Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Wybrane poselstwa II

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 15 — Słyszane będzie napomnienie

  [Ukazało się w Notebook Leaflets I, 101 (nr 1).]

  Żyjemy w ostatnich dniach historii tej ziemi i nie możemy dziwić się niczemu w dziedzinie odstępstw i zapierania się prawdy. Doszło obecnie do tego, że niewiara stała się sztuką piękną, którą ludzie uprawiają na zgubę swoich dusz. Istnieje nieustanne niebezpieczeństwo, że za kazalnicami stawać będą kaznodzieje będący pozorantami, których życie pozostaje w sprzeczności ze słowami, jakie wypowiadają; głos ostrzeżenia i napomnienia będzie jednak słyszany tak długo, jak trwał będzie czas, a ci, którzy są winni interesów, w jakie nigdy nie należało wchodzić, gdy zostaną zganieni lub gdy zostanie im udzielona rada poprzez wyznaczonych przez Pana pośredników, stawią opór poselstwu i odmówią poprawy. Będą szli naprzód tak jak faraon czy Nebukadnesar, dopóki Pan nie odbierze im rozumu, a ich serca nie staną się niewrażliwe. Słowo Pana dotrze do nich, jeśli jednak postanowią go nie słuchać, Pan uczyni ich odpowiedzialnymi za ich własną zgubę.WP2 137.1

  W osobie Jana Chrzciciela Pan wzbudził sobie posłańca, by przygotował drogę Panu. Miał on nieść światu niezachwiane świadectwo ganiące i potępiające grzech. Zapowiadając jego misję i dzieło Łukasz mówi: “On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy”. Łukasza 1,17.WP2 137.2

  Wielu faryzeuszy i saduceuszy przychodziło do chrztu Jana i zwracając się do nich, mówił on: “Plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny upamiętania; niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie: Ojca mamy Abrahama; powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona; wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja; jemu nie jestem godzien i sandałów nosić; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje, i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym”. Mateusza 3,7-12.WP2 137.3

  Głos Jana był podniesiony jak trąba. Jego zlecenie brzmiało: “Wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy!” Izajasza 58,1. Nie uzyskał on żadnej ludzkiej wiedzy. Bóg i przyroda byli jego nauczycielami. By jednak przygotować drogę przed Chrystusem potrzebny był ktoś, kto był wystarczająco odważny, by jak starożytni prorocy podnieść dobitnie swój głos, wzywając zdegenerowany naród do pokuty.WP2 138.1

  Słyszany przez wszystkie grupy

  I wszyscy wychodzili na pustynię, by go słuchać. Nieuczeni rybacy i chłopi przychodzili z okolicznych wsi oraz z bliższych i dalszych terenów. Rzymscy żołnierze z koszar Heroda przychodzili, aby słuchać. Wodzowie przychodzili ze swoimi przypasanymi do boku mieczami, by stłumić wszystko, co zakrawało na rozruchy lub bunt. Skąpi poborcy podatków przychodzili z okolicznych terenów, a z Sanhedrynu przychodzili afiszujący się swoją religijnością kapłani. Wszyscy słuchali jakby oczarowani i wszyscy odchodzili, nawet faryzeusze, saduceusze i zimni, niewzruszeni szydercy tego wieku, już bez szyderstw i dotknięci do głębi serca zrozumieniem swojego grzechu. Nie było tam żadnych długich dyskusji, żadnych precyzyjnie skrojonych teorii wygłaszanych z drobiazgową argumentacją “po pierwsze”, “po drugie” i “po trzecie”. Czysta, prosta elokwencja została jednak objawiona w krótkich zdaniach, w których każde słowo niosło ze sobą pewność i prawdę przekazywanych doniosłych ostrzeżeń.WP2 138.2

  Poselstwo ostrzeżenia przekazywane przez Jana było tego typu poselstwem, co ostrzeżenie skierowane do Niniwy: “Jeszcze czterdzieści dni pozostaje do zburzenia Niniwy”. Jonasza 3,4. Niniwa pokutowała i wołała do Boga, a Bóg przyjął ich uznanie Go. Zostało im udzielone czterdzieści lat próby, w której miała się objawić prawdziwość ich pokuty i odwrócenia się od grzechu. Niniwa zwróciła się jednak ponownie ku oddawaniu czci obrazom; jej nikczemność stała się głębsza i bardziej zaciekła niż przedtem, ponieważ przyszło światło i nie zważano na nie.WP2 138.3

  Jan wzywał każdą grupę do pokuty. Do faryzeuszy i saduceuszy powiedział: Uciekajcie przed przyszłym gniewem. Wasze twierdzenia, że Abraham jest waszym ojcem nie mają dla was najmniejszego znaczenia. Nie udzielą wam one czystych zasad i świętości charakteru. Ceremonialne ofiary nie mają żadnej wartości, jeśli nie dostrzeżecie ich celu, Baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Odwracacie się od Bożych wymagań i podążacie za swoimi własnymi wypaczonymi poglądami i tracicie te cechy charakterystyczne, które ustanawiają was dziećmi Abrahama.WP2 138.4

  I wskazując na znajdujące się wokół w pustynnym nieładzie kamienie, przez które strumień wił się w swoim biegu, powiedział: “Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi”. Mateusza 3,9.WP2 139.1

  Jan Chrzciciel stawiał czoło grzechowi ganiąc otwarcie zarówno ludzi o skromnym zawodzie jak i ludzi na wysokim stanowisku. Głosił prawdę królom i ludziom wysokiego rodu, niezależnie od tego czy chcieli słuchać, czy też odrzucali to. Przemawiał osobiście i niedwuznacznie. Ganił faryzeuszy z Sanhedrynu, ponieważ ich religia składała się z form, a nie ze sprawiedliwości czystego, ochotnego posłuszeństwa... Przemawiał do Heroda jeśli chodzi o jego małżeństwo z Herodiadą mówiąc: Zgodnie z prawem nie wolno ci jej mieć.WP2 139.2

  Powiedział mu o przyszłej karze, gdy Bóg osądzi każdego człowieka zgodnie z jego uczynkami...WP2 139.3

  “Przychodzili też celnicy, by dać się ochrzcić, i mówili do niego: Nauczycielu, co mamy czynić?” Łukasza 3,12. Czy powiedział: Zostawcie wasze opłaty i urzędy celne? Nie, powiedział do nich: “Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono”. Łukasza 3,13. Jeśli nadal byli celnikami, to mogli trzymać w swoich rękach rzetelne odważniki i wagi prawdy. Mogli usunąć nadużycia w tych rzeczach, które pachniały nieuczciwością i uciskiem.WP2 139.4

  “Pytali go też żołnierze, mówiąc: A my co mamy czynić? I rzekł im: Na nikim nic nie wymuszajcie ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie”. Łukasza 3,14...WP2 139.5

  Miecz Prawdy w działaniu

  Chrystus także przemawiał niedwuznacznie do każdej grupy ludzi. Ganił tych, którzy panowali nad swoimi bliźnimi, tych, których namiętności i uprzedzenia powodowały, że wielu błądziło i zmuszały wielu do bluźnienia Bogu. Miecz prawdy został stępiony przez przeprosiny i przypuszczenia, jednak Chrystus nazywał rzeczy ich właściwymi imionami. Siekiera została przyłożona do korzenia drzew. Ukazywał, że wszelkie religijne formy uwielbienia nie mogły zbawić narodu żydowskiego, ponieważ nie patrzyli oni i nie przyjmowali przez wiarę Baranka Bożego jako swojego Zbawiciela.WP2 139.6

  Dokładnie takie samo dzieło i poselstwo jakie było udziałem Jana, będzie niesione w ostatnich dniach. Pan dawał poselstwa swojemu ludowi poprzez wybrane narzędzia i chciałby, aby wszyscy zważali na posyłane napomnienia i ostrzeżenia.WP2 140.1

  Poselstwo poprzedzające publiczną służbę Syna Bożego brzmiało: Pokutujcie, celnicy; pokutujcie, faryzeusze i saduceusze, “albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios”. Mateusza 3,2. Treścią naszego poselstwa nie jest “pokój i bezpieczeństwo”. 1 Tesaloniczan 5,3. Jako lud wierzący w bliskie pojawienie się Chrystusa, mamy dzieło do wykonania, poselstwo do zaniesienia — “Przygotuj się na spotkanie twojego Boga”. Amosa 4,12. Mamy podnieść do góry sztandar i nieść poselstwo trzeciego anioła — przykazania Boże i wiarę Jezusa.WP2 140.2

  Poselstwo na dzisiaj

  Niesione przez nas poselstwo musi być tak wyraźne jak poselstwo Jana. Ganił on królów za ich bezbożność. Ganił cudzołóstwo Heroda. Mimo że jego życie było w niebezpieczeństwie, prawda nie marniała na jego ustach. Nasze dzieło w tym wieku musi być tak samo wiernie wykonywane. Mieszkańcy świata w tych czasach reprezentowani są przez mieszkańców ziemi w czasach potopu. Bezbożność mieszkańców starożytnego świata została wyraźnie stwierdzona: “Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe”. 1 Mojżeszowa 6,5. Bogu uprzykrzyli się ci ludzie, których jedynymi myślami były myśli o przyjemności i pobłażliwości. Nie szukali rady Boga, który ich stworzył, ani nie dbali o to, by wypełniać jego wolę. Boża nagana spoczęła na nich, ponieważ nieustannie podążali za wyobrażeniem swoich własnych serc i na ziemi panowała przemoc. “Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim”. “I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi. Rzekł tedy Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości; zniszczę je wraz z ziemią”. 1 Mojżeszowa 6,6.12-13...WP2 140.3

  W tym okresie historii ziemi do wykonania są szczególne obowiązki, do przekazania są szczególne nagany. Pan nie pozostawi swojego Kościoła bez nagan i ostrzeżeń. Grzechy stały się modne, są one jednak nie mniej przykre w oczach Bożych. Przechodzi się nad nimi do porządku dziennego, są łagodzone i usprawiedliwiane, prawica wspólnoty podawana jest właśnie tym ludziom, którzy wprowadzają fałszywe teorie i fałszywe opinie, wprawiając w zakłopotanie umysły ludu Bożego, przytępiając ich wrażliwość jeśli chodzi o to, co stanowi właściwe zasady. Sumienie stało się w ten sposób nieczułe na przekazane rady i nagany. Udzielone światło, wezwanie do pokuty zostało zgaszone w chmurach niewiary i opozycji wprowadzonej przez ludzkie plany i ludzkie wymysły.WP2 140.4

  Żywa gorliwość jest tym, czego Bóg wymaga. Kaznodzieje mogą mieć mało wiedzy pochodzącej z książek, jeśli jednak robią to, co tylko mogą ze swoimi talentami, jeśli pracują, gdy mają możliwość, jeśli ubierają swoje wypowiedzi w najbardziej zrozumiały i najprostszy język, jeśli są ludźmi skromnymi, którzy kroczą z rozwagą i pokorą, szukając niebiańskiej mądrości, pracując dla Boga z serca i działając pod wpływem jednej przeważającej motywacji — miłości dla Chrystusa i dusz, za które On umarł — to będą słuchani przez ludzi o nawet większych umiejętnościach i talentach. Urok będzie tkwił w prostocie przedstawianych prawd. Chrystus jest największym nauczycielem, jakiego kiedykolwiek znał świat.WP2 141.1

  Jan nie uczył się w szkołach rabinów. A jednak królowie i ludzie szlachetnego rodu, faryzeusze i saduceusze, rzymscy żołnierze i urzędnicy, wyszkoleni we wszelkiej dworskiej etykiecie, przebiegli, wyrachowani poborcy podatków i ludzie światowej sławy, słuchali jego słów. Wierzyli w jego proste wypowiedzi i byli przekonani o grzechu. Pytali go: “Co mamy czynić?” Łukasza 3,14...WP2 141.2

  Gorliwość jest niezbędna

  W tym wieku, tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa na obłokach nieba, Pan woła o ludzi, którzy będą gorliwi i przygotują lud, aby ostał się w wielkim dniu Pana. Ludzie, którzy spędzili długie okresy nauczania na studiowaniu ksiąg nie objawiają w swoim życiu tej gorliwej służby, jaka jest niezbędna w tym ostatnim czasie. Nie niosą prostego, jasnego świadectwa. Wśród kaznodziejów i studentów istnieje potrzeba napełnienia Duchem Bożym. Pełne modlitwy, gorliwe apele pochodzące z serca posłańca, który jest nim z całej duszy, wywołają przekonanie. Nie ma potrzeby, by czynili to ludzie uczeni, ponieważ polegają oni bardziej na swojej wiedzy pochodzącej z książek, niż na swoim poznaniu Boga i Jezusa Chrystusa, którego On posłał. Wszyscy, którzy znają jedynego prawdziwego i żyw ego Boga, poznają Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna Bożego i będą głosili Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego...WP2 141.3

  Czy ktokolwiek sądzi, że poselstwa ostrzeżenia nie dojdą do tych, których Bóg gani? Zganieni mogą powstać w oburzeniu i starać się użyć prawa przeciwko Bożemu posłańcowi, czyniąc tak jednak nie używają prawa przeciwko posłańcowi, ale przeciwko Chrystusowi, który udzielił nagany i ostrzeżenia. Gdy ludzie przez swój własny zły sposób działania wystawiają na niebezpieczeństwo dzieło i sprawę Bożą, to czy nie usłyszą głosu nagany? Jeśli sprawa dotyczyła jedynie tego, który źle postępuje, a dzieło nie sięga dalej niż on, wtedy on sam powinien otrzymać słowa ostrzeżenia; jeśli jednak jego sposób działania wyrządza prawdziwą szkodę sprawie prawdy, a dusze wystawione są na niebezpieczeństwo, wtedy Bóg wymaga, aby ostrzeżenie było tak szerokie jak wyrządzona szkoda. Świadectwa nie zostaną powstrzymane. Słowa nagany i ostrzeżenia, wyraźne “Tak mówi Pan”, przyjdą przez wyznaczonych przez Boga przedstawicieli, ponieważ słowa nie pochodzą od ludzkiego narzędzia, pochodzą od Boga, który wyznaczył im ich dzieło. Jeśli proces został wszczęty w ziemskich trybunałach, a Bóg pozwolił, aby został on skierowany do sądu, to dzieje się tak dlatego, aby jego własne imię mogło zostać uwielbione. Biada spoczywa jednak na człowieku, który poświęcił się wykonaniu tego dzieła. Bóg czyta motywy jakiekolwiek by one nie były. Modlę się, aby Pan nauczył naszych braci być prostolinijnymi i nie podejmować kompromisu w tej sprawie. Sprawa Boża została potłuczona i zraniona przez jakichkolwiek tego rodzaju ludzi łączących się z nią i im wcześniej zostaną oni od niej oddzieleni, tym lepiej...WP2 142.1

  Bóg woła o ludzi o zdecydowanej wierności. W krytycznej sytuacji nie potrzebuje On ludzi dwulicowych. Poszukuje ludzi, którzy położą swoją rękę na złym dziele i powiedzą: “To nie jest zgodne z wolą Bożą”. — Letter 19, 1897.WP2 142.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents