Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Umysł, character, osobowość I

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 3 — Niebezpieczeństwa w psychologii

  Szatan badaczem umysłu — Przez tysiące lat szatan eksperymentuje na terytorium ludzkich umysłów i poznał je znakomicie. Przez swoje subtelne działania w dniach ostatnich stara się połączyć umysły ludzi ze swoim własnym, napełniając je swoimi myślami. Pracę swoją wykonuje w sposób tak zwodniczy, że ci, którzy przyjmują jego przewodnictwo, nie wiedzą, że są przez niego prowadzeni według jego woli. Wielki zwodziciel spodziewa się tak pomieszać ludziom w głowych, że tylko jego głos będzie słyszany. — Letter 244, 1907; Medical Ministry 111.UCO1/92 24.1

  Szatan mistrzem subtelnych sztuczek — Szatan wciąż usiłuje wpływać na umysły ludzi poprzez swoje subtelne sztuczki. Posiada mistrzowski umysł dany mu przez Boga, ale połączył wszystkie swoje wysokie zdolności po to, aby się sprzeciwiać i oddzaływać w kierunku niweczenia dobrych rad Najwyższego. — The Signs of the Times, 18 wrzesień 1893; Our High Calling 210.UCO1/92 24.2

  Szatan przychodzi w przebraniu — Plany i zwiedzenia szatańskie atakują z każdej strony. Powinniśmy zawsze o tym pamiętać, że przychodzi on do nas w przebraniu, ukrywając swoje motywy i charakter swoich pokus. Przychodzi w szatach światłości, ubrany w czyste anielskie szaty, żebyśmy nie byli w stanie go rozpoznać. Musimy posłużyć się wielką przezornością, do dokładnego prześledzenia jego działania, aby nie dać się zwieść. — Manuscript 34, 1897; Our High Calling 88.UCO1/92 24.3

  Niewłaściwe posługiwanie się nauką — W tych dniach kiedy brak wiary tak często towarzyszy rozmaitym naukom, musimy się strzec z każdej strony. Poprzez te środki nasz przeciwnik zwodzi tysiące i prowadzi ich do niewoli. Znaczenie, jakie szatan nadaje naukom, i to naukom dotyczącym umysłu, jest zastraszające. Tutaj, podobnie jak wąż, niedostrzegalnie wślizguje się, aby zniszczyć dzieło Boże.UCO1/92 24.4

  To wkroczenie szatana poprzez naukę jest doskonale obmyślone. Poprzez frenologię, psychologię i mesmeryzm*W tej wypowiedzi, opublikowanej w “Signs of the Times” (Znaki Czasu) z 6. 11. 1884, E. G. White korzystała z podobnej wypowiedzi opublikowanej pierwotnie w “Review and Herald” z 18. 2. 1862, a obecnie w 5 t. “Świadectw dla Zboru” s. 290-302.
  Odniesienia do frenologii, psychologii i mesmeryzmu, jak je tu połączono, opisujące sposób, w jaki szatan uzyskuje przewagę nad umysłem ludzkim może się wydawać nieco niezrozumiały dla kogoś, kto nie jest zaznajomiony z literaturą tego okresu i jej tendencjami. Naukowe prace poświęcone fizjologii i trosce o chorych zawierały na końcu listy — informacje z reklamą publikacji na temat dostępnej literatury. Jedna taka praca, “The Water Cure Manual” (Podręcznik leczenia wodą) — 286 stron, opublikowana przez Fowlersa i Wellsa zawiera listę 65 różnych prac na temat zdrowia fizycznego i umysłowego, z których 23 są poświęcone frenologii, psychologii, mesmeryzmowi i jasnowidztwu. Podajemy tu niektóre pozycje:
  Elements of Animal Magnetism (Elementy magnetyzmu zwierzęcego); albo “Process and Practical Application for Relievieng Human Suffering” (Przebieg i praktyczne zastosowanie celem uwolnienia człowieka od cierpienia).
  “Familiar Lessons on Phrenology and Physiology” (Domowe lekcje na temat frenologii i fizjologii). W jednym tomie. Pięknie ilustrowana.
  “Fascination or the Phylosophy of Charming Magnetism” (Fascynacja albo filozofia czaru magnetyzm). Ilustrujące zasady życia. Ilustrowane.
  “Lectures on the Philosophy of Mesmerism and Clairvoyance” (Wykłady na temat filozofii mesmeryzmu i jasnowidztwa). Z instrukcją na temat jej przebiegu i praktycznego zastosowania.
  “Psychology or the Science of Soul” (Psychologia albo nauka o duszy). Z rycinami systemu nerwowego. Autor Joseph Haddock, dr med.
  “Phrenology and Scriptures (showing their harmony)” (Frenologia a Pismo Święte {ukazujące ich zgodność}). Autor ks. John Pierpont.
  “Philosophy of Electrical Psychology” (Filozofia elektrycznej psychologii). Autor John Bovee Dodds.
  W 650-stronicowej pozycji dra Sylvestra Grahama, “Lectures on the Science of Human Life” (Wykłady na temat nauki o życiu ludzkim) (1865) ze “Szkicem biograficznym autora”, wiele tych samych prac jest zareklamowanych, tym razem zgrupowanych i umieszczonych pod takimi nagłówkami jak: “Prace na temat frenologii”, “Hydropatia”, albo Waltera Cure “Psychologia mesmeryzmu” itp. W połączeniu z ośmiostronicowym sprawozdaniem o “Życiu Sylwestra Grahama” blisko pół strony jest poświęcone “Opisowi frenologicznemu”. Tym sposobem Ellen White pisała o sprawach, które w tym czasie były jeszcze nie publikowane.
  przychodzi bardziej bezpośrednio do ludzi obecnej generacji i działa z mocą, która charakteryzuje jego wysiłki w ostatnich dniach czasu łaski. Umysły tysięcy ludzi zostały w ten sposób zatrute i doprowadzone do niewiary.
  UCO1/92 25.1

  Ponieważ panuje przekonanie, że jeden umysł ludzki tak wspaniale oddziałowuje na drugi, szatan, który jest gotowy wykorzystać każdą sposobność, zaleca samego siebie i działa z każdej strony. Jakkolwiek ci, którzy są poświęceni tym naukom, wysławiają je pod niebiosa, ponieważ potwierdzają one wielkie i dobre dzieła czynione przez nich, niewiele wiedzą, jaką mocą prowadzącą do złego zachwycają się. Jest to bowiem moc, która działa ze wszelkimi znakami i cudami kłamliwymi z wszelką nieuczciwością. Postaraj się ocenić, drogi czytelniku, wpływ tych nauk, bowiem konflikt między Chrystusem a szatanem jeszcze się nie zakończył.UCO1/92 26.1

  Lekceważenie modlitwy prowadzi ludzi do polegania na swojej własnej sile i otwiera drzwi pokusy. W wielu przypadkach wyobraźnia zostaje zniewolona przez naukowe badania i ludzie zostają połechtani świadomością swojej własnej mocy. Nauki, które dotyczą umysłu ludzkiego cieszą się wysoką rangą. Są one dobre na swoim miejscu, ale wykorzystuje je szatan jako potężne środki do zwiedzenia i zniszczenia dusz. Jego sztuczki są przyjmowane jako pochodzące z nieba, i w ten sposób on odbiera cześć. Świat, który jest, jak się wydaje, ogromnie zachwycony frenologią i magnetyzmem zwierzęcym, nigdy nie był tak zepsuty jak obecnie. Przez te nauki cnota jest niszczona, a zakładane są podstawy spirytyzmu. — The Signs of the Times, 6 listopad 1884; Selected Messages II, 351.352.UCO1/92 26.2

  Jego zadaniem jest zaciemnić umysł ludzki — Szatan umiejscowił się między Bogiem a człowiekiem. Jego dziełem jest zaciemnienie umysłu ludzkiego i w tym celu rzuca długi ponury cień na ścieżkę naszego życia, abyśmy nie potrafili rozróżnić między Bogiem a ciemnością moralną, zepsuciem i ogromem nieprawości. Co wtedy zrobimy? Czy pozwolimy, aby ciemność pozostała? Nie.UCO1/92 26.3

  Istnieje moc, która przyjdzie w światłości nieba na ten tkwiący w ciemności świat. Bóg przyniesie światło niebieskie, usunie ciemność i pozwoli zajaśnieć światłu Jego chwały. Wtedy zobaczymy wśród zepsucia i splugawienia światło z nieba.UCO1/92 26.4

  Nie wolno nam poddać się skażeniu, które tkwi w rasie ludzkiej, i zawsze staje przed duchowym wzrokiem. Nie wolno nam przyglądać się skażeniu tego świata... Co zatem mamy zrobić? Jakie jest nasze zadanie? Patrzeć “jaką miłość dał nam Ojciec, abyśmy byli nazwani dziećmi Bożymi”. 1 Jana 3,1. — Manuscript 7, 1888.UCO1/92 26.5

  Przebiegłe działanie — zamiast otwartego, śmiałego ataku — Gdyby szatan miał dokonać otwartego i śmiałego ataku na chrześcijaństwo, doprowadziłoby to natychmiast chrześcijanina do stóp jego potężnego Wyzwoliciela, który sam mógłby zmusić nieprzyjaciela do ucieczki. Generalnie rzecz biorąc, diabeł nie czyni tego. Jest on przebiegły i wie, że najbardziej skutecznym sposobem na to, aby jego zamiary się spełniły, jest przyjście do biednego i upadłego człowieka w postaci anioła światłości. W takim przebraniu działa on na umysł w tym kierunku, aby sprowadzić wierzącego z drogi prawdy i bezpieczeństwa. Jego ambicją było i jest podrabianie dzieła Chrystusa i umacnianie swej własnej mocy i żądań. Prowadzi zwiedzonych śmiertelników do oceniania czynów i cudów Jezusa z punktu widzenia naukowego; ukazuje je jako wynik działania ludzkiej mocy i zdolności. W umysłach wielu ludzi niszczy w ten sposób wszelką wiarę w Chrystusa jako Mesjasza i Syna Bożego. — The Signs of the Times, 6 listopad 1884.UCO1/92 27.1

  Umysły młodzieży szczególnym celem jego ataku — W ostatnich dniach szatan szczególnie stara się opanować umysły ludzi młodych, aby zanieczyścić ich myśli i skazić namiętnością. Bóg dał ludziom swobodę wyboru, uczynił nas istotami wolnymi. Możemy wybrać myślenie o Nim, ale Bóg nie uczyni tego wyboru za nas. — Appeal to Mothers, 30; Our High Calling 337.UCO1/92 27.2

  Szatan kontroluje umysł, którym nie kieruje Duch Święty — Niewielu ludzi wierzy, że ludzkość tak nisko upadła, że rzeczywistość jest bardzo zła i desperacko zbuntowana przeciwko Bogu. “Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu; nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może”. Rzymian 8,7.UCO1/92 27.3

  Gdy umysł znajduje się pod bezpośrednim wpływem Ducha Bożego, szatan nie jest w stanie kształtować go, jak mu się podoba. Wszystkie siły rozumu, które on kontroluje, czyni zmysłowymi. Człowiek wtedy wyraźnie przeciwstawia się Bogu w takich sprawach jak gust, zapatrywania, priorytety, sympatie i antypatie, wybór rzeczy i dążenia. Nie ma u takiego człowieka zamiłowania do tego, co Bóg kocha i aprobuje, ale istnieje upodobanie w tych rzeczach, którymi On pogardza. Dlatego życie biegnie torem całkiem przeciwnym Bogu.UCO1/92 27.4

  Prowadzi to również do walki z tymi, którzy usiłują chodzić z Panem. Ludzie tacy (ci, którzy sprzeciwiają się prawdzie) nazywać będą światłość ciemnością a ciemność światłością, dobro złem a zło dobrem. — Letter 8, 1891.UCO1/92 27.5

  Od czasów Adama do czasów współczesnych — Szatan działa nieustannie, aż uda mu się wziąć pod kontrolę wszystkie umysły ludzkie, które już zdobył kłamstwem, które zwiodło Ewę. Posłużył się nią jako swoją agentką, aby przywiodła Adama do grzechu. Szatan wykonuje swoje specyficzne dzieło na ludzkich umysłach od tamtego dnia aż do dziś. — Manuscript 19, 1894.UCO1/92 28.1

  Znający prawdę są szczególnymi obiektami — Szatan działa w sposób skryty, aby pomieszać w głowach tym, którzy znają prawdę, wprowadzając ich w zwodnicze sentymenty i fałszywe wzorce. Jeśli nie będą pokutować i nie nawrócą się, ci którzy prowadzą podwójne życie, rzekomo służąc Panu a jednocześnie kreśląc swoje własne plany — plany, które opóźniają wykonanie dzieła, za którego spełnienie Chrystus oddał swoje życie — zostaną zwiedzeni przez nieprzyjaciela dusz. — Letter 248, 1907.UCO1/92 28.2

  Szatan burzy umysły poprzez sporne kwestie — Nieprzyjaciel byłby wielce zadowolony, gdyby posiadał wśród ludzi umysły, poprzez które mógłby dokonać podziału i poprowadzić nasz lud do sporów. — Manuscript 167, 1897.UCO1/92 28.3

  Jeden umysł dominujący nad drugim — Szatan znajduje często potężnego współpracownika w kierunku zła w człowieku, który siłą swego umysłu jest w stanie wywierać wpływ na umysł innego człowieka. Ten wpływ jest tak zwodniczy, że osoba, która jest w ten sposób podporządkowana, często bywa nieświadoma jego mocy. Bóg polecił mi ostrzec przed tego rodzaju złem. — Letter 244, 1907; Selected Messages II, 352.UCO1/92 28.4

  Moc do czynienia dobra i zła — Wpływ umysłu na umysł — gdy jest uświęcony, jest potężną mocą ku dobremu, z drugiej strony potrafi być potężną siłą ku złemu w rękach ludzi nastawionych wrogo wobec Boga. Tą mocą posługiwał się szatan w swoim dziele wszczepiania zła do umysłów aniołów, a przedstawiał je jako usiłowanie uczynienia dobra dla całego wszechświata. Jako namaszczony cherub, Lucyfer zajmował bardzo wysokie stanowisko, był umiłowany przez zastępy niebieskie i jego wpływ na umysły innych był bardzo silny. Wiele z istot niebieskich słuchało jego sugestii i uwierzyło jego słowom. “I wybuchła walka w niebie; Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie”. Objawienie 12,7.8. — Letter 114, 1903; S.D.A. Bible Commentary VII, 973.UCO1/92 28.5

  Umysłowi jednego człowieka nie można zaufać — Nie można zaufać umysłowi i osądowi jednego człowieka, gdy w grę wchodzą wielkie sprawy, gdyż umysł ludzki nie jest wolny od błędów i niedoskonałości... Żaden umysł ludzki nie jest tak doskonały, aby nie stwarzał niebezpieczeństwa niewłaściwej motywacji lub patrzenia na sprawy z niewłaściwego punktu widzenia. — Letter 41, 1891.UCO1/92 29.1

  Szatan ogląda się za niezabezpieczonymi umysłami — Szatan stara się znaleźć odpowiedni moment, kiedy umysł jest niestrzeżony, tak aby móc nim zawładnąć. A my nie chcemy być nieświadomi jego zwiedzeń, ani też nie chcemy zostać pokonani przez jego zwiedzenia. Szatan cieszy się, gdy na różnych obrazkach jest przedstawiany jako istota z rogami i z widłami, podczas gdy jest istotą bardzo inteligentną. Był przecież kiedyś aniołem światłości. — Manuscript 11, 1893.UCO1/92 29.2

  Źli aniołowie usiłują zniszczyć wolę człowieka — Gdyby na to zezwolono, źli aniołowie działaliby tak na umysły ludzi (zniewalając i kontrolując), aż okazałoby się, że ci nie mają już ani własnego umysłu ani woli. — Manuscript 64, 1904.UCO1/92 29.3

  Jedyne bezpieczeństwo w odparciu — Bezpieczeństwo będziemy mieli tylko wówczas, kiedy potrafimy dać odpór diabłu, jego sugestiom i zamiarom przeszkodzenia nam w poleganiu na Bogu. On sam przekształca się w anioła światłości, aby móc przy pomocy swoich specyficznych pokus, wprowadzić zwiedzenia w taki sposób, byśmy nie byli w stanie dostrzec jego podstępu. Im bardziej się poddajemy, tym potężniejsze będzie jego zwodzicielskie działanie na nas. Nie jest bezpieczne wdawanie się z nim w dyskusję lub wchodzenie w jakieś układy. Gdy ustąpimy nieprzyjacielowi w czymkolwiek, natychmiast zażąda więcej.UCO1/92 29.4

  Naszym jedynym bezpieczeństwem jest zdecydowane odrzucenie wstępnej sugestii, nakłaniającej do pewności siebie. Bóg dał nam łaskę, przez którą, dzięki zasługom Ćhrystusa, będziemy w stanie oprzeć się szatanowi i stać się w pełni zwycięzcami. Danie odporu jest sukcesem. “Dajcie odpór diabłu, a ucieknie od was”. Odpór musi być mocny i zdecydowany. Stracimy wszystko, co zyskaliśmy, gdy powstrzymujemy się dzisiaj, aby ulec jutro. — The Review and Herald, 8 kwiecień 1880; Our High Calling 95.UCO1/92 29.5

  Unikanie działań świadczących o zbytniej pewności siebie — Są tacy, którzy lekkomyślnie wystawiają się na niebezpieczeństwa i pokusy, a następnie oczekują cudu od Boga, aby mogli wyjść z tego jako ludzie bez szkody i nieskazitelni. Są to działania świadczące o pewności siebie, w których Bóg nie ma upodobania. Szatańska pokusa wobec Zbawiciela świata, aby skoczył z krużganku świątyni, została odparta w sposób zdecydowany. Arcywróg zacytował nawet obietnicę Bożą jako zabezpieczenie dla Jezusa, aby mógł bez obawy uczynić to, opierając się na obietnicy. Chrystus odparł pokusę Pismem Świętym: “Napisano... Nie będziesz kusił Pana, Boga twego”. W ten sam sposób szatan namawia ludzi, aby udali się tam, gdzie Bóg sobie nie życzy, przedstawiając Pismo Święte na poparcie swoich sugestii. — The Review and Herald, 8 kwiecień 1880; Our High Calling 95.UCO1/92 29.6

  Prawdziwa wiara a pewność siebie — Obietnice Boże nie są po to, abyśmy pozwalali sobie na nierozważne działania i nie ochronią one nas, gdy pochopnie wchodzić będziemy w niebezpieczeństwo, gwałcąc prawa natury i nie zważając na dane nam przez Boga wskazówki i ostrzeżenia. Nie jest to prawdziwa wiara, ale pewność siebie (zuchwałość)...UCO1/92 30.1

  Szatan przychodzi do nas ze światowymi zaszczytami, bogactwem i przyjemnościami życia. Tego rodzaju pokusy są zróżnicowane w zależności od kategorii ludzi, ale wszystkie mają na celu namówić ich, aby odeszli od Boga i służyli więcej sobie niż Stworzycielowi. “Wszystko to ci dam”, mówi szatan do człowieka. “Wszystkie pieniądze, ta ziemia, wszelka moc i cześć oraz bogactwa będą twoje”. I człowiek jest zachwycony, zwiedziony i w sposób zdradziecki prowadzony do ruiny. Jeśli oddajemy się światu w sercu i życiu, szatan jest zadowolony. — Letter 1a, 1872; Our High Calling 93.UCO1/92 30.2

  Umysły ludzi kontrolują aniołowie Boży lub źli aniołowie — Albo źli aniołowie albo aniołowie Boży kontrolują umysły ludzi. Nasze umysły są poddane kontroli Boga albo kontroli sił ciemności, i dobrze byłoby, gdybyśmy wiedzieli, gdzie stoimy dziś — czy pod krwią zbroczonym sztandarem Księcia Immanuela, czy pod czarną chorągwią mocy ciemności. — Manuscript 1, 1890; S.D.A. Bible Commentary VI, 1120.UCO1/92 30.3

  Tylko gdy się poddajemy — Szatan nie może dotknąć umysłu ani intelektu, jeśli mu na to nie zezwolimy. — Manuscript 17, 1893; S.D.A. Bible Commentary VI, 1105.UCO1/92 30.4

  Konieczna jest duża wnikliwość — Wymagany jest jasny duchowy wzrok, aby móc rozróżnić między plewami a pszenicą, między nauką szatana a nauką Słowa Bożego. Chrystus, Wielki Lekarz, przyszedł na świat, aby dać zdrowie, pokój i doskonałość charakteru tym wszystkim, którzy Go przyjmują. Jego ewangelia nie zawiera w sobie zewnętrznych metod i praktyk, przez które dzieła zwodniczej nauki mogą być wprowadzane jako wielkie błogosławieństwo, by potem okazać się wielkim przekleństwem. — Letter 130, 1901; Our High Calling 109.UCO1/92 30.5

  Modlitwa weźmie górę nad szatanem — Modlitwa wiary jest wielką siłą chrześcijanina i z pewnością weźmie górę nad szatanem. Oto dlaczego sugeruje on nam, że nie ma potrzeby modlić się. Imienia Jezus, naszego Obrońcy, szatan ogromnie nienawidzi. A gdy przychodzimy szczerze po pomoc do Niego, zastępy szatana zostają zaalarmowane. Robimy mu wielką przysługę, gdy zaniedbujemy modlitwę, bowiem wtedy z łatwością udają się jego zwodzicielskie sztuczki. To, czym nie udało mu się zwieść Chrystusa, przedstawia człowiekowi, mając nadzieję, że jego działania zakończą się powodzeniem. — Testimonies for the Church I, 296 (1862).UCO1/92 31.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents