Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Masayang Pamumuhay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 25—Hangarin ang Mataas

  SINALITA ni Kristo sa Kanyang mga alagad doon sa Bundok ng mga Olibo ang tungkol sa Kanyang ikalawang pagparito sa sanlibutan. Nagbigay Siya ng mga tiyak na tanda na magpapakilala kung malapit na ang Kanyang pagdating, at inatasan Niya ang Kanyang mga alagad na magsipagpuyat at magsihanda. Muli Niyang inuulit ang babala, “Mangagpuyat nga kayo; sapagka't hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras na ipaparito ng Anak ng tao.” Pagkatapos ay ipinakilala Niya ang ibig sabihin ng pagpupuyat para sa Kanyang pagdating. Ang panahon ay dapat gugulin, hindi sa paghihintay na walang ginagawa, kundi sa masigasig na paggawa. Ang aral na ito ay itinuro Niya sa pamamagitan ng talinhaga tungkol sa mga talento.MP 340.1

  “Ang kaharian ng langit,” sabi Niya, “ay tulad sa isang tao na naglalakbay patungo sa isang malayong lupain, na tinawag ang kanyang sariling mga alipin, at ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. At ang isa'y binigyan niya ng limang talento, ang isa'y dalawa, at ang isa'y isa; sa bawa't isa'y ayon sa kanya-kanyang kaya; at siya'y yumaon sa kanyang paglalakbay.”MP 340.2

  Ang taong naglalakbay patungo sa isang malayong lupain ay kumakatawan kay Kristo, na, nang sinasalita ang taljnhagang ito, ay malapit nang umalis sa lupa upang umakyat sa langit. Ang “mga alipin”1Mat. 25:14. o mga alila, sa talinhaga, ay kumakatawan sa mga sumusunod kay Kristo. Hindi tayo sa ating sarili. Tayo'y “binili sa halaga,” hindi “ng mga bagay na nasisira, na gaya ng pilak at ginto, . . . kundi ng mahalagang dugo ni Kristo;” “upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay sa kanila, at muling nabuhay.”21 Cor. 6:20; 1Ped. 1:18, 19; 2 Cor. 5:15.MP 340.3

  Lahat ng mga tao ay binili sa pamamagitan ng walang-hanggang halagang ito. Sa pamamagitan ng pagbubuhos ng buong kayamanan ng langit sa sanlibutang ito, sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng buong langit na nasa kay Kristo, ay binili ng Diyos ang kalooban, ang mga damdamin, ang isip, ang kaluluwa, ng bawa't taong kinapal. Mga sumasampalataya man o mga di-sumasampalataya, lahat ng mga tao ay pag-aari ng Panginoon. Lahat ay tinatawagan upang gumawa ng paglilingkod sa Kanya, at sa paraan ng kanilang pagtugon sa hinihinging ito, lahat ay papagsusulitin sa dakilang araw ng Paghuhukom.MP 341.1

  Datapwa't ang mga inaangkin o mga hinihingi ng Diyos ay hindi kinikilala ng lahat. Ang mga nagpapanggap na nagsitanggap na maglingkod kay Kristo, ay siyang kumakatawan sa mga sariling alipin Niya sa talinhaga.MP 341.2

  Ang mga sumusunod kay Kristo ay tinubos upang maglingkod. Itinuturo ng ating Panginoon na ang tunay na layunin ng buhay ay ang maglingkod. Si Kristo na rin ay isang manggagawa, at sa lahat Niyang mga tagasunod ay ibinibigay Niya ang batas o kautusan ng paglilingkod,—paglilingkod sa Diyos at sa kanilang mga kapwa-tao. Dito'y ipinakilala ni Kristo sa sanlibutan ang isang lalong mataas na pagkaunawa sa buhay kaysa nalalaman na nila. Sa pamamagitan ng pamumuhay na naglilingkod sa iba, ay naiuugnay ang tao kay Kristo. Ang batas o kautusan ng paglilingkod ay nagiging taga- pag-ugnay na kawing na nagbibigkis sa atin sa Diyos at sa ating mga kapwa-tao.MP 341.3

  Ipinagkakatiwala ni Kristo sa Kanyang mga alagad ang “Kanyang mga pag-aari,“—isang bagay na kailangang gamitin para sa Kanya. Kanyang ibinibigay “sa bawa't tao ang kanya-kanyang gawain.” Bawa't isa ay may kanya-kanyang lugar sa walang-hanggang panukala ng langit. Bawa't isa ay dapat gumawa na nakikipagtulungan kay Kristo sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Ang lugar na inihanda sa atin sa langit ay tiyak na katulad din ng pagkatiyak sa tanging lugar na itinakda sa lupa na doon ay dapat tayong gumawa para sa Diyos.MP 342.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents