Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 9 — Prawa niedzielne

  Szatan kwestionuje autorytet Boga

  Bóg demaskuje Babilon, “który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty”...WCK 84.1

  Bóg stworzył świat w sześciu dniach i odpoczął siódmego dnia, poświęcił go i oddzielił jako święty od pozostałych dni, aby był zachowywany przez Jego lud z pokolenia na pokolenie. Ale człowiek grzechu, wywyższając się ponad Boga i zachowując się, jakby sam był Bogiem, zamierzał zmienić czasy i zakon. Ta moc, chcąc dowieść, że jest nie tylko równa Bogu, ale nawet wyższa od Niego, zmieniła dzień odpoczynku, zastępując siódmy dzień tygodnia dniem pierwszym. Protestancki świat uważa ten papieski twór za świętość. To właśnie jest nazwane w Słowie Bożym nierządem [Objawienie 14,8]. — S.D.A. Bible Commentary VII, 979 (1900).WCK 84.2

  W czasie rozłamu wśród chrześcijan wielki nieprzyjaciel szczęścia ludzkiego uczynił sobotę z czwartego przykazania podmiotem szczególnego ataku. Szatan powiada: “Będę pracował nad pokrzyżowaniem zamierzeń Bożych. Upoważnię mych wyznawców, aby odrzucili Bożą pamiątkę — sobotę, dzień siódmy. W ten sposób pokażę światu, że ten dzień, uświęcony i pobłogosławiony przez Boga, został zmieniony. Dzień ten nie będzie żył w umysłach ludzi. Zniszczę pamięć o nim. Na jego miejsce wprowadzę dzień, który nie posiada uwierzytelnień Bożych i nie może być znakiem pomiędzy Bogiem a Jego ludem. Doprowadzę tych, którzy go zaakceptują, do tego, że obdarzą go taką świętością, jaką Bóg obdarzył dzień siódmy”. — Prorocy i królowie 103 (ok. 1914).WCK 84.3

  Sabat wielką sporną kwestią

  W walce o władzę w dniach ostatecznych zjednoczą się przeciwko ludowi Bożemu wszystkie występne moce, które odstąpiły od posłuszeństwa prawu Jahwe. Sabat z czwartego przykazania będzie wtedy wielką sporną kwestią, gdyż wielki Prawodawca przedstawia się w tym przykazaniu jako Stwórca nieba i ziemi. — Selected Messages III, 392 (1891).WCK 85.1

  “Zaiste, przestrzegać będziecie sabatów moich — powiedział Pan — gdyż to jest znakiem między mną a wami po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, żem Ja Pan, który was poświęcam”. 2 Mojżeszowa 31,13. Niektórzy będą się starali wynajdywać argumenty przeciwko zachowywaniu sabatu, mówiąc: “Nie wiecie przecież, który dzień jest sabatem”, ale wydaje się im, że wiedzą, kiedy jest niedziela i z wielką gorliwością narzucają prawa nakazujące jej zachowywanie. — The Kress Collection 148 (1900).WCK 85.2

  Ruch na rzecz prawa niedzielnego w latach 80. XIX wieku*Więcej informacji i obszerniejsze wypowiedzi E. G. White na ten temat czytelnik znajdzie w: Selected Messages III, 380-402 i Testimonies for the Church V, 711-718.

  Wiele lat czekaliśmy na rozpoczęcie wprowadzania praw niedzielnych w naszym kraju, a teraz, gdy ruch ten już się zaczyna, pytamy: Co mamy zrobić w tej sprawie?... Powinniśmy szczególnie szukać łaski i mocy Bożej. Bóg żyje i jesteśmy pewni, że jeszcze nie nadszedł czas, gdy nasze prawa zostaną całkowicie ograniczone.WCK 85.3

  Prorok ujrzał “czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo”. Inny anioł, wstępujący od wschodu, wołał na nich: “Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich”. To wskazuje na dzieło, jakie obecnie mamy do wykonania, polegające na wołaniu do Boga, by przez swych aniołów powstrzymał cztery wiatry, aż misjonarze zostaną wysłani do wszystkich części świata i ogłoszą ostrzeżenie przed łamaniem prawa Jahwe. — The Review and Herald Extra, 11 grudzień 1888.WCK 85.4

  Obrońcy praw niedzielnych nie zdają sobie sprawy z tego, co czynią

  Ruch niedzielny toruje sobie drogę w ukryciu. Przywódcy maskują prawdziwe zamiary, a wielu z tych, którzy przyłączają się do ruchu, nie rozumie, do czego ruch ten zmierza... Działają w zaślepieniu. Nie dostrzegają, że gdy rząd protestancki odstąpi od zasad, które czynią ich wolnym, niezależnym narodem, i na drodze procesów legislacyjnych wprowadzi do konstytucji zasady propagujące papieski fałsz i papieskie zwiedzenie, popchną naród ku horrorowi rzymskiego średniowiecza. — The Review and Herald Extra, 11 grudzień 1888.WCK 86.1

  Jest wielu, nawet wśród tych, co zaangażowali się w ruchu wymuszania święcenia niedzieli, którzy nie zdają sobie sprawy, do czego doprowadzą ich działania. Nie dostrzegają tego, że działają przeciwko wolności religijnej. Wielu nigdy nie zrozumiało znaczenia biblijnego sabatu i fałszu, na którym oparte jest zachowywanie niedzieli...WCK 86.2

  Ci, którzy starają się doprowadzić do zmiany konstytucji i umocnienia praw narzucających święcenie niedzieli, w niewielkim stopniu zdają sobie sprawę z tego, do czego to doprowadzi. Kryzys jest tuż przed nami. — Testimonies for the Church V, 711.753 (1889).WCK 86.3

  Nie wolno nam siedzieć cicho i nic nie robić

  Naszym obowiązkiem jest czynić wszystko, co w naszej mocy, by zażegnać niebezpieczeństwo... Wielka odpowiedzialność spoczywa na ludziach modlitwy, którzy mają zanosić do Boga prośby, aby rozwiał chmury zła i dał nam jeszcze kilka lat łaski, abyśmy mogli pracować dla Mistrza. — The Review and Herald Extra, 11 grudzień 1888.WCK 86.4

  Ci, którzy przestrzegają przykazań Bożych muszą przebudzić się, by otrzymać szczególną pomoc, którą tylko Bóg może im dać. Powinni pracować gorliwiej, by, tak długo jak tylko to jest możliwe, opóźnić nadejście zagrażającego nam nieszczęścia. — The Review and Herald, 18 grudzień 1888.WCK 86.5

  Niech lud zachowujący przykazania Boże nie milczy teraz, jakbyśmy z wdzięcznością akceptowali zaistniałą sytuację. — S.D.A. Bible Commentary VII, 975 (1889).WCK 86.6

  Nie wypełniamy woli Bożej, gdy siedzimy cicho, nie czyniąc nic, by zachować wolność sumienia. Żarliwa, usilna modlitwa powinna wznosić się do nieba, aby to nieszczęście mogło zostać powstrzymane, aż dokończymy dzieła, które długo zaniedbywaliśmy. Módlmy się gorliwiej i pracujmy zgodnie z naszymi modlitwami. — Testimonies for the Church V, 714 (1889).WCK 86.7

  Wydaje się, że wielu niczym się nie martwi, są jakby uśpieni. Mówią: “Skoro proroctwo przepowiedziało wymuszenie zachowywania niedzieli, prawo to zostanie z pewnością wprowadzone”. Dochodząc do takiego wniosku, siadają i spokojnie czekają na to, co się wydarzy, pocieszając się myślą, że Bóg w czasie ucisku ochroni swój lud. Bóg jednak nie ocali nas, jeśli nie zrobimy nic, by wykonać pracę, jaką nam polecił...WCK 87.1

  Jako wierni strażnicy powinniśmy dostrzec wiszący nad nami miecz i dać ludziom ostrzeżenie, by nie trwali w fałszywej pewności, że unikną nieszczęścia, ponieważ znają prawdę. — The Review and Herald Extra, 24 grudzień 1889.WCK 87.2

  Sprzeciwiajcie się prawom niedzielnym piórem i w głosowaniach

  Nie możemy spełniać zachcianek ludzi, którzy używają swoich wpływów, by ograniczać wolność religijną i skłonić lub zmusić swoich bliźnich do zachowywania niedzieli jako dnia odpoczynku. Pierwszy dzień tygodnia nie zasługuje na żadną cześć. Jest to fałszywy sabat, a dzieci Boże nie mogą być współuczestniczyć z tymi ludźmi, którzy wywyższają ten dzień i gwałcą prawo Boże, depcząc Boży dzień odpoczynku. Lud Boży nie może wybierać takich ludzi na urzędy publiczne, gdyż w ten sposób uczestniczyłby w ich grzechach. — Fundamentals of Christian Education 475 (1899).WCK 87.3

  Mam nadzieję, że w sprawie ruchu niedzielnego dźwięk trąby zabrzmi wyraźnie. Sądzę, że byłoby najlepiej, gdyby w naszych pismach kwestia wieczności prawa Bożego stała się stałym tematem... Powinniśmy robić wszystko, co w naszej mocy, by przeciwstawić się prawu niedzielnemu. — Counsels to Writers and Editors 97.98 (1906).WCK 87.4

  Stany Zjednoczone wprowadzą prawo niedzielne

  Gdy naród do tego stopnia pogwałci zasady, którymi kieruje się nasz rząd, że wprowadzi prawo niedzielne, protestantyzm poda rękę papiestwu. — Testimonies for the Church V, 712 (1889).WCK 87.5

  Protestanci użyją całego swojego wpływu i siły, opowiadając się po stronie papiestwa. Przez państwowy akt wymuszenia fałszywego sabatu nadadzą życie i moc zepsutej wierze Rzymu, doprowadzając do powrotu tyranii i ucisku sumienia. — Maranatha 179 (1893).WCK 87.6

  Prędzej czy później prawa niedzielne zostaną wprowadzone. — The Review and Herald, 16 luty 1905.WCK 88.1

  Wkrótce prawa niedzielne zostaną wprowadzone siłą, a ludzie na wpływowych stanowiskach będą podjudzeni przeciwko garstce ludu Bożego, zachowującej przykazania. — Manuscript Releases IV, 278 (1909).WCK 88.2

  Proroctwo z trzynastego rozdziału Księgi Objawienia stwierdza, że moc przedstawiona jako zwierzę z rogami “podobnymi do baranich sprawi, że ziemia i jej mieszkańcy” oddadzą cześć papiestwu, symbolizowanemu tu przez zwierzę podobne do pantery... Proroctwo to wypełni się wówczas, gdy w tym kraju [Stanach Zjednoczonych] zostanie wydany powszechny nakaz święcenia niedzieli, którą Rzym uważa za szczególny znak swej władzy...WCK 88.3

  Polityczne zepsucie niszczy sprawiedliwość i poszanowanie prawdy. Nawet w tak wolnym kraju jak Ameryka ludzie ustanawiający prawa zastosują się, w celu uzyskania przychylności ogółu, do wymagań obywateli, którzy żądać będą ustaw nakazujących święcenie niedzieli. — Wielki bój 466.467.479 (1911).WCK 88.4

  Argumenty obrońców prawa niedzielnego

  Szatan interpretuje wydarzenia na swój sposób, a ludzie sądzą, zgodnie z jego życzeniem, że nieszczęścia napełniające ziemię są wynikiem łamania niedzieli. Dążąc do złagodzenia gniewu Bożego wpływowi ludzie dążyć będą do wprowadzenia praw wymuszających zachowywanie niedzieli. — Manuscript Releases X, 239 (1899).WCK 88.5

  Głoszą oni pogląd, że szybko rozszerzającą się falę zła należy przypisać w znacznym stopniu znieważaniu tzw. chrześcijańskiego sabatu, czyli niedzieli. Mówią, że przestrzeganie tego świętego dnia poprawi moralność społeczeństwa. Twierdzenie to jest rozposzechniane głównie w Ameryce, gdzie nauka o prawdziwym dniu odpoczynku, sobocie, była głoszona na szeroką skalę. — Wielki bój 475 (1911).WCK 88.6

  Protestantyzm i katolicyzm działać będą wspólnie

  Prostestantyzm poda przyjazną rękę rzymskiej mocy. Wtedy uchwalone zostaną prawa przeciwko sabatowi, upamiętniającemu dzieło stworzenia, wtedy również Bóg wykona swoje “dziwne dzieło” na ziemi. — S.D.A. Bible Commentary VII, 910 (1886).WCK 88.7

  Nie wiemy, w jaki sposób Kościół rzymski mógłby oczyścić się z zarzutu bałwochwalstwa... I to jest religia, którą protestanci zaczynają darzyć coraz większymi względami, i z którą w końcu się połączą. To połączenie nastąpi jednak nie na skutek zmian w łonie katolicyzmu, gdyż Rzym nigdy się nie zmienia. To protestantyzm ulegnie zmianie. Przyjęcie idei liberalizmu doprowadzi go do takiego stanu, że będzie gotów podać dłoń katolicyzmowi. — The Review and Herald, 1 czerwiec 1886.WCK 89.1

  Rzekomo protestancki świat zjednoczy się z człowiekiem grzechu, a Kościół będzie współdziałał ze światem w nieprawości. — S.D.A. Bible Commentary VII, 975 (1891).WCK 89.2

  Katolicyzm w Europie i upadły protestantyzm w Ameryce będą w podobny sposób postępować z tymi, którzy przestrzegają wszystkich przykazań Bożych. — Wielki bój 499 (1911).WCK 89.3

  Prawa niedzielne hołdem dla Rzymu

  Gdy dominujące Kościoły Ameryki zjednoczą się na bazie wspólnych zasad wiary i tak wpłyną na państwo, że zaakceptuje ich zarządzenia i będzie egzekwować ich przestrzeganie, Ameryka stworzy obraz panowania papiestwa, zaś nieuniknionym tego skutkiem będą cywilne kary dla wszystkich wierzących inaczej...WCK 89.4

  Nakaz święcenia niedzieli, który zostanie wydany przez Kościoły protestanckie, będzie równoznaczny z nakazem oddania pokłonu papiestwu...WCK 89.5

  Poprzez zwrócenie się do władzy państwowej, aby przy jej pomocy zmusić ludzi do wypełnienia określonych obowiązków religijnych, Kościoły uczynią posąg zwierzęciu. Stąd nakaz święcenia niedzieli wydany w Stanach Zjednoczonych będzie jednoznaczny z oddaniem pokłonu zwierzęciu i jego posągowi. — Wielki bój 360.363 (1911).WCK 89.6

  Gdy protestantyzm wyciągnie swoją rękę nad przepaścią, by uchwycić rękę rzymskiej mocy, gdy wyciągnie rękę nad otchłanią, by uchwycić dłoń spirytyzmu, oraz gdy pod wpływem tej potrójnej unii nasz kraj złamie zasady konstytucji, opartej na protestantyzmie i republikanizmie, i przygotuje grunt do propagowania papieskiego błędu i zwiedzenia, wówczas możemy być pewni, że nadszedł czas na szatańskie cuda i że koniec jest bliski. — Testimonies for the Church V, 451 (1885).WCK 89.7

  Rzym odzyska utraconą supremację

  Gdy zbliżamy się do ostatniego kryzysu, ważne jest, aby między tymi, którzy są Bożymi narzędziami, panowały harmonia i jedność. Świat pełen jest zamieszania, wojen i niezgody. Jednakże pod przywództwem jednej mocy — papiestwa — ludzie zjednoczą się przeciwko Bogu w osobie Jego świadków.WCK 90.1

  Unia ta zostanie scementowana przez wielkiego odstępcę. — Testimonies for the Church VII, 182 (1902).WCK 90.2

  Prawa, wymuszające zachowywanie niedzieli jako dnia odpoczynku, doprowadzą do powszechnego odstępstwa od zasad republikanizmu, na których opierały się rządy. Religia papiestwa zostanie przyjęta przez przywódców, a prawo Boże zostanie znieważone. — Manuscript Releases VII, 192 (1906).WCK 90.3

  Czasy wielkiej, intelektualnej ciemności były czasami triumfu papiestwa. Okaże się jednak, że równie wielki triumf papiestwo odniesie w czasach intelektualnego oświecenia. — The Spirit of Prophecy IV, 390 (1884).WCK 90.4

  Starania, podejmowane w Stanach Zjednoczonych, w kierunku uzyskania poparcia państwa dla postanowień i praktyk kościelnych, dowodzą, że protestanci idą w ślady katolików. Więcej nawet, otwierają papiestwu bramy do zdobycia w protestanckiej Ameryce władzy, którą Rzym stracił w Europie. — Wielki bój 462 (1911).WCK 90.5

  Narodowe prawo niedzielne jednoznaczne z narodowym odstępstwem

  By zapewnić sobie popularność i poparcie, prawodawcy poddają się wymaganiom prawa niedzielnego... Wydając dekret popierający gwałcenie przez instytucję papiestwa prawa Bożego nasz naród weźmie całkowity rozbrat ze sprawiedliwością...WCK 90.6

  Tak jak zbliżanie się rzymskiej armii było znakiem dla uczniów, że nadszedł czas zburzenia Jerozolimy, tak to odstępstwo będzie dla nas znakiem, że granice Bożej cierpliwości zostały przekroczone. — Testimonies for the Church V, 451 (1885).WCK 90.7

  Musimy wyraźnie określić nasze stanowisko i oświadczyć, że nie będziemy czcić pierwszego dnia tygodnia jako dnia odpoczynku, gdyż to nie ten dzień pobłogosławił i uświęcił Jahwe, a czcząc niedzielę stanęlibyśmy po stronie wielkiego zwodziciela...WCK 90.8

  Gdy prawo Boże zostanie odrzucone i odstępstwo stanie się udziałem całego narodu, Pan będzie potężnie działał na rzecz swego ludu. — Selected Messages III, 388 (1889).WCK 91.1

  Ludzie w Stanach Zjednoczonych zostali obdarzeni szczególnymi błogosławieństwami, ale gdy ograniczą wolność religijną, wyrzekną się zasad protestantyzmu i zwrócą się ku papiestwu, miara ich winy zostanie dopełniona, a w księgach nieba będzie zapisane: “narodowe odstępstwo”. — The Review and Herald, 2 maj 1893.WCK 91.2

  Narodowe odstępstwo poprzedzi narodową ruinę

  Gdy zgromadzenie ustawodawcze naszego narodu wprowadzi prawa niedzielne, ograniczające sumienia ludzi w zakresie ich religijnych przywilejów, i wywierające nacisk na tych, którzy zachowują siódmy dzień tygodnia, sabat, prawo Boże zacznie być w naszym kraju lekceważone, a za narodowym odstępstwem pójdzie narodowa ruina. — S.D.A. Bible Commentary VII, 977 (1888).WCK 91.3

  W czasie narodowego odstępstwa przywódcy, działając pod kierunkiem szatana, staną po stronie człowieka grzechu. Miara winy się przepełni. Narodowe odstępstwo będzie znakiem narodowej ruiny. — Selected Messages II, 373 (1891).WCK 91.4

  Zasady rzymskiego katolicyzmu będą chronione przez państwo. To narodowe odstępstwo szybko pociągnie za sobą narodową ruinę. — The Review and Herald, 15 czerwiec 1897.WCK 91.5

  Gdy Kościoły protestanckie połączą się z mocą świecką, by poprzeć fałszywą religię, której przodkowie stawiali opór znosząc zaciekłe prześladowania, wówczas papieski dzień odpoczynku zostanie narzucony przez połączoną władzę kościelną i państwową. Dojdzie wówczas do narodowego odstępstwa, które zakończyć się może jedynie narodową ruiną. — Evangelism 235 (1899).WCK 91.6

  Gdy państwo użyje swej mocy, by wymusić postanowienia Kościoła — wówczas protestancka Ameryka stworzy obraz papiestwa, co będzie jednoznaczne z narodowym odstępstwem, które doprowadzi do narodowej ruiny. — S.D.A. Bible Commentary VII, 976 (1910).WCK 91.7

  Powszechne prawa niedzielne

  Historia się powtórzy. Fałszywa religia zostanie wywyższona. Pierwszy dzień tygodnia, zwykły, powszedni dzień, nie posiadający żadnej świętości, zostanie postawiony jak babiloński posąg. Wszystkie narody i języki, i ludy zostaną zmuszone, by pokłonić się temu fałszywemu sabatowi... Dekret narzucający święcenie tego dnia zostanie przyjęty na całym świecie. — S.D.A. Bible Commentary VII, 976 (1897).WCK 92.1

  Kiedy Ameryka, kraj religijnej wolności, połączy się z papiestwem, by łamać sumienia i zmuszać do czczenia fałszywego sabatu, ludzie we wszystkich krajach świata pójdą za jej przykładem. — Testimonies for the Church VI, 18 (1900).WCK 92.2

  Sabat będzie najważniejszą kwestią w ostatnim wielkim konflikcie, w którym cały świat weźmie udział. — Testimonies for the Church VI, 352 (1900).WCK 92.3

  Inne kraje pójdą za przykładem Stanów Zjednoczonych. Choć Ameryka będzie pierwsza, to jednak we wszystkich krajach lud Boży czeka taki sam kryzys. — Testimonies for the Church VI, 395 (1900).WCK 92.4

  Zastąpienie prawdy fałszem będzie ostatnim aktem dramatu. Gdy stanie się to powszechnym zjawiskiem, Bóg objawi się. Gdy prawa ludzkie wywyższone zostaną ponad prawo Boże, gdy moce ziemskie będą chciały zmusić ludzi do zachowywania pierwszego dnia tygodnia, wiedzcie, że nadszedł czas, by Bóg zaczął działać. — S.D.A. Bible Commentary VII, 980 (1901).WCK 92.5

  Zastąpienie prawa Bożego prawami ludzkimi, wywyższenie niedzieli, oparte jedynie na ludzkim autorytecie i zastąpienie nią sabatu, będzie ostatnim aktem dramatu. Gdy stanie się to powszechne, Bóg się objawi. Powstanie w swym majestacie, by straszliwie wstrząsnąć ziemią. — Testimonies for the Church VII, 141 (1902).WCK 92.6

  Cały świat poprze prawa niedzielne

  Bezbożni... oświadczyli, że mieli prawdę, że cuda dokonywały się wśród nich, że aniołowie z nieba przemawiali do nich i przechadzali się wśród nich, że wielka moc, znaki oraz zdumiewające rzeczy miały miejsce, i że to był czas ziemskiego tysiąclecia, na który tak długo czekali. Cały świat był przemieniony i był w harmonii z prawem niedzielnym. — Selected Messages III, 427.428 (1884).WCK 92.7

  Cały świat przyjmie wrogą postawę wobec adwentystów dnia siódmego, ponieważ nie poddadzą się oni oszustwu papiestwa i nie będą czcić niedzieli, której święcenie jest wymysłem tej antychrystusowej mocy. — Testimonies to Ministers and Gospel Workers 37 (1893).WCK 92.8

  Ci, którzy depczą Boże prawo wprowadzając ludzkie zarządzenia, będą zmuszać wszystkich do ich zaakceptowania. Ludzie będą się naradzać i planować swoje działania. Cały świat zachowuje niedzielę, powiedzą, więc dlaczego ta grupa, tak nieliczna, miałaby sprzeciwiać się obowiązującemu w tym kraju prawu? — Manuscript 163, 1897.WCK 93.1

  Centrum sporu w świecie chrześcijańskim

  Tak zwany świat chrześcijański będzie teatrem zakrojonych na szeroką skalę działań. Ludzie mający władzę, idąc za przykładem papiestwa, będą narzucać prawa ograniczające sumienia. Babilon upije wszystkie narody winem swojego nierządu. Wszystkie narody wezmą w tym udział. O tym czasie Jan pisze: [Objawienie 18,3-7; 17,13.14] “Ci mają jeden cel”. Nastąpi uniwersalna unia, jedna wielka harmonia, konfederacja szatańskich sił. “I oddadzą władzę swą i moc bestii”. W ten sposób objawiona zostanie ta sama arbitralna, prześladowcza moc przeciwna wolności religijnej — wolności oddawania czci Bogu zgodnie z sumieniem — jaką reprezentowało papiestwo, gdy w przeszłości prześladowało tych, którzy nie chcieli dostosować się do religijnych praktyk i ceremonii rzymskiego katolicyzmu. — Selected Messages III, 392 (1891).WCK 93.2

  W wielkim konflikcie między wiarą i niewiarą weźmie udział cały świat chrześcijański. — The Review and Herald, 7 luty 1893.WCK 93.3

  Całe chrześcijaństwo podzieli się na dwie grupy — na tych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i “wiary Jezusowej” oraz tych, którzy oddadzą “pokłon zwierzęciu i jego posągowi” oraz przyjmą jego znamię. — Wielki bój 364 (1911).WCK 93.4

  Ponieważ sobota stała się szczególnym przedmiotem walki w całym chrześcijaństwie, a Kościół i państwo połączyły się w celu wymuszenia święcenia niedzieli, dlatego też opór mniejszości wobec powszechnych przepisów uczyni ją obiektem ogólnej nienawiści. — Wielki bój 498 (1911).WCK 93.5

  Ponieważ różne rządy świata chrześcijańskiego wydadzą ustawy przeciwko zachowującym przykazania Boże, przeto ludzie ci będą wyłączeni spod opieki prawa i wydani na łup tych, którzy pragną ich zguby. Opuszczą miasta i wsie, chroniąc się małymi grupkami w najbardziej opustoszałych miejscach. — Wielki bój 506 (1911).WCK 93.6

  Nie prowokujcie

  Ci, którzy są członkami naszych zborów, posiadają cechy charakteru, które doprowadzą ich do tego, jeśli nie będą ostrożni, że poczują się oburzeni, gdy zostaną odebrane im prawa do pracy w niedzielę. Nie złośćcie się z tego powodu, ale powierzcie wszystko w modlitwie Bogu. Jedynie On może powstrzymać moc prawodawców. Nie postępujcie pochopnie. Niech nikt nie chełpi się swoją wolnością religijną, używając jej jako pretekstu do wyładowania swojej złości, ale jako słudzy Boży, “wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie” [1 Piotra 2,17].WCK 94.1

  Ta rada ma wielką wartość dla wszystkich, którzy będą wystawieni na próby. Nie wolno nam okazywać niczego, co wyglądałoby na prowokację czy złośliwość. — Manuscript Releases II, 193.194 (1898).WCK 94.2

  Powstrzymajcie się od pracy w niedzielę

  Jeśli chodzi o Południe*W latach 1880 i 1890 w południowych stanach USA przestrzeganie niedzieli było bardzo rygorystycznie przestrzegane (patrz American State Papers [Review and Herald, 1943] 517-562)., praca musi być tam wykonywana tak mądrze i ostrożnie, jak to jest tylko możliwe, i to w taki sposób, jakby ją wykonywał Chrystus. Ludzie dowiedzą się, co myślicie na temat niedzieli i soboty, ponieważ będą wam zadawać pytania. Możecie im wówczas powiedzieć, ale nie zwracajcie na siebie uwagę tym, że pracujecie w niedzielę. Nie traćcie możliwości oddziaływania przez pracę w niedzielę...WCK 94.3

  Powstrzymanie się od pracy w niedzielę nie jest jednoznaczne z przyjęciem znamienia bestii... W miejscach, gdzie opozycja jest tak silna, że grozi wybuchem prześladowań, jeśli już pracujecie w niedzielę, to wykorzystajcie ten dzień na pracę misyjną. — The Southern Work 69.70 (1895).WCK 94.4

  Jeśliby przyszli tutaj i powiedzieli: “Musicie zamknąć waszą drukarnię w niedzielę”, nie powiedziałabym wam... “Nie zamykajcie drukarni”, ponieważ nie zmuszają was do zrobienia czegoś, co sprawiałoby, że nie bylibyście w porządku wobec Boga. — Manuscript 163, 1898.WCK 94.5

  Nie powinniśmy być zadowoleni z tego, że drażnimy naszych sąsiadów czczących niedzielę. Nie powinniśmy celowo pracować w niedzielę tak, by to widzieli, aby okazać naszą niezależność. Nasze siostry nie powinny w niedzielę wywieszać prania. — Selected Messages III, 399 (1889).WCK 94.6

  Poświęćcie niedzielę na duchowe zajęcia

  Spróbuję odpowiedzieć na pytanie, co robić w niedzielę, gdy zostaną wprowadzone prawa niedzielne.WCK 95.1

  Gdy oczekiwaliśmy kryzysu, który, jak się nam wydawało, nadchodził, Pan dał mi światło, że w czasie, gdy ludzie zostaną siłą zmuszeni do zachowywania niedzieli, adwentyści dnia siódmego powinni wykazać się mądrością i wstrzymywać się tego dnia od pracy, poświęcając się działalności misyjnej.WCK 95.2

  Przeciwstawianie się prawom niedzielnym przyczyni się tylko do wywołania prześladowań ze strony religijnych gorliwców, którzy starają się narzucić te prawa innym. Nie dawajcie im okazji do posądzania was o łamanie prawa... Nie przyjmuje znamienia bestii ten, kto zachowuje pokój powstrzymując się od pracy, która mogłaby dawać powód do zgorszenia...WCK 95.3

  Niedziela może być wykorzystana na różnego rodzaju pracę w dziele Pańskim. W tym dniu można organizować spotkania na wolnym powietrzu. Można wykonywać pracę od domu do domu. Ci, którzy piszą, mogą poświęcić ten dzień na pisanie artykułów. Gdziekolwiek jest to możliwe, organizujcie w niedzielę spotkania religijne i nabożeństwa. Uczyńcie te spotkania interesującymi. Śpiewajcie pełne życia pieśni i mówcie z mocą o miłości Zbawiciela. — Testimonies for the Church IX, 232.233 (1909).WCK 95.4

  Zabierajcie studentów na spotkania w różnych miejscach i dajcie im okazję do wykonania medycznej pracy misyjnej. Niech spotykają się z ludźmi w ich domach, gdzie będą mieli okazję przedstawiać im prawdę. Ten sposób spędzania niedzieli jest zawsze akceptowany przez Pana. — Testimonies for the Church IX, 238 (1909).WCK 95.5

  Piękno prawdy ujawnione w czasie prześladowań

  Gorliwość tych, którzy są posłuszni Panu, wzrośnie, gdy Kościół i państwo połączą się przeciw prawu Bożemu. Wszelki sprzeciw wobec przykazań Bożych będzie się przyczyniał do postępu prawdy i umożliwi jej obrońcom przedstawienie ludziom jej wartości. W prawdzie tkwią piękno i siła, których nic tak nie uwidacznia jak sprzeciw i prześladowanie. — Manuscript Releases XIII, 71.72 (1896).WCK 95.6

  W czasie, gdy podejmowane są wysiłki, by wymusić święcenie niedzieli, mamy okazję przedstawiać światu prawdziwy sabat w przeciwieństwie do fałszywego. Pan w swej dalekowzroczności kroczy daleko w przodzie przed nami. Pozwolił, by sprawa niedzieli została wysunięta na czołowe miejsce po to, aby sabat z czwartego przykazania mógł być przedstawiony zgromadzeniom ustawodawczym. W ten sposób uwaga wybitnych mężów narodu może być zwrócona na prawdziwy sabat. — Manuscript Releases II, 197 (1890).WCK 95.7

  Musimy raczej Boga słuchać niż ludzi

  Wyznawcy prawdy są obecnie wezwani do tego, aby wybrali między zlekceważeniem wyraźnego wymagania Słowa Bożego i utratą swej wolności. Jeśli odejdziemy od Słowa Bożego i zaakceptujemy ludzkie zwyczaje i tradycje, możemy nadal żyć wśród ludzi, kupować, sprzedawać i zachować nasze prawa cywilne. Jeśli jednak nadal będziemy lojalni wobec Boga, musimy zrezygnować z naszych praw wśród ludzi, gdyż wrogowie prawa Bożego zjednoczyli się, by wydawać sądy w sprawach wiary i panować nad sumieniami ludzi...WCK 96.1

  Lud Boży uznaje ludzkie rządy jako ustanowione przez Boga i słowem oraz przykładem uczy posłuszeństwa wobec nich jako świętego obowiązku tak długo, jak długo ich władza jest sprawowana w wyznaczonych granicach. Jeśli jednak ich żądania są przeciwne wymaganiom Bożym, musimy raczej słuchać Boga niż ludzi. Słowo Boże musi być uznane za największy autorytet stojący ponad ludzkimi prawami. “Tak mówi Pan” nie może być odłożone na bok na rzecz “tak mówi Kościół”, czy “tak chce państwo”. Korona Chrystusa ma być wywyższona ponad diademy ziemskich władców. — The Home Missionary, 1 listopad 1893.WCK 96.2

  Szatan oferuje ludziom królestwo tego świata, jeśli poddadzą się jego panowaniu. Wielu poświęca w tym celu swe zbawienie. Lepiej jednak jest umrzeć niż zgrzeszyć; lepiej cierpieć niedostatek niż kraść; lepiej głodować niż kłamać. — Testimonies for the Church IV, 495 (1880).WCK 96.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents