Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pene 9—Te Angaanga E Te Oraanga

  Ko te Atua te tumu o te ora e te rekareka ki te au ao katoa. Mei te verovero o te marama mei ko mai i te ra e mei te vai tei tae mai mei roto i te punavai ora te tae anga mai o te au akameitaki ki te au mea tei anga ia e Ia, ua atu e teiea te ora a te Atua, e i roto i te oraanga tangata nei, ka tae tei reira ki tetai ke i roto i te akameitaki e te aroa.TM 71.1

  Ko te rekareka anga o te Mesia koia oki i roto i te akateiteianga e te akaoraanga i te tangata nei. Kare oki Aia i maara ua atu i tona oraanga, mari ra kua akakoromaki i te satauro e te akama. E no reira te angaanga ua nei te au angela no te akaoraanga i te tangata nei, ko to ratou rekareka anga oki teia. Te akara nei oki te ngakau karapii i teia angaanga, e angaanga akaaka, i te angaanga no te au tangata viivii e te akaaka o to ratou tu, e ko te angaanga teia a te au angela ara kore. Ko te Vaerua o te Mesia ko te Vaerua akaatinga tei kitea ia ki runga i te rangi. Ko te Vaerua oki teia te ka rauka i te au tangata o te Mesia ko te angaanga oki teia ta ratou ka rave.TM 71.2

  Mei te mea e teitei te aroa o te Mesia ki roto i te ngakau, ka aite tei reira mei te kakara te ka kore rava e tika kia uuna ia. Ko te tu tapu oki teia te ka kitea ia e te au tangata taau ka piri atu. Ko te Vaerua o te Mesia i roto i te ngakau, ka aite tei reira mei te punavai i roto i te medebara i te ta’e anga ei akamerengo i te au tangata tei teatea mamao no te mate, tei anoano ua kia inu i tetai vai ora.TM 71.3

  Ka kitea ia te aroa kia Iesu i roto i te manakonakoanga kia angaanga mei Tana i angaanga no te akameitaki e te apai i te tangata nei ki runga. Ka arataki oki teia ki te aroa, te maru e te tangi ki te au mea tei anga ia tei tiakiia e te Metua Atua.TM 73.1

  Ko te oraanga o te Mesia i te ao nei kare tei reira i te oraanga mama ua, e kare katoa e Nona anake ua, kareka ra kua angaanga Aia ma te tukumoe kore e te tika e te roiroi kore no te ora o te tangata tei ngaro atu. Mei te are puakatoro ki Kalavaria kua aru Aia i te mataara o te akaatinga ma te kimi kore kia akaora ia Aia mei roto i teia apainga teimaa, te mame, roiroi e te angaanga. Kua tuatua Aia: “Kare oki te Tamaiti a te tangata i aere mai kia tavini ia Tona, ei tavini ra, e kia oronga i Tona oraanga ei oko no te tangata e manganui.” Mataio 20:28. Ko te akakoroanga okotai oki teia o Tona oraanga. Ko te au mea katoatoa ko te rua ia e tei raro ake. Ko Tana oki ia kai e te vai ko te rave i anoano o te Atua ma te akaoti i Tana nagaanga. Koia, e te mareka kiaia uaorai kare rava e tuanga i roto i Tana angaanga.TM 73.2

  E no reira ko te aronga tei tuanga ia i roto i te aroa ua o te Mesia ka teatea mamao ratou no te rave i tetai akaatinga anga, kia rauka i tetai ke atu te tuanga i roto i te au apinga oronga no te rangi mai. Ka timata ratou i te ka rauka ia ratou i te akariro anga i teianei ao ei ngai meitaki no ratou i te noo. Ko teia tu vaerua e akakite anga tika oki teia no te vaerua tei akaariu mou ia. Ko te viviki o tetai tangata i te aere anga ki te Mesia ka anau ki roto i tona ngakau te anoano ki tetai ke i te au meitaki tana i kite i roto ia Iesu, ko teTuatuaMou o te akatapuanga e te akaoraanga, kare rava tei reira e rauka kia uuna ia i roto i tona ngakau. Mei te mea e aka kakau ia tatou ki te tuatua tika a te Mesia e ka akaoki ia tatou ki te rekareka o te nooanga o Tona Vaerua ki roto ia tatou e kare rava e rauka ia tatou kia muteki. Mei te mea e kua tongi ana tatou kia kite i te meitaki o te Atua, ka rauka i reira tetai apinga ei akakiteanga na tatou. Mei ia Philipa i tona kiteanga i te Akaora, ka pati tatou i tetai ke kia aere ki mua i Tona aroaro. Ka kimi tatou kia oronga kia ratou i te manea o te Mesia, e te tinamou kitea kore ia o te ao te ka tae mai. Ka kitea ia te anoano maata kia aru i te mataara tei aere ia e te Mesia. Ka kitea ia te anoano maata kia aru te tangata tei takapini mai kia, “Akara i te punua Mamoe a te Atua ko tei apai ke atu i te ara a to te ao.” Ioane 1:29.TM 73.3

  E ko te maroiroi kia tauturu i tetai ke ka oki mai te reira ei meitaki noou uaorai. Ko te akakoroanga oki teia o te Atua i oronga mai ei kia tatou i tetai tuanga kia rave i roto i te akakoroanga o te ora. Kua oronga mai oki Aia i tetai tikaanga ki te tangata nei kia riro ei aronga tuanga i roto i te Natura tapu e ei tuanga na ratou i te oronga anga i te akameitaki ki tetai ke. Ko te akangateitei anga teitei rava oki teia, te rekareka maata, te ka rauka i te Atua kia oronga mai ki te tangata nei. Ko te aronga tei piri ki roto i teia angaanga o te aroa kua apai ia tatou kia vaitata rava ki Tei anga ia ratou.TM 74.1

  Ka rauka oki i te Atua kia oronga i te angaanga o te tutu anga i te evangelia e te angaanga aroa ki roto i te rima o te au angela. Ka rauka katoa Iaia i te rave na roto i tetai au ravenga ke no te akaoti anga i Tana akakoroanga. Ina ra, i roto i Tona aroa maata, kua iki Aia kia akariro ia tatou ei aronga rave angaanga kapiti ma Ia katoa ma te Mesia e te au angela, kia rauka ia tatou te akameitaki, te rekareka e te teitei i roto i te oraanga vaerua ei puapinga no te angaanga karapii kore.TM 74.2

  Kua apai ia mai tatou ki te Mesia na roto i te pirianga ki Tona au mamae. Ko te au angaanga tatakitai no te akaatinga anga no te meitaki o tetai ke, ka akamaroiroi tei reira i te vaerua o te tangata, kia oronga atu, e te vaitataanga atu iaia ki te pae o te Akaora o to te ao, “E apinganui oki no tatou ra, riro mai nei Aia ei tangata apinga kore kia maata to kotou apinga i taua apinga kore Nona ra.” 2 Kor. 8:9. E na roto anake i te akatupuanga i teia akakoroanga tapu i to tatou kapuaanga i riro mai ei te oraanga ei akameitaki ia tatou.TM 74.3

  Mei te mea e aere koe ki te angaanga mei ta te Mesia i akakoro i Tana au pipi, kia akaariu mai i tetai au mema Nona, ka kite koe i toou ngere no tetai akakeuanga oonu ake e te kite maata i te au mea tapu e ka kaki koe e te pongi i te tuatua tika. Ka pati koe ki te Atua, e ka akamaroiroi ia toou oraanga, e ka inu toou vaerua mei raro mai i te ruavai ora. Ko te au patoianga ma te au timataanga ka arataki tei reira ia koe ki te Bibilia ma te pure. Ka tupu koe i roto i te aroa ua e te kite i to tatou Atu ia Iesu Mesia. Ka akatupu mai i tetai tu meitaki rava.TM 75.1

  Ko te vaerua o te angaanga karapii kore, no tetai ke ka oronga mai i te ngaueue kore e te tu mei to te Mesia, e ka apai mai i te au e te rekareka ki tei rauka. Ka tupu te manako ora. Kare e ngai no te akatau e te karapii. Ko te aronga tei aka angaanga i te aroa Kerisetiano ka tupu ratou e ka maroiroi katoa ratou i te angaanga no tetai ke. Ka marama meitaki ratou no te pae vaerua, ka tupu ratou ki runga i te akarongo e mana maata i roto i te pure. Ko te Vaerua o te Atua tei angaanga ki runga i to ratou oraanga i te apai anga mai i te akatereanga meitaki o te vaerua ei pauanga atu i te amiri tapu. Ko te aronga tei akaatinga ia ratou ki te Atua ma te karapii kore no te meitaki o tetai ke, te angaangara oki ratou no to ratou ora mutukore.TM 75.2

  Ko te mataara okotai no te tupuanga i roto i te aroa ua koia oki kia mareka kore i roto i te angaanga, tikai ta te Mesia i tatara mei runga ia tatou kia topiri ia atu kia tau ki to tatou maroiroi i te tauturu anga ma te akameitaki anga i te aronga tei anoano i te tauturu te ka rauka ia tatou kia oronga atu. Ka rauka te maroiroi na roto i te aka angaanga anga e ko te angaanga ko te turanga ia o te oraanga. Ko te aronga tei tauta kia akono i te oraanga Kerisetiano na roto i te tu kope i te arikianga i te au akameitaki tei rauka mai na roto i te akameitakianga o te aroa ua, ma te kore e rave i tetai angaanga no te Mesia, te kimi ra ratou i tetai kaikai kia kaikai ma te angaanga kore. I roto i te oraanga Vaerua pera katoa ki te oraanga kopapa ko te ka tupu mai ia koia te oki anga ki muri, e te pe. Ko te tangata tei patoi kia aka angaanga i tona rima ma te vaevae, kare e roa ia kare teia au melo e angaanga akaou. Koia katoa te Kerisetiano tei kore i aka angaanga i te mana o te Atua i oronga mai, kare ko te kore ua anga e tupu i roto i te Mesia, ka ngaro katoa ra te maroiroi tei vai ana kiaia.TM 75.3

  Ko te ekalesia a te Atua Tana i iki no te akaora anga i te tangata nei. Ko tana angaanga koia te apai anga i te evangelia ki to te ao katoa. E ko teia angaanga tei runga anake tei reira i te au Kerisetiano katoatoa. Ko te au tangata tatakitai kia angaanga anake ratou kia tau ki te taleni tei orongaia na ratou e te tika anga, ei akatupu i te akaueanga a te Mesia. Ko te aroa o te Mesia, tei eeu ia mai kia tatou, tei akariro ia tatou ei kaiou ki te aronga tei kore i kite Iaia. Kua oronga mai te Atua kia tatou i te marama, kare no tatou anake ua, mari ra kia totoa ia ki runga ia ratou.TM 76.1

  Mei te mea e ara te au tangata tei aru i te Mesia ki ta tatou angaanga, ka tausani ua atu te au tangata tei akakite i te karere o te evangelia i te au ngai, okotai tangata i teianei. E ko te au tangata te ka kore ratou e tae no te rave anga i te angaanga, ka tauturu ratou i tei reira na roto i ta ratou apinga, to ratou tangi e ta ratou pure. E maata atu te angaanga meitaki no te vaerua tangata i roto i te au enua Kerisetiano.TM 76.2

  Kare tatou e anoano ia kia aere ki te au enua etene, me kare kia akaruke i toou ngutuare e tei reira te vai anga o taau angaanga ei ravenga kia angaanga no te Mesia. Ka rauka oki ia tatou kia rave i teia i roto i te ngutuare, i roto i te ekalesia e ki rotopu i te aronga ta tatou ka piri e te au tangata katoa ta tatou e angaanga kapiti nei.TM 76.3

  Ko te tuanga maata o te oraanga o to tatou Akaora i runga i te enua nei koia te angaanga anga ki roto i te are kamuta i Nazareta. Kua piri te au angela ki te Atu o te ora i Tona aaereanga ma te au taunga e te aronga angaanga akara kore ia e te akangateitei kore ia. Kua angaanga meitaki Aia i te akatupuanga i Tana angaanga, Iaia i angaanga i Tana angaanga kimi puapinga, kua akaora Aia i te au maki me kare kia aere na runga i te au ngaru o Galilea. E no reira i roto i te au angaanga o te au ra kia tika ia tatou kia aaere ma te Mesia.TM 76.4

  Te na ko nei te aposetolo: “Kia vai rai te tangata katoa ki mua i te aroaro o te Atua, ma tona tu i kapiki ia’i aia ra.” 1 Kor. 7:24. Penei ka akatere tetai tangata kimi puapinga i tana kimianga i roto i tetai tu te ka aka kaka i tona pu no tona tu tika. Mei te mea e tangata aru tikai aia i te Mesia ka apai aia i tana akonoanga ki te au mea katoa te ka eeu ki te tangata i te vaerua o te Mesia. Ka riro katoa te tangata maani matini ei kite mou Nona tei angaanga ki te au ngai akaaka o teia oraanga i te au tuaivi o Galilea. Ko te aronga katoa tei tapa i te ingoa o te Mesia kia rave katoa ratou no tetai ke, na roto i te kite anga i tana angaanga meitaki, penei ka arataki ia kia akameitaki i te Atua tei anga e tei akaora.TM 77.1

  E maata tei kotoe ia ratou mei te oronga anga i ta ratou au apinga oronga no te angaanga a te Mesia, no te mea kua rauka i tetai, tetai au mea teitei ake i tei rauka ia ratou, E no reira kua vai te manako e ko te aronga tei oronga ua kia ratou te taleni tei anoano ia kia akaatinga ia ratou no to ratou kite no te angaanga a te Atua. Kua kitea ia oki e tetai maataanga tangata e kua oronga ua ia te taleni ki tetai au tangata ma te kore e rauka i tetai au tangata tei kore i anoano ia kia rave i te angaanga no te tutaki. Ina ra, kare tei reira i akakite ia mai i roto i te parabole. Kia kapiki te Atu o te kainga i tona au tavini, kua oronga aia kia ratou tatakitai i ta ratou angaanga.TM 77.2

  Ma te vaerua aroa ka rauka ia tatou kia rave i tetai angaanga akaaka no te Atu. Kol. 3:23. Mei te mea e tei roto te aroa o te Atua i te ngakau, ka kitea tei reira ki roto i te oraanga. Ko te aunga kakara o te Mesia te ka takapini mai ia koe e ko to tatou tu te ka akateitei ia ma te akameitaki ia.TM 77.3

  Kare koe e tapapa no tetai tuatau maata me kare no tetai tikaanga takake i mua ake ka rave ei koe i tetai angaanga no te Mesia. Auraka koe kia akama e eaa ta te tangata ka tuatua mai noou. Mei te mea e riro toou oraanga i te au ra katoa ei akakiteanga i te tu ma e te tika o toou akarongo, ka rauka i tetai ke i te kite e kua anoano koe kia meitaki ratou, e kare toou maroiroi e kaimoumou ia.TM 78.1

  Ko te au pipi akaaka e te putaua rava atu a te Mesia ka riro ratou ei akameitaki ki tetai ke. Penei ka manako paa ratou e kare ratou e rave ana i tetai au angaanga takake, kareka ra, na roto i tetai angaanga kitea kore ia e ratou tei akamata i tetai au ngaru o te akameitaki te ka atea e te oonu e te akameitaki anga takake te ka kore ratou e kite e tae ua atu ki te tuatau o te tutaki anga. Kare oki ratou e kite e te rave nei ratou i tetai angaanga maata. Kare tatou i anoano ia kia akaroiroi ia ratou i te manako ua anga no te manuia. Kia aere ua ratou kia mua ma te muteki, i te rave anga ma te akono meitaki i te angaanga ta te Atua i akono e kare to ratou oraanga e puapinga kore. Ko to tatou uaorai vaerua te ka tupu kia aite atu ki te tutu o te Mesia, kua angaanga kapiti oki ratou ma te Mesia i roto i teia oraanga i te akateatea mamaoanga ia ratou no te angaanga teitei ake e te rekareka arai kore ia o te oraanga te ka tae mai.TM 78.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents