Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pene 6—Te Akarongo E Te Ariki Anga

  Kia akakeu ia toou akava ngakau e te Vaerua Tapu, kua kite ana koe i te tu o te kino o te ara, e tona mana, tona tarevake, tona au tumatetenga, e ka akara koe ki runga i tei reira ma te mata riri. Ka kite koe e kua riro te ara i te akatakake iakoe mei te Atua e tei raro ake koe i te tapeka a te kino. Ko te maata o taau timata kia tamaki atu, ko te maata ia i toou kite i toou tu ravenga kore. Ko toou au manako e viivii tei reira; ko toou ngakau kare i ma. Ka kite koe e kua akaki ia toou oraanga ki te karapii e te ara. Kua anoano koe kia akakore ia taau ara, kia tama ia, e kia rauka te tiama. Ko te aiteanga ki te Atua e te tauanga kiaiaeaa taau ka rave e rauka’i tei reira?TM 45.1

  Ko te au oki tei anoano ia noou - ko te akakoreanga ara a te rangi e te au, ma te aroa i roto i te vaerua. Kare oki e rauka i te moni kia oko i tei reira, kare e rauka i te kite kore kare e taea ia e te pakari, kare e rauka kia manako ua koe, e kare e rauka na roto i toou maroiroi. Ina ra, kua oronga mai te Atua i tei reira kia koe ei apinga oronga, “Kare e moni, kare katoa oki e oko.” Isaia 55:1. Naau oki tei reira mei te mea e akatika koe i toou rima ma te mou i te reira. Kua na ko mai oki te Atua, “Aite ua rai mei te mea ekoeko ra, e riro ia mei te uru mamoe ra te teatea.” Isaia 1.18. “Ei ngakau ou taku e o atu ia kotou ra, e ei vaerua ou taku e tuku ki roto ia kotou.” Ezek. 36:26.TM 45.2

  Kua aaki koe i taau au ara e i roto i toou ngakau tuke ke atu i te reira. Kua manako oki koe kia tuku ia koe ki te Atua. I teianei ka aere Kiaia ma te pati kia akakore ia mai taau au ara, e kia oronga mai kia koe i te ngakau ou. I reira e irinaki koe e kua rave Aia i tei reira no te mea, kua papau mai Aia. Ko te apiianga oki teia a Iesu i apii Iaia i roto i teianei ao, e ko te apinga oronga ta te Atua i papau mai, e tau ia tatou kia irinaki e ka rauka ia tatou, e no tatou oki tei reira. Kua akaora a Iesu i te au tangata i to ratou au maki, mei te mea e irinakianga to ratou ki roto i Tona mana, kua tauturu Aia ia ratou i te au mea ta ratou ka kite, kua riro ei akanauru ia ratou kia irinaki ki roto Iaia no runga i te au mea tei kore i kitea ia e to ratou mata -I te aratakianga ia ratou kia irinaki ki roto i Tona mana kia akakore i te ara. Kua akakite marama oki Aia i tei reira i roto i te akaora anga i te tangata tei rokoia e te maki akangoru: “Kia kite kotou e e mana to te Tamaiti a te tangata nei kia akakore i te ara, (i reira kua tuatua aia ki te tangata maki akangoru) “Ka tu ka rave i toou roi, ka aere ki to ngutuare.” Mat. 2:9,6. Kua tuatua katoa a Ioane te tutu evangelia i te tuatua anga no runga i te au semeio a Iesu. “Ko teia tei tata ia kia akarongo kotou e, ko Iesu te Mesia, te Tamaiti a te Atua ora, kia rauka oki to kotou ora i Tona ingoa i te akarongo anga.” Ioane 20:31.TM 45.3

  Mei roto i ta te Bibilia akakite anga mama ua i akapeea a Iesu i te akaoraanga i te au maki, ka rauka ia tatou te kite e ka akapeea te irinakianga ki roto Iaia no te akakoreanga ara. Ka oki ana tatou ka akara i te tuatua no te tangata maki akangoru o te vai i Betesaida. Kare rava oki e ravenga a tei rokoia e te tumatetenga, kare oki aia i aka angaanga ana i tona nga rima e nga vaevae e toru ngauru ma varu mataiti, kareka ra, kua pati a Iesu kiaia: “Ka tu ka rave i toou roi ka aere.” Kare e kore kua tuatua ana teia tangata maki “te Atu kia tika iakoe kia ora au iakoe, ka akarongo au i Taau tuatua.” Kareka ra, kare aia i pera, kua irinaki aia ki te tuatua a te Mesia i te irinakianga e kua akaora ia aia, e kua akamata aia i te aere i tei reira taime; kua anoano aia kia aere, e kua aere rai aia. Kua aka angaanga aia i te tuatua a Iesu, e kua oronga te Atua kiaia i te mana. Kua akaora ia tona maki. Koia katoa te tu me e tangata ara kore. Kare e rauka iakoe kia tataraara no te au ara tei topa atu ki muri, kare e rauka iakoe kia akatuke i toou ngakau ma te akariro iakoe ei tangata tapu. Ina ra, e kua papau mai te Atua kia rave i teia noou na roto ia Iesu Mesia. Kua irinaki koe i tei reira papauanga. Kia aaki koe i taau au ara ma te oronga iakoe ki te Atua. Kua anoano koe kia tavini Kiaia. Mei iakoe oki ka rave i teia, ka akatupu te Atua i Tana tuatua kia koe. Mei te mea e kua irinaki koe i te papauanga i te irinaki anga e kua akakore ia taau ara, e kua tama ia - na te Atua e oronga mai i te au mea toe; kua akaora ia koe, mei te Mesia i oronga i te mana kia aere te tangata pirikoki i to te tangata irinaki anga e kua akaora ia aia. Koia katoa me irinaki koe.TM 46.1

  Auraka koe kia tapapa kia kite rava koe e kua akaora ia koe, ina ra, kia tuatua koe, “Te irinaki nei au, e ka pera, kare no te mea e kua kite tikai koe, no te mea ra kua papau mai te Atua.”TM 47.1

  Te na ko nei a Iesu, “Te au mea katoatoa ta kotou e pati kia pure ra, kia manako e, e rauka taua au mea ra, kare ia e kore i te rauka mai.” Mareko 11.24. E turanga oki tetai ki teia au papauanga - koia oki kia pure tatou kia tau ki te manako o te Atua. Kareka ra, ko te manako o te Atua koia oki kia tama ia tatou mei te ara, kia akariro ia tatou ei tamariki Nana, kia rauka ia tatou te noo i te oraanga tapu. No reira kia rauka ia tatou kia pati no teia au akameitakianga, ma te irinaki e ka rauka ia tatou ma te akameitaki i te Atua e kua rauka ia tatou. E tikaanga oki no tatou kia aere kia Iesu e kia tama ia, e kia tu ki mua i te ture ma te apa kore. “Kare rava atura e akaapa i teianei i te aronga i roto ia Iesu Mesia ko tei aru i ta te Vaerua ra, kare i ta te kopapa.” Roma 8:1.TM 47.2

  No reira kare kotou i to kotou uaorai, kua oko ia kotou ki te oko. “Kare kotou i oko ia i te mea kino ua ra, mei te ario e te auro. I te toto puapinga maata ra o te Mesia ra, mei to te Punua Mamoe kino kore e te maki kore.” 1 Pet. 1:18, 19. Na roto i teia angaanga mama ua o te irinakianga ki te Atua, ka akamata te Vaerua Tapu i teia oraanga ou i roto i te iti tangata o te Atua, ka anoano ia koe mei Tana i anoano i Tana Tamaiti.TM 47.3

  I Teianei kua oronga koe iakoe kia Iesu, auraka e oki ki muri, auraka e apai ke iakoe mei Iaia, kia tuatua ra koe i te au ra tatakitai i te na ko anga e: “No te Mesia au; kua oronga au iaku Kiaia.” ma te pati Kiaia kia oronga mai i Tona Vaerua kia koe, e kia tiaki iakoe na roto i Tona aroa ua. Na roto oki i te oronga anga iakoe ki te Mesia, ma te irinaki Kiaia e riro mai ei koe ei tamaiti Nana, kia noo ki roto Iaia. Te na ko nei Te Aposetolo: “Kia ariki kotou i te Atu ra, i te Mesia ia Iesu kia akono kotou i Tana.” Kol. 2:6.TM 48.1

  Mei te mea e i te akaraanga kua manako tetai au tangata e tau kia noo ratou ki te tuatau aroa, kia oronga ia tetai tikaanga kia akakite ratou kia aka ou ia ratou i mua ake ka rauka’i ia ratou kia pati i Tana au akameitakianga. Ina ra, ka rauka ia ratou kia pati i te akameitaki a te Atua i teianei. Kia rauka ia ratou Tona aroa ua, te Vaerua o te Mesia, kia tauturu ia ratou i to ratou au apikepike, me kare, kare e rauka ia ratou kia patoi i te kino. E anoano maata to Iesu ia tatou kia aere Kiaia i to tatou tu tikai, ara, ravenga kore, irinaki ki runga i tetai ke. Kia aere tatou ma to tatou au apikepike, to tatou tu neneva; ta tatou au ara, ma te tuturi ki Tona pae vaevae ma te tataraara. Ko Tona kaka oki tei takapini ia tatou i roto i te rima o te aroa, ma te tapeka i to tatou au motu, e te tama ia tatou i to tatou au viivii. Ko te ngai oki teia e inga nei tetai au tausanianga tangata, kare ratou e irinaki ana e kua akakore a Iesu i ta ratou ara, te au tangata tatakitai. Kare ratou i apai kia tau ki ta te Atua i tuatua. E tikaanga oki teia no te katoatoa tei tau ki teia turanga kia kite e ka oronga ia te akakore anga ara ki te au arataki. Tuku ke i te manako tarotokaka e kare te Atua e akatupu i Tana i tuatua noou. No te au tangata ara tei tata- raara. Ko te maroiroi e te aroa ua kua oronga ia mai na roto i te Mesia te ka apai ia mai e te au angela ki te au tangata katoa tei irinaki. Kare rava e tangata ara te ka kore e rauka iaia te maroiroi, te tu ma, te tuatua tika i roto i te Mesia, ko tei mate no ratou. Te tapapa ua nei oki Aia kia aeae i to ratou au kakau piro tei titoutou e tei viivii i te ara, ma te tuku ki runga ia ratou te kakau pu teatea o te tuatua tika a te Mesia; kua pati Aia ia ratou kia ora auraka kia mate.TM 48.2

  Kare oki te Atua i aite Tana e ravemai kia tatou mei ta te tangata nei. Ko Tona au manako e au manako aroa tei reira, e te tangi maata. Te tuatua nei Aia: “Kia akaruke te tangata kino i tona aerenga e te tangata tuatua tika kore i tona manako; ka oki ei aia kia Iehova, e Nana aia e aroa mai e ki to tatou Atua, te maata ra oki iaia te akakore i te ara. Kua akakore ia e Au taau au ara mei te tumurangi, e toou au kino mei te tumurangi patapatatue.” Isaia 55:7; 44:22.TM 49.1

  “Kare rava oku e mareka anga i te mate o te tangata e mate ra, te tuatua maira te Atu ko Iehova; e tenana, e ariu mai kia ora.” Ezekiela 18:32. Kua teatea mamao a Satani i te keia ke i te au papauanga kaka a te Atua. Kua anoano oki ia kia apai ke i te au marama o te manakonakoanga e te au verovero marama mei te vaerua, ina ra, auraka rava koe kia akatika iaia kia rave i teia. Auraka rava e oronga i te taringa ki te timata, kia tuatua ra e: “Kua mate a Iesu kia rauka iaku te ora. E aroa Tona iaku, ma te anoano auraka au kia mate. E Metua aroa e te tangi maata toku, ua atu e kua akavaavaa ana au i Tona aroa ua atu e kua akakino ia te akameitaki Tana i anoano i te oronga mai noku, e tu au e aere i taku Metua, e karanga atu e, kua ara au i tei te rangi ei iakoe katoa oki, auraka au kia tuatua ia e tamaiti naau, ei tavini ra.” Kua akakite mai te parabole kia koe i akapeea tei aere ke i te arikianga ia: “E tei te ngai mamao rai aia, kua akara maira tona metua aroa maira, oro maira, takave maira ki rurtga i tona kaki, kua ongi maira iaia.” Luka 15:18-20.TM 49.2

  Ina ra, e tae ua atu ki teia parabole, te maru e te tae rava ki te ngakau, kare rai i tava no te akakite anga i te aroa o te Metua rangi. Kua akakite mai oki te Atua na roto i Tana peroveta: “Kua inangaro ia oki koe e au i te inangaro mutukore ra, i akatae mai ei Au iakoe i te aroa takinga meitaki.” Ieremia 31:3. I te tangata ara i te mamao mei te ngutuare o tona metua i te kaimoumouanga i tona apinga i te enua ke ra, te tangi nei rai te ngakau o te metua ki runga iaia, e ko te au manakonakoanga tei akakeu ia i roto i te vaerua kia oki ki te Atua, ko te pati akaaka anga tei reira a te Vaerua, i te aueanga, te patianga, i te putoanga mai i te ngakau o tei aere ke ki te ngakau aroa o Tona Metua.TM 50.1

  Ma te au papauanga puapinga maata o te Bibilia i mua iakoe, ka rauka ainei iakoe kia oronga i tetai ngai no te ekoko? Ka irinaki ainei koe me kua anoano te tangata ara kia oki ki te Atua, kia akakore i tana ara, ka paruru te Atua iaia mei te aere anga mai ki Tona pae vaevae kia tataraara? Titiri atu i tei reira tu manako. Kare atu e apinga e tamamae i toou vaerua mei te arikianga i teia tu manako no runga i to tatou Metua Atua. E makitakita Tona i te ara, e aroa ra Tona i te tangata ara, e kua oronga mai Iaia uaorai na roto i te Mesia, kia rauka te ora i te aronga katoa I ariki Iaia e kia rauka katoa te akameitaki mutukore i roto I te basileai kaka. Eaa ia tuatua maroiroi atu te ka rauka ia tatou mei Tana i iki ei akakite anga i Tona aroa kia tatou nei? Kua akakite Aia: “E tika aina i te vaine kia akangaropoina itana tamaiti kai u, e kare e tangi ki te tamaiti a tona uaorai kopu? ae, e tika ia ratou kia akangaropoina, kare ra au e akangaropoina iakoe.” Isaia 49:15.TM 50.2

  Akara ki runga, kotou tei ekoko ma te ruketekete; te ora nei a Iesu ei pati no tatou. Kia akameitaki ia te Atua no te apinga oronga o Tana Tamaiti akaperepere, ma te pure kia kore Aia e mate puapinga kore ua noou. Te pati nei te Vaerua Tapu kia koe i teia ra. Aere mai ma to ngakau katoa kia Iesu i teia ra, kia rauka iakoe Tana akameitakianga.TM 50.3

  Iakoe ka tatau i te au papauanga, e akamaara e ko te aroa kare e tau kia tuatua ia e te tangi maata. Ko te pukuatu o te aroa aite kore kua toto ia tei reira ki te tangata ara ma te tangi maata kotinga kore. “Nona i rauka’i te ora ia tatou i Tona toto, i te akakore anga i te ara nei.” Ephesia 1:7. Ae, e irinaki e ko te Atua toou tauturu. Kua anoano oki aia kia akaoki mai i Tona tutu ki te tangata nei. Iakoe ka toto ia Kiaia ma te aakianga ara e te tataraara, ka akavaitata mai Aia kia koe ma te aroa e te akakoreanga i te ara.TM 51.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents