Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pene 8—Te Tupuanga Ki Runga I Roto I Te Mesia

  Ko te akatukeanga o te ngakau i riro mai ei tatou ei tamariki na te Atua, tei roto tei reira i te Bibilia tei tuatua ia e ko te anau anga. Kua tuatua katoa ia e te akatupuanga i te ua tei ruruia e te tangata kainga. Koia katoa ia te aronga koi akaariu ua ia akenei ki te Mesia: “Mei te tamariki anau ou, “kia tupu” kia riro ei tane e ei vaine i roto i te Mesia ia Iesu.” 1 Pet. 2:2; Ephesia 4:15. Me kare mei te ua meitaki tei tanumia ki roto i te kainga, kia tupu mai ratou e kia uua. Te tuatua nei a Isaia e ka tuatua ia ratou e: “Ko te au rakau tuatua tika,ei pa’u rakau mataora na Iehova, kia aka kaka ia Aia.” Isaia 61:3. No reira mei roto mai i te oraanga natura kua rave ia mai tetai au akatutuanga ei tauturu ia tatou kia marama meitaki i te au tuatua mou nana i roto i te oraanga vaerua.TM 61.1

  Kare te katoa anga o te kite e te karape o te tangata nei e apai mai i te ora ki te au mea rikiriki i roto i te natura. Na roto anake ua i te ora a te Atua i oronga mai, e ora’i te au rakau ma te au manu. E no reira mei roto anake mai I te ora mei ko mai i te Atua e riro ei te oraanga vaerua ei mea akaperepere i roto i te oraanga o te au tane ma te au vaine. Mei te mea e kare tetai tangata e anau ia no runga mai, kare aia e riro ei tangata tuanga o te oraanga ta te Mesia i aere mai kia oronga. Ioane 3:3.TM 61.2

  Mei te oraanga, koia katoa te tupuanga. Ko te Atua oki tei akatika i te kao kia puera, e te tiare kia ua mai. E na roto I Tona mana i ngaa mai ei te ua: “Ko te kao anga tei mua, ei reira te kauianga, e i muri ake ko te sitona pakari i roto I te kaui.” Mareko 4:28. Kua tuatua katoa te peroveta Hosea na Isaraela e: “E pua tiare oki mei te Lili, E ruperupe ra ratou mei te sitona, e e tutupu ratou mei te vine.” Hosea 13:5,7. Kua pati mai oki a Iesu ia tatou: “E akamaara i te au Lili, te peea nei to ratou tupuanga.” Luka 12: 27. Kare oki te au rakau ma te au tiare i tupu ua i raro ake I ta ratou tiakianga me kare i roto i to ratou maroiroi, na roto ra i te ariki anga i ta te Atua i akono kia angaanga ki to ratou oraanga.TM 61.3

  Kare oki e rauka i te tamaiti na roto i tona anoano, e me kare na roto i tona mana kia tupu i roto i te oraanga vaerua. Ko te au rakau, ko te tamaiti, kua tupu aia na roto I te au mea tei takapini mai iaia tei angaanga no tona oraanga, te reva, te ra e te kai. Eaa teia au apinga oronga ki te au puaka e te au rakau, koia katoa te Mesia ki te aronga tei irinaki Kiaia. Koia katoa to ratou “Marama Mutukore,” E “Ra e te Paruru.” Isaia 60:19; Salamo 94:11. Ka riro Aia mei te “Au ia Isaraela” “Ka eke mai Aia mei te ua ki runga i te ngangaere motu ou ra.” Hosea 14:4; Sal. 72:6. “Koia te Vai Ora, te Kai Ora a te Atua ko tei eke mai mei te rangi mai e kua oronga mai i te ora ki te ao nei.” Ioane 6:33.TM 63.1

  I roto i te apinga aroa aite kore o Tana Tamaiti, kua takapini te Atua i te ao katoa nei ki te reva o Tona aroa ua mei te reva katoa e takapini nei i to tatou ao. Ko te aronga katoa tei iki kia akaea i teia a’o ora, ka ora ratou e ka tupu ki te mataanga ei tane e ei vaine i roto i te Mesia ia Iesu.TM 63.2

  Mei te tiare tei anga tika atu ki te ra, kia riro te verovero ra ei tauturu i tona mekameka e te aiteite o te au tuanga, koia katoa tatou kia ariu tatou ki te Ra Tuatua Tika, kia kaka mai te marama o te rangi ki runga ia tatou, kia aite to tatou tu ki te tu o te Mesia.TM 63.3

  Kua apii a Iesu i taua mea okotai i Tona tuatua anga e, “Ka topiri mai Kiaku e Naku e topiri atu kia kotou. Mei te rara kare e ua koia anake ra, kia kore e piri ki te vine ra, koia katoa kotou, kia kore e piri mai Kiaku ra. I takake ra kotou Iaku ra, kare rava e mea e tika ia kotou.” Ioane 15: 4,5. Mei te rara tei irinaki ki runga i te tumu no tona tupuanga e te ua anga, koia katoa tatou i te irinakianga ki runga I te Mesia ei rave kia noo i roto i tetai oraanga tapu. Takake mei Iaia kare oou ora. Kare oou mana kia patoi i te timataanga, me kare kia tupu i roto i te aroa ua e te tapu. Ko te nooanga Kiaia ka ruperupe koe. I te tiakianga i toou oraanga mei Iaia kare rava koe e mae kare katoa oki e uua kore. Ka aite koe mei te rakau i tanumia ki te pae kauvai.TM 64.1

  Maata te au tangata tei manako e ka rauka ia ratou anake ua tetai pae o te angaanga. Kua irinaki ratou ki te Mesia no te akakoreanga ara, i teianei te kimi nei ratou na roto i to ratou uaorai maroiroi kia noo i te oraanga tika. Kareka ra, ko taua au tu maroiroi ka inga anake. Kua na ko mai oki a Iesu, “Kia takake ra kotou Iaku ra, kare ua e mea e tika ia kotou.” Ko to tatou tupuanga i te aroa ua, to tatou rekareka, to tatou puapinga, tei runga anake tei reira I to tatou pirianga ki te Mesia. Na roto oki i te pirianga Kiaia - e tupu ei tatou i te aroa ua. Kare aia i te Atua ua, ko te Akaoti katoa ra o to tatou akarongo. Ko te Mesia oki te mua e te openga, e to tatou aerenga, mari ra, i te au takainga katoa o te mataara. Te na ko nei a Davida: “Kua tuku au ia Iehova ei mua ua rai iaku; tei toku rima katau Aia kare au e ngaueue.” Sal. 16:8.TM 64.2

  Kua ui ainei koe, “Ka akapeea au i te nooanga ki roto i te Mesia? “Mei te tu rai o toou ariki mua anga Iaia. “Kua ariki kotou i te Atu ra, i te Mesia ia Iesu, kia akono kotou I Tana. Te aronga tuatua tika i te akarongo ra, e ora ia.” Kol. 2:6; Ebera 10:38. Kua oronga koe iakoe ki te Mesia, kia riro Nona, e kia akakoreia taau ara me kare kia akatuke I toou ngakau, kareka ra kua oronga koe iakoe ki te Mesia, e kia irinaki koe e no te Mesia kua rave Aia i teia noou. Na roto i te akarongo kua riro mai koe, no te Mesia, e na roto i te akarongo kia tupu koe i roto Iaia - na roto i te oronga anga e te rave anga mai. Kia oronga koe i te katoa anga, toou ngakau, toou anoano, taau angaanga, oronga koe ia koe ki te Mesia kia akono i te au mea Tana i akaue mai; e kia apai koe i te katoa anga, ko te Mesia oki te ki anga o te au akameitaki katoa, kia noo ki roto i toou ngakau kia riro ei maroiroi noou, ei tuatua tika, ei tauturu mutukore ei oronga atu i te mana kia akono.TM 64.3

  Akatapu i toou oraanga ki te Atua i te popongi; kia akariro koe i teia e ko taau angaanga mua ia. Kia riro taau pure “E apai iaku e te Atua, Noou anake. Te tuku nei au i toku au akakoroanga ki Toou pae vaevae. Akapuapinga iaku i teia ra no Taau angaanga. E noo mai kiaku e kia riro taku angaanga i te rave ia i roto ia koe.” E angaanga oki teia no te au ra tatakitai. I te au popongi katoa e oronga iakoe ki te Atua no tei reira ra. Oronga i taau au akakoroanga Kiaia, kia akatupu ia me kare, kia apai ke ia kia tau ki Tana aratakianga. Na roto i tei reira te oronga anga i toou oraanga I te rapakau anga ia kia aite ki te oraanga o te Mesia.TM 65.1

  Akatapu i te oraanga i roto i te Mesia e oraanga akangaroianga. Penei kare e tu rekareka e tupu mai, kareka ra, ka tupu mai te maru o te irinakianga. Kare toou manakonako anga e noou uaorai, i roto ra i te Mesia. Ka topiri toou apikepike ki Tona maroiroi, toou kite kore ki te kite pakari o te Mesia, toou inga anga ki Tona ririnui te ka vai. No reira, auraka koe e akara kia koe uaorai, auraka e akatika i te manako kia noo ki runga i Tona aroa, ki runga i te manea e te apa kore i Tona tu. Ko te Mesia i roto i Tona oraanga akaatinga, ko te Mesia i roto i Tona taakaaka anga ia, ko te Mesia iTona tu ma e te tapu, ko te Mesia i roto i Tona aroa aite kore - ko te tumu oki teia o te au mea ta te vaerua ka akamanakonako.TM 65.2

  Na roto i te aroa Iaia, te aruanga i Tona tu, i te irinakianga Kiaia, e akatukeia’i koe ki Tona tutu.TM 65.3

  Te tuatua nei a Iesu, “E topiri mai kotou Kiaku” Ko teia au tuatua kua apai tei reira i te manako akangaroi, tinamou, irinakianga. Kua apai akaou mai Aia. “Ka aere mai kotou kiaku nei e Naku e aka anga i to kotou roi.” Mataio 11:28. Kua tuatua katoa mai te tata Salamo i taua au tuatua katoa e: “E akatupua ua, ia Iehova, ma te tiaki marie atu Iaia.” E kua oronga katoa mai a Isaia i te papauanga: “Tei te akatupua e te irinaki e maroiroi ei kotou.” Sal. 37: 7; Isaia 30:15. Ko teia akangaroi anga kare tei reira e kitea ki roto i te angaanga kore, no te mea i roto i te patianga a te Akaora, ko te papauanga o te akangaroi anga, kua kapiti ia te reira ki te kapikianga no te angaanga: “Ka rave mai i Taku amo ki runga ia kotou e rauka oki ia kotou te akangaroianga o to kotou vaerua.” Mat. 11:28. Ko te ngakau tei akangaroi ki runga tikai i te Mesia ka tika tei reira maroiroi i roto Tana angaanga.TM 65.4

  Mei te mea e noo te manako ki runga iakoe uaorai, ko Mesia, te tumu o te maroiroi e te ora. E no reira ko te angaanga teia a Satani i te au taime katoa ko te apai anga i to tatou au manako kia takake mei te Akaora na tei reira oki e paruru i te pirianga o te vaerua ki te Mesia. Ko te au mea mataora o teianei ao, te au mea o teia oraanga, te taitaia e tu tumatetenga, te tarevake o tetai ke, me kare toou uaorai tarevake e te viivii ko teia au mea oki te ka apai ke ite manako.TM 66.1

  Auraka e arataki ke ia e tana au pikikaanga. E manganui oki tei kite, e kua manakonako kia noo no te Atua, kua putuputu aia i te arataki ia ratou kia noo ki runga i to ratou au tarevake ma to ratou au apikepike; e na roto i te akatakakeanga ia ratou mei te Mesia kua manako aia kia rauka iaia te autu. Auraka tatou kia akariro ia tatou e ko tatou a rotopu ma te akatupu i te au manako e te ngarangara e te mataku me ka akaora ia tatou. Ko teia au mea ka akaariu ke tei reira ia tatou mei te tumu o to tatou maroiroi.TM 66.2

  Oronga i te akonoanga i to tatou vaerua ki te Atua, ma te irinaki Kiaia. Tuatua ma te tu ekoko kore ma te akakore i toou mataku. Tuatua ma te aposetolo Paulo: “Te ora nei au, kare ra au te ora nei te Mesia i roto iaku nei, e ko toku nei oraanga i roto i te kopapa nei, te ora nei au i te akarongo i te Tamaiti a te Atua, ko tei aroa mai iaku e kua oronga mai Iaia uaorai noku.” Gal. 2:20. Akangaroi i roto i te Atua E tika Iaia kia tiaki i taau i oronga atu Kiaia, mei te mea e oronga koe iakoe ki roto i Tona rima, ka apai mai Aia iakoe ei tangata autu na roto Iaia tei aroa mai iakoe.TM 66.3

  Kia apai te Mesia i te natura tangata ki runga Iaia, kua tapeka Aia i te tu tangata ki runga Iaia, na roto i te tapeka aroa te ka kore rava e aati ia e tetai au atu mana ta te tangata nei ka iki. Ka apai putuputu mai a Satani i tetai au pikikaa anga ei akaparuparu ia tatou kia aati i teia tapeka, kia iki kia akatakake ia tatou mei te Atua. Ko te ngai oki teia e tau ia tatou kia akara matariki, kia timata, kia pure, auraka rava tatou kia pikikaa ia kia iki i tetai pu ke, tei ia tatou oki te tika kia rave i teia. Ina ra, ka akatinamou ana i to tatou mata ki runga ia Iesu, e Nana e tiaki ia tatou. Ko te akaraanga ki te Mesia ka ora ia tatou. Kare rava oki e apinga e apai ke ia tatou nei mei Tona rima. I roto i te akara tamou anga Kiaia. I akatuke ia tatou ei tutu okotai, mei te kaka e tae ua atu ki te kaka i te Vaerua o te Atua ra.” 2 Kor. 3:18.TM 67.1

  No reira oki i rauka’i i te au pipi i taito kia aite ki te tutu o te Mesia. Kua akarongo taua au pipi i te tuatua a te Mesia. Kua kite ratou i to ratou ngere Iaia. Kua kimi ratou e kua kitea, e kua aru atura ratou Iaia. Kua piri ratou kiaia i roto i te are, i runga i te kaingakai e i roto i te koro.TM 67.2

  Kua piri ratou Kiaia mei te pu apii ki te au tamariki, i te akamou anga mei roto i Tona vaa i te Tuatua Mou. Kua akara ratou Kiaia mei te au tavini ki to ratou pu kia akono i ta ratou angaanga. Ko taua au pipi e au tangata ratou mei ia tatou katoa nei te tu. Iakoba 5:17. Okotai anake tamakianga ki te ara ta tatou e tamaki nei. Kua anoano ratou i te aroa ua, ei ravenga kia noo i roto i te oraanga tapu.TM 67.3

  E pera katoa kia Ioane te pipi akaperepere, koia oki tei kite pu ua i te Tuatua a Iesu Mesia, kare oki i rauka iaia taua tu i mua ana. Kare oki aia i te tangata akateitei iaia uaorai, ma te inangaro kia akangateitei ia. E tangata oki viviki ra ki muri me tupu mai tetai kino. Ina ra, i te eeuanga ia te tu o te Mesia Kiaia, kua kite aia i tona rava kore, e kua akaaka rava aia i tona kite anga. Ko te maroiroi e te akakoromaki, ko te mana, te tapunui e te akaaka, tana i kite i roto i te oraanga o te Tamaiti a te Atua, tei akaki i tona vaerua ki te umere e te aroa. I te au ra tatakitai, kua toto ia tona ngakau ki te Mesia, e tae ua atu ki te tuatau i ngaro ei aia iaia uaorai, no tona aroa i tona Atua. Ko tona riri e te akaoko kua oronga ia tei reira ki te rapakauanga o te mana o te Mesia. Ko te akaara akaou anga o te akanauruanga a te Vaerua Tapu tei aka ou i tona ngakau. Ko te mana o te aroa o te Atua, tei apai mai ite akatuke anga o te oraanga. Ko te puapinga ekoko kore oki teia o te pirianga ki te Mesia. Kia noo te Mesia ki roto i te ngakau ka akatuke ia te au natura katoatoa, te vaerua o te Mesia Tona aroa te ka akamaru i te ngakau, tuku akaaka i te vaerua ma te akateitei i te manako e te anoano ki te rangi o te Atua.TM 68.1

  Kia oki atu te Mesia ki te rangi, kua vai rai te manako o tona pirianga ki roto i Tona au tangata. E pirianga tikai tei ki i te aroa e te marama. Ko Iesu te Akaora, ko tei aere ana e kua tuatua ma te pure kapiti ma ratou katoa ko tei tuatua i te manakonakoanga e te akapumaana ki roto i to ratou ngakau ma te karere o te au i runga i Tona ngutu kua apai ke ia mei ia ratou ki runga i te rangi, e kua oki mai te tangi o Tona reo kia ratou te nuku angela i te arikianga Ia-ia - Ina ra, “E vaitata ua rai Au iakoe e tae ua atu ki te openga o te enua nei.” Mat. 28:20. Kua aere atu Aia ki te rangi i roto i te tu tangata. Kua kite oki ratou e kua aere atu Aia ki te rangi kua noo Aia ki mua i te terono o te Atua, to ratou Taeake e te Akaora, e ko Tona tangi kare tei reira e tuke, e te kite nei rai Aia i te mamae o te tangata nei. Te apai nei oki Aia ki mua i te aroaro o te Atua i te puapinga o Tona uaorai toto, i te akakite anga i Tona rima e te vaevae puta naero, ei akamaaraanga i te oko Tana i tutaki no Tona au tangata. Kua kite oki ratou e kua aere atu Aia ki te rangi kia akamanea i tetai ngai no ratou, e ka oki akaou mai kia apai ia ratou Kiaia.TM 68.2

  I to ratou putuputuanga i muri ake i te oki anga atu ki runga i te rangi, kua anoano maata ratou kia oronga atu i ta ratou patianga ki te Mesia i roto i te ingoa o Iesu. I roto i te tu mataku kua tuturi ratou ma te pure i te tuatua anga i te papauanga. “Ta kotou e pati atu ki te Metua ma Toku ingoa ka pati e rauka ia ia kotou, kia ki tikai oki kotou i te rekareka.” Ioane 16:23,24. Kua akatika ratou i te rima o te akarongo ki te teitei e te t.eiteianga ma te taumaro anga maroiroi. “Na te Mesia aina, na te mate ra, e kua tu akaou akenei ki runga e tei te rima katau o te Atua ra, te pati ra i ta tatou.” Roma 8:34. E na te Penetekose oki i apai mai kia ratou te Akapumaana ta te Mesia i tuatua e: “E ka noo Aia ki rotopu ia kotou,” e kua na ko akaou e, “E meitaki ei kotou ko Au e aere ke nei, angairi Au kare e aere ke, kare e riro mai te Akapumaana kia kotou nei, kia aere ke ra Au, Naku ia e tono mai Iaia kia kotou nei. Ioane 14:17; 16:7. Mei reira mai na roto i te Vaerua to te Mesia nooangaki roto i te ngakau o Tona au tangata. Ko to ratou pirianga Kiaia kua vaitata atu tei reira i to te tuatua o Tona nooanga ki rotopu ia ratou. Ko te marama te aroa e te mana o te nooanga o te Mesia ki roto ia ratou tei kaka mai na roto ia ratou, kua rauka i te tangata kia akara e kia “Umere atura ratou, e kite atura oki e, ia Iesu katoa oki raua.” Anga 4:13.TM 69.1

  Ko Tana i anoano no Tana pipi ko Tana katoa ia i anoano no Tana au tamariki i teia ra, no te mea i roto i Tana pure openga ma Tana au pipi tei putuputu mai ki Tona pae, kua tuatua Aia: “Kare Au i pure ia ratou anake ua, i te aronga katoa ra, te ka akarongo mai Iaku i ta ratou apiianga.” Ioane 17:20.TM 69.2

  Kua pure a Iesu no tatou, e kua pati mai Aia e kia okotai tatou Kiaia mei Iaia i okotai ki te Metua. Eaa ia pirianga mei teia te tu. Kua tuatua mai te Akaora Nona uaorai. Na te Metua i roto Iaku nei e rave.” Ioane 5:19; 14:10. I reira, mei te mea e te noo nei te Mesia i roto i to tatou au ngakau, ka angaanga Aia ki roto ia tatou “I te inangaro ma te rave mei Tana i anoano ra.” Phii 2:13 Kia angaanga mei Iaia i angaanga, kia akaari katoa tatou i te vaerua okotai, e na roto i te aroa anga Iaia ma te noo anga ki roto Iaia e “Kia tupu te tau Iaia, i te upoko, i te Mesia i te au mea katoa.” Ephesia 4:15.TM 69.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents