Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Masayang Pamumuhay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ikinakapit sa Bansang Hudyo

  Nang sabihin ni Kristo ang talinhaga tungkol sa taong mayaman at kay Lazaro, ay marami sa mga Hudyo ang nasa kahabag-habag na kalagayan ng taong mayaman, na ginagamit ang mga pag-aari ng Panginoon para sa pagbibigay-kasiyahan sa sarili, at inihahanda ang kanilang mga sarili sa pagdinig sa hatol na, “Ikaw ay tinimbang sa timbangan, at ikaw ay nasumpungang kulang.”1Dan. 5:27. Ang taong mayaman ay biniyayaan ng lahat ng pagpapalang temporal at espirituwal, subali't hindi siya nakipagtulungan sa Diyos sa paggamit ng mga pagpapalang ito. Ganyan din ang bansang Hudyo. Ginawa ng Panginoon ang mga Hudyo na mga lagakan ng banal na katotohanan. Hinirang Niya sila na mga katiwala ng Kanyang biyaya. Ibinigay Niya sa kanila ang lahat ng kalamangang espirituwal at temporal, at tinawagan Niya sila upang ipamahagi ang mga pagpapalang ito. Binigyan Niya sila ng tanging tagubilin tungkol sa gagawin nilang pakikitungo sa mga kapatid nilang nahulog sa kabulukan, sa mga tagaibang-lupang nasa loob ng kanilang mga pintuang-daan, at sa mga dukhang nasa gitna nila. Hindi nila sisikaping makinabang sa lahat ng bagay para sa sarili nilang kabutihan lamang, kundi aalalahanin din naman nila ang mga nangangailangan, at babahaginan nila ang mga ito. At ipinangako naman ng Diyos na sila'y pagpapalain ayon sa kanilang mga gawa ng pag-ibig at kaawaan. Subali't katulad ng taong mayaman, hindi sila tumulong sa ikagiginhawa ng mga taong naghihirap sa mga pangangailangan nilang ukol sa temporal at sa espirituwal. Palibhasa'y punung-puno ng kayabangan, itinuring nila ang kanilang mga sarili na mga pinili at itinanging bayan ng Diyos; nguni't hindi naman nila pinaglingkuran ni sinamba man ang Diyos. Umasa sila sa bagay na sila'y mga anak ni Abraham. “Kami'y binhi ni Abraham,”2Juan 8:33. buong kayabangang sabi nila. Nang dumating na ang krisis, nahayag na sila pala'y nagsihiwalay sa Diyos, at kay Abraham sila nagtiwala, na para bagang ito ang kanilang Diyos.MP 277.1

  Pinanabikan ni Kristong pasilangin ang liwanag sa nadirimlang kaisipan ng mga Hudyo. Sinabi Niya sa kanila, “Kung kayo'y mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Datapwa't ngayo'y pinagsisikapan ninyong Ako'y patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na Aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham.”1Juan 8:39, 40.MP 278.1

  Hindi kinilala ni Kristo ang halaga ng pagiging buhat sa iisang angkan. Iniaral Niya na ang kaugnayang espirituwal ay nakahihigit sa lahat ng katutubo o likas na pagkakaugnay. Ipinamamarali ng mga Hudyo na sila'y buhat sa lahi o angkan ni Abraham; subali't dahil sa hindi nila paggawa ng mga gawa ni Abraham, pinatunayan niyang sila'y hindi tunay na mga anak nito. Yaon lamang mga nagpatunay na sila'y kaisa ni Abraham sa bagay na ukol sa espiritu sa pamamagitan ng pagtalima sa tinig ng Diyos, ay ibinibilang na tunay na binhi ni Abraham. Bagama't ang pulubi'y kabilang sa mga abang hinahamak ng mga tao, ay kinilala siya ni Kristo bilang isa na kakaibiganing matalik ni Abraham.MP 278.2

  Ang taong mayaman, bagama't napaliligiran ng lahat ng mga luho sa buhay, ay napakamangmang na anupa't pinag-ukulan niya si Abraham ng pagtinging sa Diyos niya dapat iukol. Kung pinahalagahan lamang niya ang kanyang matataas na karapatan, at kung pinahintulutan niya ang Espiritu ng Diyos na hubugin ang kanyang puso at pag-iisip, nagkaroon sana siya ng ganap na kakaibang kalagayan. Gayundin naman ang bansang kanyang kinakatawanan. Kung sila lamang ay tumugon sa panawagan ng Diyos, sana'y naging lubos na kaiba ang kanilang hinaharap o kinabukasan. Sana'y ipinakita nila ang tunay nilang espirituwal na pagkaunawa. Mayroon silang salapi na sana'y pinalago ng Diyos, at sana'y sapat upang pagpalain at liwanagan ang buong sanlibutan. Datapwa't lubha na silang humiwalay sa tuntunin ng Panginoon na anupa't sumama na ang buo nilang buhay. Hindi nila ginamit ang mga kaloob sa kanila bilang mga katiwala ng Diyos, ayon sa katotohanan at katwiran. Hindi nila isinaalang-alang ang tungkol sa walang-hanggan, at ang ibinunga ng hindi nila pagtatapat ay pagkapahamak ng buong bansa.MP 278.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents