Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pene 12—Ka Akapeea Tatou I Te Ekoko

  E manganui, te aronga tikai tei ou ua i roto i te oraanga Kerisetiano, i tetai au taime ka manamanata ratou ki tetai au manako o te aronga Atua kore. E maata oki i roto i te au mea te kare e tika ia ratou kia akamarama, e kare katoa ratou i marama, kua akapuapinga oki a Satani teia ei akangaueue i to ratou akarongo ki roto i te Bibilia ei mea eeu ia mai e te Atua. Kua ui ratou, Ka akapeea au e kite ei ite mataara tika? Mei te mea e buka tikai te Bibilia na te Atua, ka akapeea au e tiama ei mei teia au ekokoanga e te manamanata?TM 99.1

  Kare rava te Atua i pati mai ia tatou kia irinaki, ma te kore e oronga mai i tetai au mea ei akatumuanga i to tatou akarongo. Tona vai anga, Tona tu, te Tuatua Mou o Tana Tuatua, kua akatinamou anake ia e tetai au akakiteanga tei tae mai ki roto i te manako, e ko teia au akakiteanga e maata ua atu. Ina ra, kare rava te Atua e akatakake i te tikaanga no te ekoko. E tau oki kia noo to tatou akarongo ki runga i te au akakite anga auraka ki runga i te au akatutuanga. Ko te aronga tei anoano kia ekoko, e tika anga to ratou, e ko te aronga tei anoano tikai kia kite i te Tuatua Mou ka kitea ia e ratou e maata ua atu te au akatikaanga ei irinakianga no to ratou akarongo.TM 99.2

  E mea ngata oki i te manako tangata nei kia marama tikai i te tu o te angaanga a te Atua. Ki tei kimi tikai i te kite e ki tei apii meitaki ia, ka vai rai te angaanga a te Atua ei mea uuna ia ki mua ia ratou. “E kitea ainei te Atua ia koe kia kimi? e kitea pu ia ainei te Mana Katoatoa iakoe? Mei te au rangi te teitei; e naea taau e rave? E oonu maata i to ade; eaa taau ngai e kite?” Iobu 11:7,8.TM 99.3

  Kua tuatua te aposetolo Paulo: “Aue te oonu e te apinganui o te pakari e te kite ite Atua e e te kimianga taea kore kia kimi e.” Roma 11:33. Ina ra, te takako ia ra Aia e te au tumurangi e te poiri; ko te tuatua tika e te tuatua tau ko te tumuia o Tona terono.” Sal. 97:2. Ka rauka oki ia tatou kia marama i Tana e rave nei no te tangata nei e te tu o Tana raveanga kia rauka ia tatou kia kite i Tona aroa aite kore i te topirianga ki Tona mana Atua. Ki te ngakau tei ki i te aroa.TM 101.1

  Ko te tuatua a te Atua kua aite rai ki te tu o te Atua i te oronga anga mai i tetai au mana te ka kore rava e marama ia e te manako tangata nei. Ko te tomo anga mai o te aroa ki teianei ao te riroanga mai o te Mesia ei tangata, to te akaora akatu anga ia mai tetai au tumu tuatua tei akakite ia mai i roto i te Bibilia, e au munangaro anake tei rauka ngata i te manako tangata nei kia marama me kare kia akamarama. Ina ra, kare rava a tatou tumu kia ekoko tatou i te tuatua a te Atua no te mea kare e rauka ia tatou kia marama i te munangaro o Tana tiakianga. I roto i teianei ao natura tei takapini ia tatou te au munangaro te ka kore e rauka ia tatou kia vaito. Ko tetai apinga akaaka rava te ka oronga mai i te manamanata te ka kore e tika i te aronga kite o teianei ao kia akamarama. I te au ngai katoa tetai au mea umere i runga ake i to tatou manakonakoanga. E tau ainei i reira ia tatou kia tauturu i te kiteanga e i roto i te pae Vaerua te vai katoa ra oki tetai au munangaro te ka kore e tika kia vaito. Ko te manamanata tei runga i te apikepike e te kokota i te manako tangata. Kua oronga mai te Atua kia tatou i roto i te Bibilia e maata ua atu te au akatikaanga o to ratou tu tapu, e auraka tatou kia ekoko i Tana tuatua no te mea kare tatou e marama katoatoa i te au mea muna o Tona marama.TM 101.2

  Te na ko nei te aposetolo Petero i roto i te Bibilia: “I tetai au mea kimi ngata, ta te aronga apii kore ia ra, e te tuatua tinamou kore e riro atura oki ei mate no ratou uaorai.” 2 Pet. 3:16. Ko te au mea ngata o te Bibilia kua akaara ia e te aronga atua kore ei tumu no ta ratou au taumaroanga i te Bibilia, kareka ra, mei roto i teia kua apai mai i tetai akakiteanga maroiroi o tona akananru anga ia mai. Mei te mea e kare e akakiteanga no te Atua i roto, kareka ko te au mea marama ua ia tatou mei te mea kia rauka ia tatou kia opu i Tona tapunui e te ngateitei e te manako tangata nei, kare i reira te Bibilia e akakite mai i te tu tarevaka kore o te mana Atua. Ko te papanunui e te munangaro o te au tumu tuatua tei oronga ia mai e tau kia akanauru i to tatou akarongo i roto i tei reira ei tuatua na te Atua.TM 102.1

  Kua eeu mai te Bibilia i te tuatua mou ma te marama e te tau meitaki ki te ngere e te anoano o te ngakau tangata nei, tei riro ei akapoitirere e te umeremere anga te aronga kite pakari rava, e ma te akatika i ta te kite kore e tei akaaka kia kite i te mataara o te ora. Ina ra, ko teia au tuatua mou marama ua kua mou tei reira ki runga i tetai au tumu tuatua te ka akateitei e te atea e te teitei ki runga ake i te au manako tangata nei ka rauka ua ia tatou kia ariki no te mea na te Atua e akakite mai. No reira kia vai mai rai te akakoroanga o te ora kia tatou kia rauka i te au vaerua tangata katoatoa kia kite i te au takaianga tana ka apai i te tataraaraanga ki te Atua, i te akarongo ki to tatou Atu ia Iesu Mesia, ei ravenga kia akaora ia na roto ite mataara ta te Atua i akono, ina ra, i raro ake i Tana Tuatua Mou, mama ua kia marama ia te vaio anga ia o te munangaro o te manako e tana kimianga, kareka ra, ka akanauru i tei kimi pu tikai i te Tuatua Mou ma te tapu i te akarongo. Ko te maata o tana kimi anga i te Tuatua Mou ma te tapu e te akarongo ko te oonu ia o tona akanauruanga ia e ko te tuatua ia a te Atua, e ko te manako tangata nei ka tupu ia ki raro i te tapunui o te eeuanga tapu.TM 102.2

  Kua akakite ia e kare tatou e marama i te au Tuatua Mou mamaata o te Bibilia, e akakite anga tei reira e ko te manako tangata nei kare tei reira i rava kia mou atu ki te manako Atua e ko te tangata ma tona kite akakotinga ia kare aia e marama i te au akakoroanga o te Mana katoatoa.TM 103.1

  No te mea kare e rauka ia ratou kia vaito i tona au munangaro ko te Atua kore e te irinaki kore kua kopae ratou i te Tuatua a te Atua, e kare te katoa anga i irinaki ki te Bibilia i takake mei teia kino. Te na ko nei te aposetolo: “Kia matakite e te au taeake, ko te vai aea te ngakau kino akarongo kore katoa ki roto i tetai o kotou i te akarukueanga i te Atua ora.” Ebera 3:12. E mea tau rava kia apii i te au apiianga o te Bibilia ma te kimi ki roto i te au mea “oonu a te Atua” “Ko te au mea tei eeu ia mai i roto i te Bibilia 1 Kor. 2:10. No te mea, “Ko te au mea muna tei te Atua ia, ko te au mea tei eeu ia mai na tatou ia.” Deut. 29:29. Ko te angaanga ra a Satani, koia oki ko te akakino anga i te mana kimikimianga o te manako. Ko tetai au tu parau tei kairo ia ki te akamanakoanga i te tuatua mou no te Bibilia, kia akakoromaki kore e te ravenga kore te tangata nei me kare e rauka ia ratou kia akamarama i tetai au ngai o te Bibilia. E mea akaaka oki kia ratou te akakite e kare e rauka ia ratou kia marama i te au tuatua i akauruia mai. Kare oki ratou i anoano kia tapapa marie e tae ua atu ki te tuatau tei tau i te Atua kia eeu mai i te tuatua mou kia ratou. Kua manako oki ratou e ko to ratou manako tangata tauturu kore ia kua rave tei reira ei tauturu ia ratou kia marama i te Bibilia. Kua tika oki e maata te au apii anga ma te au kite kitea ua ia tei manako ia e kua rauka mai mei roto mai i te Bibilia kare ra e tango ei akatumuanga ia tona au apiianga e kua kaitamaki atu ki te akakoro anga katoa o te akauruanga. Kua riro oki teia au mea ei tumu no te ekoko e te taitaia no te maata anga o tetai au manako. Kare oki ratou e rauka kia akaariu ia ki te tuatua a te Atua, mari ra ki te akatarevake anga a te tangata nei.TM 103.2

  Mei te mea e ka tau i te tangata anga ia nei kia taea te marama pu tikai o te Atua e Tana au angaanga i reira e tuatua mou ke ta ratou ka kite. Kare e tupuanga i te kite, e kare e tupuanga katoa o te manako me kare o te ngakau. Kare i reira te Atua e riro akaou ei Atua teitei. E ko te tangata nei kua rauka iaia kia tae ki te openga o te kite i te turanga, kare aia i reira e aere akaou atu ki mua. E akameitaki ana tatou, Koia kare i pera. E taea kore te Atua i roto Iaia, “Tei vaoo katoatoa ia te apinga ra o te pakari e te kite e.” Kol. 2:3. E i roto i te ao mutukore ka kimi ua rai te tangata e ka apii ua rai e kare rava e pou te apinga ra o te pakari e tona meitaki e tona mana. Kua akono oki te Atua e i roto katoa i teia oraanga te Tuatua Mou o Tana Tuatua kia vai tuera ua ki mua i tona au tangata. Okotai ua mataara e rauka mai ei teia kite. Ka rauka oki ia tatou kia taea te kite i te Tuatua a te Atua, na roto anake i te akamarama anga a taua vaerua tei oronga mai i taua tuatua. “Te au mea a te Atua, kare rava tetai e kite, mari ra, ko te Vaerua o te Atua, e kimi oki te vaerua i te au mea katoa nei, e te au mea oonu rai o te Atua ra.” 1 Kor. 2:11,10. E ko te papauanga a te Akaora ki te aronga tei aru Iaia koia oki, “Kia tae maira Aia ko te Vaerua Tuatua Mou, e Nana ia e arataki ia kotou ki te Tuatua Mou katoatoa e rave oki aia i taku ka akakite atu ei kia kotou.” Ioane 16: 13,14.TM 104.1

  Kua anoano oki te Atua i te tangata kia aka angaanga i tona mana o te manako, e ko te apii anga i te Bibilia ka akamaroiroi e ka akateitei tei reira i te manako te ka kore rava e rauka i tetai apiianga ke atu. Ina ra, e tau ia tatou kia matakite i te manako akatietie, tei akatumu ia ki te apikepike tangata nei. Naringa kare te Bibilia i akapoiri ia ki to tatou marama, kia kore tatou e marama i te Tuatua Mou marama ua, e tau kia rauka ia tatou te tu mama ua e te akarongo mei to te tamariki, teateamamao i te apii, e te patianga i te tauturu a te Vaerua Tapu. Ko te kite i te mana e te kite pakari o te Atua e to tatou tu rauka ngata kia marama i tona ngateitei, e tau kia akakeu ia tatou ma te akaaka, e tau oki ia tatou kia eeu i Tana tuatua, i te aere anga ki mua i Tona aroaro ma te mataku tapu. Kia aere tatou ki te Bibilia, kia akakite ia te turru e te mana teitei atu i tona uaorai e kia tupou te ngakau ma te manako ki te “KO AU NEI RAI” tei maata rava.TM 104.2

  E maata ua atu te au mea pakari, me kare i arai ia, ta te Atua ka akamarama mai ka riro ei mea mama ki te aronga tei kimi kia marama i te reira. Ina ra, me kare te arataki anga a te Vaerua Tapu ka tatamaki ua rai tatou ki te Bibilia ma te akatarevake i tona au aiteanga. E maata ua atu te au tatauanga i te Bibilia tei kore rava i puapinga ia i tetai au taime kua riro ei kino maata. Mei te mea e eeu ia te tuatua a te Atua ma te kore e akatupuanga e ma te kore te manako e te inangaro e akamou ia ki te Atua, me kare e tau atu ki Tona anoano, ka tapoki ia te manako e te ekoko, e i te au apiianga i te Bibilia ka akamaroiroi ia te tu irinaki kore. Ka apai te enemi i te akatereanga o te manako e ka oronga mai aia i tetai au aiteanga tei kore i tika. I te au taime kare te tangata i kimi i te Atua na roto i te angaanga e te tuatua, i reira ra, ua atu eaa te maata o te apii ka tarevake ra aia i tona marama i te Bibilia, e kare i te mea meitaki kia ariki i ta ratou au akamaramaanga. Ko te aronga tei akara ki te Bibilia kia kite i tetai au ngai no te tauetono anga kare ratou i kite ake i te pae Vaerua. Ma te orama tukeke ka kite ratou e maata ua atu te au tumu no te ekokoanga e te irinaki kore i te au mea mama ua e te marama.TM 105.1

  Ua atu e ka akatuke ratou, ko te tumu anga tikai o te ekoko, koia oki, te anoano i te ara. Ko te au apiianga e te au paruruanga a te Atua kare te reira e ariki ia e te ngakau parau anoano kia rave i te ara, e ko te aronga tei kore i anoano i te ariki i Tana au akaueanga, kua teatea mamao katoa ratou kia ekoko i tona mana. Ei ravenga kia kite i te Tuatua Mou, e tau ia tatou kia rauka te manako tika kia kite i te tuatua mou e te ngakau anoano kia ariki i tei reira. E ko te aronga i aere i te tu vaerua kia apii i te Bibilia e maata ua atu ta ratou akatikaanga ka rauka ia ratou kia pakari e tae ua atu ki te ora.TM 105.2

  Kua tuatua oki te Mesia: “Ko tei anoano marie i te akono i Tona inangaro, ka kite aia i taku e apii nei.” Ioane 7:27. I to te uiui anga e te patoitoianga no runga i te au mea tei kore i marama, ka ariki i te marama tei oronga takere ia mai, e ka rauka iakoe te marama maata ake. Na roto i te aroa ua o te Mesia, i rave i te au angaanga tei akamarama ia mai kia koe, ka rauka katoa i reira iakoe kia marama e kia rave i te au mea taau e ekoko nei i teianei.TM 106.1

  Te vai nei oki tetai akakiteanga tei vai maeu ua ki te katoatoa, ko te aronga tei apii meitaki ia e te aronga apii kore ia, koia te tu taau i aravei i teia oraanga. Kua pati mai oki Aia. “Ka tongi ana kia kite i te meitaki o Iehova.” Sal. 34:8. Auraka e irinaki ki ta tetai ke tuatua kia tongi ra koe uaorai. Kua akakite mai oki Aia: “E pati e oronga ia mai ta kotou.” Ioane 16:24. Ka akatupu ia tana papauanga. Kare rava oki i kore ana. Ia tatou ka akavaitata ki te Atua ma te rekareka i te ki o Tona aroa, to tatou au ekoko e te poiri ka ngaro ke tei reira o te kaka i mua i Tona aroaro.TM 106.2

  Te na ko nei oki te Aposetolo Paulo: “Te akaora ia tatou i te mana o te poiri, e kua akaumu ia tatou ei roro i te basileia o Tana Tamaiti akaperepere.” Kol. 1:13. E ko te aronga ana tei ora mai mei te mate ki te ora. “Kua tuatua pu ia e e tuatua mou ta te Atua.” Ioane 3:33. Ka rauka tei ora mai mei te mate kia tuatua’ “Ka anoano au i te ora, kua kitea e au i roto i te Mesia.” Ka akaki ia mai to tatou au ngere ravarai, ka merengo te pongi o toou vaerua; e teianei kua riro te Bibilia kiaku e ko te eeuanga ia Iesu Mesia. Ka ui ainei koe, eaa au i irinaki ei ki roto ia Iesu? No te mea, e Akaora tapu Aia kiaku. Eaa au i irinaki ei ki te Bibilia? No te mea kua kitea ia e au e ko te tuatua ia a te Atua ki toku vaerua. Penei ka kitea ia e koe kia koe uaorai e e tika te Bibilia, e ko te Mesia te Tamaiti a te Atua. Kua kite oki tatou e kare tatou e aru neneva ua i te pikikaa a te tangata nei.Kua ako a Petero i tona au taeake, “Kia tupu i te aroa ua e te kite i to tatou Atu ia Iesu Mesia.” 2 Pet. 3:18. Mei te mea e tupu te au tangata o te-Atua i roto i te aroa ua ka rauka ia ratou tetai marama ake o Tana tuatua. Ka kite ratou i te marama ou e te manea i roto i tana Tuatua Mou tapu. Kua tika rava oki teia i roto i te tuatua enua o te ekalesia i roto i te au uki e ka vai ua atu rai e tae ua atu ki te openga. “Ko te arataa oki o te aronga tuatua tika ra, e tau ia ki te marama kaka ra, ko tei tupu ua kaka anga, e tae ua atu ki te avatea pu tikai ra.” Maseli 4:18. Na roto i te akarongo ka rauka ia tatou kia akara atu ki te ao a muri atu ma te pau i te tia a te Atua, e te au mana tatakitai o te vaerua kia apai ia mai kia piri ki te tumu o te marama. Ka rekareka oki tatou e ko te au mea tei riro ei tamanamata ia tatou i roto i ta te Atua aratakianga, ka akamarama ia mai te reira, ko te au mea rauka ngata kia marama, ka kitea ia e tatou te akamaramaanga, e ko ta to tatou au manako i kite ana i te tu manea tikai e te tau meitaki. ‘T teianei oki te kite makiri ua nei tatou, mei te mea e i na roto i te i‘o, kareka i reira e mata ia e te mata; i teianei ra te kite papakitai ua nei au; kareka i reira e kite pu tikai au, mei iaku katoa oki i kite tika ia nei.” 1 Kor. 13:12.TM 106.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents