Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pene 4—Aakianga Ara

  “Ko tei tapoki i tana ara kare ia e manuia; ko tei aaki ra e kua akaruke e aroa ia ia.” Maseli 28:13.TM 33.1

  Ko te au turanga e rauka’i te aroa o te Atua e mama ua e te tika ma te tau meitaki tikai tei reira. Kare oki te Atua i anoano ia tatou kia rave i tetai au mea mamae e aka kore ia’i ta tatou au ara. Kare tatou i anoano ia kia aere ki tetai au tere roangarere e te roiroi, me kare kia rave i tetai au akakoreanga ara mamae ei akameitaki anga i to tatou au vaerua ki te Atua o te rangi me kare ra kia apai ke i ta tatou au ara, mari ra ko tei aaki e kua akaruke e aroa ia ia.TM 33.2

  Te na ko nei oki te aposetolo: “E aaki i ta kotou au apa tetai ki tetai, e pure oki tetai i tetai kia akaora ia kotou.” Iakoba 5:16. E aaki i taau ara ki te Atua, Koia anake te ka tika kia akakore i toou apa. Mei te mea e kua tarevake koe ki toou taeake me kare ki toou tangata tupu, kia akakite koe i toou apa, e taau akakinoanga iaia kua ora ia koe, e angaanga ia nana kia akakore mai iakoe. I reira kia kimi koe i te akakore anga ara a te Atua, no te mea ko te taeake taau i akakino e tuanga ia na te Atua, e ko taau akakinoanga iaia kua ara ki Tei Anga iaia e ki te Akaora. Kia apai ia mai teia tu ki mua i te Arai tika okotai ko to tatou Taunga Maata: “I rokoia katoa oki Aia i te au timataanga katoa mei ia tatou nei rai, kare rava e ara.” Ebera 4:15. Ko te aronga tei kore i taakaaka i to ratou au vaerua ki mua i te Atua i te akakiteanga i ta ratou au ara, kare ratou i akatupu ake i te takaianga mua o te arikianga. Mei te mea e kare ake i tae ki taua tu tataraara tei kore rava tatou i tataraara, e kare i taakaaka i te ngakau ma te ngakau paruparu i te aakianga i ta tatou au ara i te aueanga no ta tatou au kino, kare tatou i kimi meitaki ake i te akakoreanga ara, mei te mea e kare tatou i kimi meitaki ake i te akakoreanga ara, kare rava e kitea ia e tatou te au a te Atua. Ko te tumu okotai e kore ei e rauka ia tatou te akakoreanga ara, tei topa atu ki muri kare tatou i anoano kia taakaaka i to tatou au ngakau kia tau ki te turanga o te Tuatua Mou. E akakiteanga tarevake kore oki tei akakite ia mai no runga i teia tu. Aakianga i te ara ki mua i te tangata me kare ki te tangata tatakitai mei roto tika mai i te ngakau ma te unauna kore. Auraka kia opara ia te tangata ara. Auraka kia rave i roto i te tu mako kore, e kare kia turaki ia e te aronga tei kore i kite i te tu o te ara tei rave ia. Ko te aakianga koia ko te riringi anga ki vao to roto rava i te ngakau i te kimi anga i tona mataara ki te Atua o te tangi maata. Te na ko nei te tata Salamo. “Te vaitata nei a Iehova i te aronga ngakau paruparu ra; e te akaora nei Aia i te aronga ngakau taitaia.” Sal. 34:18. Ko te aakianga mou e tu takake tona e te akakite anga i tetai ara takake rava. Penei e tarevake te ka eeu ia ki tetai tangata okotai ua ko tei mamae na roto ia ratou; penei e ara te ka tau kia aaki ia ki mua i te urupu tangata. Ina ra, kia riro te au aakianga ei aakianga mou tikai kia tau ki te akakoro anga i te akakiteanga i te ara tika i ara’i koe.TM 33.3

  I roto i te au ra o Samuela kua aere ke to Isaraela mei te Atua. Kua mamae ratou mei roto i te puapinga o te ara ta ratou i rave, kua ngaro oki to ratou irinakianga ki roto i te Atua, kua ngaro to ratou kite i Tona mana e te kite pakari kia akaaere i te au basileia, ngaro to ratou irinakianga i Tona mana kia paruru e kia akamarama i Tona au aerenga. Kua ariu ke ratou mei te Tutara o te au ao katoa kia aite ki te au basileia tei takapini mai ia ratou. I mua ake ka kitea’i ia ratou te au kua rave ratou i teia aakianga mou. “Kua kapiti katoa oki matou i teia ara ki ta matou au ara katoa ra, ko matou i pati i tetai ariki no matou nei.” 1 Sam. 12: 19. Ko te ara tikai i ara’i ratou kua akakite ia mai tei reira. Ko to ratou tu akameitaki kore tei akateimaa i to ratou au ngakau e kua aere ke mei te Atua.TM 34.1

  Kare te aakianga e ariki ia ki mua i te Atua mei te mea e kare e tataraara anga mou no te ara e te akatuke anga. Kia kitea ia tetai akatukeanga i te oraanga; ko te au mea kino ki te Atua kia tuku ke ia tei reira. Ko te puapinga oki teia o te tataraara anga mou no te ara. Ko te angaanga oki ta tatou ka rave kua akamarama ia mai tei reira ki mua ia tatou. “E orei ia kotou kia ma kotou; e tuku ke atu i te kino, ta kotou e rave ra ki mua i oku nei mata, kua oti ana i te rave i te kino. E apii i te rave ite meitaki e kimi i te tuatua tau; e akaora i tei takingakino ia ra; e akatika i ta te matiroeroe; e tauturu i te vaine takaua ra.” Isaia 1:16,17. “Kia akaoki mai i te tangata kino i te ou pou, kia tutaki mai i tana i keia ra, e kia aere na te au akonoanga e ora’i ma te rave kore i te kino ra, ka ora tika rai aia, kare ia e mate.” Ezekiela 33:15. Kua tuatua a Paulo no runga i te angaanga o te tataraara anga ara; “Ka akara ana oki i taua au mea nei rai, i te mea i tau to kotou aue i te Atua ra ko te akono meitaki oki ta tei reira i akatupu i roto ia kotou na, e te akatika ia kotou uaorai, e te kinokino, e te mataku, e te anoano maata tikai e te maroiroi, e te tutaki! Kua akakite ua mai kotou e kare o kotou viivii i taua au mea nei.” 2 Kor. 7:11.TM 35.1

  Kia mate to tatou morale i te ara, kare tei rave i te ara e kite i te tu o tana kino e rave nei, mei te mea e kare aia e oronga ki roto i te mana akanauruanga a te Vaerua Tapu ka noo rai aia ki roto i te tu matapo o tana ara. E kare tana aakianga i te aakianga tika. Ki te au akakiteanga e naringa kare tetai au mea i tupu mai ki tona mataara kare aia e rave i teia au kino.TM 35.2

  I muri ake i te kai anga a Adamu raua ko Eva i te rakau tei paruru ia, kua kite raua i te akama e te mataku. Ko te mea mua koia oki ka akapeea raua i te kotoeanga mei ta raua ara e te rere ke anga mei te mataku o te mate. Kia ui te Atua kia raua no runga i ta raua ara. Kua pau atu a Adamu, i te tukuanga atu i te tarevake ki runga i te Atua e ki runga katoa i tona oa, “Na te vaine Taau i omai ei tokorua noku ra, i oronga mai i to taua rakau kiaku ra, kai iora au.” Kua tuku te vaine i te akaapanga ki runga ite ovi, ‘‘Kua pikikaa mai te ovi iaku, kai iora au.” Genese 3:12,18. Eaa koe i anga’i i te ovi? Eaa koe i akatika’i iaia kia aēre mai ki Edene? Ko te au ui anga oki teia i roto i tana kotoeanga no tana ara, i te aka apa anga i te Atua e Nana i topa’i raua. Ko te vaerua o te aka tuatua tika kua akamata mai tei reira mei roto mai i te metua o te pikikaa e kua kitea ia i roto i te au tamariki tamaroa ma te au tamariki tamaine a Adamu. Ko teia tu aakianga kare tei reira i akauru ia e te Vaerua Tapu, e kare tei reira e ariki ia ki mua i te Atua. Ko te tataraara mou ka arataki tei reira i tetai tangata kia apai i tana uaorai ara ma te aaki i tei reira ma te pikikaa kore. Mei te tangata telona ra, kare i akara maata i tona mata ki runga ite rangi, ka aue ei aia, “E te Atua e aroa mai iaku te tangata ara nei,” e ko te aronga tei akakite i ta ratou ara ka akatika ia ratou, ka pati oki a Iesu i Tona toto no te tangata tei tataraara. Ko te au akaraanga i roto i te tuatua a te Atua no te tataraara mou tikai e te taakaaka anga tei eeu mai i te vaerua aakianga ara tei kore rava e kotoeanga no te ara me kare e timata kia aka tuatua tika. Kare rava a Paulo i kimi kia paruru iaia, kua akakite aia i tana ara i tona tu tikai kare i timata kia akameangiti i tana tarevake. Kua tuatua aia, “E manganui to te aronga tapu i topiri ia e au ki roto i te are tapekaanga, rauka iora toku rangi i te kau taunga nunui ra; e kia kia taia ratou kua akatika katoa atu oki toku reo i te reira. E manganui toku tainga ia ratou i te au sunago katoa, e naku i akamataku atu kia akakino ratou; e no te maata o toku riri ia ratou, takingakino atura au ia ratou e tae ua atu ki te oire ke ra.” Angaanga 26:10,11. Kare oki aia i tavarevare i te tuatua ange e, “I aere mai te Mesia ra ko Iesu i te ao nei, e akaora i te aronga ara ko au oki to ratou i maata.” 1 Tim. 1:15.TM 35.3

  Ki te akaaka ma te ngakau paruparu, e akamoraro ia e te tataraara mou tikai, ka mareka tei reira i te aroa o te Atua e te tutaki i Kalavaria, e mei te tamaiti i aaki ki mua i te Atua. Kua tataia oki e: “Kia aaki tatou i ta tatou ara, e Tuatua Mou Tana e te tika i te akakoreanga mai i ta tatou ara, e te tama anga ia tatou i te au tuatua tika kore ravarai.” I Ioane 1:9.TM 37.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents