Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Umysł, character, osobowość I

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 6 — Równowaga umysłowa

  Źródło prawdziwego szczęścia — Istnieją ludzie z chorą wyobraźnią, dla których religia jest tyranem rządzącym nimi laską żelazną. Tacy ludzie stale lamentują nad swoją nieprawością i utyskują nad rzekomym złem. W ich sercach nie ma miłości a na ich obliczach są zawsze marsowe miny. Denerwuje ich niewinny uśmiech młodych albo kogokolwiek. Uważają każdy odpoczynek i zabawę za grzech i myślą, że umysł musi być stale w wielkim napięciu. To jedna strona skrajności.UCO1/92 49.1

  Inni uważają, że umysł musi być stale w napięciu, wymyślając nowe formy rozrywek i zabaw, aby zyskać zdrowie. Nauczyli się polegać na podnieceniu i niełatwo im obejść się bez tego. Tacy ludzie nie są prawdziwymi chrześcijanami. Stanowią oni drugą skrajność.UCO1/92 49.2

  Prawdziwe zasady chrześcijaństwa otwierają przed wszystkimi źródło szczęścia, wysokie i głębokie, długie i szerokie, niezmierzone. Jest nim Chrystus w nas, źródło wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Jest to stała fontanna, z której chrześcijanin może pić do woli, a która się nigdy nie wyczerpie. — Testimonies for the Church I, 565.566 (1867).UCO1/92 49.3

  Zapał, który szybko gaśnie — Nie kierujmy się entuzjazmem, który zapala nas tylko na pewien czas, wkrótce potem zamiera, pozostawiając zniechęcenie i depresję. Potrzebujemy chleba żywota, który pochodzi z nieba i daje życie duszy. Studiujcie Słowo Boże! Niech nie kierują wami własne odczucia! Wszyscy, którzy pracują w winnicy Pańskiej muszą zrozumieć, że uczucie nie jest wiarą. Nie wymaga się, aby trwać zawsze w stanie uniesienia, natomiast wymaga się od nas mocnej wiary w Słowo Boże jako ciało i krew Chrystusa. — Letter 17, 1902; Evangelism 138.UCO1/92 49.4

  Ani zimna ortodoksja ani beztroski liberalizm — Postęp w reformie zależy od wyraźnego uznania fundamentalnej prawdy. Podczas gdy z jednej strony czyha niebezpieczeństwo skrupulatnej moralności i zimnej ortodoksji, to z drugiej strony zagraża ono ze strony beztroskiego liberalizmu. Podstawą wszelkiej trwałej reformy jest prawo Boże. Powinniśmy w sposób jasny i zrozumiały przedstawiać potrzebę posłuszeństwa temu prawu. Jego zasady muszą być ukazane przed ludźmi jako wieczne i nieugięte jak wiecznym i niezmiennym jest sam Bóg. — The Ministry of Healing 129 (1905).UCO1/92 49.5

  Potrzebne są zrównoważone umysły — Wiele czytamy w Listach apostolskich, aby być mocnym w wierze. Powinno to nas nauczyć tego, że konieczna jest roztropność. Nie wolno nam wplatać w nasze doświadczenie wiary naszych własnych skłonności i silnych cech charakteru. Bowiem w sposób niewłaściwy przedstawiać będziemy drogocenne, budujące i uszlachetniające zasady prawdy Bożej i prowadzić innych na manowce. Solidność w wierze oznacza coś więcej, niż wielu zdaje sobie sprawę. Oznacza to umiejętność naprawy każdego błędu, jaki zaistniał w naszych myślach i działaniach, aby nie zanieczyszcić Słowa Bożego.UCO1/92 50.1

  W obecnym czasie bardzo potrzebne są zrównoważone umysły i zdrowi pod każdym względem chrześcijanie. Wielu z tych, którzy wyznają Chrystusa, ma przykre doświadczenia. Nie potrafią znieść niczego, co nieprzychylne. Tracą serce, gdy pomyślą, że w jakiś sposób zostali zlekceważeni lub zranieni, jeśli ich bracia nie okazali się dla nich tak serdeczni, jak oni sobie to wyobrażali. Wielki Lekarz powinien przez swoją wspaniałą umiejętność przywrócić ich do pełnego zdrowia moralnego; ale okazuje się, że pacjenci nie chcą przyjąć recepty, jaką On im oferuje. Ludzie tacy mogą przez jakiś czas stosować Słowo Boże jako lekarstwo w swoim przypadku, ale nie stają się wykonawcami Słowa. Wkrótce dostają się pod wpływ, który odpowiada ich naturalnym upodobaniom i przeciwdziałają temu wszystkiemu, co dotąd zyskali. — The Review and Herald, 28 lipiec 1896.UCO1/92 50.2

  Wszystkie zdolności powinny być udoskonalane — Jeśli niektóre zdolności rozwijane są kosztem zaniedbania innych, zamiar Boży względem nas nie zostaje w pełni zrealizowany, bowiem wszystkie zdolności mają się w nas rozwijać, gdyż, w wielkiej mierze są od siebie uzależnione. W człowieku muszą funkcjonować wszystkie zdolności w równowadze dla pełnego wykorzystania możliwości. Wszystkie siły powinny być udoskonalane. Niektóre umysły są skarłowaciałe i niezrównoważone. Umysły nie są z natury podobne. Niektóre są silne w pewnych punktach, ale bardzo słabe w innych. Te niedostatki, tak oczywiste, wcale nie są potrzebne i nie powinny istnieć.UCO1/92 50.3

  Jeśli posiadający je będą rozwijać te słabe punkty poprzez udoskonalanie i ćwiczenie, staną się one bardzo silne. — Testimonies for the Church III, 33 (1872).UCO1/92 51.1

  Zaangażować wszystkie siły umysłu, aby stały się użyteczne — Wszystkie siły umysłu powinny zostać zaangażowane do działania i powinny być rozwijane, aby ludzie posiedli je w pełni zrównoważone. Świat jest pełen jednostronnie uzdolnionych mężczyzn i niewiast, którzy stali się takimi, ponieważ tylko niektóre zdolności były udoskonalane, podczas gdy inne karłowaciały z powodu bezczynności.UCO1/92 51.2

  Kształcenie wielu młodych ludzi jest wadliwe. Za wiele przykłada się wagi do teorii, podczas gdy lekceważy się to, co potrzebne do życia praktycznego. Mężczyźni i niewiasty stają się rodzicami bez brania pod uwagę ich wielkiej odpowiedzialności, w efekcie zdolności potomstwa stają się mniejsze niż ich samych. W ten sposób rasa ludzka ulega dalszej degeneracji.UCO1/92 51.3

  Nieustanny pęd do studiowania, w miarę tego jak powstają nowe szkoły (rok 1872), powoduje wzrost liczby młodzieży nie przygotowanej do życia praktycznego. Umysł człowieka powinien przynosić pożytek w działaniu. Jeśli nie jest aktywny we właściwym kierunku stanie się aktywny w złym. Aby zachować równowagę umysłu, szkoły w równej mierze powinny zajmować się pracą i nauką. — Testimonies for the Church III, 152.153 (1872).UCO1/92 51.4

  Środki udoskonalania w zasięgu wszystkich — Potrzebni są młodzi, rozumni ludzie, którzy doceniają zdolności intelektualne, jakie Bóg im dał i udoskonalają je z największą starannością. Ćwiczenie poszerza te zdolności, co prowadzi w efekcie do doskonałej równowagi charakteru. Środki udoskonalania są w zasięgu wszystkich. Niech zatem nikt nie rozczaruje Mistrza, gdy przyjdzie w oczekiwaniu owocu, a tymczasem nie zostanie Mu przedstawione nic więcej oprócz liści. Mądry cel, uświęcony łaską Chrystusa, dokona cudów. — Manuscript 122, 1899.UCO1/92 51.5

  Ciało, umysł i serce pod kontrolą Bożą — Ten, kto naprawdę kocha i boi się Boga, starając się spełniać Jego wolę, odda swoje ciało, swój umysł, serce, duszę i siłę do służby Bożej. Podobnie było z Enochem. Chodził on z Bogiem... Ci, którzy są zdecydowani spełniać wolę Bożą, muszą służyć i podobać się Bogu we wszystkim. Wtedy charakter stanie się harmonijny i zrównoważony, konsekwentny, pogodny i szczery. — Letter 128, 1897; In Heavenly Places 190.UCO1/92 51.6

  Umysł ma rządzić ciałem — Prawdziwe wychowanie obejmuje całą istotę. Uczy ono właściwego wykorzystywania swoich zdolności. Uzdalnia nas do najlepszego korzystania z mózgu, kości i mięśni, ciała, umysłu i serca. Zdolności umysłu, jako siły najwyższe, mają rządzić królestwem ciała. Naturalny apetyt i namiętności mają zostać podporządkowane kontroli sumienia i uczuć duchowych. Chrystus stoi na czele ludzkości, a Jego zamierzeniem jest prowadzić nas w swojej służbie na wysokie i święte drogi czystości. Poprzez cudowne działanie Jego łaski mamy stać się doskonałymi w Nim. — The Ministry of Healing 398.399 (1905).UCO1/92 51.7

  Właściwie rozwinięte umysły i silne charaktery — Pracownicy Boga muszą działać w tym kierunku, aby stać się ludźmi wielostronnymi, to znaczy ludźmi o silnym charakterze, nie ludźmi o bardzo jednostronnym spojrzeniu, jednokierunkowej działalności, rutyniarzami niezdolnymi dostrzegać i odczuwać.UCO1/92 52.1

  Ich słowa i obrona prawdy muszą ich odróżniać od klasy ludzi, wśród której żyją i wyróżniać ich w okolicznościach z jakimi muszą się spotykać. Wszyscy powinni być ludźmi stale ubiegającymi się o zdobycie zrównoważonych umysłów, przezwyciężającymi niezrównoważoność charakterów. Musi to się stać naszym ustawicznym dążeniem, jeśli chcemy się stać pracownikami użytecznymi i odnoszącymi sukcesy. — Letter 12, 1887; Evangelism 106.UCO1/92 52.2

  Banalne, trywialne sprawy powodują karłowacenie umysłu — W umyśle każdego studenta powinno tkwić przekonanie, że wykształcenie jest błędem, jeśli rozum nie nauczył się pojmować prawd boskiego objawienia i jeśli serce nie akceptuje nauk ewangelii Chrystusa. Student, który zamiast potężnych zasad Słowa Bożego przyjmować będzie powszechne idee, pozwoli sobie na to, aby czas i uwaga zaabsorbowane zostały banalnymi i trywialnymi sprawami, potwierdza, że jego umysł skarłowaciał i osłabł. Utracił zdolność wzrastania. Umysł należy ćwiczyć, aby stał się zdolny do pojmowania ważnych prawd, które dotyczą życia wiecznego. — The Review and Herald, 11 listopad 1909; Fundamentals of Christian Education 536.UCO1/92 52.3

  Nie należy przeciążać umysłu rzeczami bezużytecznymi — Wykształcenie, jakie zdobywa się obecnie w szkołach (r. 1897) jest jednostronne i dlatego błędne. Jako własność nabyta przez Syna Bożego powinniśmy się czuć zobowiązani do zdobywania wykształcenia w szkole Chrystusa. Do naszych szkół powinni być wybierani mądrzy nauczyciele. Nauczyciele powinni kształtować ludzkie umysły, są oni odpowiedzialni wobec Boga za wpojenie w te umysły potrzeby poznania Chrystusa jako osobistego Zbawiciela. Ale nikt nie może naprawdę kształcić przez Boga nabytej własności, jeśli sam nie nauczył się w szkole Chrystusa, jak należy uczyć.UCO1/92 52.4

  Muszę wam powiedzieć na podstawie danego mi przez Boga światła, że wiem, iż dużo czasu i pieniędzy poświęcają studenci, aby zdobyć wiedzę, która jest dla nich czymś w rodzaju plew, bowiem nie uzdolni ich ona do tego, aby pomóc ich przyjaciołom w kształtowaniu charakterów, które pozwolą im zjednoczyć się z aniołami i świętymi w wyższej szkole. Zamiast wtłaczania do umysłów młodych masy spraw, które przynoszą niesmak, a w wielu przypadkach nie przyniosą im żadnego pożytku, powinno się im dać praktyczne wykształcenie. Wydaje się pieniądze i marnuje czas na zdobywanie bezużytecznej wiedzy. Należy pilnie i mądrze nauczać umysł polegania na prawdzie Pisma Świętego. Głównym celem kształcenia powinno być zdobywanie wiedzy o tym, jak powinniśmy wielbić Boga, którego własnością jesteśmy z tytułu stworzenia i odkupienia. Rezultatem kształcenia powinno być uzdolnienie nas do zrozumienia głosu Boga...UCO1/92 53.1

  Podobnie jak gałązki prawdziwego Krzewu Winnego, Słowo Boże przedstawia jedność w różnorodności. Istnieje w nim doskonała, nadludzka, tajemnicza jedność. Zawiera ono boską mądrość, a to jest podstawą wszelkiego prawdziwego kształcenia, ale Księga ta jest traktowana obojętnie.UCO1/92 53.2

  Teraz, jak nigdy przedtem, potrzebujemy zrozumieć właściwy sposób wychowania (wykształcenia). Jeśli to zlekceważymy, nigdy nie znajdziemy miejsca w Królestwie Bożym. “A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś”. Jana 17,3. Jeśli taki jest koszt nieba, czy nasze wykształcenie nie powinno pójść tą drogą? — The Christian Educator, sierpień 1897.UCO1/92 53.3

  Tworzenie twardej reguły dla innych obraża Boga — Bóg nie usprawiedliwia żadnego pomysłu służącego choćby w najmniejszym stopniu do osiągnięcia panowania nad innymi lub uciskania swego przyjaciela. Z chwilą gdy ktoś zaczyna tworzyć twardą regułę dla innych ludzi, obraża Boga i naraża na niebezpieczeństwo własną duszę i dusze swoich braci. — Testimonies for the Church VII, 181 (1902).UCO1/92 53.4

  Zgoda różnych umysłów jest konieczna — Dochodzimy do wniosku, że istnieją różne umysły, różne kształcenie i różne ćwiczenia, a my nie możemy oczekiwać, że każdy umysł pójdzie prosto tym samym torem; ale powstaje zagadnienie: Czy jesteśmy wieloma gałęziami wszczepionymi w macierzystą Winorośl? Tego chcielibyśmy się dowiedzieć i oto chcemy zapytać zarówno nauczycieli jak i studentów. Chcemy zrozumieć, czy jesteśmy naprawdę wszczepieni do macierzystej Winorośli. Jeśli tak, to możemy mieć różne maniery, różne nastroje i różne głosy. Możemy rozpatrywać sprawy z jednego punktu widzenia i możemy mieć myśli zróżnicowane w odniesieniu do Pisma Świętego, nie będące w opozycji do niego, ale różniące się między sobą. Mój umysł może biec po linii najbardziej zbliżonej do Pisma, a ktoś inny może obrać inny punkt widzenia, zgodnie ze swoimi cechami charakteru i dostrzegać bardzo głębokie znaczenie tego, czego ktoś inny nie dostrzega. — Manuscript 14, 1894.UCO1/92 53.5

  Hyzop, cedr i palma — Nie ma nic piękniejszego we wszystkich poczynaniach Bożych od obdarowywania przez Niego mężczyzn i kobiet bogactwem różnorodnych talentów. Kościół jest ogrodem Pańskim, który zdobią najrozmaitsze drzewa, rośliny i kwiaty. Bóg nie oczekuje od hyzopu, aby osiągnął rozmiary cedru, ani od oliwki, aby osiągnęła wysokość wspaniałej palmy. Wielu nie otrzymało wysokiego wykształcenia, ale Bóg ma i dla nich zajęcie, jeżeli tylko chcą pracować w pokorze, ufając Bogu. — Letter 122, 1902; Evangelism 98.99.UCO1/92 54.1

  Charaktery są różne jak kwiaty — Powinniśmy wyciągnąć ważne wnioski i nauczyć się niezwykle pożytecznej lekcji z nieskończonej różnorodności oglądanych drzew i kwiatów. Każdy pąk jest inny pod względem kształtu i barwy. Niektóre kwiaty mają własności uzdrawiające. Inne zawsze pachną. Są chrześcijanie, którzy sądzą, że obowiązkiem ich jest ukształtować wszystkich chrześcijan na własny model i własne podobieństwo. Jest to ludzki plan a nie Boży. W Kościele Bożym jest tyle miejsca dla różnorodnych charakterów, ile różnorodnych kwiatów na świecie. W duchowym ogrodzie Pańskim znajdujemy ich wielką różnorodność. — Letter 95, 1902; Evangelism 99.UCO1/92 54.2

  Siły umysłu i ciała darem od Boga — Wymagania Boże muszą zostać wprowadzone do domu i zaszczepione w świadomości. Mężczyźni i kobiety muszą zostać przebudzeni do obowiązku panowania nad sobą, ku potrzebie czystości, wolności od wszelkiej deprawującej skłonności i niszczącego przyzwyczajenia. Powinni znaleźć się pod wrażeniem faktu, że ich wszystkie siły umysłu i ciała są darem od Boga i powinny zostać zachowane w możliwie jak najlepszym stanie dla Jego służby. — The Ministry of Healing 130 (1905).UCO1/92 54.3

  Bóg pragnie zrównoważonych charakterów — Bóg napomina ludzi, ponieważ ich kocha. Pragnie, aby byli ludźmi silnymi w Jego sile, aby posiadali zrównoważone umysły i charaktery, a wtedy staną się przykładem dla trzody Bożej, prowadząc ją poprzez naukę i przykład bliżej nieba. Wtedy też będą w stanie budować święty Kościół dla Boga. — Manuscript 1, 1883; Selected Messages I, 48.UCO1/92 54.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents