikému národu, i pokolení, i jazyku, i lidu.” “Velikým hlasem” hlásá ono poselství: “Bojte se Boha, a vzdejte Jemu chválu, neboť přišla hodina soudu Jeho; a klanějte se tomu, kterýž učinil nebe i zemi i moře i studnice vod.”1Zjevení 14: 6,7.VS 211.1

  Okolnost, že anjel jest hlasatelem této výstrahy, jest vý-znamná. Čistotou a slávou a mocí nebeského posla zalíbilo se Božské moudrosti projeviti vznešený charakter (povahu) díla, jež má býti vykonáno skrze toto poselství, a moc a slávu, jež jej má provázeti. A anjelův let “po prostředku nebes,” “veliký hlas” pronášející výstrahu, a jeho rozšíření na “všechny, kteříž bydlí na zemi,” — “na všechny národy, pokolení, jazyky i lidi,” — podávají důkaz o rychlosti a světovém rozšíření tohoto hnutí. Poselství samo určuje dobu, kdy toto hnutí nastane. Jest praveno, že jest částí “věčného evanjelia,” a že oznamuje zahájení soudu. Poselství spásy bylo hlásáno ve všech dobách, ale toto poselství jest částí evanjelia, jež může býti prohlášeno pouze v posledních dnech, neboť teprve pak bude pravdou, že hodina soudu nastala. Proroctví líčí postup událostí, vedoucích k zahájení soudu. To zejména platí o knize Danielo- vě. Ale část jeho proroctví, vztahující se na poslední dny, musel Daniel uzavříti a zapečetiti až “do času konce,” (pův. znění.) Pokud nedospějeme k tomuto času, nemůže býti prohlášeno poselství o zahájení soudu, založené na splnění těchto proroctví. Ale v času konce, jak praví prorok, “mnozí budou pilně zpytovati, a rozmnoženo bude umění.”1Dan.12:4/VS 211.2

  Apoštol Pavel varoval církev, aby neočekávala druhý pří-chod Krista v jeho době. “Neboť nenastane,” pravil, “leč až prve přijde odstoupení, a zjeven bude ten člověk hřícha.”22 Tes, 2: 3. Teprve po velikém odpadnutí a po dlouhém panování “člověka hřícha,” zvaným také “tajemstvím nepravosti,” “synem zatracení” a “zkažencem,” označuje papežství, které, jak proroctví předpovědělo, mělo vládnouti po 1260 roků. Tato lhůta vypršela roku 1798. Kristus nemohl přijiti před touto dobou. Pavel zahrnuje ve svou výstrahu celé křesťanské zřízení až do roku 1798. Teprve po této době má býti prohlášeno poselství o druhém příchodu Kristově.VS 212.1

  Žádné takové poselství nebylo vydáno v minulých dobách. Pavel, jak jsme již seznali, jej nehlásal; on ukazoval svým bratřím na příchod Kristův ve vzdálené budoucnosti. Refor-mátoři rovněž jej neprohlašovali. Martin Luther kladl soud asi tři sta let do budoucnosti od jeho doby. Poněvadž však roku 1798 kniha Danielova byla rozpečetěna, znalost proroctví vzrostla, a mnozí prohlásili ono slavnostní poselství, že soud se blíží.VS 212.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents