Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 14 — Głośne wołanie

  Bóg ma drogocenne skarby we wszystkich Kościołach

  Bóg ma drogocenne skarby we wszystkich Kościołach, i nie do nas należy potępianie sformalizowanej religii świata. — S.D.A. Bible Commentary IV, 1184 (1893).WCK 133.1

  Pan ma swoich przedstawicieli we wszystkich Kościołach. Te osoby nie otrzymały specjalnych, sprawdzonych prawd na czas końca, przedstawionych im w taki sposób, by wzbudziły przekonanie w ich sercach i umysłach; dlatego też, odrzucając światło, nie zerwały społeczności z Bogiem. — Testimonies for the Church VI, 70.71 (1900).WCK 133.2

  Wśród katolików jest wielu takich, którzy są najszczerszymi chrześcijanami i chodzą w pełnym świetle, jakie nad nimi świeci, i Bóg będzie działał w ich sprawie. — Testimonies for the Church IX, 243 (1909).WCK 133.3

  W osiemnastym rozdziale Księgi Objawienia lud Boży wezwany jest do wyjścia z Babilonu; co oznacza, że przebywa w nim jeszcze wiele dzieci Bożych. W jakich Kościołach, oprócz Kościoła Rzymskokatolickiego, znajduje się większość naśladowców Chrystusa? Niewątpliwie w rozmaitych społecznościach protestanckich. — Wielki bój 309 (1911).WCK 133.4

  Pomimo duchowej ciemności i odłączenia się od Boga, jakie istnieją w Kościołach, wchodzących w skład Babilonu, znajduje się jeszcze w nich wielu prawdziwych naśladowców Chrystusa. — Wielki bój 314 (1911).WCK 133.5

  Upadek Babilonu nie jest jeszcze całkowity

  “Babilon... napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty”. Objawienie 14,6-8. Jak to się stanie? Przez narzucenie ludziom fałszywego sabatu. — Testimonies for the Church VIII, 94 (1904).WCK 133.6

  Nie można było tego nazwać upadkiem Babilonu, “który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty”. Nie nakłonił on jeszcze wszystkich narodów do wypicia tego wina...WCK 134.1

  Upadek Babilonu będzie całkowity dopiero wtedy, gdy taki stan zostanie osiągnięty i w chrześcijaństwie nastąpi zupełne połączenie się Kościoła ze światem. Zmiana ta zachodzi stopniowo i całkowite wypełnienie się proroctwa z Księgi Objawienia 14, 8 należy jeszcze do przyszłości. — Wielki bój 314 (1911).WCK 134.2

  Kiedy jego grzechy dosięgną nieba? [Objawienie 18,2-5] Kiedy prawo Boże zostanie ostatecznie unieważnione przez prawa ludzkie. — The Signs of the Times, 12 czerwiec 1893.WCK 134.3

  Ostatnie Boże poselstwo ostrzeżenia

  Bóg umieścił poselstwa z czternastego rozdziału Księgi Objawienia w łańcuchu proroczym, a ich dzieło nie ustanie aż do zakończenia historii tej ziemii. — The Ellen G. White 1888 Materials 804 (1890).WCK 134.4

  Rozdział osiemnasty Księgi Objawienia wskazuje na czas, kiedy Kościół na skutek odrzucenia trój anielskiego poselstwa (Objawienie 14,6-12) osiągnie stan przepowiedziany przez drugiego anioła, a lud Boży, przebywając jeszcze w Babilonie, zostanie wezwany do wyjścia z niego. Wezwanie to będzie ostatnim apelem, jaki Bóg skieruje do świata. — Wielki bój 315 (1911).WCK 134.5

  [Objawienie 18,1.2.4] Powyższe słowa Pisma Świętego wskazują na czas, gdy po raz wtóry ogłoszony będzie upadek Babilonu, który zwiastował drugi anioł z Księgi Objawienia 14, 8; tekst ten wspomina także o zepsuciu, jakie wkradło się do różnych wspólnot religijnych, wchodzących w skład Babilonu, od czasu, gdy po raz pierwszy zaczęto głosić to poselstwo w roku 1844... To wezwanie wraz z poselstwem trzeciego anioła jest ostatnim ostrzeżeniem skierowanym do mieszkańców ziemi...WCK 134.6

  Grzechy Babilonu zostaną objawione. Straszne następstwa zmuszania do przestrzegania kościelnych przepisów, manowce spirytyzmu, jak również niedostrzegalny, lecz szybki wzrost mocy papiestwa zostaną zdemaskowane. Te uroczyste ostrzeżenia wstrząsną ludźmi; tysięczne tłumy będą słuchać słów, których jeszcze nigdy nie słyszano. — Wielki bój 489-491 (1911).WCK 134.7

  Sedno ostatniego Bożego poselstwa

  Kilka osób napisało do mnie, pytając, czy poselstwo usprawiedliwienia przez wiarę jest poselstwem trzeciego anioła, a ja odpowiedziałam: “Tak, rzeczywiście, taki sens ma poselstwo trzeciego anioła” — Selected Messages I, 372 (1890).WCK 135.1

  Pan w swym wielkim miłosierdziu posłał swemu ludowi najcenniejsze poselstwo przez kaznodziejów E. J. Waggonera i A. T. Jonesa. To poselstwo ma jeszcze pełniej przedstawić światu wywyższonego Zbawiciela, ofiarę za grzechy całego świata. Przedstawia ono pewność usprawiedliwienia z wiary; zaprasza ludzi do przyjęcia sprawiedliwości Chrystusa, która objawia się w posłuszeństwie wszystkim Bożym przykazaniom.WCK 135.2

  Wielu straciło Jezusa z oczu. Trzeba było ich wzrok skierować na Jego boską osobę, Jego zasługi i niezmienną miłość do rodziny ludzkiej. Wszelka moc została oddana w Jego ręce, On może udzielić obfitych darów ludziom, w tym także bezcennego daru swej własnej sprawiedliwości, ofiarowywanej bezradnym ludziom, którzy oddadzą się w Jego ręce. To jest poselstwo, które Bóg polecił ogłosić światu. To jest poselstwo trzeciego anioła, które ma być zwiastowane wielkim głosem i wsparte wylaniem, w niespotykanej dotąd mierze, Ducha Bożego. — Testimonies to Ministers and Gospel Workers 91.92 (1895).WCK 135.3

  Poselstwo o sprawiedliwości Chrystusa ma rozbrzmiewać aż po krańce ziemi i przygotować drogę Panu. To jest chwała Boża, która zakończy dzieło trzeciego anioła. — Testimonies for the Church VI, 19 (1900).WCK 135.4

  Ostatnie promienie łaski; ostatnie poselstwo miłosierdzia, jakie będą dane światu — to wyraz Jego pełnego miłości charakteru. Dzieci Boże mają być ucieleśnieniem tego charakteru. Życiem mają świadczyć o tym, co łaska Boża dla nich uczyniła. — Przypowieści Chrystusa 239 (1900).WCK 135.5

  Poselstwo szerzyć się będzie z wielką mocą

  Gdy trzecie poselstwo zamieni się w głośne wołanie i gdy wielka moc oraz chwała towarzyszyć będą ostatniej fazie dzieła, wierni Boży będą mieli udział w tej chwale. To jest późny deszcz, który ich ożywi i wzmocni tak, by mogli przetrwać czas ucisku. — S.D.A. Bible Commentary VII, 984 (1862).WCK 135.6

  W miarę zbliżania się końca świadectwa Bożych sług będą coraz bardziej zdecydowane i mocne. — Selected Messages III, 407 (1892).WCK 135.7

  To poselstwo [Objawienie 14,9-12] mieści w sobie dwa poprzednie poselstwa. Jest powiedziane, że będzie zwiastowane wielkim głosem, to znaczy w mocy Ducha Świętego. — S.D.A. Bible Commentary VII, 980 (1900).WCK 136.1

  Gdy poselstwo trzeciego anioła zamieni się w głośne wołanie, wielka moc i chwała będą towarzyszyć jego zwiastowaniu. Twarze wiernych Bożych dzieci będą błyszczeć niebiańskim światłem. — Testimonies for the Church VII, 17 (1902).WCK 136.2

  Wśród najgłębszych mroków ostatniego aktu wielkiego przełomu, jasnym promieniem zabłyśnie światło Boże, a głos nadziei i wiary zabrzmi czystym, wzniosłym dźwiękiem. — Wychowanie 117 (1903).WCK 136.3

  Jak przepowiedziano w osiemnastym rozdziale Księgi Objawienia, poselstwo trzeciego anioła ma być zwiastowane z wielką mocą przez tych, którzy mają zanieść światu ostatnie ostrzeżenie przed bestią i jej obrazem. — Testimonies for the Church VIII, 118 (1904).WCK 136.4

  Podobnie jak ruch w 1844 roku

  Moc, która tak potężnie poruszyła ludzi w 1844 roku, zostanie znów objawiona. Poselstwo trzeciego anioła nie będzie głoszone szeptem, ale potężnym głosem. — Testimonies for the Church V, 252 (1885).WCK 136.5

  Widziałam, że głoszenie tego poselstwa zakończy się z wielką mocą i siłą daleko większą niż krzyk o północy. — Early Writings 278 (1858).WCK 136.6

  Jak w dniu Pięćdziesiątnicy

  Z gorącą tęsknotą patrzę w przyszłość, gdy wydarzenia Pięćdziesiątnicy powtórzą się z jeszcze większą mocą. Jan mówi: “Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku” [Objawienie 18,1]. Wtedy, podobnie jak w dniu Pięćdziesiątnicy, każdy w swym języku usłyszy zwiastowaną prawdę. — S.D.A. Bible Commentary VI, 1055 (1886).WCK 136.7

  W widzeniu nocnym przedstawiono mi wielkie reformacyjne poruszenie w ludzie Bożym. Wielu chwaliło Boga. Chorzy byli uzdrawiani, działy się cuda. Odczuwało się ducha wstawienniczej modlitwy, podobnego do tego, jaki panował wśród uczniów przed dniem Pięćdziesiątnicy. — Testimonies for the Church IX, 126 (1909).WCK 136.8

  Wielkie dzieło Ewangelii nie zakończy się mniejszym objawieniem mocy Bożej niż to miało miejsce na początku głoszenia dobrej nowiny. Proroctwa, które spełniły się w czasie zesłania “deszczu wiosennego”, mają wypełnić się również przez zesłanie “deszczu jesiennego”...WCK 137.1

  Słudzy Boży, rozpromienieni świętą gorliwością, będą spieszyli z miejsca na miejsce, aby zwiastować poselstwo nieba. Tysiące przekażą ostrzeżenie całej ziemi. Będą się działy cuda, chorzy będą uzdrawiani, a różne znaki będą towarzyszyć dziełu, wykonywanemu przez wierzących. — Wielki bój 495 (1911).WCK 137.2

  Bóg zastosuje środki, które wprawią nas w zdumienie

  Pozwólcie mi powiedzieć, że Pan będzie działał w tych ostatnich dniach w sposób daleko odbiegający od tego, do jakiego przywykliśmy. Będą wśród nas tacy, którzy zawsze będą chcieli kontrolować dzieło Boże i nawet dyktować pewne posunięcia wtedy, gdy praca będzie się posuwała do przodu pod kierunkiem anioła, który połączy się z trzecim aniołem w głoszeniu poselstwa danego światu. Bóg użyje jednak sposobów i środków, które wyraźnie świadczyć będą o tym, że On trzyma ster w swoich rękach. Pracownicy będą zaskoczeni prostotą środków, których On użyje, by doprowadzić do doskonałości swe dzieło sprawiedliwości. — Testimonies to Ministers and Gospel Workers 300 (1885).WCK 137.3

  Nie wyobrażajcie sobie, iż możliwe będzie układanie planów na przyszłość. Niech Bóg zostanie uznany jako ten, który stoi za sterem zawsze i w każdych okolicznościach. Będzie działał za pomocą środków, które będą najbardziej odpowiednie, będzie popierał swój lud, przyczyniał się do jego wzrostu i wzmacniał Go. — Counsels to Writers and Editors 71 (1895).WCK 137.4

  Pocieszyciel ma się objawić nie w jakiś jeden, określony sposób, który ludzie mogliby wskazać, ale zgodnie z Bożym porządkiem — w nieoczekiwanym czasie i w sposób, który przyniesie cześć Jego imieniu. — The Ellen G. White 1888 Materials 1478 (1896).WCK 137.5

  On pobudzi zwykłych ludzi, by wykonywali Jego dzieło, tak jak kiedyś powołał rybaków, by byli Jego uczniami. Wkrótce nastąpi przebudzenie, które zaskoczy wielu. Ci, którzy nie zdają sobie sprawy z konieczności wykonania tego, co zostało zlecone, zostaną pominięci, a niebiańscy wysłannicy będą współpracować z tymi, którzy uchodzą za prostych ludzi, i przygotują ich do zaniesienia prawdy do wszystkich zakątków ziemi. — Manuscript Releases XV, 312 (1905).WCK 137.6

  Pracownicy przygotowani przez Ducha Świętego

  W ostatnim, ogromnym dziele weźmie udział niewielu ludzi, zajmujących wysokie stanowiska... Niewielu z nich odpowiedziałoby dzisiaj na Boże wezwanie do współpracy. On powoła i wywyższy wśród nas tych, którzy wyuczeni zostali raczej przez namaszczenie Ducha Świętego niż wykształceni w szkołach i na uniwersytetach. Te placówki nie powinny być lekceważone czy potępiane; ich istnienie zostało przewidziane w Bożym planie, ale mogą one dać jedynie zewnętrzne kwalifikacje. Bóg pokaże, że nie jest uzależniony od wykształconych, mających o sobie wysokie mniemanie, śmiertelników. — Testimonies for the Church V, 80.82 (1882).WCK 138.1

  Tylko takim osobom, które gorliwie szukają światła i przyjmują z radością każdy promień boskiego oświecenia, padający z Jego świętego Słowa, będzie ono dane. Przez te dusze Bóg objawi światło i moc, które oświecą całą ziemię Jego chwałą. — Testimonies for the Church V, 729 (1889).WCK 138.2

  Potrzeba ducha dyscypliny, czystości serca i myśli. Ma to o wiele większą wartość niż nieprzeciętny talent, obycie i wiedza. Prosty umysł nauczony posłuszeństwa wobec słów “Tak mówi Pan”, jest lepiej przygotowany do pracy dla Boga, niż ci, którzy mają zdolności, ale nie wykorzystują ich we właściwy sposób. — The Review and Herald, 27 listopad 1900.WCK 138.3

  Pracownicy zostaną bardziej uzdolnieni przez namaszczenie Duchem Świętym niż przez wykształcenie. Ludzie wiary i modlitwy pobudzeni będą do gorliwego głoszenia słów, powierzonych im przez Boga. — Wielki bój 491 (1911).WCK 138.4

  Bóg użyje nawet analfabetów

  Ci, którzy przyjmą Chrystusa jako osobistego Zbawiciela, wytrzymają próbę i grozę ostatnich dni. Wzmacniani niczym niezmąconą wiarą w Chrystusa, nawet niepiśmienni uczniowie będą w stanie odeprzeć wątpliwości i pytania, które może podsuwać niewiara, oraz sofistykę naśmiewców.WCK 138.5

  Jezus da uczniom język i mądrość, której ich wrogowie nie będą w stanie zakwestionować ani się jej oprzeć. Ci, którzy nie potrafili logicznie pokonać szatańskich zwiedzeń, będą wydawać przekonywające świadectwo, które zamknie usta uczonych. Z ust niewykształconych ludzi płynąć będą słowa z taką przekonującą mocą i mądrością, że wielu nawróci się ku prawdzie. Pod wpływem tego świadectwa tysiące ludzi nawrócą się.WCK 138.6

  Dlaczego analfabeci będą posiadać moc, której nie zdobędzie wielu wykształconych? Otóż ci analfabeci, przez wiarę w Chrystusa, żyć będą w atmosferze czystej, prostej prawdy, gdy tymczasem ludzie uczeni odwrócą się od niej. Biedacy będą świadkami Chrystusa. Nie będą potrafili odwołać się do historii, czy do odbytych studiów, ale ze Słowa Bożego wybiorą najmocniejsze argumenty. Prawda, którą będą wypowiadać pod natchnieniem Ducha, będzie tak czysta i doniosła, oraz zwiastowana z taką mocą, że ich świadectwu nikt nie będzie mógł się przeciwstawić. — Manuscript Releases VIII, 187.188 (1905).WCK 139.1

  Dzieci będą zwiastować poselstwo

  Wielu, nawet wśród osób niewykształconych, będzie teraz głosić Słowo Pańskie. Duch przynagli nawet dzieci, aby szły przed siebie i obwieszczały poselstwo, płynące z nieba.WCK 139.2

  Duch spłynie na wszystkich, którzy poddadzą się tym wymaganiom; ludzie głosić będą prawdę w mocy potęgi Ducha. Wielkie rzesze ludzkie przyjmą czystą wiarę i przyłączą się do wojsk Pańskich. — Ewangelizacja 445 (1895).WCK 139.3

  Gdy niebiańscy aniołowie zobaczą, że ludzie nie przedstawiają prawdy z taką prostotą, z jaką głosił ją Jezus, nawet dzieci zostaną poruszone przed Ducha Bożego i pójdą głosić prawdę na obecny czas. — The Southern Work 66 (1895).WCK 139.4

  Służba aniołów

  Niebiańscy aniołowie działają na umysły ludzi, by pobudzić ich do studiowania prawd biblijnych. Jeszcze większe niż dotychczas dzieło zostanie wykonane, a chwała nie przypadnie ludziom, ponieważ to aniołowie w dzień i w nocy usługują tym, którzy mają posiąść zbawienie. — Counsels to Writers and Editors 140 (1875).WCK 139.5

  Jest na świecie wielu ludzi takich jak Korneliusz... To, co Bóg uczynił Korneliuszowi, uczyni prawdziwym nosicielom Jego sztandaru... Ludzie ci posiądą znajomość Boga podobnie jak Korneliusz — dzięki wizytom niebiańskich aniołów. — Letter 197, 1904.WCK 139.6

  Gdy Boża moc połączona zostanie z wysiłkami ludzi, dzieło rozprzestrzeni się jak ogień na ściernisku. Bóg zastosuje środki, których pochodzenia ludzie nie będą się domyślać. Aniołowie będą wykonywać pracę, której wykonywanie mogłoby stać się przywilejem ludzi, gdyby nie zlekceważyli Bożego wezwania. — Selected Messages I, 118 (1885).WCK 139.7

  Poselstwo ogłoszone na całym świecie

  Anioł, który przyłączy się do głoszenia trój anielskiego poselstwa, oświeci całą ziemię swą wspaniałością. Przepowiedziane jest tutaj dzieło obejmujące cały świat i posiadające nadzwyczajną moc... Słudzy Boży, rozpromienieni świętą gorliwością, będą spieszyli z miejsca na miejsce, aby zwiastować poselstwo nieba. Tysiące ich przekażą ostrzeżenie całej ziemi. — Wielki bój 494.495 (1911).WCK 140.1

  Poselstwo anioła idącego za trzecim aniołem ma być ogłoszone we wszystkich częściach świata. Ma to być poselstwo przygotowujące żniwo, a cała ziemia będzie dzięki niemu oświecona chwałą Bożą. — Letter 86, 1900.WCK 140.2

  Gdy burza prześladowań rozpęta się nad nami... wówczas poselstwo trzeciego anioła zamieni się w głośne wołanie, a cała ziemia zostanie oświecona chwałą Pana. — Testimonies for the Church VI, 401 (1900).WCK 140.3

  W każdym mieście Ameryki ma być głoszona prawda. W każdym kraju świata ma być słyszane ostrzeżenie. — General Conference Bulletin, 30 marzec 1903.WCK 140.4

  W czasie tego głośnego wołania zbór, wspomagany Bożą opatrznością i działaniem swego uwielbianego Pana, będzie rozsiewał wiedzę o zbawieniu tak hojnie, że do każdego miasta i miasteczka dotrze światło prawdy. — Ewangelizacja 450 (1904).WCK 140.5

  Kryzys jest tuż przed nami. Obecnie musimy, w mocy Ducha Świętego, zwiastować wielkie prawdy na czas końca. Nie minie zbyt wiele czasu, a wszyscy usłyszą ostrzeżenie i podejmą decyzję. Wtedy nadejdzie koniec. — Testimonies for the Church VI, 24 (1900).WCK 140.6

  Królowie, prawodawcy i przywódcy usłyszą poselstwo

  Teraz wydaje nam się to niemożliwe, by ktokolwiek z nas mógł trwać samotnie, ale jeśli Bóg kiedykolwiek mówił przeze mnie, to wiedzcie, że nadejdzie czas, gdy będziemy stawiani przed radami i przed wielotysięcznymi tłumami dla Jego imienia, i każdy będzie musiał sam uzasadnić swoją wiarę. Przyjdzie czas, gdy ci, którzy opowiedzą się za prawdą, będą surowo krytykowani. Powinniśmy więc studiować Słowo Boże, aby dobrze wiedzieć, dlaczego uznajemy i bronimy właśnie takich zasad wiary. — The Review and Herald, 18 grudzień 1888.WCK 140.7

  Wielu będzie musiało stanąć przed sądem; niektórzy postawieni zostaną przed królami i uczonymi, by wytłumaczyć swą wiarę. Ci, którzy mają jedynie powierzchowne zrozumienie prawdy, nie będą w stanie wyraźnie przedstawić Słowa Bożego i uzasadnić swojej wiary. Będą bezradni i zawstydzeni. Niech nikt nie wyobraża sobie, że nie potrzebuje studiować, gdyż nigdy nie będzie wygłaszał kazań. Nie wiecie, czego Bóg będzie wymagał od was w przyszłości. — Fundamentals of Christian Education 217 (1893).WCK 141.1

  Wielu adwentystów odrzuci światło

  W zborach [adwentystycznych] będzie miało miejsce cudowne objawienie mocy Bożej, ale nie poruszy ono tych, którzy nie upokorzyli się wcześniej przed Panem i nie otworzyli drzwi serca przez wyznanie grzechów i pokutę. W objawieniu mocy, która oświeci ziemię chwałą Bożą, zobaczą jedynie coś, co w swej ślepocie uznają za niebezpieczne, coś, co wzbudzi ich lęk, więc zdecydowanie tę moc odrzucą. Ponieważ Pan nie działa zgodnie z ich poglądami i oczekiwaniami, sprzeciwią się Jego działaniu. “Dlaczego — powiedzą — nie mielibyśmy rozpoznać Ducha Bożego, skoro już od tak wielu lat uczestniczymy w dziele Bożym?” — The Review and Herald Extra, 23 grudzień 1890.WCK 141.2

  Poselstwo trzeciego anioła nie zostanie zrozumiane, światło, które ma oświecić ziemię swą chwałą zostanie nazwane fałszywym światłem przez tych, którzy nie będą chcieli za nim podążyć. — The Review and Herald, 27 maj 1890.WCK 141.3

  Większość nieadwentystów odrzuci ostrzeżenie

  Wielu z tych, którzy słyszą poselstwo — przeważająca większość — nie uwierzy poważnemu ostrzeżeniu. Wielu nie dochowa wierności przykazaniom Bożym, które są testem charakteru. Słudzy Pańscy zostaną nazwani gorliwcami. Duchowni będą ostrzegali ludzi, by ich nie słuchali. Noe był traktowany w taki sam sposób, kiedy Duch Boży ponaglał go do głoszenia poselstwa, bez względu na to, czy ludzie chcieli słuchać, czy też nie. — Testimonies to Ministers and Gospel Workers 233 (1895).WCK 141.4

  Niektórzy usłuchają tego ostrzeżenia, ale większość zlekceważy je zupełnie. — In Heavenly Places 343 (1897).WCK 141.5

  Przywódcy religijni, podobnie jak przed wiekami faryzeusze, rozgniewają się z powodu zakwestionowania ich autorytetu i ogłoszą, że poselstwo, które było ludziom przekazane, pochodzi od szatana, a następnie skłonią miłujące grzech tłumy do prześladowania tych, którzy to poselstwo głoszą. — Wielki bój 492 (1911).WCK 142.1

  Wielu odpowie na wezwanie

  Dusze rozrzucone po różnych ugrupowaniach religijnych odpowiedziały na wezwanie i wyszły z Kościołów skazanych na zgubę, tak jak Lot wyszedł z Sodomy przed jej zniszczeniem. — Early Writings 279 (1858).WCK 142.2

  Będzie wielka armia wypróbowanych wierzących, którzy stać będą mocno jak skała w czasie ostatniej próby. — Selected Messages III, 390 (1888).WCK 142.3

  Jest wiele dusz, które wystąpią z szeregów tego świata, z różnych Kościołów — w tym także katolickiego — a gorliwość tych ludzi przewyższać będzie znacznie gorliwość tych, którzy od dawna już stali w szeregach ludu Bożego i zwiastowali prawdę. — Selected Messages III, 386.387 (1889).WCK 142.4

  Wielkie rzesze ludzkie przyjmą czystą wiarę i przyłączą się do wojsk Pańskich. — Ewangelizacja 455 (1895).WCK 142.5

  Wielu z tych, którzy odeszli od stada, powróci, by pójść za wielkim Pasterzem. — Testimonies for the Church VI, 401 (1900).WCK 142.6

  W pogańskiej Afryce, w katolickich krajach Europy, w Ameryce Południowej, w Chinach, Indiach, na wyspach i we wszystkich zakątkach ziemi Bóg zachowa wybranych, którzy trwać będą pośród ciemności, objawiając wyraźnie odstępczemu światu przeobrażającą moc posłuszeństwa Jego zakonowi. Nawet teraz pojawiają się oni w każdym narodzie, wśród każdego języka i ludu. A w godzinie największego odstępstwa, kiedy szatan ostatnim wysiłkiem spowoduje, że “wszystkim, wielkim i małym, bogatym i ubogim, wolnym i niewolnikom” nakaże się pod groźbą śmierci przyjąć znak uznania fałszywego dnia odpoczynku, jedynie ci wierni, którzy są “nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy”, “będą błyszczeć jak gwiazdy w przestworzach”. Objawienie 13,16; Filipian 2,15. — Prorocy i królowie 105.106 (ok. 1914).WCK 142.7

  Tysiące będą się nawracać każdego dnia

  Tysiące o jedenastej godzinie dostrzegą i przyjmą prawdę... Te nawrócenia będą tak gwałtowne, że zaskoczą Kościół, a jedynie Boże imię zostanie uwielbione. — Selected Messages II, 16 (1890).WCK 143.1

  Każdego dnia nawracać się będą tysiące tych, którzy o jedenastej godzinie usłyszą prawdę i doznają działania Ducha Bożego. — The Ellen G. White 1888 Materials 755 (1890).WCK 143.2

  Nadchodzi czas, kiedy będzie tyle nawróceń w ciągu jednego dnia, ile ich było w dniu Zielonych Świątek, kiedy to uczniowie otrzymali Ducha Świętego. — Ewangelizacja 449 (1905).WCK 143.3

  Ludzie o uczciwych sercach nie będą się długo wahać

  Wielu ludzi nie widzi tego i dzisiaj nie zajmuje właściwego stanowiska, ale wszystko wywiera wpływ na ich życie i gdy poselstwo zabrzmi doniosłym głosem, będą gotowi na jego przyjęcie. Nie będą wahać się dłużej, lecz pójdą i zajmą swoje miejsce. — Ewangelizacja 206 (1890).WCK 143.4

  Niedługo już nadejdzie czas ostatniej próby dla mieszkańców ziemi. Wtedy zostaną podjęte ostateczne decyzje. Ci, którzy zostaną przekonani przez głoszone Słowo, staną w szeregu pod zbroczonym krwią sztandarem Księcia Emmanuela. — Testimonies for the Church IX, 149 (1909).WCK 143.5

  Każdy szczery człowiek odnajdzie światło prawdy. — Wielki bój 422 (1911).WCK 143.6

  Poselstwo rozprzestrzeni się nie tyle przez rozumne wywody, co przez przekonujące działanie Ducha Świętego. Dowody zostały przedstawione, a ziarno prawdy zasiane; teraz wyrośnie i wyda owoc. Rozpowszechnione przez pracowników ewangelizacyjnych czasopisma wywarły wpływ na czytających, jednak wielu ludziom przeszkodzono w całkowitym zrozumieniu prawdy i zastosowaniu jej w życiu. Teraz promienie światła docierają wszędzie; Prawda widoczna jest w całej krasie, a szczere dzieci Boże zrywają wszelkie niewolące je pęta. Powiązania rodzinne czy też przynależność kościelna nie mogą ich powstrzymać. Prawda staje się dla nich kosztowniejsza niż wszystko inne na świecie. Mimo działalności potęg przeciwnych Bogu wielka liczba ludzi stanie po stronie Pana. — Wielki bój 495.496 (1911).WCK 143.7

  Wpływ publikacji

  W ciągu jednego dnia nawróci się wiele tysięcy. Większość nowo nawróconych będzie zawdzięczać swe przekonanie naszej literaturze. — Ewangelizacja 450 (1885).WCK 144.1

  Rezultaty rozpowszechniania tej książki [Wielki bój] nie mogą być ocenione na podstawie tego, co zaobserwowaliśmy dotychczas. Po przeczytaniu jej niektórzy przebudzą się i będą od razu gotowi przyłączyć się do tych, którzy przestrzegają przykazań Bożych. Jednak znacznie większa liczba tych, którzy ją przeczytają, nie zmieni swego przekonania dopóty, dopóki nie nadejdą wydarzenia w niej przepowiedziane. Wypełnienie się niektórych przepowiedni natchnie ludzi wiarą, że i pozostałe się wypełnią, a wtedy ziemia w tej końcowej pracy zostanie oświecona chwałą Pana, a dzięki tej książce wielu ludzi opowie się za przykazaniami Bożymi. — Colporteur Ministry 128.129 (1890).WCK 144.2

  Przez nasze wydawnictwa w znacznym stopniu wykonane zostanie dzieło anioła zstępującego z nieba z wielką mocą i oświecającego świat swą chwałą [Objawienie 18,1]. — Testimonies for the Church VII, 140 (1902).WCK 144.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents