Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Masayang Pamumuhay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Sa mga Huling Araw

  Ang mga nagtatapos na tanawin sa kasaysayan ng lupang ito ay inilalarawan sa katapusan ng kasaysayan ng taong mayaman. Sinabi ng taong mayaman na siya'y anak ni Abraham, nguni't siya'y nahiwalay kay Abraham dahil sa isang di-madadaanang bangin,—isang likas na mali ang pagkakatubo. Naglingkod si Abraham sa Diyos, at sinunod ang salita Nito nang may pananampalataya at pagtalima. Nguni't ang taong mayaman ay di-nagpahalaga sa Diyos, at sa mga pangangailangan ng naghihirap na sangkatauhan. Ang malaking banging nalagay sa pagitan niya at ni Abraham ay siyang bangin ng pagsuway. Marami ngayon ang gumagawa ng ganito ring hakbang. Bagama't sila'y mga kaanib ng iglesya, hindi naman sila hikayat. Maaaring sila'y nakikibahagi sa serbisyo ng iglesya, maaaring sila'y nakikiawit din ng awit na, “Kung paanong humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa Iyo, Oh Diyos;”1Awit 42:1. subali't sila'y nagpapatotoo ng kasinungalingan. Hindi sila higit na banal sa paningin ng Diyos kaysa pinakamakasalanan. Ang kaluluwang nasasabik sa kasiyahang idinudulot ng kalayawan ng sanlibutan, at ang pag-iisip na puno ng pag-ibig sa pagkatanghal, ay hindi makapaglilingkod sa Diyos. Katulad ng taong mayaman sa talinhaga, ang ganitong tao ay walang hilig na makipagbaka laban sa pita ng laman. Hangad niyang magpairog sa panlasa. Pinipili niya ang nakapaligid na impluwensiya ng kasalanan. Siya'y biglang-biglang inaagaw ng kamatayan, at siya'y lumulusong sa libingan na taglay ang likas na nahubog sa buong buhay niyang pakikisama sa mga kinakasangkapan ni Satanas. Sa libingan ay wala siyang kapangyarihan upang pumili ng anumang bagay, maging ito'y mabuti o masama; sapagka't sa araw na mamatay ang tao, ay napaparam ang kanyang mga pagiisip.1Awit 146:4; Ec. 9:5, 6.MP 279.1

  Kapag ginigising na ang mga patay ng tinig ng Diyos, siya'y lalabas sa libingan na taglay din ang gayunding mga damdamin, ang gayunding magugustuhan at di-nagugustuhan, na pinakamimithi niya sa kanyang loob nang siya'y nabubuhay pa. Hindi na gagawa ang Diyos ng anumang kababalaghan upang muling-likhain ang taong ayaw nang palikhang-muli nang siya'y bigyan ng lahat ng pagkakataon at ng lahat ng pasilidad. Sa buo niyang buhay ay hindi siya nalugod sa Diyos, ni nakasumpong man ng kasayahan sa paglilingkod sa Kanya. Ang likas niya ay hindi kaayon ng Diyos, at siya'y hindi maaaring maging masaya at maligava sa sambahayan sa langit.MP 280.1

  Ngayo'y may isang uri ng mga tao sa ating sanlibutan na mga mapag-aring-matwid sa sarili. Sila'y hindi matatakaw, hindi manginginom, hindi mga impidel; subali't ibig nilang mabuhay para sa kanilang mga sarili, hindi para sa Diyos. Siya'y wala sa kanilang mga pagiisip; kaya nga sila'y ibinibilang na mga kauri ng mga di-sumasampalataya. Kung makakapasok lamang sila sa mga pintuan ng siyudad ng Diyos, ay hindi sila magkakaroon ng karapatan sa punungkahoy ng buhay; sapagka't nang ang mga utos ng Diyos ay ilahad sa harapan nila, na kasama ang lahat ng inaangkin ng mga ito, ay sinabi nilang, Hindi. Hindi sila nagsipaglingkod sa Diyos dito; kava nga hindi sila magsisipaglingkod sa kabilang buhay. Hindi sila mabubuhay sa harapan Niya, at ma- darama nilang higit na iibigin nila ang ibang lugar kaysa langit.MP 280.2

  Ang mag-aral tungkol kay Kristo ay nangangahulugang pagtanggap ng Kanyang biyaya, na siya Niyang likas. Datapwa't yaong mga hindi nagpapahalaga at hindi ginagamit ang mahahalagang pagkakataon at ang mga banal na impluwensiyang ipinagkaloob sa kanila sa lupa, ay hindi karapat-dapat makibahagi sa dalisay na pag-ibig sa langit. Ang mga likas nila ay hindi nahuhugis ayon sa wangis ng Diyos. Dahil sa sarili nilang pagpapabaya ay nakagawa sila ng isang banging hindi matutulayan ng anuman. Sa pagitan nila at ng mga banal ay may nakalagay na isang malaking bangin.MP 281.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents