Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Vittnesbörd För Församlingen, vol. 1

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pröfning af dem, som skola dopas.

  Man har icke så sorgfälligt som man borde pröfvat dopkandidaterna, om de också äro värkliga lärjungar. Man borde veta, om de endast antaga namnet »sjundedags adventist» eller om de värkligen vilja taga ställning på Herrens sida, utgå från världen och afsöndra sig från den samt icke vidröra något orent. Före dopet borde de, som skola döpas, noga utfrågas om sina erfarenheter. Dessa frågor borde icke framställas på ett kallt och tillbakadraget sätt, utan mildt och vänligt, i det man hänvisar de nyomvända till det Guds Lamm, som borttager världens synder. Förelägg dopkandidaterna före dopet evangelii fordringar.VF 217.2

  En punkt, öfver hvilken sådana, som nyligen kommit till tron, måste erhålla undervisning, är angående klädseln. Behandla sorgfälligt denna fråga med de nyomvända. Äro de fåfänga i sin klädedräkt? Omhulda de hjärtats högmod? Afguderiet med kläder är en moralisk sjukdom; den får icke tagas med in i det nya lifvet. I de flesta fall erfordrar underkastelsen under evangelii fordringar en genomgående förändring i sättet att kläda sig. Men icke heller någon vårdslöshet borde härska i denna punkt. Vi böra för Kristi skull, hvars vittnen vi äro, söka göra det bästa möjliga af vårt yttre. Vid tämpeltjänsten angaf Gud noga hvarje enskildhet i klädedräkten hos dem, som tjänade inför honom. Häraf förstå vi, att han hvad klädedräkten angår har vissa fordringar på dem, som tjäna honom. Mycket noga voro föreskrifterna angående Arons klädnad, ty den var symbolisk. Likaså böra Kristi efterföljares kläder vara symboliska. I alla ting måste vi framställa honom. Vår yttre människa borde i hvarje hänseende utmärkas genom renhet, enkelhet och nätthet. Men Guds ord gillar icke, att vi göra ändringar på kläderna enbart för modets skull — på det att vi må blifva lika världen. Kristna böra icke smycka kroppen med dyrbar grannlåt eller kostbara sirater. Den heliga skrifts ord borde äfven hvad kläde dräkten angår noga beaktas. Vi måste förstå, hvad som behagar Herren härutinnan. Alla, som allvarligt söka Kristi nåd, måste akta på de dyrbara lärdomar, som blifvit inspirerade af Gud. Till och med dräktens form skall uttrycka evangelii sanning. Alla, som studera Kristi lif och handla efter hans lära, skola blifva honom lika. Deras inflytande skall vara likt hans. De skola uppenbara fasthet i karaktären. Då de vandra på lydnadens smala väg och göra Guds vilja, utöfva de ett inflytande, som vittnar godt för Guds värks fortskridande och hälsosamma renhet. Dessa grundligt omvända själar äro för världen vittnesbörd om sanningens helgande kraft på den mänskliga karaktären.VF 218.1

  Den kännedom om Gud och Jesus Kristus, som uttalar sig i karaktären, är en upphöjelse öfver allt, som aktas högt i himmelen och på jorden. Den är den högsta bildningen. Den är nyckeln, som öppnar den himmelska stadens port. Det är Guds afsikt, att alla, som genom dopet ikläda sig Kristus, skulle besitta denna kunskap; och det är Guds tjänares plikt att för dessa själar framställa deras höga kallelses privilegium.VF 219.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents