Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Veiledning For Menigheten, 3. bd.

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapittel 5—Vår innstilling overfor de sivile myndigheter

  Noen av våre brødre har sagt og skrevet meget som blir tolket som uttrykk for motstand mot myndighet og lov. Det er galt på den måten å gjøre oss til gjenstand for misforståelse. Det er ikke klokt til stadighet å ha noe å utsette på det statsmaktene gjør. Det er ikke vår oppgave å rette angrep mot individer eller institusjoner. Vi bør vise stor forsiktighet forat vi ikke skal bli forstått slik at vi stiller oss i opposisjon til de borgerlige myndigheter. Det er sant at vi fører en aggressiv kamp, men våre våpen må være slike som finnes i et tydelig «så sier Herren». Vår oppgave er å berede et folk til å bestå på Guds store dag. Vi bør ikke styre inn på sideveier som vil vekke strid eller motstand hos dem som ikke hyller vår tro.VFM3 37.1

  Vi bør ikke arbeide på en måte som vil gi det utseende av at vi samtykker i forræderi. I våre skrifter og i våre taler bør vi unngå ethvert uttrykk som når det står alene, vil kunne misforstås på en slik måte at det synes å være i strid med lov og orden. Vi bør omhyggelig overveie alt slik at vi ikke skal komme til å stå som dem som oppirrer til utroskap mot landet og dets lover. Det kreves ikke av oss at vi skal trosse myndighetene. Det kommer en tid da vi på grunn av at vi hevder Bibelens sannhet, vil bli behandlet som forrædere, men la oss ikke fremskynde den tiden ved ukloke handlinger som egger til fiendskap og strid.VFM3 37.2

  Den timen kommer da ubeherskede, truende uttrykk som våre brødre i uforsiktighet har brukt i tale eller skrift, vil bli brukt av våre fiender for å fordømme oss. De kommer ikke til å bli brukt bare for å fordømme dem som kom med disse uttalelsene, men vil bli rettet mot hele adventistsamfunnet. Våre anklagere vil si at på den eller den dag uttalte en av våre ledende menn seg slik eller slik mot de lover myndighetene hadde utstedt. Mange kommer til å bli overrasket over hvor meget som er blitt bevart og nedskrevet, slikt som kan gi våre motstanderes argu-VFM3 37.3

  1900 — «Testimonies», VI, side 394—397. menter vekt. Mange kommer til å bli overrasket når de hører hvordan deres egne ord er blitt forvrengt på en måte som de slett ikke hadde til hensikt at de skulle forstås. Våre arbeidere bør derfor være forsiktige og varsomme til alle tider og under alle omstendigheter. De bør være på vakt slik at de ikke ved uovertenkte uttalelser tvinger fram en trengselstid før den store krisen som skal prøve menneskesjelene.VFM3 37.4

  Jo mindre vi retter direkte anklager mot myndigheter og makter, desto større arbeid blir vi i stand til å utføre både i Amerika og i andre land. Fremmede nasjoner vil følge De forente staters eksempel. Selv om Amerika går i spissen, så kommer den samme krisen likevel til å ramme vårt folk i alle deler av verden.VFM3 38.1

  Det er vår oppgave å opphøye Guds lov og gjøre den stor. Sannheten i Guds hellige Ord skal bli åpenbar. Vi må fremholde Skriften som en regel for vårt liv. I all beskjedenhet, med en taktfull ånd og i Guds kjærlighet må vi gjøre klart for menneskene den kjensgjerning at Herren Gud er den som har skapt himmel og jord, og at den syvende dag er Herrens sabbat.VFM3 38.2

  I Herrens navn må vi gå fremad. Vi må reise opp hans banner og fremholde hans ord. Når myndighetene vil nekte oss å gjøre dette, når de forbyr oss å forkynne Guds bud og Jesu tro, blir det nødvendig for oss å si med apostlene: «Døm selv om det er rett i Guds øyne å lyde eder mer enn Gud! for vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt.»Ap. gj. 4, 19. 20.VFM3 38.3

  Sannheten må fremholdes i den Hellige Ånds kraft. Bare dette kan gjøre våre ord virkningsfulle. Bare ved Åndens kraft kan vi vinne seier og opprettholde den. Det menneskelige redskap må være drevet av Guds ånd. Gjennom tro og frelse må arbeiderne bevares ved Guds kraft. De må ha Guds visdom forat ikke noe skal bli sagt som kan opphisse mennesker til å stenge veien for oss. Ved å innprente åndelig sannhet skal vi berede et folk som i ydmykhet og frykt vil være i stand til å gjøre regnskap for sin tro overfor de høyeste myndigheter i verden.VFM3 38.4

  Det er nødvendig at vi fremholder sannheten i all dens enkelhet og at vi forkynner praktisk gudsfrykt. Dette bør vi gjøre i Kristi ånd. Når vi legger en slik ånd for dagen, kommer den til å øve den beste innflytelse på våre egne sjeler, og dette vil virke overbevisende overfor andre. Gi Herren anledning til å arbeide gjennom sine egne redskaper. Tenk ikke at det vil være mulig for deg å utarbeide planer for fremtiden. La Gud bli anerkjent som den som står ved roret til enhver tid og under alle forhold. Han vil arbeide ved passende midler, og han vil oppholde, øke og oppbygge sitt eget folk.VFM3 38.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents