Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Wybrane poselstwa II

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Chwalebny poranek zmartwychwstania

  Poselstwo do przyjaciół na wyspie Pitcairn

  W ostatni czwartek byliśmy bardzo smutni, gdy dowiedzieliśmy się o twoim głębokim utrapieniu. Nasze serca zostały dotknięte, kiedy usłyszeliśmy o śmierci osób z rodziny naszego umiłowanego brata McCoy'a [J. R.]. Było nam żal tych wszystkich, którzy zostali pogrążeni w żałobie przez to utrapienie. Okazywaliśmy nasze współczucie dzieciom i członkom rodziny, którzy zostali w ten sposób srodze zasmuceni, lecz chcielibyśmy wskazać wam na Jezusa jako waszą jedyną nadzieję i pocieszenie. Droga towarzyszka naszego strapionego brata McCoy'a i matka zasmuconych dzieci, które kochała, zamilkła w śmierci. Lecz podczas gdy płaczemy z płaczącymi, radujemy się w sercu, ponieważ ta umiłowana matka i córka oraz brat Young, starszy waszego zboru, i inni, którzy zostali zabrani przez śmierć, wierzyli w Jezusa i kochali go.WP2 251.1

  Niech słowa apostoła Pawła pocieszą was: “A nie chcę, bracia, abyście wiedzieć nie mieli o tych, którzy zasnęli, iżbyście się nie smucili, jako i drudzy, którzy nadziei nie mają. Albowiem jeźli wierzymy, iż Jezus umarł i zmartwychwstał, tak Bóg i tych, którzy zasnęli w Jezusie, przywiedzie z nim. Boć to wam powiadamy słowem Pańskiem, że my, którzy żywi pozostaniemy do przyjścia Pańskiego, nie uprzedzimy onych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan z okrzykiem, a głosem archanielskim i z trąbą Bożą zstąpi z nieba, a pomarli w Chrystusie powstaną najpierwej. Zatem my żywi, którzy pozostaniemy, wespół z nimi zachwyceni będziemy w obłokach naprzeciwko Panu na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy. Przetoż pocieszajcie jedni drugich temi słowy”. 1 Tesaloniczan 4,13-18 (BG).WP2 251.2

  Nie mamy jak poganie dnie i noce lamentować, gdy nic innego nie słychać poza ponurymi pieśniami za zmarłych, w celu wzbudzenia ludzkiego współczucia. Nie mamy ubierać się w żałobne ubrania i przybierać żałobnego oblicza, jak gdyby nasi przyjaciele i krewni zostali od nas na zawsze oddzieleni. Jan woła: “Tuć jest cierpliwość świętych, tuć są ci, którzy chowają przykazania Boże i wiarę Jezusową. I usłyszałem głos z nieba, mówiący do mnie: Napisz: Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę mówi Duch im, aby odpoczywali od prac swoich, a uczynki ich idą za nimi”. Objawienie 14,12-13 (BG).WP2 251.3

  Jakże odpowiednie są słowa Jana w przypadku tych z naszych umiłowanych, którzy śpią w Jezusie. Pan umiłował ich, a wypowiadane przez nich słowa, trudy miłości, które zostały zapamiętane, będą powtarzane przez innych. Ich gorliwa serdeczność w dziele Bożym pozostawia dla innych przykład do naśladowania, ponieważ Duch Święty sprawiał w nich chcenie i wykonanie według swego upodobania.WP2 252.1

  “A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was”. Rzymian 8,11. O jakże drogocenne są te słowa dla każdej zasmuconej duszy! Chrystus jest naszym Przewodnikiem i Pocieszycielem, który pociesza nas we wszelkich naszych troskach. Gdy daje nam do picia gorzki napój, zachowuje dla naszych ust również kielich błogosławieństwa. On wypełnia serce poddaniem, radością i pokojem w wierze oraz uzdalnia nas, abyśmy z poddaniem powiedzieli: Nie moja wola, lecz Twoja wola, o Panie, niech się stanie. “Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione”. Joba 1,21. Wraz z tym poddaniem ponownie rozbudzona jest nadzieja, a ręka wiary chwyta się ręki nieskończonej mocy. “Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was”. Rzymian 8,11.WP2 252.2

  Te same ciała, które się sieje w skażeniu, zostaną wzbudzone w nieskażeniu. To, co się sieje w niesławie, będzie wzbudzone w chwale; sieje się w słabości, będzie wzbudzone w mocy; sieje się w ciele cielesnym, będzie wzbudzone w ciele duchowym. Śmiertelne ciała są ożywiane przez Jego Ducha, który mieszka w was.WP2 252.3

  Chrystus uznaje za swoich tych wszystkich, którzy uwierzyli w jego imię. Ożywcza moc Ducha Chrystusa, mieszkająca w śmiertelnym ciele, przywiązuje każdą wierzącą duszę do Jezusa Chrystusa. Ci, którzy wierzą w Jezusa są poświęceni jego sercu, ponieważ ich życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Wyjdzie rozkaz od Dawcy Życia: “Ocućcie się, a śpiewajcie mieszkający w prochu! Albowiem rosa twoja będzie jako rosa na ziołach, a ziemia wyda zmarłych”. Izajasza 26,19 (KJV).WP2 252.4

  Dawca życia powoła swą nabytą własność w pierwszym zmartwychwstaniu i dopóki nie nadejdzie ta triumfalna godzina, gdy ostatnia trąba zabrzmi i ogromna armia wyjdzie do wiecznego zwycięstwa, każdy śpiący święty będzie zachowany bezpiecznie i strzeżony jak drogocenny klejnot, który jest znany Bogu z imienia. Przez moc Zbawiciela, który mieszkał w nich, gdy żyli oraz dlatego, że byli uczestnikami boskiej natury, zostaną wyprowadzeni spośród umarłych.WP2 252.5

  Chrystus twierdził, że jest Jednorodzonym Ojca, lecz ludzie zamknięci w niewierze, zabarykadowani uprzedzeniem, zaparli się Świętego i Sprawiedliwego. Został oskarżony o bluźnierstwo i skazany na okrutną śmierć, lecz rozerwał okowy grobu i powstał z martwych zwycięski i ponad wynajętym grobowcem Józefa oświadczył: “Jam jest zmartwychwstanie i żywot”. Jana 11,25. Przysługuje mu wszelka moc w niebie i na ziemi, i sprawiedliwi również wyjdą z grobu wolni w Jezusie. Zostaną uznani za godnych otrzymania tego świata i wzbudzenia z martwych. “Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego”. Mateusza 13,43.WP2 253.1

  Jakim chwalebnym porankiem będzie poranek zmartwychwstania! Jakże cudowny widok roztoczy się, gdy Chrystus przyjdzie, aby być podziwianym przez tych, którzy wierzą! Wszyscy, którzy byli uczestnikami z Chrystusem w jego upokorzeniu i cierpieniach, będą uczestnikami z nim w jego chwale. Przez zmartwychwstanie Chrystusa z umarłych, każdy wierzący święty, który zaśnie w Jezusie, wyjdzie ze swego więzienia w triumfie. Zmartwychwstały święty oświadczy: “Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje? Gdzież jest, o grobie, zwycięstwo twoje?” 1 Koryntian 15,55 (KJV)...WP2 253.2

  Jezus Chrystus zatriumfował nad śmiercią i wynajętymi okowami grobu, i wszyscy, którzy śpią w grobie, będą dzielili to zwycięstwo; wyjdą ze swych grobów, tak jak uczynił to Zwycięzca...WP2 253.3

  Bóg was nie zostawił

  Drodzy utrapieni, tak poważnie zasmuceni, Bóg nie zostawił was, abyście byli zabawką pokus szatana. Niech wasze pełne smutku serca otworzą się na przyjęcie słów pocieszenia od waszego współczującego Odkupiciela. Jezus was kocha. Przyjmijcie jasne promienie Słońca Sprawiedliwości i bądźcie pocieszeni. Dziękujcie temu, który został wzbudzony z martwych i żyje zawsze, aby wstawiać się za wami. Jezus Chrystus jest żyjącym Zbawicielem. On nie przebywa w nowym grobie Józefa. On zmartwychwstał, On zmartwychwstał! Radujcie się, nawet w tym waszym dniu smutku i żałoby, że macie Zbawiciela, który współczuje ze wszystkimi waszymi smutkami. On płakał przy grobie Łazarza i zidentyfikował swe smutki ze smutkami swoich dzieci.WP2 253.4

  We wszystkich waszych starciach, we wszystkich próbach i kłopotach życia, szukajcie rady od Boga. Ścieżka posłuszeństwa Bogu jest jak świecące światło, które świeci coraz bardziej aż do dnia doskonałego. Podążajcie krok za krokiem ścieżką obowiązku. W stromych miejscach może trzeba będzie się wspinać, ale idźcie naprzód na ścieżce upokorzenia, wiary i samozaparcia, pozostawiając za sobą chmury wątpliwości. Nie smućcie się w beznadziejny sposób, ponieważ żyjący potrzebują waszej troski i miłości. Zaciągnęliście się do armii Pana; bądźcie odważnymi żołnierzami Jezusa Chrystusa. Niech słowa skruchy i wdzięcznej chwały w stępują przed Boga jak słodkie kadzidło w jego niebiańskiej świątyni.WP2 254.1

  Możecie zostać rozczarowani, a wasza wola i wasze drogi wyparte, lecz bądźcie pewni, że Pan was kocha. Ogień z pieca może płonąć nad wami nie po to, aby was zniszczyć, lecz aby strawić żużel, abyście mogli wyjść jak złoto siedem razy oczyszczone. Pamiętajcie, że Bóg da wam pieśni w nocy. Może wydawać się, że otacza was ciemność, lecz nie macie patrzeć na chmury. Poza najciemniejszą chmurą znajduje się wiecznie świecące światło. Pan ma światło dla każdej duszy. Otwórzcie drzwi serca dla nadziei, pokoju i radości. Jezus mówi: “To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna”. Jana 15,11.WP2 254.2

  Bóg ma szczególne dzieło do wykonania dla każdego i każdy z nas może dobrze wykonać dzieło, jakie Bóg mu wyznaczył. Jedyną rzeczą jakiej powinniśmy obawiać się z naszej strony jest to, abyśmy nie zaprzestali trzymania naszych oczu nieustannie utkwionych w Jezusie, aby nasze zainteresowanie chwałą Bożą nie było jedynie zdawkowe, tak abyśmy — gdy zostaniemy powołani do złożenia naszej broni i zaśnięcia w śmierci — mogli być gotowi, aby zdać rachunek z naszego obowiązku. Nie zapominajcie ani na chwilę, że jesteście własnością Chrystusa nabytą za nieskończoną cenę i że macie chwalić go w duchu waszym i w ciele waszym, które są jego.WP2 254.3

  Bądźcie dobrej myśli

  Do utrapionych powiedziałabym: Bądźcie dobrej myśli w nadziei poranku zmartwychwstania. Wody, z których piliście, są tak gorzkie dla was w smaku, jak dla dzieci Izraela wody Marah na pustyni, lecz Jezus może uczynić je słodkimi swą miłością. Gdy Mojżesz przedstawił przed Panem smutne trudności dzieci Izraela, Bóg nie wskazał im jakiegoś nowego lekarstwa, lecz zwrócił ich uwagę na to, co było pod ręką, ponieważ był tam krzak lub krzew, który On stworzył. Miał on zostać wrzucony do wody, aby uczynić źródło słodkim i czystym. Kiedy tak uczyniono, cierpiący lud mógł pić wodę bezpiecznie i z przyjemnością.WP2 254.4

  Bóg dostarczył balsam na każdą ranę. Istnieje balsam w Gileadzie, tam znajduje się lekarz. Czy nie będziecie studiować Pism, tak jak nigdy przedtem? Szukajcie Pana ku mądrości w każdym nagłym wypadku. W każdej próbie błagajcie Jezusa, aby wskazał wam wyjście z waszych problemów, wtedy wasze oczy zostaną otwarte, abyście ujrzeli lek i zastosowali w waszym przypadku uzdrawiające obietnice, które zostały zapisane w jego Słowie. W ten sposób wróg nie znajdzie sposobu, aby doprowadzić was do lamentowania i niewiary, lecz zamiast tego będziecie mieli wiarę, nadzieję i odwagę w Panu. Duch Święty da wam jasne rozeznanie, abyście mogli dostrzec i przywłaszczyć sobie każde błogosławieństwo, które będzie działało jak antidotum na zmartwienie, jak gałązka uzdrowienia dla każdego łyku goryczy, jaka umieszczona jest w waszych ustach. Każdy łyk goryczy będzie zmieszany z miłością Jezusa i zamiast narzekania z powodu goryczy, uświadomicie sobie, że miłość i łaska Jezusa zostały tak zmieszane ze smutkiem, że zamieniły się w stonowaną, świętą i uświęconą radość.WP2 255.1

  Gdy Henry White, nasz najstarszy syn, leżał umierający, powiedział: “Łoże bólu jest drogocennym miejscem, gdzie mamy obecność Jezusa”. Gdy jesteśmy zobowiązani pić gorzkie wody, odwróćmy się od goryczy do drogocenności i jasności. Podczas próby łaska może dać ludzkiej duszy pewność i gdy stoimy przy łożu śmierci i widzimy jak chrześcijanin może znosić cierpienie i iść przez dolinę śmierci, nabieramy siły i odwagi do pracy, i nie upadamy ani nie jesteśmy zniechęceni w przyprowadzaniu dusz do Jezusa. — Letter 65a, 1894.WP2 255.2

  Najlepsi Pocieszyciele

  Ci, którzy znieśli największe smutki często są tymi, którzy mogą nieść największą otuchę innym, przynosząc promienie słońca wszędzie, dokądkolwiek idą. Tacy zostali doświadczeni i doznali osłody przez swe utrapienia. Nie stracili swej pewności w Bogu, kiedy nękał ich problem, lecz przylgnęli bliżej do jego ochraniającej miłości. Tacy są żyjącym dowodem czułej troski Boga, który sprawia zarówno ciemność jak i światłość i karci nas dla naszego dobra. Chrystus jest światłością świata, w nim nie ma żadnej ciemności. Drogocenne światło! Żyjmy w tym świetle! Pożegnajmy smutek i narzekanie. Radujmy się w Panu zawsze; i znowu mówię: Radujmy się. — The Health Reformer, październik 1877.WP2 255.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents